Snackbars vervangen transvet steeds vaker door vloeibaar frituurvet

PatatSteeds meer cafetaria’s gebruiken gezond vloeibaar vet, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dat is goed nieuws omdat vaste vetten, met name transvetten, het risico op hart- en vaatziekten vergroten. In 2007 bakte ruim de helft van de snackbars in gezond vloeibaar vet, nu ligt dat percentage rond de 75%. Alle resultaten van het onderzoek naar de vetzuursamenstelling van frituurvet bij snackbars staan in de Consumentengids van februari.

Eind 2010 bestelde de Consumentenbond bij 75 cafetarias in 25 steden, verspreid over het hele land, een grote en een kleine portie friet. De bond bezocht alleen zaken die niet meedoen aan de campagne Verantwoord Frituren. Ruim een derde van die snackbars bleek wel te frituren volgens de campagnecriteria. De gezondste frietjes uit de test zijn te koop bij Happé in Amsterdam, De Koperwiek in Leiden en Nicos in Den Haag.
Elke twee jaar bekijkt de Consumentenbond het vetgehalte en de vetzuursamenstelling bij frietzaken. Deze controles zorgen er mede voor dat het aantal zaken dat overstapt op gezond vloeibaar vet steeds verder stijgt. Daarnaast dringt de Consumentenbond al jaren aan op het verplicht stellen van vloeibaar frituren voor snackbars. Consumenten hebben nu nog een kans van één op vier dat hun friet in ongezond hard vet is gebakken. Met een wettelijke verplichting kunnen alle consumenten er zeker van zijn dat voor hun snacks gezond vloeibaar vet is gebruikt.

Voor ondernemers zijn er verschillende redenen om vast vet te blijven gebruiken. Zo is vast vet goedkoper in aanschaf en in gebruik, omdat het minder vaak ververst hoeft te worden. Daarnaast zit er veel kwaliteitsverschil tussen merken en typen vloeibaar frituurvet. De Consumentenbond pleit voor het gebruik van vloeibaar vet omdat dit beter is voor de gezondheid. Vast vet bevat veel verzadigde vetzuren die het slechte LDL-cholesterol verhogen.

Daarnaast bevat vast vet ook vaak transvet. Fabrikanten hebben afspraken gemaakt over het maximale gehalte aan transvet in frituurvet. In 2010 mag dat nog 15% zijn, in 2012 moet het teruggebracht zijn naar 5%. De bond trof bij haar steekproef maximaal 15,5% aan. De frituurbranche ligt dus op schema met het terugbrengen van transvet, maar is wel een achterblijver vergeleken met andere productgroepen zoals margarine, halvarine of frituurvet voor thuisgebruik.
[Consumentenbond]

Zorgverzekeraars zijn belangrijk voor kwaliteit en kostenbeheersing zorg

Zorgverzekeraars Nederland“Zorgverzekeraars kunnen en moeten een belangrijke rol spelen bij kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg. De ervaring leert dat focus op kwaliteit ook leidt tot lagere kosten – doordat kwaliteit gepaard gaat met lagere vervolgschade, met specialisatie en taakdelegatie, met samenwerking en efficiëntere zorgpaden, met concentratie van zorg op de plekken waar die het best wordt geleverd.”

Pieter Hasekamp, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, sprak deze woorden vandaag tijdens zijn openingstoespraak op de Dag van de Zorgverzekeraars. Dit congres voor professionals uit de zorg(verzekering), zorginstellingen, farmacie, politiek en overheid en patiëntenorganisaties wordt weliswaar niet door Zorgverzekeraars Nederland georganiseerd, maar “niettemin zijn wij als brancheorganisatie van de zorgverzekeraars blij met dit initiatief van SBO. Ik ben dan ook graag ingegaan op het verzoek om vandaag de aftrap te doen”, zei Hasekamp.

Samenwerking en standaardisering
Hasekamp ging in op hoe hij de rol van zorgverzekeraars bij kwaliteit en kostenbeheersing ziet: “We zien dat alle zorgverzekeraars op hun eigen manier bezig zijn met het inkopen van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs. Ook innovatie speelt daarbij een rol. Denk bijvoorbeeld aan e-health dat een steeds grotere vlucht neemt en waar verzekeraars ook gezamenlijk de handschoen willen oppakken om succesvolle innovaties tot standaard te verheffen. De RVZ, met zijn rapport deze week over arbeidsbesparende innovaties, wordt wat dat betreft op zijn wenken bediend. Want wat in andere sectoren allang gesneden koek is, beginnen we nu ook in de zorg te ontdekken: dat om concurrentie te laten werken, in het belang van de klant, er ook samenwerking en standaardisering nodig is. In de zorg gaat het dan in de eerste plaats om kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsnormen.”
[Zorgverzekeraars Nederland]

Online hulp voor depressieve diabetespatiënten

zorgIn Nederland is één op de tien mensen met diabetes depressief. Dat is twee keer zo veel als bij mensen zonder diabetes. Daarom ontwikkelde VUmc, in samenwerking met het Trimbos Instituut, Diabetergestemd.nl, een online cursus voor diabetespatiënten die last hebben van depressieve klachten. VUmc en partner GGZ inGeest werken intensief aan een integraal aanbod van en onderzoek naar somatische en psychische zorg.

Behandeling van depressie via het internet is al eerder effectief gebleken. Groot voordeel is dat mensen vanuit hun vertrouwde omgeving, meer anoniem en op een zelf gekozen moment hun behandeling kunnen volgen. Daarnaast bespaart het tijd en kosten. Diabetespatiënten zullen deze ‘hulp aan huis’ extra waarderen omdat zij al veel tijd in de somatische zorg doorbrengen en soms ook slecht ter been zijn.

VUmc ontwikkelde het programma Diabetergestemd.nl samen met het Trimbos Instituut. In de cursus is aandacht voor diabetes en hoe die de stemming kan beïnvloeden. Er is ook aandacht voor het omgekeerde: hoe depressie de diabeteszelfzorg kan beïnvloeden. Met financiering van het Diabetes Fonds is door VUmc de effectiviteit van de cursus onlangs onderzocht. De cursus bleek effectief in het verlagen van depressieve klachten. De resultaten van dit onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetes Care.

Opname van Diabetergestemd.nl in de reguliere diabeteszorg kan het onbehandeld laten van depressieve klachten bij diabetespatiënten terugdringen. Artsen hebben met het online begeleidingsprogramma Diabetergestemd.nl een concrete oplossing om hun sombere diabetespatiënten naar te verwijzen.

Meer informatie over het onderzoek en de cursus is te vinden op www.diabetergestemd.nl.

Zorggroep Almere is op zoek naar dappere kinderen met overgewicht

overgewicht kind obesitasZorggroep Almere en GGD Almere zijn op zoek naar dappere basisschoolleerlingen met overgewicht. Samen met hun ouders en/of verzorgers kunnen ze meedoen aan het programma Gewoon Gezond. Dit groepsprogramma is erop gericht kinderen en hun ouders (in een prettige sfeer) een gezonde leefstijl aan te leren. Startdatum is maandag 28 februari 2011 op De Wierwinde in Almere Haven.

Kinderen kunnen het niet alleen
Kinderen kunnen het probleem van overgewicht niet alleen oplossen. Ouders spelen een belangrijke (voorbeeld)rol in de thuissituatie. Daarom is nu voor ouders en hun kind ‘Gewoon Gezond’ ontwikkeld. Het programma geeft informatie over gezonde voeding, over voldoende en verantwoord bewegen en leert ouder en kind om te gaan met moeilijke momenten.

Meedoen?
Er gaat altijd een informatiebijeenkomst aan vooraf waar ouders/verzorgers vragen kunnen stellen. Na de inschrijving vindt vervolgens een intake plaats. De informatiebijeenkomst wordt op donderdag 3 februari aanstaande gehouden op basisschool De Wierwinde in Almere Haven van 8.45 uur tot 9.45 uur. De startdatum van Gewoon Gezond is maandag 28 februari 2011.

Het programma
Het programma bestaat uit 18 bijeenkomsten en duurt bij elkaar een jaar.

Voor deelname aan Gewoon Gezond is een verwijzing van de huis- of jeugdarts voor fysiotherapie en diëtetiek nodig. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst van Gewoon Gezond kan via het inschrijfformulier.

Het programma wordt begeleid door een fysiotherapeut, een diëtist en een opvoedadviseur van Zorggroep Almere of GGD. De kosten zijn € 30,- voor ouder en kind samen, inclusief de cursusmap, die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt.
[Zorggroep Almere]

Stand van zaken ziektemeldingen Q-koorts – 28 januari 2011

q-koortsIn 2011 zijn 5 personen met Q-koorts gemeld. Van deze 5 personen werd er 1 in 2011 ziek. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In 2010 werden in totaal 506 zieken gemeld. Van deze 506 werden er 398 in 2010 ziek. 108 personen hadden hun eerste ziektedag in 2009 of de jaren daarvoor en van enkele gevallen is niet bekend wanneer zij precies ziek werden. In 2009 bedroeg het aantal meldingen nog 2354.

Sterfgevallen
In 2011 zijn geen sterfgevallen gerelateerd aan Q-koorts gemeld bij het RIVM.

In 2010 zijn 11 sterfgevallen gerelateerd aan Q-koorts gemeld bij het RIVM. Bij deze patiënten was sprake van chronische Q-koorts waarbij de infectie in voorgaande jaren was opgelopen. Bij de patiënten was tevens sprake van onderliggende medische problematiek.

Hartpatiënten Nederland: inenten Q-koorts

injectienaaldDe belangenvereniging Hartpatiënten Nederland roept hartpatiënten in Q-koortsgebieden op zich te laten controleren op de ziekte en eventueel te laten inenten. Verder vindt de vereniging dat ook schapen- en geitenhouders en bewoners van risicogebieden de kans moeten krijgen om zich te laten inenten.

Dat meldt Hartpatiënten Nederland vrijdag. Volgens de vereniging kan chronische Q-koorts ernstige gezondheidsgevolgen hebben voor alle hartpatiënten.

Bij de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch zijn vrijdag de eerste Nederlanders uit de zogenoemde risicogroep tegen Q-koorts ingeënt. Het ging om mensen die een ontsteking van de hartklep hebben gehad of die een hartklepprothese, een aangeboren hartafwijking of een hartklepprobleem hebben. Als de Q-koortsbacterie zich bij die patiënten op de hartklep nestelt, is dat levensgevaarlijk.

Schuld wanbetalers zorgverzekering niet teruggedrongen

ZorgpremieSinds september 2009 worden wanbetalers van de basisverzekering harder aangepakt, maar dit werpt nog geen vruchten af. Een groot deel van de basisverzekering-wanbetalers heeft zijn schuld nog niet afgelost bij zijn verzekeraar. Dat blijkt uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Nederland telt nu nog 282.000 wanbetalers van de zorgverzekering. Volgens het CVZ zijn er inmiddels 49.400 Nederlanders zorgwanbetaler af. Maar dit is niet omdat ze de schuld hebben afgelost, het merendeel van die groep is geëmigreerd, overleden of bleek niet verzekeringsplichtig. Mensen die langer dan een half jaar de premie voor de basisverzekering niet hebben betaald, worden door hun verzekeraar aangemeld bij het CVZ.

De wanbetalers betalen vervolgens aan het CVZ de maandpremie met daarbovenop een boete van 30 procent, net zo lang tot ze hun schuld aan de verzekeringsmaatschappij hebben voldaan. De maandbetaling kan worden ingehouden via loon of uitkering.

Het CVZ heeft tot nu toe 102 miljoen euro geïnd. Dit bedrag staat los van de schuld die de verzekerden nog hebben uitstaan bij zorgverzekeraars. De omvang van die totale schuld wordt geschat op honderden miljoenen.

Negen nieuwe doden door Mexicaanse griep

Mexicaanse griepTot eind vorige week zijn er bij het RIVM negen nieuwe sterfgevallen door de Mexicaanse griep (H1N1) gemeld. Daarmee komt het totale aantal doden door deze griep sinds oktober op twintig. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gisteren meegedeeld.

In de derde week van dit jaar steeg het aantal ziekenhuisopnamen met 111, van 288 tot 399. Het RIVM wil overigens af van de term ‘Mexicaanse griep’ omdat die zou suggereren dat er een groot gevaar is voor de volksgezondheid, terwijl er sprake is van een gewone seizoensgriep.

Volgens onderzoeksbureau Nivel is er nog steeds sprake van een lichte epidemie waar het gaat om de ‘gewone’ griep. In de derde week van het jaar meldden zich 105 op de 100.000 mensen met griepklachten bij de huisarts. Dat was de derde achtereenvolgende week dat van een lichte epidemie wordt gesproken. Dat is het geval als meer dan 51 mensen op de 100.000 wegens griep naar de dokter gaan.