Vrachtwagenchauffeur leeft ongezond

hamburgerVrachtwagenchauffeur wil wel, maar kan niet gezond leven
Door de werkcultuur en de fysieke werkomgeving is het voor vrachtwagenchauffeurs lastig om een gezonde leefstijl na te streven. Ze willen wel, maar de praktijk maakt het hun onmogelijk. Het is aan onder andere de werkgever en de branchevereniging om een gezonde leefstijl meer te stimuleren en te faciliteren. Bijvoorbeeld door sportfaciliteiten en gezondere voeding langs de weg aan te bieden en andere werktijden te hanteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Volgens onderzoeker Inge van Bogerijen van de Universiteit Utrecht is het niet reëel om de ongezonde leefstijl van de chauffeurs af te schuiven op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘Gezondheid is voor veel chauffeurs erg belangrijk. Sommigen hebben behoefte aan sportfaciliteiten en gezonde voeding onderweg’, aldus Van Bogerijen. ‘Echter, door lange werkdagen en onregelmatige werktijden ontbreekt hun de tijd om te sporten. Daarnaast maken het zittende karakter van het beroep en het gebrek aan sportfaciliteiten onderweg het voor veel chauffeurs lastig om een actieve leefstijl te realiseren. Ook het eenzijdige aanbod van voeding in de wegrestaurants heeft een directe negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeurs.’

Gezond leven faciliteren
‘Werkgevers moeten de chauffeurs die gemotiveerd zijn om gezonder te leven daarin faciliteren’, meent Van Bogerijen. Maar zij vindt dat ook de vakbond, branchevereniging en overheid extra aandacht moet geven aan werknemers met een zittend beroep. ‘Zij moeten kijken naar de ongezonde werkstructuur en de lange werktijden die toe te schrijven zijn aan het lage salaris en de aard van het transportwerk’, aldus Van Bogerijen. Daarnaast kan er nog een slag worden gemaakt in de bewustwording van gezondheid. Van Bogerijen: ‘Vaak denken chauffeurs dat gezonde voeding alleen voldoende is’.

Risicobranche
De vervoer- en transportbranche wordt gekenmerkt door relatief veel werknemers die bovengemiddeld scoren op overgewicht en beweegarmoede. Het zijn veelal 50-plussers met een laag sociaaleconomische status. Omdat bewegingsarmoede op het werk leidt tot gezondheidsrisico’s en productiviteitsverlies, houden bedrijven zich steeds meer bezig met gezondheidsstimulering op het werk. De vervoer- en transportbranche behoort tot de zogenaamde risicobranches.
[Universiteit Utrecht]

Kritiek op zelftest opsporen darmkanker

DarmenKWF Kankerbestrijding en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hekelen de komst op de markt van een thuistest die dikkedarmkanker zou kunnen opsporen. Volgens deze twee organisaties is een dergelijke test niet voldoende betrouwbaar.

Zij adviseren mensen altijd contact op te nemen met de huisarts als ze bloed in hun ontlasting aantreffen.

De afgelopen weken werd in de regio Zuidoost-Brabant huis aan huis een folder verspreid die de zelftest voor het opsporen van dikkedarmkanker aanprijst.

Lagere kans op dementie bij langer studeren

hersenenAls je lang studeert als je jong bent, dan verminder je de kans op dementie. Voor elk jaar dat langer gestudeerd wordt, daalt de kans op ontwikkeling van dementie met 11 procent. Dat blijkt uit een Fins-Brits onderzoek, dat deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Brain.

Het was al langer bekend dat studeren het risico op dementie, een hersenziekte die leidt tot vergeetachtigheid, verlaagt. Het was echter onduidelijk of leren de hersenen beschermt tegen de ziekte of dat de patiënt meer capaciteiten heeft om met de effecten van dementie om te gaan.

De onderzoekers bekeken de hersenen van 872 overledenen. Daaruit bleek dat er geen verschil was tussen de aantasting van het brein van laag- en hoogopgeleiden door dementie. Volgens de wetenschappers moet het dus wel zo zijn dat hoger opgeleiden beter met veranderingen in de hersenen, die leiden tot dementie, om kunnen gaan.

Circa 35 miljoen mensen lijden wereldwijd aan dementie, de meest voorkomende vorm van de ziekte van Alzheimer. Ondanks veel onderzoek kan nog steeds niet veel gedaan worden aan de ziekte. Wetenschappers zoeken dringend naar een oplossing nu de mens steeds ouder wordt en dus ook steeds vaker dement wordt.

De apotheker helpt moslims veilig ramadan te vieren

zorgverlenerDit jaar vindt van 11 augustus tot en met 9 september de ramadan plaats. Een periode waarin moslims zich overgeven aan reiniging en bezinning door middel van vasten.

Nederland telt ongeveer 900.000 moslims, waarvan het merendeel meedoet aan de ramadan. Een maand lang mogen deelnemers van zonsopgang tot zonsondergang onder andere niet eten en drinken. Het gebruik van medicatie tijdens deze periode van de dag wordt meestal ook gezien als het verbreken van het vasten. Daardoor stoppen sommige moslims tijdens de ramadan met hun medicatie of verschuiven de inname ervan naar de periode tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit kan voor een aantal patiënten een gezondheidsgevaar opleveren, met name bij diabetes- en hartpatiënten. De apotheker waarschuwt hiervoor en biedt deze groep advies en alternatieven.

Niet alleen het stoppen of verschuiven van de inname van medicatie kan een gevaar voor de gezondheid opleveren ook het vasten zelf is van invloed op het medicijngebruik. Door het vasten kan het lichaam bijvoorbeeld anders reageren op een geneesmiddel, ook als het op de gewone tijden wordt ingenomen. En daarnaast kunnen niet alle geneesmiddelen altijd tegelijk ingenomen worden, omdat ze dan elkaars werking beïnvloeden.

Wat kan de apotheker betekenen?
Voorafgaand en tijdens de vastenperiode zijn apothekers en assistenten extra alert op patiënten die deelnemen aan de ramadan. Zij zullen hen door middel van een persoonlijk gesprek adviseren over het juiste medicijngebruik en vragen beantwoorden. Mensen die om gezondheidsredenen een dieet volgen bijvoorbeeld, wordt geadviseerd om na zonsondergang niet te vet en te zoet te eten en ’s ochtends vroeg de grootste maaltijd te nuttigen. Over medicijngebruik tijdens de vastenperiode, geven apothekers het advies om de medicijnen zo geregeld mogelijk te blijven gebruiken. De patiënt kan in overleg met de apotheker bekijken of het medicijngebruik aangepast kan worden. Vaak is het mogelijk om de vorm, de dosis en de tijd waarop het medicijn ingenomen moet worden, aan te passen aan het vasten. Apothekers respecteren de wens van patiënten om samen met familie en vrienden de ramadan te vieren, maar het kan voorkomen dat zij iemand om medische redenen zullen adviseren te stoppen met vasten.

Uitzonderingen
Niet iedere moslim is fysiek in staat om de ramadan te volgen. De Koran maakt een uitzondering voor mensen die ziek zijn, zwangere vrouwen en ouderen. Als de mogelijkheid bestaat dat hun ziekte verergert of dat de zwangerschap gevaar loopt, kunnen deze personen zonder bezwaar de ramadan overslaan of later het vasten inhalen.

Meer weten?
Wie meer wil weten over medicijngebruik tijdens de ramadan kan terecht bij de apotheek. De apotheker en het apotheekteam adviseren en helpen graag.
[Persbericht KNMP]

Overgewicht bij jonge Britse kinderen

overgewicht kind obesitasIn Groot-Brittannië is overgewicht bij jonge kinderen een steeds groter wordend probleem. Ruim 25 procent van de vierjarige-kinderen valt al in de categorie “overgewicht’. Kledingmerk Marks and Spencer gaat nu kleren verkopen voor de nieuwe generatie dikkere jongeren. Zo zullen er kleren met een maatje groter in de winkel hangen voor kinderen vanaf drie jaar.

Volgens het Britse Nationale Obesitas Forum is dit een tragische illustratie van het probleem van zwaarlijvigheid en hoe vroeg het begint. Vroeger zagen mensen zwaarlijvigheid als een kwestie binnen de lagere klassen, maar de beslissing van Marks and Spencer bewijst hoe verspreid het probleem is.

Het Britse Nationale Obesitas Forum roept de Britse regering op om in te grijpen en de bevolking duidelijk te maken dat zwaarlijvigheid op jonge leeftijd een probleem is waar men een heel leven kan mee blijven kampen. Een studie toonde vorig jaar aan dat dochters van zwaarlijvige moeder tien keer meer kans maken om zelf ook obesitas te ontwikkelen.

Mogelijk nieuwe therapie ontdekt tegen gevaarlijke vorm van kinderkanker

Een groep Amsterdamse en Amerikaanse onderzoekers onder leiding van Rene Bernards denkt een antwoord te hebben gevonden op de vraag waarom één van de bestaande behandelmethoden tegen neuroblastoma, een vaak voorkomende en soms levensgevaarlijke vorm van kanker bij zeer jonge kinderen, niet altijd even goed werkt. Een combinatietherapie, zo vermoeden zij, moet de oplossing brengen.

Levensbedreigend
Neuroblastoma is een veel  voorkomende vorm van kanker bij zeer jonge kinderen, met name bij kinderen van nog geen twee jaar oud. Het is ook een van de gevaarlijkste vormen van kinderkanker. De vijfjaarsoverleving ligt slechts rond de 55%. Opvallend is dat de tumor zich telkens anders ontwikkelt; sommige varianten worden vanzelf weer kleiner, terwijl de agressieve varianten levensbedreigend zijn.

Een van de bestaande behandelmethoden voor patiënten met een hoog risico is een behandeling met Vitamine A-zuur. Deze slaat echter niet altijd aan. De reden hiervoor was tot nu toe niet duidelijk. Een groep van samenwerkende onderzoekers en kinderoncologen uit Amsterdam, het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en het Academisch Medisch Centrum (AMC), en  de Verenigde Staten lijkt hier echter een verklaring voor te hebben gevonden.

Alternatieve route
In het jongste nummer van Cell publiceren de onderzoekers hun bevindingen. Met behulp van RNA-interferentie, een moderne techniek om genen te identificeren door bepaalde genen uit te schakelen, slaagde de onderzoeksgroep van René Bernards (NKI-AVL) erin om na te gaan hoe een neuroblastomacel resistent kan worden tegen vitamine A zuur. Zij vonden dat als het tumorsuppressorgen NF1 wordt geïnactiveerd, de cellen niet langer op het vitamine A-zuur reageren.

Als het NF1 gen wordt uitgeschakeld, wordt er een alternatieve route geactiveerd, en juist de activatie van die alternatieve route veroorzaakt de resistentie tegen de behandeling met Vitamine A-zuur. De onderzoeksgroep van Rogier Versteeg op het AMC vond dat het NF1 gen inderdaad vaak defect of inactief is in neuroblastomen, wat met een slechte prognose voor de patiënten gepaard ging.

Combinatietherapie
Deze alternatieve route die geactiveerd wordt door NF1 defecten lijkt het antwoord te zijn op de vraag waarom  de Vitamine A zuur therapie vaak niet aanslaat. De onderzoekers vermoeden dat het toevoegen van een zogenaamde MEK-remmer, die ervoor moet zorgen dat de alternatieve route geblokkeerd wordt, aan de bestaande behandeling met VitamineA-zuur, maakt dat deze laatste behandeling wel zal aanslaan. Mogelijk zal deze combinatietherapie tot goede resultaten leiden. In celkweekmodellen van neuroblastoma werkt deze combinatie prima. Als dit  bevestigd kan worden met verdere experimenten ligt het voor de hand deze combinatie in de toekomst in de kliniek te testen.
[Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis]

Vrouw met kind heeft minder kans op baarmoederkanker

baarmoederhalskankerIn Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1.700 vrouwen baarmoederkanker vastgesteld. Het aantal vrouwen met baarmoederkanker steeg de afgelopen dertig jaar met bijna 50 procent, wat een record is.

Volgens experts komt dit door het feit dat vrouwen steeds minder kinderen krijgen of zelfs helemaal geen kinderen nemen.
Baarmoederkanker is de vierde vaakst voorkomende vorm van deze ziekte bij vrouwen.
Volgens KWF Kanker Bestrijding komt baarmoederkanker het meest voor bij vrouwen tussen de 55 en 80 jaar, zelden bij vrouwen jonger dan 40 jaar.

Moeders
Volgens Brits onderzoek zouden vrouwen meer risico lopen om in de baarmoeder een tumor te ontwikkelen wanneer ze veel oestrogeen in hun bloed hebben.
Tijdens de zwangerschap is het oestrogeen niveau lager, vrouwen zonder of met minder kinderen zouden langer aan deze stof worden blootgesteld.

Obesitas
Ook vrouwen met overgewicht bezitten ook een hoger niveau oestrogeen omdat het vetweefsel andere hormonen in oestrogeen omzet.
Hierdoor zou obesitas je kans op een tumor verdubbelen.
Experts geloven dat overgewicht verantwoordelijk is voor 30 tot 50 procent van de gevallen van baarmoederkanker.

Minder kinderen
Uit Britse cijfers blijkt dat één op de vijf vrouwen nog geen baby heeft tegen haar veertigste, dat is twee keer zoveel dan twintig jaar geleden.

Vrouwen hebben ook vaker kleinere gezinnen, slechts één op de twintig heeft meer dan vier kinderen, in vergelijking met slechts één op de vijf 20 jaar geleden.

Bekendmaking juryleden landelijke fotowedstrijd Wereld Diabetes Dag

Fotowedstrijd diabetes 24-7 Maureen BoelensJury: topfotograaf Corbino, Sacha de Boer, Jet Sol, Marja Driessens en Bert Kuipers
Het Platform Wereld Diabetes Dag heeft deze week vijf deskundige juryleden aangesteld voor de fotowedstrijd Diabetes 24/7. Zij gaan de winnaars van de wedstrijd bekend maken op 12 november 2010. De jury bestaat uit topfotograaf Corbino, Marja Driessens-Diessel, voorzitter van de Afdeling Friesland van de Fotobond, Sacha de Boer, fotograaf, journalist en presentator van het NOS Journaal, televisiepresentatrice Jet Sol en directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie Bert Kuipers. Platform Wereld Diabetes Dag organiseert de nationale variant van de belangrijkste wereldwijde bewustwordingcampagne voor diabetes.

Het Platform daagt heel Nederland uit om foto’s te maken over diabetes. Om de impact van een aandoening die vaak onzichtbaar is, zichtbaar te maken. Tot en met 15 oktober 2010 kunnen deelnemers hun foto’s uploaden via de website: www.diabetes24-7.nl. De wedstrijd kent twee competities, voor amateur- en vakfotografen. De fotografen kunnen voor vijf categorieën foto’s aanleveren: diabetes & lifestyle, diabetes & zorg, diabetes & carrière, diabetes jij & ik en een vrije categorie.

Corbino: De jury hoopt op spannende invalshoeken en indringende beelden van al wat die 1 miljoen paar ogen iedere dag in samenhang met de aandoening en vereiste levensstijl meemaken. Diabetes is overal, laat zien!

Prijzen: masterclass Corbino en geldprijzen
Op 12 november, de vrijdag voorafgaand aan Wereld Diabetesdag, worden de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt. In alle categorieën zijn mooie prijzen te winnen. Zo maken de professionals kans op een geldprijs van 5.000 of 1.000 euro. De amateurfotografen maken kans op een professionele fotoworkshop. De overall winnaar krijgt een persoonlijke masterclass van topfotograaf Corbino. De categoriewinnaars krijgen kosteloos een eendaagse workshop bestaande uit een dagdeel portretfotografie en een dagdeel digitale beeldbewerking aangeboden door het vakcollege Sint Lucas in Boxtel, gespecialiseerd in vormgeving en creatief vakmanschap. Daarnaast krijgen alle winnende amateurfotografen een weekendje weg aangeboden door Best Western.

Diabetes, de snelst groeiende chronische aandoening
In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen diabetes. Jaarlijks komen er 70.000 mensen bij. Doelstelling van de fotowedstrijd is om diabetes in al zijn facetten te laten zien. Bert Kuipers, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie: “Ik ben trots op de samenstelling van de jury. Het zijn gerenommeerde mensen die zich vanuit hun eigen deskundigheid in gaan zetten voor diabetes. Ik kijk uit naar kwalitatief hoogwaardige foto’s met een subtiele, maar duidelijke verwijzing naar diabetes. Dat kan een foto zijn van iemand met een insulinepomp maar ik ben vooral benieuwd of mensen het onzichtbare van diabetes zichtbaar kunnen maken. De wedstrijd heet niet voor niets 24/7, je hebt het iedere minuut van de dag, laat maar zien wat dat voor iemand betekent.”

Over Diabetes 24/7
Diabetes 24/7 is een project van het Platform Wereld Diabetes Dag. Het Platform Wereld Diabetes Dag bestaat uit: Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland en Diabetes Fonds. Kijk op www.werelddiabetesdag.nl voor meer informatie. Voor meer informatie over de fotowedstrijd ga naar www.diabetes24-7.nl Voor het aanvragen van gratis posters en flyers, stuur een e-mail naar info@diabetes24-7.nl