Aanpassing maatregelen Q-koorts

q-koortsOp meer dan 300 Q-koortsvrije melkschapen- en melkgeitenbedrijven mag vanaf 15 juli weer worden gefokt. Ook wordt voor deze bedrijven het aanvoerverbod vanaf die datum opgeheven. Dat schrijven de ministers Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Nu de seizoenspiek van Q-koortspatiënten is uitgebleven en uit de voorlopige resultaten van onderzoek blijkt dat het vaccin goed werkt, is het volgens de bewindslieden goed om over te gaan naar een risicogebaseerd maatregelenpakket. De Q-koortsbacterie zal nooit helemaal uit Nederland verdwijnen, maar de belangrijkste besmettingsbron is met de zware maatregelen van de afgelopen periode weggenomen.

Q-koorts vrije bedrijven
Het fokverbod en het aanvoerverbod voor niet met Q-koorts besmette bedrijven vervallen op 15 juli. De tankmelkmonitoring blijft bestaan, maar wordt teruggebracht naar eens per maand in plaats van elke twee weken.

Besmette bedrijven
Voor besmette bedrijven wordt zowel het fokverbod als het aanvoerverbod op 15 augustus opgeheven, mits de rapportage van het onderzoek naar de effectiviteit van de vaccinatie de voorlopige uitkomsten bevestigt. Dit betekent dat deze bedrijven dan vanaf 16 augustus kunnen gaan herbevolken. Het levenslang fokverbod voor de achtergebleven niet-drachtige dieren blijft van kracht.

De tankmelkmonitoring blijft in de frequentie van elke twee weken.Naast een uitmestverbod tot 30 dagen na de lammerperiode, geldt er voor de mest een composteerperiode van 150 dagen in plaats van de huidige 90 dagen.

Overige maatregelen

Het uitbreidingsverbod, de hygiënemaatregelen, de meldplicht en de vaccinatieplicht blijven ongewijzigd.

Diabetesvereniging Nederland is tegen eigen bijdrage voor diëtist

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) wil een eigen bijdrage van 10 euro invoeren voor dieetadvisering. Nu is het nog zo dat hulp van een diëtist via de basisverzekering voor 4 uur per jaar vergoed wordt. Als het aan minister Klink ligt, gaat u dus zelf 10 euro per consult betalen. Het ontwerpbesluit voor deze maatregel wordt op 29 juni besproken in de Vaste Kamercommissie voor VWS.

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is tegen een eigen bijdrage voor hulp van de diëtist. DVN pleit er bij de minister en de Vaste Kamercommissie voor dat het ontwerpbesluit niet wordt aangenomen.

Belangrijkste reden daarvoor is de drempel die een eigen bijdrage opwerpt om gebruik te maken van de begeleiding van een diëtist, zeker voor mensen met een smalle beurs. Juist bij diabetes type 2 is begeleiding van een diëtist cruciaal, voor het verbeteren van de leefstijl.

DVN heeft uiteengezet waarom zij tegen het voorstel van de minister is, lees het volledige standpunt.

Wie heeft het beste antwoord op de zorgvraag?

Agis Zorgverzekeraarsprijs 2010Win 25.000 euro met een vernieuwend idee
Hebt u het beste idee dat een brug slaat tussen vraag en aanbod in de zorg? Stuur uw idee dan vóór 1 september in voor de Agis Zorgverzekeraarsprijs 2010. Deze jaarlijkse prijs ter waarde van € 25.000,- is bedoeld om innovaties en verbeteringen in de zorg te stimuleren. Want vernieuwende ideeën zijn onmisbaar voor de zorg. Iedereen die ervaring heeft in de zorg – als professional, vrijwilliger, patiënt of cliënt – kan meedoen. Agis reikt de prijs uit op 28 oktober 2010 in Amersfoort.

Agis Zorgverzekeringen wil gezondheidswinst behalen met zorginnovaties, door kennis te delen en door te investeren in zorgpartners en de zorginfrastructuur. Bij goede zorg staat de patiënt of cliënt centraal. Toch krijgt nog lang niet iedereen een passend antwoord op zijn of haar zorgvraag. Tijd dus voor creatieve initiatieven van de ware ‘zorgverbeteraars’ onder zorgverleners én cliënten.

Criteria
Inzendingen voor de Zorgverbeteraarsprijs moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het ondermeer een project of idee zijn met een reëel doel en met goed meetbare resultaten. Patiënten/cliënten staan centraal. Verder moet het initiatief bijdragen aan betere vraaggerichte zorg binnen de kerngebieden van Agis (Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, ’t Gooi, Almere, Apeldoorn en Zutphen). Het idee kan gaan over thema’s in de ouderenzorg, allochtonenzorg, opvang dak- en thuislozen, wijkgericht werken, gezondheidscentra en opvoeding. Ook originele projecten rond onderwerpen als eenzaamheid, isolement en depressie maken een goede kans!

Kijk voor de overige voorwaarden en aanmelding op www.agisweb.nl/zorgverbeteraarsprijs.

De inzendingen worden beoordeel door vakkundige personen uit het zorgveld:

  • Bert Huiskamp, voorzitter Ledenraad (voorzitter)
  • Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr
  • Jolanda Buwalda, directeur Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
  • Frans Boonekamp, huisarts en initiatiefnemer Diamuraal
  • Nel Klaasse Bos, adviseur maatschappelijke vernieuwing
  • Anouk Gomes, accountmanager gebied Amsterdam bij Agis Zorgverzekeringen
  • Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur Tergooiziekenhuizen

De jury kiest uit de inzendingen vooraf vijf nominaties. De winnaar wordt op de dag van de uitreiking bekend gemaakt. Elke genomineerde ontvangt € 500. De winnaar krijgt € 25.000 voor de uitvoering van het idee.

Agis Zorgverzekeraarsprijs
De Zorgverbeteraarsprijs is een initiatief van zorgverzekeraar Agis om goede ideeën te genereren voor betere zorg en gezondheid. Met het thema ‘Wie heeft het beste antwoord op de zorgvraag?’ stimuleert Agis de samenwerking tussen professionele zorgverleners en hun patiënt of cliënt. Agis reikt de prijs voor de derde maal uit.

Menzis positief resultaat 2009

menzisMenzis heeft 2009 afgesloten met een positief resultaat. Zowel de Basisverzekering als de aanvullende verzekeringen laten positieve cijfers zien. Daarnaast laat het beleggingsresultaat over 2009 een plus zien van € 60 miljoen. Het totaal resultaat van Menzis over 2009 komt daarmee op € 163 miljoen bij een premieomzet van ruim € 5 miljard.

Ruben Wenselaar, Raad van Bestuur Menzis: “Voor het eerst sinds de invoering van de basisverzekering is het totaal resultaat van Menzis positief. Dit laat zien dat Menzis bedrijfsmatig het huis op orde heeft. Het prudente beleggingsbeleid waarin bewust wordt gekozen voor zekerheid ten aanzien van de premiegelden van onze klanten werpt ook vruchten af. Dit positieve financiële resultaat compenseert de verliezen sinds de invoering van de Basisverzekering. Menzis heeft als onderlinge waarborgmaatschappij geen winstoogmerk en keert geen winsten uit. Menzis voegt de positieve resultaten grotendeels toe aan de reserves, dit levert een bijdrage aan een financieel stabiele en duurzame onderneming. Hiermee bereiden we ons voor op de nieuwe financiële Solvency II eisen vanuit Europa”.

Klantgericht
Menzis doet voor klanten veel meer dan alleen het betalen van de rekening. We stellen de mens centraal en leveren maatwerk voor de klant. Klanten en patiënten hebben invloed op het beleid en worden actief betrokken bij het inkopen van kwalitatief goede zorg. Zorgaanbieders die kwalitatief de beste en meest patiëntgerichte zorg bieden, worden beloond met het Topzorg predikaat. We wijzen klanten de weg naar de beste zorg, maar we sturen of dwingen ze niet. Keuzevrijheid van de klant staat altijd voorop. Ook accepteren we zonder selectie iedereen die klant wil worden bij Menzis.

Waardering
De keuzes die Menzis maakt, worden gewaardeerd en dat blijkt niet alleen uit de toename van het aantal klanten met 40.000. Afgelopen jaar is de klanttevredenheid verder toegenomen. In het jaarlijkse rapport van de NZa kwamen de zorgkantoren van Menzis voor de tweede keer op rij als beste naar voren. Ook de medewerkertevredenheid ligt boven het landelijke gemiddelde.

Nieuw medicijn tegen diabetes type 2 overtreft verwachtingen

diabetesEen nieuw bloedsuikerverlagend medicijn, gemaakt uit darmhormonen, heeft vele voordelen boven de huidige insulinebehandeling voor patiënten met diabetes type 2. Dat is de uitkomst van een vergelijkend onderzoek waaraan het diabetescentrum VUmc onder leiding van professor Michaela Diamant meewerkte. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet.

Bekend voordeel was al dat het darmhormoonpreparaat maar één keer per week hoeft worden toegediend, tegen één of twee keer per dag voor de standaardbehandeling. Uit het vergelijkend onderzoek van Diamant en haar onderzoeksgroep blijkt dat het darmhormoonpreparaat bovendien beter werkt: er is sprake van een betere regeling van de bloedsuikerspiegel, er treden minder hypo’s (een te lage bloedsuikerspiegel) op en de meeste patiënten vallen af, gemiddeld 2,6 kilo. Dit laatste in tegenstelling tot de behandeling met insuline, waarvan patiënten juist altijd aankomen.

Aan het vergelijkende onderzoek deden 456 patiënten mee met type 2 diabetes. Zij werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep (233 patiënten) kreeg één keer per week het darmhormoonpreparaat toegediend, de andere groep (223 patiënten) kreeg dagelijks langwerkende insuline. Na 26 weken was een duidelijk verschil te zien tussen de twee groepen. Het darmhormoonpreparaat wordt momenteel beoordeeld door de European Medicines Agency (EMA) en de US Food & Drug Administration (FDA). Pas na hun goedkeuring kan het beschikbaar worden gesteld voor patiënten.

Diabetes
Diabetes is de snelst groeiende chronische aandoening. In Nederland lijden meer dan driekwart miljoen mensen eraan. Het merendeel daarvan heeft type 2, gerelateerd aan ouderdom en overgewicht. Als de huidige trend zich voortzet zullen in 2025 ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders diabetes hebben.

Nieuwe fitnessrage Hoopfit uit Amerika nu ook in Nederland

hoopfitFeel good, let’s Hoop
Michel Obama en Beyonce zijn al fanatieke hoopers, ze blijven fit en in vorm met de leuke en gevarieerde oefeningen die je kan doen met een HOOP en je verbrandt ermee wel 600 calorieën per uur. Weet je het nog, hoelahoepen als kind op het schoolplein en zoveel mogelijk rondjes draaien om de heupen? Nu wordt dit plezier gecombineerd met een total body workout, die niet alleen meer voor kinderen is. Hoelahoepen ook wel Hoopfit genoemd is de nieuwe fitness rage uit Amerika. Nu ook in Nederland.

Circe Lubbers is de creative director van HOOPFIT en is de eerste in Nederland die het Hoopfit programma zal introduceren. Circe Lubbers is aangesloten bij de internationale Hoopgirl organisatie en zal zij vanaf 1 juni Hoopdance shows, Hoopfit cursussen, workshops en opleidingen voor toekomstige Hoopfit instructeurs aan gaan bieden. Aangezien (bijna) iedereen kan hoopen zijn er verschillende workouts ,er is voor elk wat wils; Hoopfit4Kids, spelenderwijs bewegen voor kinderen en is origineel tijdens een kinderfeestje, of als schoolproject.

Ook is er een Hoopfit familie programma, waarbij het hele gezin op een leuke manier d.m.v. spelletjes en samenwerking een leuke band opbouwt en lekker aan het bewegen is. Bewegen op je eigen tempo is een programma voor de 50 plussers genaamd: Hoopfit 50+. Wie voor de zomer wat kilootjes kwijt wil kan het beste deelnemen aan het Hoopfit InShape programma . Tot slot een programma voor bedrijven waarbij er een speciaal pakket op maat wordt aangeboden.

Op de website van www.hoopfit.nl is een speciaal op maat gemaakte hoop of Travel Hoop te bestellen. De travel hoop is een uniek ontwerp en zeer handig om mee te nemen. De handigheid zit hem in het feit dat je de Travel Hoop, in tweeën kan klappen zonder dat je hem uit elkaar hoeft te halen en deze weinig tot geen ruimte in beslag neemt voor als je bijvoorbeeld op reis gaat en toch in vorm wilt blijven.

Hoopfit is een total body workout, dit betekent dat je elk gedeelte van je lichaam traint, waarbij het accent ligt op de algehele conditie en de buik- en rugspieren (houdingspieren) Je leert de Hoop te draaien rondom je armen , heupen, benen en buik waardoor alle spieren verstevigen alsmede je conditie wordt getraind en deze in een korte tijd zal verbeteren zonder het verplichtende sportkarakter. Jong en oud, iedereen heeft baat bij Hoopfit en zijn er nog veel meer voordelen te noemen maar de beste manier om daar achter te komen is dat zelf te ervaren.

Dus wie als sportschool niet wil achterblijven of als persoon wat extra kilootjes kwijt en met een maatje minder de zomer in, dan is Hoopfit een leuke en effectieve manier om die eraf te Hoopen….. De inspanning wordt zeker beloond.

Voor meer informatie kijk op www.hoopfit.nl

Oranje gips niet aan te slepen in Sint Franciscus Gasthuis

In het Chirurgisch Behandelcentrum van het Sint Franciscus Gasthuis kiezen patiënten massaal voor oranje gips. Het ziekenhuis heeft al nieuw gips bijbesteld; vorige week gingen er namelijk per dag twee dozen oranje gips doorheen. Dit zijn ongeveer tien patiënten per dag.

Zowel volwassen en kinderen kiezen op de Gipskamer voor de oranje kleur. Patiënten die op de Spoedeisende Hulp terecht komen, hebben dubbel pech. Omdat hier een ander soort gips wordt gegeven, is het niet mogelijk om patiënten te spalken met het oranje gips. Mocht het Nederlands elftal verliezen, dan moeten patiënten met een oranje been of arm nog even geduld hebben voordat het gips kan worden verwijderd.

Oog voor levenskwaliteit van patiënten met kanker

‘Kwaliteit van leven’ was bij veel onderzoeken met kankerpatiënten tot nu toe vaak niet meer dan één van de bijkomende aandachtspuntjes. Nog niet eerder was het een hoofdonderwerp van een brede en langdurige studie waar diverse onderzoeksgroepen aan samenwerken. `De tijd is er rijp voor om bijvoorbeeld depressieve klachten net zo serieus te wegen als, zeg, een bepaalde tumormarker in het bloed,’ zegt professor Irma Verdonck, bijzonder hoogleraar ‘Leven met kanker’.

Het was zacht gezegd een onverwachte toptien, die professor Irma Verdonck presenteerde aan het begin van haar oratie als bijzonder hoogleraar ‘Leven met kanker’: de tien grootste voordelen van kanker. Met stip op één: persoonlijke groei. Via doel in het leven, innerlijke kracht, geluk, vitaliteit, zelfacceptatie, grip op de omgeving, autonomie en relaties met anderen, kwam Verdonck bij ‘verbondenheid’ op plaats tien.

‘Voor de duidelijkheid, dit zijn geen voordelen die artsen patiënten moeten voorhouden’, zo licht zij haar verrassende toptien toe. ‘Zo van “ach meneer of mevrouw, zie het ook eens van de zonnige kant”. Dit zijn voordelen die sommige patiënten spontaan noemen als wij ze interviewen over de kwaliteit van hun leven voor, tijdens en na hun ziekte. De meeste mensen geven dan aan dat zij zaken veel relatiever gaan zien. Ze besteden meer tijd aan kinderen en andere mensen die ze belangrijk vinden of stoppen eindelijk met die baan waar ze altijd al de pest aan hadden en gaan vrijwilligerswerk doen.’

Toch zal professor Verdonck vanaf haar nieuwe hoogleraarstoel ‘Leven met kanker’ bepaald niet gaan verkondigen dat kanker je leven zo geweldig verrijkt. ‘Het is over het algemeen een dramatische groep van ziekten die ook nog eens in omvang toeneemt. Naar verwachting zal het aantal mensen dat met kanker leeft de komende vijf jaar bijna verdubbelen tot 700.000 mensen. Voor een deel komt dat omdat steeds meer vormen van kanker chronische ziekten worden, in plaats van dodelijke aandoeningen. Alleen al daarom wordt kwaliteit van leven een steeds belangrijker aspect om naar te kijken.’

Behalve de toename van mensen die met kanker leven, noemt Verdonck nog een tweede belangrijke reden waarom kwaliteit van leven een steeds belangrijker plaats inneemt in het onderzoek met kankerpatiënten. ‘De tijd is er rijp voor. Als je jaren terug met bijvoorbeeld oncologen een gesprek probeerde aan te gaan over de rol van depressieve klachten in de prognose van het ziekteproces, dan werd je toch wat meewarig aangekeken. Inmiddels is het geen taboe meer om die relatie te leggen. Er druppelen steeds meer onderzoeken binnen die aantonen dat er een negatief verband is tussen de kwaliteit van leven voor en tijdens de ziekte, en de prognose. Er is bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen depressieve klachten tijdens de ziekte en de verwachte levensduur.’

Naaste familie
Dat er een relatie is tussen kwaliteit van leven en overlevingsduur mag dan duidelijk zijn, hoe die relatie precies ligt, dat is nog grotendeels onduidelijk. Mede daarom werkt Verdonck nu samen met collega’s van verschillende disciplines aan een langlopende cohortstudie: de Netherlands Quality of Life and Biomedical Studies in Cancer (NET QUBIC). Aan dit groots opgezette onderzoek zullen verscheidene oncologische groepen binnen VUmc deelnemen. Het project wordt ingebed in het nieuwe interinstitutionele onderzoeksprogramma Quality of life in cancer patients, dat een verbinding vormt tussen het vijfde onderzoeksprogramma Quality of Life van onderzoeksinstituut CCA/V-ICI en de vier programma’s van onderzoeksinstituut EMGO+. Verdonck: ‘Het onderzoek draait om kankerpatiënten, maar ook nadrukkelijk om hun naaste familie. Naast de specifieke aspecten van de betreffende kanker, zoals tumormarkers, zullen we ook sociaal-demografische aspecten in kaart brengen, de diverse parameters van de kwaliteit van leven, andere gezondheidskenmerken, zoals co-morbiditeit, en we zullen een uitgebreide biobank opbouwen met bijvoorbeeld speeksel- en bloedm onsters.’

Gemeenschappelijke basis
Een van de eerste vragen die Verdonck hoopt te beantwoorden is de precieze aard van de relatie tussen depressie en overleving. ‘Ik geloof eerlijk gezegd niet dat die relatie heel direct verloopt. Ik kan mij ook niet voorstellen dat je door alleen de depressie aan te pakken met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, ook de prognose van de kanker kunt verbeteren. Daar zijn eenvoudigweg geen betrouwbare aanwijzingen voor. Ik kan mij wel voorstellen dat er een gemeenschappelijke, fysiologische basis ligt onder zowel de depressieve klachten, als de gevoeligheid voor ziekteprogressie. Het zou mooi zijn als we die gemeenschappelijke basis kunnen vinden.’ Enige hints voor de richting waarin zij wil zoeken heeft Verdonck ook al. ‘Er zijn aanwijzingen dat stress en depressie in relatie staan tot een ontregeld immuunsysteem en ook tot een slecht functionerend hypofyse-hypothalamus-bijniersysteem, de zogenoemde HPA-as. Die factoren zouden ook heel goed invloed kunnen hebben op het verloop van kanker.’

Eigen schuld

Doordat Verdonck geen al te directe relatie ziet tussen depressie en kanker, is zij ook niet bang dat zij patiënten opzadelt met een eigen-schuld-dikke-bult gevoel. ‘Ja, ik weet dat er nog steeds mensen zijn die heilig geloven dat je met wilskracht een ziekte kan overwinnen. Maar dat gaat mij toch echt te ver. De onderzoeken die zouden aantonen dat je puur op basis van beïnvloeding van de psyche een betere prognose kunt bereiken, bleken steeds van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit.’ Toch ziet de hoogleraar wel degelijk een heel praktische toepassing van het onderzoek naar kwaliteit van leven, voor zowel patiënten als artsen. ‘De aspecten van kwaliteit van leven, zoals vermoeidheid of depressieve klachten, krijgen een steeds gewonere plaats in de status van een patiënt. Zoals een arts naar bepaalde tumormarkers kijkt, kan hij ook heel nuchter naar de parameters van levenskwaliteit kijken. Een aanpassing van medicatie kan dan net zo gewoon worden als, zeg, een gesprek over maatschappelijk werk, adviezen over leefstijl, oefenprogramma’s om vermoeidheid te bestrijden of een gesprek met een klinisch psycholoog. Zowel voor arts als patiënt wordt kwaliteit van leven steeds meer ‘een van de aspecten’ waar je naar kijkt. Wat vervolgens de precieze plek van de kwaliteit van leven is in het hele ziekteproces, dat hopen we de komende jaren wat beter in beeld te krijgen dankzij NET QUBIC.’