Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea gaat MammaPrint voor borstkanker vergoeden

MammaPrint borstkankerZorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft als eerste Nederlandse zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de vergoeding van de MammaPrint voor haar verzekerden. “Deze innovatie is nog niet opgenomen in de zorgverzekering, maar de test heeft een betere voorspellende waarde voor de prognose van vrouwen met borstkanker en helpt artsen en hun patiënten bij de keuze voor de beste behandeling. Wij vinden MammaPrint een belangrijke aanvulling in de zorg voor borstkanker. Voor een grote groep vrouwen kan MammaPrint een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven,” aldus Melanie Schultz van Haegen, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis.

Snelle en optimale zorg
MammaPrint is ontwikkeld door Agendia. Schultz: “Dergelijke innovaties kunnen de zorg in Nederland naar een kwalitatief hoger niveau brengen, maar vergoeding van nieuwe vormen van zorg zitten niet een, twee, drie in de basisverzekering. Omdat het wel de verwachting is dat – ook voor andere tumorsoorten – deze diagnosetesten in de komende jaren leidend zullen worden voor de keus welke behandeling gewenst is, hebben we nu al afspraken gemaakt met Agendia.”

Innovatie in de zorg
“Wij zijn bijzonder verheugd dat Zilveren Kruis Achmea deze voortrekkersrol op zich heeft genomen en haar verzekerden deze belangrijke innovatie aanbiedt. MammaPrint is opgenomen in de Nederlandse CBO richtlijnen, sinds 2007 goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, en breed vergoed in de Verenigde Staten. Wij achten het van vitaal belang dat deze vinding, die oorspronkelijk is ontwikkeld binnen het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en die vele malen internationaal is onderscheiden, nu ook bereikbaar is voor een groot aantal Nederlandse vrouwen,” zei Bastiaan van der Baan, commercieel directeur van Agendia.

MammaPrint geeft inzicht in de aard van de tumor op DNA niveau en verschaft extra informatie die in samenhang met traditionele criteria een grote rol kan spelen bij de behandelbeslissing. Op deze wijze verhoogt MammaPrint de kwaliteit van borstkankerzorg. MammaPrint is uitgeroepen tot beste zorginnovatie door Time Magazine en heeft van Minister Klink de zorginnovatie prijs gekregen.

Stress bij zwangere vrouwen leidt tot gedragsproblemen kinderen

zwangere vrouwVeel kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap last hebben gehad van emotionele klachten (zoals angst of depressie) vertonen gedragsproblemen. Bij jongetjes uit zich dat anders dan bij meisjes. Maar de kwaliteit van de moeder-kind interactie na de geboorte blijkt ook een belangrijke rol te spelen. De Bruijn adviseert daarom verloskundigen onder andere meer alert te zijn op emotionele klachten van zwangere vrouwen.

Veel is bekend over de schadelijke gevolgen van roken en alcohol tijdens de zwangerschap, maar De Bruijn stelt dat er pas recent meer aandacht is gekomen voor de effecten van stress. Ze deed haar onderzoek onder meer dan vierhonderd zwangere vrouwen en ze vergeleek een groep mèt en zónder klachten. Jongens van de moeders die vooral in het eerste trimester van de zwangerschap emotionele klachten hadden, bleken meer angstig en teruggetrokken gedrag te laten zien. Bij meisjes kwamen gedragsproblemen naar voren als de moeders in het derde trimester emotionele klachten hadden gerapporteerd.

Na de zwangerschap bleek het voor de meisjes belangrijk te zijn dat hun moeders in de omgang tijdens spel, duidelijk structuur gaven en zo min mogelijk geïrriteerd en vijandig gedrag lieten zien. De vader-kind interactie werd ook bekeken en er werden aanwijzingen gevonden dat vaders met name voor de jongens een beschermende buffer kunnen vormen tegen de negatieve invloed van emotionele klachten van moeders op de kinderen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor begeleiding van zwangere vrouwen en hun gezinnen. Omdat emotionele problemen tijdens de zwangerschap het gedrag van kinderen kunnen beïnvloeden, pleit De Bruijn voor het gebruik van screeningsvragenlijsten door verloskundigen. Zij kunnen zwangere vrouwen met veel emotionele klachten dan doorverwijzen voor psychologische hulp. Daarnaast zouden deze vrouwen ook na de zwangerschap extra begeleiding moeten krijgen, waarbij interventies zich dan specifiek kunnen richten op het verbeteren van de moeder-kind interactie.

Anouk de Bruijn ( Roosendaal en Nispen 1982) studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ze is momenteel werkzaam als psycholoog in het Erasmus Medisch Centrum-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Ontstekingsproces van reuma afrembaar

ReumaHet ontstekingsproces van reuma (reumatoïde artritis) is mogelijk af te remmen door een inactief gemaakt virus dat speciale eiwitten produceert. De ontdekking is een doorbraak voor artritispatiënten, aldus de Telegraaf.

Wanneer het genetisch behandelde virus in een door reuma aangetast gewricht wordt gespoten, kunnen volgens de reumawetenschappers ontstekingsreacties in de kiem worden gesmoord.

“We hopen dat het virus dat zelf dus geen ziekteverwekkende kracht meer heeft de ziekte kan uitdoven”, aldus de Amsterdamse reumatoloog prof. dr. Paul-Peter Tak van het Academisch Medisch Centrum. Volgens hem zijn er heel goede kansen dat deze nieuwe methode gaat werken.

Platform Wereld Diabetes Dag organiseert landelijke fotowedstrijd

Diabetes 24/7Diabetes 24/7: alle facetten van leven met diabetes in beeld
17 mei startte de landelijke fotowedstrijd ‘Diabetes 24/7’. Tot en met 15 oktober 2010 kunnen deelnemers hun foto’s uploaden via de website: www.diabetes24-7.nl . Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. De wedstrijd kent twee competities, voor amateur- en vakfotografen.

Er zijn vijf categorieën: diabetes & lifestyle, diabetes & zorg, diabetes & carrière, diabetes jij & ik en een vrije categorie. 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Jaarlijks komen er ruim 71.000 mensen bij. Bert Kuipers, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie: “Diabetes is een chronische aandoening, je hebt het 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Op school, op het werk, tijdens vakantie, onderweg, tijdens het stappen, in bed. Het heeft grote impact op je leven. Maar ook op je omgeving, je familie, je partner, vrienden, collega’s, klasgenoten en kennissen. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Met deze fotowedstrijd vragen we daar aandacht voor. Diabetes 24/7 is op zoek naar beelden die het leven met diabetes in al zijn facetten laat zien.”

De fotowedstrijd
Vak- en amateurfotografen kunnen aan de wedstrijd meedoen door hun beelden via de website www.diabetes24-7.nl te uploaden. De wedstrijd kent vijf categorieën: diabetes & lifestyle, diabetes & zorg, diabetes & carrière, diabetes jij & ik en een vrije categorie. Deelnemers kunnen voor meerdere categorieën inzenden. Rond Wereld Diabetesdag, 14 november, worden de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt. De winnende foto’s zullen worden opgenomen in de landelijke expositie Diabetes 24/7. In beide competities zijn per categorie mooie prijzen te winnen; voor professionals geldprijzen en voor amateurs onder andere een masterclass fotografie van topfotograaf Corbino.

Diabetes in Nederland

Wereldwijd neemt de toename van diabetes epidemische vormen aan. In Nederland hebben 1 miljoen mensen diabetes, ieder jaar komen daar ruim 71 duizend mensen bij. Naar schatting 3,2 miljoen mensen hebben een verhoogd of hoog risico om binnen vijf jaar diabetes te krijgen. De ziekte grijpt diep in op het leven van mensen en kan leiden tot ernstige complicaties. Bovendien kan diabetes de levensverwachting met vijf tot tien jaar verkorten.

Over Diabetes 24/7
Diabetes 24/7 is een project van het Platform Wereld Diabetes Dag ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). De NDF is een overkoepelende vereniging van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij brengt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes samen. De NDF opereert inhoudelijk onafhankelijk en wil aanspreekpunt zijn voor overheden en zorgverzekeraars en tegelijk een breed platform voor allen, die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor de mens met diabetes. Voor meer informatie over de fotowedstrijd ga naar www.diabetes24-7.nl

Aardbei beschermt tegen overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten

aardbeiAardbeien en blauwe bessen zijn heel gezond. Onderzoek heeft aangetoond dat de kleurstof die zorgt voor de rode dan wel blauwe kleur van de vruchtjes ook ongezonde stoffen uit het lichaam wegvangt. Aardbeien lijken bovendien extra te beschermen tegen welvaartsziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

Op een symposium van zachtfruitkwekers op 17 juni in Venlo presenteren onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Wageningen Universiteit de resultaten van diverse onderzoeken naar de vruchten, die op dit moment volop verkrijgbaar zijn.

Het staat vast dat zowel de aardbei als de blauwe bes veel antioxidanten bevat. Ze vangen stoffen weg die in het lichaam zorgen voor celmutaties, waardoor bijvoorbeeld kanker kan ontstaan. Belangrijkste antioxidant is anthocyaan en dat is precies de kleurstof die aardbeien en blauwe bessen hun uiterlijk geeft, aldus de onderzoekers.

Orgaanvervetting en andere vetkwesties op ISSFAL congres

ISSFAL congresVetten en vetzuren staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Hun rol bij gezondheid en ziekte is namelijk veel groter dan gedacht. Zo werd vroeger bij diabetes vooral gekeken naar de glucosehuishouding, terwijl inmiddels duidelijk is dat juist vetstapeling in organen mede bepalend is voor het ontstaan en ziekteverloop van deze en veel meer chronische aandoeningen. Vanaf afgelopen zaterdag spreken zo’n vijfhonderd internationale wetenschappers vijf dagen lang over de gezondheidsaspecten van vetzuren en lipiden op het ISSFAL congres. De drie hoofdthema’s van de conferentie zijn vetten & gezondheid, biochemie van vetten en vetten & voeding.

Het is inmiddels de negende editie van het tweejaarlijkse congres van de International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL). De organisatie is dit jaar in handen van de Universiteit Maastricht, onder leiding van prof. Jan Glatz, hoogleraar Metabole aspecten van hart- en vaatziekten. Ook dit jaar verwelkomt de ISSFAL enkele onderzoekers die tot de wereldtop van het voedingsonderzoek behoren, waaronder Gerald Reaven van Stanford University (VS) en Norman Salem van de National Institutes of Health (VS). Het programma omvat naast plenaire sessies en (poster)presentaties ook een dinner debate op maandag 31 mei, onder de titel ‘Healthy fats for healthy hearts’.

Op het congres worden vele belangwekkende resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd. Zo toonde de Maastrichtse onderzoekster Vera Schrauwen-Hinderling met haar collega’s uit Maastricht, Leiden en de VS (Johns Hopkins Institute) aan dat na lichamelijke activiteit het vetgehalte in hartspiercellen afneemt en de hartfunctie verbetert. Zij baseert haar conclusies op een experiment met veertien mannelijke proefpersonen met overgewicht, die een bewegingsprogramma van twaalf weken volgden. Dit effect is van belang omdat veelvoorkomende aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogd cholesterol en overgewicht (onder de verzamelnaam metabool syndroom) worden veroorzaakt door vervetting van organen. De orgaanfunctie wordt daardoor ernstig aangetast. Het onderzoek naar de stofwisseling van het hart is van belang, er sterft bijvoorbeeld tachtig procent van de diabetespatiënten uiteindelijk aan hart- en vaatziekten.

Verder presenteert Olga Schiepers de resultaten van haar onderzoek naar de relatie tussen visconsumptie en depressie. Vis staat bekend om het hoge gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren (LCPUFA). Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de gegevens van 233 deelnemers aan de Maastricht Aging Study. De verwachte relatie tussen mentale gezondheid en LCPUFA-bloedwaarden kon niet worden aangetoond, maar er was wel een positieve correlatie tussen visconsumptie (ongeacht LCPUFA gehalte) en fysiek welbevinden.

Behandeling tegen chronische vermoeidheid is veilig

De cognitieve gedragstherapie die ingezet wordt tegen het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is voor patiënten niet schadelijk. Dit blijkt uit een studie van het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud, gepubliceerd op de website van het wetenschappelijk tijdschrift Psychotherapy and Psychosomatics.

Zeventig procent van de CVS-patiënten heeft baat bij het volgen van een cognitieve gedragstherapie. Zij voelen zich beter en hebben minder last van de vermoeidheid en van beperkingen in het dagelijks functioneren. Sommige patiënten genezen zelfs volledig. De overige patiënten hebben geen baat bij deze therapie. Een enkeling ervaart zelfs een terugval. Betekent dit laatste, dat cognitieve gedragstherapie voor sommige CVS-patiënten schadelijk is?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden deed het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid van het UMC St Radboud in Nijmegen een groot onderzoek bij meer dan vijfhonderd patiënten met CVS. Een deel van hen volgde de cognitieve gedragstherapie, de rest niet. In beide groepen bleken zich patiënten te bevinden van wie de toestand verslechterde. Bij patiënten die cognitieve gedragstherapie volgden was dat niet vaker het geval dan bij degenen die niet behandeld werden. De terugval houdt dus geen verband met de therapie.

Het is bekend dat de ernst van het chronisch vermoeidheidssyndroom in de loop der tijd varieert. Dat wil zeggen, bij de patiënt wisselen slechte en minder slechte perioden elkaar af. Dit kan verklaren waarom sommige patiënten, onafhankelijk van de therapie, een terugval van hun ziekte rapporteren.

De conclusie van de onderzoekers is, dat cognitieve gedragstherapie de patiënt geen schade berokkent en dat het dus niet alleen een effectieve, maar ook een veilige behandeling bij CVS is.

Nematologen ontrafelen het verouderingsproces

Wageningse nematologen hebben de genetische basis van het verouderingsproces ontrafeld bij de nematode Caenorhabditis elegans. Hierdoor komt het humane onderzoek naar veroudering in een stroomversnelling, verwacht Wagenings onderzoeker Jan Kammenga.

De nematode C. elegans, een één millimeter lange worm, is een belangrijk modelbeestje voor genetisch onderzoek. Veel genen van deze worm – zijn genoom bestaat uit twaalfduizend a dertienduizend genen – komen ook bij de mens voor en vervullen vergelijkbare functies.

De Wageningse nematologen namen een tiental verschillende stammen van C. elegans en bepaalden de genexpressie van zowel jonge als oude beestjes. Ze ontdekten dat de regulatie van genexpressie bij de oude wormen met vijftig procent was afgenomen bij bijna tien procent van de genen. Deze genen vervullen een functie bij de opbouw en herstel van het lichaam. Ook vonden ze een setje genen waarbij de genregulatie juist toenam. Deze genen zijn betrokken bij de verlenging van de levensduur van de nematode.

Desintegratie
‘Er was al veel bekend over de functie van individuele genen van C. elegans bij veroudering of degeneratie’, zegt Kammenga. ‘Wij laten nu als eerste het netwerk van genen zien dat bij veroudering is betrokken. Dat genetische netwerk desintegreert. We hebben nieuwe regulatiefactoren gevonden die een rol spelen in de algehele degeneratie van de levensduur.’ Samen met promovendus Ana Viñuela-Rodriguez, postdoc Basten Snoek en analist Joost Riksen publiceerde Kammenga zijn bevindingen in de online editie van Genome Research.

Biomedische onderzoekers kunnen de uitkomsten gebruiken om meer gericht te kijken naar de variatie in genexpressie bij de oudere mens. ‘We weten nu de gensequenties die de veroudering reguleren’, verklaart Kammenga. ‘Die kun je nu gericht zoeken in het genoom van de mens.’ Dit zou kunnen leiden naar nieuwe receptoren voor preventie en medicatie ter behandeling van ouderdomsziekten.
[Wageningen Universiteit]