Eerste reactie zorgverzekeraars op heroverwegingen ‘curatieve zorg’ en ‘langdurige zorg’

Zorgverzekeraars NederlandZorgverzekeraars concluderen uit de adviezen die de commissies ‘curatieve zorg’ en ‘langdurige zorg’ vandaag hebben uitgebracht, dat solidariteit en betaalbaarheid het best geborgd kunnen worden door behoud van het verzekeringskarakter van de zorg. Zorgverzekeraars hechten grote waarde aan het voortzetten van de ontwikkeling naar meer vraaggerichte zorg en streven daarbij naar goede kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedere burger. De overheid maakt uiteindelijk de keuze om de zorg betaalbaar te houden en beslist over eigen betalingen en pakket. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roept de politiek op om de uitvoerbaarheid van te maken keuzes in het oog te houden zodat burgers niet voor verrassingen komen te staan.

Curatieve zorg
Zorgverzekeraars zien in het rapport van de commissie curatieve zorg een bevestiging van de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg naar een vraaggericht zorgstelsel. In het huidige stelsel staat de keuze van de burger voorop. Variant B bouwt voort op deze uitgangspunten, waarbij kwaliteit en doelmatigheidswinst richtinggevend zijn. Deze variant levert een grotere structurele besparing op dan de alternatieve variant, waarbij de overheid de zorg inkoopt. Deze ‘stalinistische’ variant is in de ogen van de zorgverzekeraars een stap terug in tijd  en leidt tot wachtlijsten, minder keuzevrijheid en algehele verschraling van de zorg. Bovendien zal zo’n hernieuwde stelseldiscussie hoge transitiekosten met zich meebrengen en de aandacht afleiden van de echte verbeteringen in de zorg.

Langdurige zorg
Zorgverzekeraars betreuren het dat de commissie langdurige zorg de rol van zorgverzekeraars in drie van de vier varianten beperkt en deze juist neerlegt bij de overheid.  Voor zorgverzekeraars staat in de vormgeving van de langdurige zorg bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving centraal. In de eerste drie varianten echter betekent stringentere overheidsregulering  een forse beperking van de verzekerde rechten van burgers. Zorgverzekeraars zien juist mogelijkheden om op termijn in de ouderenzorg en de langdurige zorg hun rol op te pakken en streven daarbij als eerste stap  naar uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden per 2012. Variant 4 (Zorg verzekerd) sluit hierbij het beste aan.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.