Onderzoek naar preventief Q-koorts medicijn

Q-koortsMinister Klink van Volksgezondheid wil dat de Gezondheidsraad met spoed onderzoekt of mensen met hartklepprotheses in gebieden met Q-koorts, een preventief medicijn kunnen krijgen. Dit vaccin tegen de Q-koorts is nog niet in Nederland geregistreerd. Klink wil daarnaast weten of het preventieve Q-koortsvaccin bescherming kan bieden aan werknemers die in de melk- en vleesverwerkende industrie in aanraking komen met schapen en geiten. Dat staat vandaag te lezen in de Telegraaf.

In de gebieden waar de Q-koorts heerst zijn veel hartpatiënten die vrezen dat de Q-koorts van dieren naar mensen overslaat. Zij willen dat de overheid mensen met hartklepprotheses als specifieke risicogroep voor Q-koorts beschouwt en hun zo snel mogelijk beschermende maatregelen biedt.

Te agressieve behandeling diabetes type 2 gevaarlijk

diabetesEen te agressieve behandeling van diabetes type 2 zorgt voor een verhoogd sterfterisico. Dat blijkt uit onderzoek van Cardiff University onder een groep patiënten die bij de huisarts onder controle zijn, dat on line is gepubliceerd in Lancet.

Verbazing
Volgens hoofdonderzoeker Craig Currie van Cardiff  University zullen veel artsen verbaasd zijn over de onderzoeksresultaten.  “Dokters is altijd verteld om met de behandeling de bloedglucosewaarde zo laag als mogelijk te krijgen. Dat een te grote verlaging ook  riskant is, zal als een grote verrassing overkomen.”

Intensivering behandeling
Het onderzoek betreft 48 duizend patiënten met diabetes type 2 van 50 jaar en ouder die onder behandeling zijn van de huisarts en waarvan gegevens zijn opgenomen in de UK General Practice Research Databas. De onderzoekers onderscheiden een groep patiënten wiens behandeling was geïntensiveerd van een  orale monotherapie naar een orale combinatietherapie en een groep waar aan behandeling insuline was toegevoegd. Van al deze patiënten is de sterfte geregistreeerd.

HbA1c
Het laagste sterfterisico werd gevonden bij patiënten met een HbA1c-percentage van 7,5. Ten opzicht van dit risico was bij een HbA1c van 10,6 procent, de sterfte 79 procent hoger. Maar ook bij een HbA1c van 6,4 procent was de sterfte 52 procent hoger. Het sterfterisico bij de verschillende HbA1c-waarden vertoont, zowel voor de orale combinatietherapie als voor de insulinebehandeling een U-vormige curve, maar het sterfterisico onder patiënten die ook insuline kregen, was 49 procent hoger dan bij patiënten die alleen orale medicatie kregen.

Ondergrens
De onderzoekers concluderen dat wanneer deze resultaten en vervolgonderzoek worden bevestigd in de richtlijnen naast een bovengrens ook een minimum streefwaarde voor HbA1c moet worden opgenomen. De huidig gangbare streefwaarde in de NHG-standaard Diabetes is een HbA1c van 7,0 procent.
[Mednet]