Veel studenten willen beter op gewicht en gezondheid letten

overgewichtVeel studenten vinden dat ze gezonder moeten leven, ze willen afvallen, meer sporten en minder drinken. Dat blijkt uit een onderzoek onder studenten van Kamernet. Bijna tachtig procent van de studenteen heeft zich voorgenomen zijn of haar leven te beteren in 2010.

Boven aan het wensenlijstje staan afvallen en meer bewegen. Negentien procent van de ondervraagden wil meer gaan sporten terwijl zeventien procent zichzelf ten doel heeft gesteld wat kilo’s kwijt te raken. Andere goede voornemens voor 2010 zijn: stoppen met roken, minder drinken, studie afronden en sparen.

Aanvullende maatregelen voor gebruik Tysabri (natalizumab) bij MS-patiënten

De voordelen van het gebruik van Tysabri (natalizumab) wegen nog steeds op tegen de risico’s voor patiënten met actieve multiple sclerosis omdat er voor hen verder weinig andere behandelingsmogelijkheden zijn. Een van de risico’s van Tysabri is het optreden van progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). PML is een zeldzame infectie van de hersenen veroorzaakt door het JC virus. De kans op het optreden van PML neemt toe nadat Tysabri twee jaar is gebruikt, maar blijft klein. Dit concludeert het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMA) waarin het CBG is vertegenwoordigd.

Tysabri bevat het werkzame bestanddeel natalizumab en wordt voorgeschreven bij MS-patiënten bij wie behandeling met bèta-interferon niet het gewenste resultaat geeft of bij patiënten bij wie de ziekte ernstig is en zich snel ontwikkelt.

Het is belangrijk dat PML vroegtijdig wordt ontdekt en daarom adviseert de CHMP een aantal  maatregelen om ervoor te zorgen dat patiënten en artsen goed geïnformeerd worden over de risico’s van PML:

  • De productinformatie voor Tysabri wordt aangepast. In de productinformatie zal worden toegevoegd dat het risico van het optreden van PML toeneemt na gebruik gedurende twee jaar. Daarnaast wordt extra informatie toegevoegd over de behandeling van patiënten die symptomen van PML vertonen.
  • Patiënten moeten bij aanvang van de behandeling met Tysabri en na twee jaar behandeling een formulier ondertekenen waaruit blijkt dat ze door hun arts goed geïnformeerd zijn over het risico van het optreden van PML.

Bij het verlenen van de handelsvergunning in juni 2006 zijn al maatregelen genomen om het risico van het optreden van PML te verkleinen. Deze maatregelen zijn sindsdien aangepast en aangescherpt. De bovenstaande extra maatregelen moeten er voor zorgen dat patiënten, hun verzorgers, partners en familie gewezen worden op symptomen van PML en dat de patiënten tijdens de behandeling met Tysabri regelmatig gecontroleerd worden op symptomen die op PML kunnen wijzen.

Meer informatie staat op de website van CBG-MEB

Inwendige drukmeting onnodig bij stimuleren van bevalling

zwangere vrouwTijdens een bevalling die is ingeleid of versterkt met hormonen is het niet zinvol om de kracht van de weeën inwendig te registreren. Onderzoek van de afdeling Verloskunde van het AMC wijst uit dat dit geen positieve bijdrage levert aan de conditie van het kind direct na de geboorte. Ook verloopt de bevalling er niet vlotter door. Het is op dit moment echter wel gangbaar om de weeënactiviteit te registreren met een inwendige drukcatheter in de baarmoederholte. Registratie van buitenaf, met een drukmeter op de buik van de moeder, werkt even goed. Dit is bovendien vele malen goedkoper en zonder risico’s.

Als een bevalling opgewekt moet worden of niet snel genoeg vordert, krijgen zwangere vrouwen een infuus met oxytocine om de weeën op gang te brengen of te versterken. Internationale richtlijnen adviseren om tijdens het geven van dit middel de activiteit van de baarmoeder te registreren met een drukcatheter die inwendig is aangebracht. Wetenschappelijk bewijs voor deze praktijk ontbrak echter. Tot nu toe was dan ook niet duidelijk of het een positief effect heeft op de bevalling en de geboorte.

Onder leiding van verloskundige Jannet Bakker volgden onderzoekers van het AMC ruim 1400 bevallingen in zeven ziekenhuizen. Bij de helft van de vrouwen registreerden ze de kracht van de weeën inwendig; bij de andere helft registreerden ze de activiteit van buitenaf. In beide groepen kwamen uiteindelijk evenveel kinderen ter wereld na een keizersnede of met hulp van een tang of vacuümpomp. De behoefte aan pijnstilling en de duur van de bevalling waren in beide groepen vergelijkbaar. Ook was er geen verschil in de conditie van de kinderen kort na de geboorte.

Het gebruik van de inwendige catheter is wel duurder. Ook levert het een klein, maar potentieel ernstig risico op: zo zouden de placenta of de bloedvaten van de navelstreng doorboord kunnen worden bij het plaatsen van de catheter. Omdat er geen voordelen zijn, concluderen de onderzoekers dan ook dat het toepassen van inwendige drukmeting tijdens inleiding of bijstimulatie van de baring ontmoedigd moet worden. De bestaande richtlijnen van onder andere de Amerikaanse en Nederlandse verenigingen voor Obstetrie en Gynaecologie zouden daar op aangepast moeten worden.

Beetje beweging helpt bij overgewicht

HardlopenVier keer per week een halfuurtje sport verbetert al de gezondheid van jongeren met overgewicht, dat blijkt uit onderzoek.

Diabetes
Dat beetje sport maakt de jongeren niet slanker, maar het vermindert wel de kans op diabetes en doet het vet rond de organen afnemen. Ongeveer 20 procent van de Europese adolescenten is te dik, dit vormt het grootste gezondheidsrisico voor hen, waardoor ze meer kans op diabetes lopen.

Lopen en fietsen
Goede bewegingsvormen voor jongeren om hun kans op diabetes te beperken zijn lopen of fietsen, dan hoeven ze zelfs niet minder te eten. Minder efficiënt is krachttraining, dit doet je spierkracht toenemen, maar vermindert dus niet het vetpercentage of de kans op diabetes.

Nieuw van Agis: de online zorggids

agis zorgverzekeringenZorggids in je broekzak!
Nieuw van Agis Zorgverzekeringen: de online zorggids. Wat dat inhoudt? Een direct overzicht van alle zorgverleners bij jou in de buurt. Of het nu om een huisarts, een apotheek of een fysiotherapeut gaat. Zorg is dichtbij. En dat op ieder moment van de dag: de zorggids is nu namelijk ook te raadplegen via Layar op je smartphone!

Wat staat er in de Agis zorggids? Veel: niet alleen de namen van de zorgverlenende instanties of personen zelf, maar ook de nodige informatie over bepaalde afspraken die Agis hier heeft gemaakt over kwaliteit en service. Van huisarts tot ziekenhuis, ze staan er allemaal op.

Helemaal handig is de zorggids via Layar op je mobiele telefoon: de Zorgradar! Deze is te gebruiken in heel Nederland en geeft een overzicht van alle huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken in de buurt,.Wel zo prettig, die applicatie, wanneer je op vakantie bent in eigen land en je maakt een rare val. Een ongeluk zit in een klein hoekje … Layar aan en zoeken maar naar de dichtstbijzijnde huisarts! Op een overzichtelijk kaartje worden alle bovengenoemde zorgverleners in de buurt getoond.

Hoe werkt Layar?
Ben je onbekend met Layar? Zo werkt het: Layar plaatst als het ware een digitale laag over het beeldscherm van je mobiele telefoon heen. Met behulp van GPS wordt er vervolgens via het beeldscherm informatie gegeven over – in dit geval –  de dichtstbijzijnde zorgverleners. Mooi is de functie ‘routebeschrijving’: je mobiele telefoon loodst je direct naar de gekozen locatie toe.

Kinderboerderijen apart aflammeren

Q-koortsIn het belang van de volksgezondheid worden alle bokken op met Q-koorts besmetverklaarde melkgeiten- en melkschapenbedrijven gedood. Dat schrijven minister Klink en Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de Tweede Kamer. Ook moeten schapen en geiten op kinderboerderijen apart aflammeren.

Bokken
Ook bokken en rammen kunnen besmet zijn met de Q-koortsbacterie. Besmette bokken en rammen kunnen vrouwelijke dieren tijdens het dekken infecteren. Bij bokken is het net als bij geiten en schapen op korte termijn niet mogelijk onderscheid te maken tussen besmette en niet- besmette dieren. Daarom hebben de ministers besloten dat alle bokken en rammen op besmette bedrijven geruimd moeten worden. Dit gebeurt als de Voedsel en Waren Autoriteit de besmette bedrijven voor de tweede keer bezoekt om dieren te scannen en drachtige dieren te taxeren en te ruimen. Die tweede ronde begint maandag 1 februari.

Kinderboerderijen
Kinderboerderijen en alle andere houderijen met een publieke functie worden verplicht om alle drachtige geiten en schapen volledig afgezonderd van publiek in een afgesloten ruimte af te laten lammeren. Wanneer een kinderboerderij niet de beschikking heeft over een dergelijke ruimte, zijn zij verplicht de drachtige geiten en schapen af te laten lammeren op een locatie zonder publieksfunctie. De verplichting tot het apart zetten geldt vanaf het moment waarop voor die dieren ten minste vier maanden van de dracht is verstreken tot twee weken na het lammeren.
[MinVWS]

Aandacht voor ondervoeding kinderen in ziekenhuizen

groentenVroege herkenning ondervoeding in 41 ziekenhuizen ingevoerd
Het afgelopen jaar hebben 41 kinderafdelingen deelgenomen aan het project “Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding bij kinderen in ziekenhuizen”. Op 26 januari 2010 nemen 25 ziekenhuizen deel aan een slotmanifestatie in Utrecht waarin de eerste resultaten van het project worden gepresenteerd. Het project is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de landelijke Stuurgroep Ondervoeding, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Stichting Kwaliteitsbeleid  Medisch Specialisten die het project hebben gefinancierd.

Voeding is van groot belang voor de normale groei en ontwikkeling van een kind. Gedurende ziekte is het vaak moeilijk om een kind goed te voeden en tekorten ontstaan sneller. Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding is van groot belang omdat ondervoeding de genezing vertraagt en een langere opnameduur tot gevolg kan hebben. Daarnaast kan ondervoeding op latere leeftijd nadelige gevolgen hebben voor het I.Q. en/of lichaamslengte. Ook is ondervoeding gerelateerd aan hart- en vaatziekten en diabetes op latere leeftijd.

In samenwerking de Stuurgroep Ondervoeding, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in 2008 de prestatie-indicator Ondervoeding voor kinderen ontwikkeld. De Stuurgroep Ondervoeding heeft naast deze prestatie-indicator Ondervoeding een toolkit ontwikkeld waarin alle aspecten van het optimaal screenen en behandelen van kinderen met ondervoeding staan beschreven.

Projectleiders dr. Koen Joosten, kinderarts-intensivist, dr. Joanne Olieman, kinderdiëtist en mr. Anja Evers, adviseur implementatie en strategie hebben het afgelopen jaar 41 ziekenhuizen begeleid met de implementatie van de prestatie-indicator en de toolkit. De eerste resultaten van de screening laten zien dat 16% van de opgenomen kinderen in het ziekenhuis acuut ondervoed zijn. Dit is in overeenstemming met de cijfers die in 2007 werden gevonden tijdens de landelijke screeningsdriedaagse ondervoeding kinderen in de Nederlandse ziekenhuizen. Toen bleek dat 19% van de kinderen ondervoed was.

De projectleiders willen onder de aandacht brengen dat vroege herkenning op ondervoeding vrij eenvoudig is en dat er met wat meer aandacht en een multidisciplinaire aanpak al veel bereikt kan worden.
[Erasmus MC]

WHO rapporteert 36 miljoen genezen tbc-patiënten

Tuberculose in Nederland weer gestegen naar jarenlange daling
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt in haar rapport ‘2009 Global TB Control Report Update’ dat de afgelopen 15 jaar ongeveer 36 miljoen mensen zijn genezen van tuberculose. Ook zijn er ongeveer 8 miljoen levens gespaard door de inzet van de DOTS behandelmethode (DOTS is de door de WHO aanbevolen aanpak voor tuberculose). Gegevens van de laatste 12 maanden laten zien dat 87 procent van de behandelde patiënten is genezen. Het streefcijfer van 85 procent is hiermee voor het eerst overtroffen.

Tuberculose en hiv/aids: een dodelijke combinatie
Ondanks het grote aantal genezen patiënten zijn er nog steeds miljoenen mensen met tuberculose die geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Tuberculose blijft wereldwijd de meest dodelijke infectieziekte na hiv/aids. Tuberculose doodt meer mensen met hiv dan welke andere ziekte ook. In 2008 zijn 1,8 miljoen mensen overleden aan tuberculose, onder wie een half miljoen aidspatiënten.

Onder de geschatte 9,4 miljoen tbc-patiënten in 2008 zijn er 1,4 miljoen besmet met hiv/aids. Dit wijst op de noodzaak om tuberculose nog eerder op te sporen, te voorkomen en te behandelen bij mensen met hiv. Het testen van patiënten met hiv op tuberculose is noodzakelijk om de juiste preventie, behandeling en zorg te kunnen verlenen, rapporteert KNCV Tuberculosefonds.

Stijging tuberculose in Nederland
Nederland telde in 2009 rond de 1160 tbc-patiënten. Het aantal tbc-patiënten in Nederland is in 2009 na jarenlange daling weer gestegen. De toename is bijna geheel te verklaren door de toename van het aantal asielzoekers en immigranten uit landen waar tuberculose nog veel voorkomt. Het aantal patiënten met een besmettelijke longtuberculose bleef wel vergelijkbaar met 2008 en ligt rond de 210 patiënten.

In 2009 was meer dan 70 procent van de tbc-patiënten geboren in het buitenland. De sterfte aan tuberculose in Nederland is vrij constant en relatief laag (ongeveer 20 personen per jaar), maar gemiddeld sterft toch nog 1 op de 50 tbc-patiënten aan deze ziekte. Personen met een verminderde weerstand en 65-plussers hebben meer kans om aan tuberculose te overlijden.

Nederlanders onderschatten gevaar tuberculose
Uit herhalingsonderzoek van KNCV Tuberculosefonds naar de bekendheid van tuberculose uitgevoerd door TNS NIPO blijkt dat Nederlanders de omvang van tuberculose onderschatten. Men is verder onvoldoende bewust van de epidemische omvang wereldwijd. Ook lijkt bijna tweederde van de Nederlanders niet op de hoogte dat tuberculose en vooral multiresistente (MDR-)tuberculose veel voorkomt in Oost-Europa.
[KNCV Tubercelosefonds]

Zie ook:
Vragen en antwoorden over tbc