VU organiseert informatieavond bezorgde ouders van pubers

‘Wat als je kind niet lekker in zijn vel zit’
De puberteit is een ingewikkelde en tumultueuze levensfase, niet alleen voor veel jongeren, maar ook voor hun ouders. ‘Wegens verbouwing gesloten’ wordt er weleens bij gezegd. Soms hebben jongeren in deze leeftijdsfase last van somberheid en depressiviteit. Maar wanneer moet je je daarbij als ouder zorgen gaan maken? Wanneer is dat nog ‘normaal’ en wanneer is er sprake van serieuze klachten? En wat moet je dan doen? Waar vind je hulp? Om deze vragen te beantwoorden organiseren de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit en GGZ inGeest 21 januari een informatieavond voor ouders.

De puberteit is een moeilijke periode; lichamelijke veranderingen zorgen ervoor dat je jezelf en je lichaam anders gaat bekijken, hormonen kunnen tot stemmingswisselingen en prikkelbaarheid leiden, en het is een fase waarin je steeds meer gaat ontdekken wie je bent en wat je wilt, wat niet altijd gemakkelijk is. Er wordt ook steeds meer van jongeren verwacht. Relaties veranderen: de band met ouders wordt losser, en de band met leeftijdgenoten versterkt. Ook kunnen relaties ingewikkelder, intiemer en seksueel worden. Geen wonder dat de puberteit vaak samen gaat met gevoelens van somberheid, onzekerheid, angst, verlegenheid, eenzaamheid, kwetsbaarheid, en weinig zelfvertrouwen. In deze periode komen veel jongeren in een dip terecht.

Vaak gaat zo’n dip vanzelf weer over. Soms blijven jongeren zich echter langere tijd slecht voelen en dan kunnen er problemen ontstaan. Op school, of in het contact met leeftijdgenoten of ouders. Dan is het heel belangrijk om te zorgen dat jongeren goed begeleid worden. Een probleem hierbij vormt echter het feit dat jongeren vaak liever geen hulp zoeken via de reguliere hulpverlening. Het kan ook lastig zijn voor jongeren om hierover te praten met ouders of vrienden.

Deze informatieavond is bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over het emotioneel welbevinden van hun puber, en voor de jongeren zelf. Pim Cuijpers van de Vrije Universiteit zal ingaan op de vraag hoe je tekenen van somberheid en angst in de puberteit kunt herkennen, hoe klachten ontstaan en hoe je negatieve gevoelens bespreekbaar kunt maken. Melanie Roobol van GGZ inGeest zal iets vertellen over wat je als ouder kunt doen als je kind niks meer wil/niet lekker in zijn vel lijkt te zitten, wat je als jongere kunt doen als je niet lekker in je vel zit, en welke mogelijkheden er zijn wat betreft hulpverlening. Ook wordt de online cursus Alles Onder Controle geïntroduceerd, een zelfhulpcursus waarbij jongeren zelfstandig kunnen werken aan hun problemen. Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en discussie.

De informatieavond vindt plaats op 21 januari van 19.30 – 21.00 uur, op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meer informatie over het programma en een routebeschrijving vindt u via de website www.psy.vu.nl/informatieavond. Via deze website kunt u zich ook inschrijven. Deelname is gratis.
[Persbericht Vrije Universiteit]

Afvallen is het hele jaar populair

De tijd dat afvallen alleen bleef bij een goed voornemen voor januari is verleden tijd. Uit een enquête onder bijna 2000 ondervraagden van de afslankwebsite www.valtaf.nl en de gezondheidswebsite www.gezondheidsnet.nl blijkt dat maar liefst 60% van de ondervraagden het hele jaar afslankt. Ook andere goede voornemens die zijn gemaakt aan het begin van 2009 worden goed volgehouden, maar liefst de helft van de ondervraagden geeft aan nog steeds met het goede voornemen bezig te zijn. Als het toch niet gelukt is om het goede voornemen vol te houden wordt te weinig discipline het meest genoemd als reden.

Uit de enquête blijkt wel dat goede voornemens steeds populairder worden. Had voor 2009 83% van de ondervraagden goede voornemens gemaakt, voor 2010 is dat 87%. Afvallen is, net als in 2009, nog steeds het meest populaire voornemen voor 2010, van alle mensen die voornemens maken geeft maar liefst 46% aan te willen afvallen. In 2009 was dit nog 40%. Ook op gewicht blijven is populair voor 2010.

Afvallen is vooral populair voor de eigen gezondheid en om beter in je vel te zitten. Opvallend is dat in 2009 beter in je vel zitten een belangrijker motief was om af te vallen  dan de gezondheid. Nu vinden de ondervraagden hun gezondheid een stuk belangrijker en willen daarom graag wat aan de extra kilo’s doen.

Gezonder eten en meer bewegen is net als in 2009 nog steeds de meest populaire manier om af te vallen. De nadruk wordt hierbij gelegd op minder snoepen en snacken. Op deze manier wil de meerderheid één tot tien kilo verliezen. Dieetmethodes verliezen flink aan populariteit. Wilde in 2009 nog 12% afvallen met behulp van een speciale dieetmethode, in 2010 is dat nog maar 7%.

De kans van slagen achten de ondervraagden vrij groot, bijna twee derde denkt dat ze het goede voornemen vol kunnen houden. Wel geeft 42% aan hier hulp van de partner bij nodig te hebben. Een derde denkt dat ze dit wel alleen kunnen.

Ook op het gebied van beweging is een verschuiving te zien. Wilde vorig jaar het grootste gedeelte nog fanatiek gaan sporten om wat af te vallen, nu heeft vaker een rondje wandelen de voorkeur.

Ondanks de economische crisis hebben juist minder mensen sparen als goede voornemen. Was dat voor 2009 nog 3% van de mensen nu is dat nog 2,5%. Ook zijn er minder mensen op zoek naar een nieuwe baan, in 2009 had maar liefst 16% nog als goede voornemen op zoek gaan naar een nieuwe baan, voor 2010 is dat nog maar 1%. Stoppen met roken is ook minder populair vergeleken met 2009.

Voedingsdeskundige Freya Zuidervaart: “Het is goed om te zien dat mensen goede voornemens zo goed vol houden. Hieruit blijkt maar weer dat ze dus niet voor niets worden gemaakt. Wij zijn blij om te zien dat gezonder eten en veel bewegen steeds populairder wordt als afslankmethode. Dat is namelijk een manier van leven die je voor altijd vol kunt houden, en dat is het belangrijkste als je blijvend wilt afvallen.”

Nieuwe aanwijzingen voor rol herpes virus bij ontstaan schizofrenie

hersenenHet is bekend dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van schizofrenie. Maar de precieze oorzaak van de aandoening is nog onopgehelderd. Recent onderzoek toont aan dat een infectie met het herpesvirus – bekend als veroorzaker van de koortslip – een belangrijke rol kan spelen. Promovenda Janine Doorduin vond hiervoor nieuwe aanwijzingen.

Schizofrenie is een ernstige chronische psychiatrische aandoening die leidt tot een afwijkende beleving van de werkelijkheid, onlogische gedachtepatronen, wanen, hallucinaties en emotionele, denk- en gedragsstoornissen. De ziekte komt in Nederland bij ongeveer één op de honderd mensen voor. De behandelmogelijkheden zijn nog zeer beperkt.

Om meer inzicht te krijgen in de rol van herpesvirussen bij het ontstaan van schizofrenie, onderzocht Doorduin het effect van infectie met het herpesvirus op gedrag en hersenfunctie van proefdieren. Ze toont aan dat een infectie van de hersenen leidt tot een ontsteking in de hersenen. Hierdoor verandert het gedrag van de proefdieren en de regulatie van neurotransmitters op een manier die ook bij schizofreniepatiënten wordt waargenomen. Wordt de herpesinfectie behandeld met antipsychotica, die worden gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, dan neemt de ontsteking in de hersenen af. Bij schizofreniepatiënten met een psychose, zo toont Doorduin verder aan, is een ontsteking aanwezig in de hippocampus. In de temporale hersenen vond ze bij deze patiënten een infectie met het herpesvirus. Nader onderzoek moet aantonen wat de precieze rol van het herpesvirus is bij het ontstaan van schizofrenie.

Janine Doorduin (Maassluis, 1980) studeerde Medische Biologie te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool BCN. Het onderzoek werd mede gefinancierd door The Stanley Medical Research Institute. Doorduin blijft als onderzoeker werkzaam in het UMCG.

Herpes viruses and neuroinflammation: PET imaging and implication in schizophrenia
Datum:    06 januari 2010
Promotie: dhr. J. Doorduin, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Herpes viruses and neuroinflammation: PET imaging and implication in schizophrenia
Promotor(s): prof.dr. R.A. Dierckx
Faculteit: Medische Wetenschappen

Bevolkingsonderzoek glaucoom mogelijk door de opticien te doen

oogGlaucoom is een veel voorkomende oogziekte die leidt tot gezichtsvelduitval en die uiteindelijk blindheid kan veroorzaken. Beginnende gezichtsvelduitval blijft vaak onopgemerkt; veel patiënten ontdekken de ziekte pas nadat er al uitgebreide schade is opgetreden. Bij bezoek aan een oogarts, optometrist of opticien worden veel mensen gecontroleerd op beginnend glaucoom. Systematische preventieve screening zou een betere aanpak ter vermindering van het probleem zijn, maar is nog erg duur.

Remco Stoutenbeek vergeleek verschillende methodes om op glaucoom te screenen, onderzocht manieren om de screening nauwkeuriger te maken, en bracht de mogelijkheden van systematische screening in kaart. Hij concludeert dat de bestaande methodes niet nauwkeurig genoeg zijn om op grote schaal toe te passen. Uit een van de studies blijkt dat het overgrote deel van de 40+-bevolking regelmatig een opticien bezoekt, en dat opticiens bereid zijn om aan een screeningsprogramma mee te werken. Daarom lijkt bevolkingsonderzoek via het bestaande netwerk van opticiens een goede mogelijkheid.

Remco Stoutenbeek (Deventer, 1978) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Stoutenbeek blijft ook na zijn promotie werkzaam als oogarts in het UMCG.

Population based glaucoma screening

Datum:    06 januari 2010
Promotie: dhr. R. Stoutenbeek, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Population based glaucoma screening
Promotor(s): prof.dr. J.M.M. Hooijmans, prof.dr. P.T.V.M. de Jong
Faculteit: Medische Wetenschappen