Overgewicht beschermt ouderen

overgewichtOuderen met overgewicht hebben een minder groot overlijdensrisico dan ouderen met een normaal gewicht, gezien over een periode van tien jaar. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek dat is gepubliceerd in de Journal of The American Geriatrics Society. Volgens hoofdonderzoeker Leon Flicker moeten daarom BMI-criteria voor ouderen worden herzien.

In het onderzoek zijn 9200 Australische mannen en vrouwen gevolgd die bij aanvang van de studie een leeftijd tussen 70 en 75 jaar hadden. Van de deelnemers zijn gegevens verzameld omtrent hun gezondheid en levensstijl. Hun gezondheidssituatie is gedurende tien jaar bijgehouden of tot aan het overlijden.

In vergelijking met ouderen met een BMI in de categorie normaal gewicht, was het sterfterisico onder ouderen met overgewicht 13 procent lager. Deze gunstige uitkomst was bij ouderen met obesitas weer verdwenen.

Andere beschermende factoren
Volgens hoofdonderzoeker prof dr. Leon Flicker van de Universiteit van West Australië, ondersteunt dit resultaat het idee dat de indeling in gewichtscategorieën op basis van BMI die de WHO tot nog toe hanteert, niet voor ouderen opgaat en dat voor deze leeftijdsgroep een herziening van de classificatie nodig is. De criteria voor ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en obesitas zijn gebaseerd op onderzoek onder jongeren en mensen van middelbare leeftijd.

Flicker: “Ons onderzoek laat zien dat mensen die het 70ste levensjaar bereiken in redelijke gezondheid, in vergelijking met jongeren een andere combinatie van risicofactoren en beschermende factoren hebben ten aanzien van de hoeveelheid lichaamsvet. En die kennis moet toegepast worden in de BMI-richtlijnen.”

De aanleiding van het onderzoek was dat er vragen rezen over hoe ver te gaan bij het stimuleren van ouderen met overgewicht om af te vallen. De studie beoogde uit te zoeken welk BMI gepaard ging met het laagste sterfterisico bij ouderen. Extra controles werden ingebouwd om bias in de uitkomsten te voorkomen.

Zo werd bij mensen die binnen de periode van tien jaar overleden, de bescherming door overgewicht niet verstoord door de onderliggende ziekte. Evenmin was er verschil in de relatie tussen  BMI en sterftekans bij relatief gezonde ouderen of ouderen die rookten of leden aan een chronische ziekte.
[Mednet]

Onderzoek of eiwitrijk dieet helpt tegen overgewicht

eiwitNegen bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland, waaronder het UMC St Radboud, binden de strijd aan tegen overgewicht. Daartoe ontwerpen en produceren de participanten gezonde, eiwitrijke voedingsmiddelen en -ingrediënten, om deze vervolgens te gebruiken in goed gecontroleerde dieetprogramma’s.

Om te komen tot persoonlijke dieetadviezen zal een test op basis van biomarkers, stoffen in het lichaam die aanwijzigen geven over de gezondheidstoestand van de persoon, worden ontwikkeld.

In Oost-Nederland wonen relatief veel mensen met overgewicht. Overgewicht geeft een grotere kans op hart- en vaatziekten, gewrichtsslijtage, bepaalde vormen van kanker en andere ziekten. Ook leidt overgewicht tot een meer dan gemiddeld ziekteverzuim en verhoogt het de kosten van de gezondheidszorg. Door het bundelen van kennis en kunde op het gebied van Food, Health en Technology, in deze regio rijkelijk aanwezig, kunnen deze problemen effectief en efficiënt worden aangepakt. In de strijd met overgewicht leidt zelfs een bescheiden gewichtsverlies al tot een gezondheids- en welzijnswinst. Het ziekteverzuim zal teruglopen door een toegenomen gezondheid van werknemers. Aangezien het project ook zal bijdragen aan de regionale werkgelegenheid, wordt voorzien dat de economische status van de regio zal verbeteren.

Het project heeft een totale omvang van bijna 3 miljoen euro en is een samenwerking van Wageningen UR (Food & Biobased Research en sectie Humane Voeding), Previtas, Newtricious, Ollyxa, Molecular Nanofabrication group – Universiteit Twente, Nijmegen Proteomics & Metabolomics Facilities – UMC St Radboud, Zwanenberg Food Group, Barentz Ingredients en Zijerveld. De samenwerking is tot stand gekomen via het programma Pieken in de Delta Oost-Nederland, door subsidies van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincies Gelderland en Overijssel.
[UMC St Radboud]

Pil tegen longkanker

longkankerMaandag wordt in Nederland een pil gelanceerd waarmee een bepaalde vorm van longkanker kan worden onderdrukt. Het gaat om een vorm van longkanker die jaarlijks zo’n duizend Nederlanders treft en die met een test aan te tonen is. Producent van de pil tegen longkanker is farmaceut AstraZeneca.

Longkankerpatiënten hoeven voor de nieuwe behandeling niet meer naar het ziekenhuis voor chemotherapie, maar kunnen thuis een pil slikken. Amerikaanse onderzoekers publiceerden recent over de nieuwe behandelmethode in het gezaghebbende medische tijdschrift New England Journal of Medicine. Nederland is één van de eerste Europese landen waar het nieuwe middel wordt vergoed.

„Het is belangrijk dat longkankerpatiënten meteen na de diagnose op deze mutatie worden getest”, stelt longarts Egbert Smit van het VU Medisch Centrum. Volgens hem gaat het om ongeveer 15 procent van alle patiënten met longkanker. „Patiënten met deze vorm van longkanker hebben een gunstiger prognose en hebben baat bij een andere behandeling dan chemotherapie”, zo meldt Telegraaf zondag.

Mexicaanse griep: 14.711 doden wereldwijd

Mexicaanse griepIn totaal zijn er al minstens 14.711 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag bekend.

De Mexicaanse griep verloopt in de meeste gevallen mild, en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand met Nieuwe Influenza A is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Voor bepaalde groepen mensen kan de griep echter ernstiger verlopen.

Actuele en betrouwbare informatie over de Mexicaanse griep staat op Grieppandemie.nl

Stof in groente en fruit voorkomt deling leukemiecellen

groentenStof in groente en fruit voorkomt deling leukemiecellen, maar zorgt ook voor resistentie tegen chemo
Apigenine, een stof die gevonden wordt in bepaalde soorten groente en fruit, blijkt de groei van twee typen leukemiecellen tegen te gaan. Dit is een van de conclusies van onderzoek onder leiding van celbioloog Maikel Peppelenbosch van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De resultaten van het onderzoek vormen een aanwijzing dat apigenine mogelijk kan helpen om leukemie te voorkomen. Tegelijkertijd zou het echter ook sommige typen chemotherapie minder effectief kunnen maken. De uitkomsten zijn deze week gepubliceerd in het online tijdschrift Cell Death & Disease.

Met hun onderzoek hebben Maikel Peppelenbosch e.a. aangetoond dat apigenine, een flavanoïde die veel voorkomt in voedingsstoffen als appels, druiven en peterselie, er verantwoordelijk voor is dat het eten van fruit en groente een beschermend effect heeft op het ontstaan van kanker. Apigenine zorgt er voor dat leukemie minder snel groeit. Het vermindert namelijk de overlevingskansen van cellen in twee cellijnen die lijken op respectievelijk myeloïde en erythroïde leukemiecellen. Apigenine stopt de celdeling in beide cellijnen – echter in verschillende stadia – en leidt tot celdood in de myeloïde cellijn. Toen de onderzoekers het moleculaire mechanisme ontrafelden, bleek dit er ook verantwoordelijk voor te zijn dat leukemiecellen resistenter worden tegen chemotherapie. Inderdaad is gebleken dat apigenine het effect van het bekende chemotherapiemedicijn vincristine in leukemie cellen reduceert.

Deze resultaten laten zien dat apigenine een bijdrage kan leveren aan de preventie van leukemie maar dat het ook de behandeling van deze ziekte kan verstoren. Hierdoor raden de onderzoekers patiënten af om naast de therapie die zij van hun arts ontvangen, grote hoeveelheden capsules te bestellen met apigenine.
[UMCG]

Lichte daling zorgtoeslag

ZorgverzekeringDe zorgtoeslag gaat vanaf 2011 jaarlijks met enkele euro’s omlaag. Het kabinet heeft dit besloten om de oplopende kosten te beperken. Huishoudens rond het minimum krijgen 3 euro per jaar minder dan aanvankelijk was begroot; huishoudens met een modaal inkomen krijgen ongeveer 7 euro per jaar minder.

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor een zorgverzekering. Met de nieuwe maatregel, die over 30 jaar wordt uitgesmeerd, wil het kabinet de toekomstige stijging van zorgtoeslag-uitgaven tegengaan. Het gaat om 1,8 miljard euro.

De laagste inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. De maatregel houdt in de dat huishoudens ook in de toekomst gecompenseerd worden voor een stijging van de nominale premie, alleen niet meer voor honderd procent. Verder wordt met de geleidelijke invoering van de maatregel voorkomen dat het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor de zorgtoeslag sterk stijgt.
[MinVWS]

Cursus Beweegkuur voor zorgprofessionals

AppelsHet Nederlands Instituut voor Sport en Beweging biedt gratis cursussen over de Beweegkuur aan voor leefstijladviseurs, fysiotherapeuten en diëtisten.

Op de cursus leren POH’s, diabetesverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten meer over het effect van voeding en bewegen op de gezondheid van de deelnemer. Ze leren hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame gedragsverandering bij deelnemers.

De cursus is te volgen op 5 hogescholen in Nederland. Meer informatie over de cursus Beweegkuur is te vinden op de website van het NISB.

Over de Beweegkuur
De BeweegKuur is een leefstijlinterventie met het doel om mensen met (een verhoogd risico op) diabetes type 2 te stimuleren om gezonder en actiever te leven. Deelnemers worden begeleid door een multidisciplinair team van eerstelijnszorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, leefstijladviseur, fysiotherapeut en diëtist.

Het is de bedoeling dat de BeweegKuur in 2011/2012 opgenomen wordt in het basispakket van de zorgverzekering.
[De nieuwe praktijk]

Minder zorgpremie voor niet-rokers en bij gezonde leefstijl

ZorgpremieMensen die niet roken, sporters en mensen zonder overgewicht moeten minder premie voor hun zorgverzekering gaan betalen. Dat staat in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan minister Klink. De RVZ wil de zorgpremie afhankelijk maken van de leefstijl van de verzekerde.

Rokers, niet-sporters en mensen met overgewicht moeten relatief meer gaan betalen, aangezien veel zorgkosten het gevolg zijn van een ongezonde leefwijze. De RVZ wil daarnaast dat de nominale zorgpremie afhankelijk wordt van het inkomen om te voorkomen dat de kosten voor huishoudens met lage inkomens te veel stijgen. Veel zorgverzekeraars zouden tegen de plannen van de RVZ zijn, omdat dit tegen het solidariteitsprincipe binnen de zorgverzekering zou zijn. En daarnaast is het lastig te controleren of iemand gezond leeft.