Apathie bij Alzheimer nader onderzocht

hersenenApathie is het meest voorkomende gedragsprobleem bij Alzheimerpatiënten. Apathie ofwel lusteloosheid uit zich door verlies aan interesse, minder ontplooien van intiatieven en emotionele afvlakking. Onderzoek van het Alzheimer Centrum Limburg heeft nu handvatten opgeleverd om op zoek te gaan naar mogelijke medicijnen tegen dit verschijnsel, dat zowel voor de patiënt als voor zijn naasten erg belastend is.

Dat heeft de Hersenstichting Nederland, opdrachtgever van het onderzoek, dinsdag bekendgemaakt. De onderzoekers hebben met een speciale apathiemethode aangetoond dat met name de kenmerkende emotionele afvlakking gepaard gaat met het verlies aan hersencellen. Omdat de apathie in alle stadia van de ziekte voorkomt, en bovendien ook veelvoorkomend is bij andere hersenaandoeningen als Parkinson, pleiten de onderzoekers ervoor om lusteloosheid als een apart syndroom te gaan benaderen.

In Nederland zijn er ongeveer 250.000 dementiepatiënten. Twee derde van hen heeft Alzheimer. De patiënt trekt zich in het ziekteproces steeds verder terug, wordt onverschilliger en besteedt steeds minder aandacht aan zijn verzorging. Deze symptomen hebben volgens de Hersenstichting eveneens te maken met de lusteloosheid.

Ouders willen screening op onbehandelbare ziekten bij hielprik

baby voetenOnderzoek naar hielprik stelt huidige criteria ter discussie
De mening van ouders moet een veel grotere rol gaan spelen bij de criteria voor de hielprik bij pasgeboren baby’s. Uit onderzoek van VU medisch centrum blijkt dat een overtuigende meerderheid van ouders het ook wil weten indien hun kind een onbehandelbare ziekte heeft. Vooral om een lange medisch zoektocht te voorkomen. Op dit moment bepaalt de overheid dat alleen op behandelbare ziektes gescreend wordt door middel van de hielprik. Het onderzoek werd uitgevoerd door Anne Marie Plass en is 21 december verschenen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Pediatrics’.

In de huidige hielprik bij pasgeboren baby’s zijn 17 ‘behandelbare’ aandoeningen opgenomen. Door snelle technische ontwikkelingen is het echter mogelijk om veel meer ziektes en aandoeningen op te sporen via het hielprikbloed. Deskundigen en beleidsmakers adviseren de overheid of een aandoening in het hielprikprogramma opgenomen moet worden. De mate waarin ernstige gezondheidsschade bij het kind kan worden voorkomen door vroege opsporing is daarbij doorslaggevend. In deze beslissing speelt de mening van (aanstaande) ouders niet of nauwelijks een rol. Ouders blijken echter ook over mogelijke onbehandelbare aandoeningen in hun kind, die al in de kindertijd tot uiting komen, informatie te willen krijgen. De reden die zij aangeven is dat zij een lange medische zoektocht naar de aandoening van hun kind willen voorkomen. De onderzoekster pleit naar aanleiding van het onderzoek voor herformulering van de criteria voor screening.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder bezoekers van de website van de ‘9-maanden beurs’ van de RAI in 2007. 1631 (aanstaande) ouders vulden de vragenlijst in over het opnemen van testen voor onbehandelbare aandoeningen, die al vroeg in de kindertijd tot uiting komen. Als voorbeeld van een dergelijke aandoening werd Duchenne Spierdystrofie genoemd. Dit is een ongeneeslijke spierziekte die al rond het eerste levensjaar van het kind tot de eerste symptomen leidt. De overgrote meerderheid (>70%) van de ouders die de internetvragenlijst invulden, wilde dat ook testen voor dergelijke aandoeningen opgenomen worden in de hielprik. Ouders die al kinderen hadden waren nog positiever dan ouders die nog geen kinderen hadden op het moment dat zij de vragenlijst invulden.
[VUmcpediatrics.org]

Hoop voor Nederlandse vrouwen met overgewicht

Alli afslankpilNieuwe Europese studie laat zien waarom Nederlandse vrouwen het gevecht tegen overgewicht tot nu toe verliezen
Ondanks ontelbare pogingen verliezen Nederlandse vrouwen de strijd tegen overgewicht omdat zij crashdiëten volgen. De mislukte dieetpogingen maken dat deze vrouwen in een vicieuze cirkel terechtkomen van motivatieverlies, troost eten en afhankelijkheid van voedsel. Dit blijkt uit een nieuwe Europese studie onder 12.410 vrouwen.

Een “nieuw” jaar nodigt uit tot een frisse start. 86% van de Nederlandse vrouwen die kampen met overgewicht, starten met diëten gedurende de eerste 3 maanden van het jaar.

Gewicht verliezen is iets wat zeer veel van mensen bezighoudt, al kunnen de beweegredenen en gebruikte methoden erg verschillend zijn. Een nieuwe Europese studie uitgevoerd in opdracht van GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, producent van alli, het door de EU goedgekeurde geneesmiddel voor hulp bij gewichtsverlies, toont schokkende resultaten. Deze studie, waaraan ook 2570 Nederlandse vrouwen deelnamen, waarvan 1599 vrouwen met een BMI van 25 kg/m2 of meer, toont aan dat maar liefst 71% van de vrouwen met overgewicht in de voorbije twee jaar minimaal tweemaal een dieet hebben gevolgd. 16% van hen is zelfs voortdurend op dieet.

Vicieuze cirkel houdt vrouwen dik
Veel Nederlandse vrouwen proberen snel resultaat te boeken door het volgen van intensieve korte diëten (46%) en het gebruik van maaltijdvervangers (34%). Maar zonder succes laat de studie zien. 71% van de vrouwen die korte crashdiëten volgt, faalt. Hetzelfde geldt voor maaltijdvervangers (66%).

Het is verbazingwekkend dat veel vrouwen met overgewicht voor korte termijn wonderdiëten kiezen. Experts roepen al jaren dat deze methoden leiden tot gewichtsverlies op korte termijn, maar dat de kilo’s er uiteindelijk weer aankomen. Er is gewoonweg geen snelle manier om een blijvend gewichtsverlies te bereiken.

Door het grote aantal tevergeefse pogingen, verliezen 2 van de 3 vrouwen met overgewicht hun motivatie om af te vallen. Dus zoeken zij hun heil in troost eten (50%) en ontwikkelen afhankelijkheid van voedsel (22%).

Motivatie
In 88% van de gevallen, starten deze vrouwen met een dieet om zich beter te voelen. 89% van hen doet dat om er beter uit te zien. Het voorkomen van andere aandoeningen zoals diabetes, hartziekten of depressie, zet 61% van de ondervraagde vrouwen aan om gewicht te verliezen. Deze cijfers fluctueren naargelang de leeftijd van de ondervraagde personen. Dames jonger dan 30 hechten meer belang aan ‘er goed uitzien’ en maken zich toch minder zorgen met betrekking tot hun gezondheid. Bij 50plussers speelt ‘er goed uitzien’ een minder belangrijke rol dan gezondheidsproblemen voorkomen.

Het alli-programma
Crashdiëten en kant-en-klare oplossingen werken zelden op lange termijn. alli streeft naar verstandig, geleidelijk gewichtsverlies – ongeveer 0,5 kg per week is ideaal. Met het alli programma leer je een actieve levenstijl en gezonde eetgewoontes aan te nemen die je kunt volhouden. alli beloont het harde werken van mensen die een dieet met een verminderde calorie-inname en verlaagd vetgehalte willen volgen. Het voorkomt dat een gedeelte van het vet uit je voedsel in het lichaam wordt geabsorbeerd. Voor elke 2 kilo die je verliest met een dieet, kan alli helpen om 1 extra kilo af te vallen. alli dient gebruikt te worden in combinatie met  evenwichtige voeding en lichaamsbeweging.

Ter ondersteuning van je gewichtsverlies, ontvang je als alli gebruiker een gratis alli programma boekje in de apotheek. Dit boekje bevat ondermeer alli informatie, lekkere recepten en een voedingsdagboek. Consumenten hebben ook toegang tot een online ondersteuningsprogramma (www.alli.nl):

  • smakelijke en gezonde recepten met minder vet
  • gezonde menu tips
  • een BMI (Body Mass Index) calculator
  • tips om meer te bewegen

[Persbericht GlaxoSmithKline]

Opkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te laag

baarmoederhalskankerTe weinig vrouwen in Nederland doen mee aan het landelijk bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (het uitstrijkje). Dat concluderen onderzoekers van het VU medisch centrum in Amsterdam en de Stichting Palga, een landelijk archief waarin alle pathologie-uitslagen in Nederland zijn opgeslagen.

Bij circa één op de drie vrouwen bij wie baarmoederhalskanker is vastgesteld, blijkt te lang geleden of zelfs helemaal geen uitstrijkje te zijn gemaakt. De Amsterdamse patholoog dr. F.J. van Kemenade en internist M.K. Casparie stellen dit in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Zij spreken hun zorg uit over het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker, die in de vijf jaar voor de diagnose geen uitstrijkje heeft laten maken. Daarvoor kunnen heel uiteenlopende redenen zijn: van ‘vergeten’ tot en met niet durven of het niet nodig vinden. Daardoor krijgen voorstadia van kanker de kans zich te ontwikkelen, met alle gevolgen van dien. “De effectiviteit van dit bevolkingsonderzoek kan nog groter worden als de opkomst verbetert”, zeggen de onderzoekers in hun artikel.

Opvallend is dat juist de groep vrouwen met een verhoogd risico op baarmoederhalskanker minder geneigd is deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek. Van de vrouwen bij wie wel een uitstrijkje was gemaakt had 72 procent gehoor gegeven aan de oproep van de huisarts. Bij 28 procent was er een andere aanleiding om een uitstrijkje te laten maken.

Vrouwen van 30 tot 60 jaar worden elke vijf jaar uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken. Momenteel overlijden in Nederland jaarlijks meer dan 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker is een virale vorm van kanker. Erfelijkheid speelt geen rol bij het ontstaan van deze kankersoort. Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is één van de belangrijkste veroorzakers van baarmoederhalskanker. HPV is seksueel overdraagbaar, bijna iedereen die seksueel actief is loopt een besmetting op.

Standpunt KWF Kankerbestrijding
Baarmoederhalskanker is – door het maken van een uitstrijkje – eenvoudig vroegtijdig op te sporen is. Vroege ontdekking van afwijkende cellen is erg belangrijk. De voorstadia van baarmoederhalskanker kunnen over het algemeen bijna altijd succesvol worden behandeld. Daardoor is de kans op overleving zeer groot. Deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is dus belangrijk!

Zelf samenstellen zorgverzekering populair

ZorgverzekeringDe helft van de Nederlanders, overwegend mannen, laat zich zelden sturen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dit is steeds beter zichtbaar bij de keuze voor een zorgverzekering. Consumenten willen vaker zelf de zorgverzekering samenstellen in plaats van te kiezen uit kant-en-klaar pakketten. Dit blijkt onderzoek van FBTO onder ruim 3000 respondenten.

Hoe beïnvloedbaar zijn Nederlanders bij de keuze van zorgverzekeraar:
Bijna de helft laat een overstap afhangen van internetvergelijkingen. Een op de tien, in het bijzonder mensen van 35 jaar en ouder, laat dit afhangen van het contract dat zijn werkgever voor hem heeft gesloten. Een even zo groot percentage, vooral mensen tussen de 18 en 35, laat een switch afhangen van dat wat familie en vrienden vertellen. Nog eens tien procent baseert een overstap op basis van de informatie van de eigen zorgverzekeraar.

Hoe beïnvloedbaar is de dekking van een zorgverzekering:
Bijna driekwart van de Nederlanders tussen de 25 en 34 jaar vindt het meest belangrijk dat een zorgverzekering datgene dekt wat hij of zij nodig heeft. Iets meer dan de helft zegt de prijs per maand belangrijk te vinden. Veertig procent zegt gewoon niet te willen nadenken of iets wel of niet is gedekt op de polis. Service en gemak zijn voor één op de drie een belangrijk onderwerp.

Lekker vrij leven
Bob Stehmann Manager Marketing & Verkoop FBTO : `Hoe iemand wil leven, weet hij of zij zelf het best. Wij vinden dat de klant zelf goed kan bepalen wat hij of zij belangrijk vindt. Die vrijheid staat bij ons centraal.’ Naast de basisverzekering biedt FBTO keuzevrijheid in de aanvullende verzekeringen. Consumenten hebben de mogelijkheid om uit negen modules duizenden verschillende combinaties samen te stellen. `Voordeel hiervan is dat consumenten alleen die aanvulling kiezen die zij echt nodig hebben’, aldus Stehmann. FBTO biedt klanten verder de mogelijkheid om online te kunnen declareren en inzage te hebben in zijn of haar zorgconsumptie.

Elke sigaret kost 28 minuten van je leven

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het roken van één sigaret gemiddeld 28 minuten van iemands leven kost. Om rokers hiervan bewust te maken èn met het oog op de goede voornemens in het nieuwe jaar, is een anti-rook campagne gestart. De campagne is een initiatief van Fight Cancer, Stivoro en stichting Coryfeeën.

De wetenschappers baseren zich op een homogene groep van Britse artsen die geboren zijn tussen 1920 en 1929. De artsen begonnen met roken op hun 18e en rookten gemiddeld 18 sigaretten per dag. Op 60 jarige leeftijd stierven er drie keer zoveel rokers vergeleken met eenzelfde groep artsen die niet rookten. De niet-rokers werden gemiddeld 15 jaar ouder. Omgerekend kost dit verlies van 15 levensjaren iemand 28 minuten van zijn of haar leven per sigaret.

Campagne `28 minuten`
Rokers kunnen op de campagne website www.28minuten.nl uitrekenen hoeveel levensjaren ze gemiddeld cadeau krijgen, wanneer ze stoppen met roken per 1 januari. In deze persoonlijke berekening wordt leeftijd en aantal sigaretten per dag meegenomen. Ook wordt berekend hoeveel geld iemand daarmee bespaart. Via Twitter, Hyves en Facebook kunnen rokers eenvoudig vrienden uitnodigen om ook hun persoonlijke berekening te maken voor hun toegenomen gemiddelde levensverwachting. Samen stoppen met roken is makkelijker dan alleen, het uitnodigen van vrienden via social networks biedt steun.

Gemiddeld 28 minuten
Natuurlijk zijn er ook mensen die een pakje per dag rookten en 87 jaar zijn geworden. Het uitgerekende verlies aan leven van 28 minuten, is dan ook een gemiddelde. Het onderzoek is uitgevoerd en gepubliceerd door prof. Dr. Helmut Gohlke en Dr. Salim Yusuf. Het is te downloaden op www.28minuten.nl. In het onderzoek is niet alleen het risico op kanker meegenomen, maar ook andere aan roken gerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten.

Independer.nl telt 44% meer overstappers zorgverzekering

ZorgverzekeringHet aantal mensen dat via Independer.nl is overgestapt naar een andere zorgverzekering ligt op dit moment zo’n 44% hoger dan vorig jaar. Ook het aantal bezoeken aan de vergelijkingsite ligt dit jaar fors hoger: bijna 1 miljoen (2009) ten opzichte van 330.000 (2008).

De stijging van het aantal overstappers past in het beeld dat de afgelopen maanden ook door andere organisaties is geschetst. Ook de Consumentenbond en andere vergelijkingsites zien dit jaar een toegenomen belangstelling voor zorgverzekeringen. De afgelopen drie jaar is de interesse en het aantal overstappers sterk gedaald van 19% in 2006 naar zo’n 3 tot 4% de afgelopen twee jaar. Deze trend wordt dit jaar duidelijk doorbroken. Independer.nl verwacht dat dit jaar meer dan 5% van alle zorgverzekerden overstapt van zorgverzekeraar.
[Independer.nl]