DiabetesZorgBeter leidt tot hoogwaardige diabeteszorg

diabetesDiabetesZorgBeter heeft in de regio`s Flevoland/Noordoostpolder, Hardenberg/Coevorden, Meppel, Assen, Emmen en Hoogeveen geleid tot een kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg in de eerste lijn en een optimale samenwerking in de zorg. Het project is gebaseerd op het Zwolse diabetesprogramma, dat tien jaar geleden van start ging om de ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 te optimaliseren.

De positieve resultaten zijn te danken aan een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners en Groene Land Achmea. De eindevaluatie van het in 2006 gestarte project is samengevat in de publicatie `Samenwerking en samenhang in de keten`. In de deelnemende regio`s participeerden 459 huisartsen (95%) en werden gegevens van ongeveer 27.000 patiënten geregistreerd. Degenen met diabetes in Noordoost-Nederland blijken tevredener over de geboden zorg dan in de rest van Nederland.

Vanwege de goede resultaten is de werkwijze inmiddels een geïntegreerd onderdeel geworden van de reguliere zorg in de zeven ziekenhuisregio`s in Noordoost-Nederland. Achmea ondersteunt de uitbreiding van het project in alle kerngebieden van de zorgverzeraars van Achmea.
[ZN Journaal]

MRI brengt risico op ziekte van Alzheimer in kaart

hersenenBeeldvormende technieken, zoals MRI, zijn een steeds belangrijker middel voor een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer. Het volgen van weefselverlies in het gebied dat cruciaal is voor het geheugen (hippocampus) is een goede indicator voor het risico op de ziekte van Alzheimer. Daarnaast geeft het volgen van de vermindering van het totale hersenvolume door middel van MRI inzicht van het verloop van de ziekte. Deze resultaten blijken uit het onderzoek van Wouter Henneman, waarop hij op 27 november is gepromoveerd aan VU medisch centrum.

Een vroege diagnose van Alzheimer kent twee aspecten; het onderscheiden van gezonde personen van patiënten met de ziekte van Alzheimer en het voorspellen en volgen van de snelheid waarmee de ziekte zich ontwikkelt. Uit het onderzoek van Henneman blijkt dat MRI op verschillende momenten een uitstekend middel is om risico en verloop te meten in een vroeg stadium. Een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer is belangrijk om patiënten en hun omgeving vroegtijdig te kunnen voorbereiden op het verloop van hun ziekte. Daarnaast is het kunnen volgen van het verloop van de ziekte essentieel om de effectiviteit van nieuwe, nog te ontwikkelen medicijnen, te kunnen meten. Het onderzoek van Henneman leidde al eerder tot publicaties in het vooraanstaande blad ‘Neurology’.

Over de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland is op dit moment bij ruim 200.000 mensen de diagnose ‘dementie’ gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiënten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint. De Gezondheidsraad schat dat tot 2040 het aantal patiënten zal verdubbelen als er geen oplossing voor deze ziekte komt. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Geschat wordt dat er wereldwijd 30 miljoen dementerenden zijn, waarvan tweederde in de ontwikkelde wereld. Dit aantal groeit in 2040 zullen tot ruim 80 miljoen Alzheimerpatiënten.  Deze toename zal vooral plaatsvinden in sterk groeiende, dichtbevolkte gebieden als China, India en Latijns Amerika.

Over het Alzheimercentrum VUmc
Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is één van de vier Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen. De ambitie van het Alzheimercentrum VUmc is om verder uit te groeien tot het leidende centrum op het gebied van dementie, met name op jonge leeftijd. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het bedrijfsleven leveren financiële ondersteuning aan de ambities van het Alzheimercentrum. Het Alzheimercentrum VUmc staat onder leiding van prof.dr. Philip Scheltens.
[VUmc]

Nederlander overweegt aanvullende zorgverzekering op te zeggen

ZorgpremieEen op de drie Nederlanders die dit jaar overweegt om over te stappen kiest voor een basisverzekering zonder aanvullende dekking. Dit blijkt uit een analyse van de eerste 100.000 vergelijkingen die zijn gedaan via de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.
 
Momenteel heeft 90 procent van de Nederlanders nog een aanvullende zorgverzekering. De afgelopen jaren zijn in een groot aantal gevallen de dekkingen van de aanvullende verzekeringen beperkt en zijn de premies fors gestegen. De premies van de aanvullende zorgverzekeringen stijgen dit jaar gemiddeld met 6 procent.

In de aanvullende zorgverzekering worden onder andere de kosten voor de fysiotherapeut en de tandarts vergoed. Wanneer men tweemaal per jaar de tandarts bezoekt voor een controle en reiniging van het gebit dan bespaart men al gauw 60 euro per jaar. Dit kan zelfs oplopen tot ruim 125 euro per jaar. “Nederlanders kiezen er voor om deze behandelingen voortaan te betalen uit eigen zak en zo te besparen op hun zorgverzekering. Iedere euro is in deze tijd mooi meegenomen “, aldus Peter Ruys directeur van ZorgKiezer.nl.

Verzekerden die willen overstappen naar een andere zorgverzekering moeten hun oude verzekering opzeggen voor 31 december a.s.. Zij kunnen zich dan nog aanmelden bij een nieuwe verzekeraar tot 1 februari 2010.

Agis favoriete website voor zorgverzekering

agis zorgverzekeringenAchmea groep domineert online markt zorgverzekeringen
Uit het tweede onafhankelijke onderzoek naar het online oriëntatieproces van consumenten op zoek naar een zorgverzekering komt de website van Agis wederom het beste naar voren.  Hetzelfde onderzoek werd in juni 2009 door onderzoeksbureau WUA! gehouden en toonde aan dat de Achmea verzekeringsgroep met vier vermeldingen in de Web Performance Scan de markt domineerde.

webperformance zorgverzekeraars 2009 wua

Achmea verzekeringsgroep presteert nog beter
De verzekeraars uit de Achmea verzekeringsgroep wisten vijf maanden geleden 27,5% van de respondenten voor zich te winnen, nu is dat maar liefst gestegen naar 35%. De website van Agisweb levert nog steeds de grootste bijdrage aan dit succes maar ook de stijging van FBTO draagt hier een steentje aan bij.  De respondenten wijzen op de grote voordelen van de site: ‘snel, duidelijk tekst en overzichtelijk.’ Vandaar dat FBTO van de 16e naar de 4e plek is gestegen.
Op de website van het ZilverenKruis voelden de respondenten zich een stuk minder uitgenodigd om door te klikken. Doordat de bezoekers onmiddellijk informatie moeten geven in plaats van dat ze informatie krijgen, knappen zij op de site af. Dit is een verklaring voor de lagere eindnotering.

Menzis en Univé ruilen positie
Een grote stijger is Menzis die tijdens deze Web Performance Scan op de drie belangrijkste thema’s ‘Vindbaarheid’, ‘Doorgaan’ en ‘Voorkeur’ beter scoort. De negende positie is verlaten en de site stijgt door naar de tweede plaats. Ook de dochter Anderzorg verbeterde ten opzichte van de vorige meting en weet beter bij de behoeftes van de potentiële klanten aan te sluiten.  Univé neemt de voormalige positie van Menzis over en zakt af naar de negende positie. In het vorige onderzoek was Univé met 72,5% de best gevonden website, nu zijn zij door nog maar 40% bezocht. Helaas is dit niet de enige daling voor Univé. Op alle thema’s scoort de website minder goed dan in het onderzoek van juni.

Vergelijkingssites leveren in op populariteit
Bij de vergelijkingssites is alleen Independer.nl gestegen. Deze site wordt ditmaal maar liefst 10% meer als favoriet aangewezen. Hoewel Verzekeringssite.nl nog wel in de top tien staat, is het vertrouwen in de website gedaald.  Net als  Zorgkiezer.nl,Kiesbeter.nl en Kieszorgverzekering.nl is het web imago slechter dan vijf maanden geleden.

Het onderzoek
In het onderzoek gingen de respondenten tussen de 18 en 45 jaar oud op zoek naar een basis zorgverzekering met een premie tussen de €60 en €12o met een eigen risico van €155. De veertig respondenten hebben 43 websites gevonden en dit heeft geresulteerd in 235 individuele beoordelingen.

WUA!
WUA! is dé marktleider in Nederland op het gebied van Web Performance en sinds 2009 dochterorganisatie van Effectory. WUA! heeft met de ontwikkeling van de Web Performance Scan een uniek product op de markt gezet. Met de Web Performance Scan helpt WUA! grote en middelgrote organisaties met het inzichtelijk en meetbaar maken van hun prestaties op het internet. Deze organisaties zijn hierdoor in staat hun prestaties voortdurend op gerichte wijze te verbeteren. Door de WUA! Web Performance Scan gebenchmarkt periodiek uit te voeren, meet WUA! precies of gedane verbeteringen en investeringen effect hebben op de prestaties van websites. In de visie van WUA! dient informatie uit onderzoek daadwerkelijk te zorgen voor verbetering van websites en de positionering binnen de betreffende branche.
[WUA!]

Nieuw onderzoekscentrum voor oogziekte maculadegeneratie

oogOp maandag 30 november opent mw. dr. J.P. Schermers het nieuwe onderzoekscentrum van de afdeling Oogheelkunde van het UMC St Radboud te Nijmegen. Het nieuwe centrum richt zich op maculadegeneratie, de meest voorkomende vorm van slechtziendheid bij ouderen. Mevrouw Schermers combineert de opening van het centrum met een werkbezoek aan de afdeling Oogheelkunde.

Database
In Nederland zijn rond de honderdduizend ouderen zeer ernstig slechtziend als gevolg van de oogziekte leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Een combinatie van genetische factoren is waarschijnlijk de belangrijkste achterliggende oorzaak van deze invaliderende ziekte. Het nieuwe onderzoekscentrum Oogheelkunde verzamelt gegevens en bloed van patiënten met maculadegeneratie. Deze worden opgeslagen in EUGENDA, een grote Europese database. De afdeling Oogheelkunde werkt hierin samen met de Universiteit van Keulen. Om inzicht te krijgen in de achtergronden van de ziekte worden het DNA en andere gegevens van de patiënten vergeleken met die van gezonde mensen. Ook wordt het bloedplasma van de patiënten via proteomicstechnieken grootschalig gescreend op eiwitten, die vaker of juist minder vaak voorkomen bij maculadegeneratie.

De database zal uiteindelijk gegevens van 3000 patiënten en 1000 controles bevatten. Het centrum wordt geleid door dr. Carel Hoyng en dr. Anneke den Hollander, die eerder een VIDI-subsidie voor dit onderzoek ontving. Ook andere fondsen hebben aanzienlijke subsidies beschikbaar gesteld, waaronder de Duitse Retino-Vitreale Stichting.

Trialcentrum
Daarnaast maakt het trialcentrum Oogheelkunde deel uit van het onderzoekscentrum. Dit is de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste van Nederland op dit gebied. Het doet onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en nieuwe geneesmiddelen voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie

40% hiv-geïnfecteerden onwetend over eigen besmetting

aids ribbonHet aantal volwassenen met hiv in Nederland is per januari 2008 geschat op ongeveer 21.500. Dit is een toename van ongeveer 10% ten opzichte van 2005. Juni 2009 waren echter slechts 12.258 volwassenen met hiv onder behandeling bij een van de hiv-behandelcentra in Nederland. Dit betekent dat ongeveer 40% van de hiv-geïnfecteerden niet weten dat zij besmet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de Stichting HIV Monitoring (SHM).

Veel mensen onbekend met hiv-status
Van deze 21.500 hiv-geïnfecteerden raakte ongeveer 55% geïnfecteerd door homoseksueel contact, 40% door heteroseksueel contact en 4% door injecterend druggebruik. Een groot deel bleek niet bekend met de eigen hiv-infectie: 35% bij de homomannen, 50% bij de migranten uit zuidelijk Afrika en 65% van de prostituees. In Amsterdam bleek ongeveer 15% niet op de hoogte te zijn van de positieve hiv-status tegen 50% voor de rest van Nederland.

Kennis van hiv-status belangrijk
Het is van groot belang de kennis van de eigen hiv-status te vergroten om geïnfecteerden tijdig te kunnen behandelen en om verdere verspreiding van hiv tegen te kunnen gaan. Daarom is het belangrijk het actieve hiv-test beleid, dat in Nederland gevoerd wordt, te continueren en verder te intensiveren, zeker buiten de hoofdstad. Ook intensievere partnerwaarschuwing kan bijdragen aan het vergroten van kennis van de hiv-status.

Prijs voor Maastrichts diabetesprogramma

diabetesHet Diabetes Interactief Educatie Programma (DIEP) van het Maastricht Universitair Medische Centrum+ (Maastricht UMC+) kreeg vorige week de tweejaarlijkse prijs voor diabetes-educatie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

“Zelf je ziekte leren managen, je eigen doelen leren stellen en een agenda opstellen voor het spreekuur bij je zorgverlener”, dat is volgens prof.dr. Nicolaas Schaper, endocrinoloog en hoofdredacteur, het uitgangspunt van DIEP. Mensen met diabetes kunnen daartoe gebruik maken van een interactieve website (www.diep.info) die hen daarbij helpt. “Deze eerste Nederlandse interactieve diabeteswebsite van Maastrichtse makelij wordt in het hele land als e-tool voor de diabeteszorg ingezet. En de kwaliteit ervan is nu met deze prijs wederom bevestigd.”

Draagvlak
Dat de site bij de diabetes-patiënten aanslaat, blijkt ook uit de nog steeds stijgende lijn van het aantal unieke bezoekers: begin 2008 waren dat er nog 20.000; eind 2009 staat de teller stil op ruim 45.000. Dit succes van DIEP verklaart prof. Schaper door het grote draagvlak dat de site kent: “We hebben de nieuwste interventie-technieken toegepast en alle partijen uit de zorg er bij betrokken, zoals gebruikers, patiënten-groepen en vertegenwoordigers van zorg-instanties.” Maar dat niet alleen. “Ook onze evaluatie in de vorm van wetenschappelijk onderzoek laat zien dat patiënten de site hoog waarderen omdat die wordt gedragen en gelegitimeerd door het Maastricht UMC+. Overigens blijkt uit datzelfde onderzoek ook dat DIEP nog niet optimaal wordt benut door de gebruikers omdat ze nog onvoldoende daarin worden ondersteund door de zorgverleners. Om dit te verbeteren zijn we gestart het trainen van zorgverleners om door middel van de training `DIEP@work’ de site beter te integreren in hun patiëntenzorg. Ook zij hebben daar zelf voordeel bij.”

Kiesbeter
Andere overwegingen die een rol spelen in het succes – en daarmee voor de prijs – zijn onder meer dat de site dynamisch is en blijft (nieuwe elementen als zenuwschade door diabetes en insulinebehandeling staan op het punt te worden geïmplementeerd). Bovendien is de site laagdrempelig, in die zin dat de teksten geschreven zijn in `gewone mensen taal’, de website gebruik maakt van multimedia-technieken en vooral gebaseerd is op gesproken woord, waardoor mensen die moeilijk lezen er ook mee kunnen werken. Schaper: “En we zijn er trots op dat de website als centrale diabetes-site geïntegreerd is in www.Kiesbeter.nl, de website van de nationale patiëntenvereniging en meerdere zorgverzekeraars. Deze prijs onderstreept dat dit terecht is.”
[Academisch ziekenhuis Maastricht]

Mexicaanse griep: de stand van zaken

Mexicaanse griepHet aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is afgenomen. Op basis van de cijfers kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland, blijkt uit de cijfers van 27 november van het RIVM:

  • In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen ten opzichte van vorige week, 289 patiënten zijn deze week gemeld tegenover 359 vorige week. Daarnaast werden 8 nieuwe sterfgevallen gemeld: een 38-jarige man, een 41-jarige man, een 49-jarige vrouw, een 53-jarige man, een 53-jarige vrouw een 65-jarige man, een 69-jarige vrouw en een 81-jarige man, alle 8 met onderliggend lijden.
  • Uit de leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) blijkt dat 93% jonger is dan 65 jaar en 50% jonger is dan 20 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar (25%).
  • In totaal zijn tot en met 25 november 1587 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 36 patiënten overleden. Bij 60% van de opgenomen patiënten en bij 88% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.
  • Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week gedaald. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 11,3 per 10.000 inwoners. Bij 37 van de 80 onderzochte monsters (46%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,4 per 10.000 inwoners.
  • Afgelopen week zijn 29 Intensive Care opnamen gemeld, dit is afname vergeleken met vorige week, toen werden 38 IC opnames gemeld. In totaal zijn 167 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 76 personen mechanische beademing nodig en 70% van de patiënten had een onderliggend lijden.
  • Van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen was 96% van het type A (H1N1)v.
  • In Nederland is afgelopen week 1 resistentie gemeld van Nieuwe Influenza A (H1N1) tegen oseltamivir. In totaal zijn er in Nederland 3 Nieuwe Influenza A (H1N1) virussen gevonden die resistent waren. Er is geen overdracht naar omgeving gevonden.
  • Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.
  • In de week die eindigt op woensdag 18 november 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Actuele en betrouwbare informatie over de Mexicaanse griep staat op Grieppandemie.nl