Diabetesonderzoek onder tienduizend Maastrichtenaren

diabetes insulineDe universiteit en het Academisch Ziekenhuis in Maastricht starten volgend jaar met een grootschalig onderzoek naar diabetes. Tienduizend veertig-pulussers uit Maastricht en het Heuvelland doen aan die studie mee. Het onderzoek duurt tien jaar en biedt werk aan zo’n 250 mensen.

In het onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen suikerziekte (diabetes) en andere ziekten. De helft van de deelnemers aan het onderzoek is zelf diabetespatiënt. Gezondheid, leefstijl en geestelijke gesteldheid worden in kaart gebracht en mensen krijgen gedurende de tien jaar ook tips voor het aanpassen van hun leefstijl als dat nodig is. Het gaat volgens de initiatiefnemers om het grootste onderzoek ter wereld in deze vorm.

Oproep: help de productinformatie over geneesmiddelen te verbeteren

Oproep aan patiënten, huisartsen, specialisten en apothekers: help de productinformatie over geneesmiddelen te verbeteren
Bijsluiters moeten door het geven van begrijpelijke informatie een juist gebruik van geneesmiddelen mogelijk maken. In de praktijk, zo blijkt uit onderzoek, wordt dit doel niet altijd bereikt. Patiënten geven aan bijsluiters ingewikkeld te vinden en kunnen de gewenste informatie soms moeilijk vinden.

Het CBG weet niet precies in welke mate artsen, specialisten en apothekers op de hoogte zijn van de wetenschappelijke informatie in de zogenoemde samenvatting van de productkenmerken (SPC).

Omdat het CBG correcte informatieverstrekking aan patiënten, huisartsen, specialisten en apothekers belangrijk vindt, is besloten een vervolgonderzoek te starten.

Hierin wordt onderzocht:

  • of patiënten de bijsluiter van geneesmiddelen überhaupt lezen en wat ze doen met de informatie die in de bijsluitertekst staat
  • of (apotheekhoudende) huisartsen, specialisten en apothekers de wetenschappelijke productinformatie (SPC) lezen en wat zij doen met deze informatie

Bent u patiënt, huisarts, specialist of apotheker? Vul dan op www.debegrijpelijkebijsluiter.nl de enquête van het CBG in.

Medicijncombinatie verbetert behandeling dwangstoornis

MedicijnenDe behandeling van patiënten met dwangstoornissen verbetert als ze naast een antidepressivum ook een antipsychoticum krijgen. Psychiater Nienke Vulink concludeert dat in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde aan het UMC Utrecht. Ze promoveert op 26 oktober aan de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek verdeelde psychiater Nienke Vulink 76 patiënten met een dwangstoornis in twee groepen. De ene groep ontving alleen de normale behandeling met antidepressiva, de andere groep kreeg daarnaast ook een antipsychoticum. Na tien weken bleken bij 41 procent van de patiënten met de standaardbehandeling de klachten met minstens 35 procent te zijn afgenomen. Maar in de groep die ook het antipsychoticum kreeg, waren de klachten verminderd bij 69 procent van de deelnemers.

“Dit zijn klinisch zeer relevante resultaten”, stelt Vulink. “De combinatie van medicijnen voor deze patiënten is beter dan alleen de gewone behandeling met antidepressiva. Maar in de patiëntengroep die beide middelen gebruikt is de uitval wel hoger. Patiënten vinden het moeilijker om de behandeling vol te houden vanwege de bijwerkingen van de medicijnen.”

Vulink deed haar onderzoek met patiënten die niet eerder met medicijnen voor dwangstoornissen behandeld zijn. Voor patiënten die al langer onder behandeling zijn, was al bekend dat deze combinatie van medicijnen effectief is.

De standaardbehandeling voor patiënten met dwangstoornissen bestaat naast cognitieve gedragstherapie uit antidepressiva (SSRI’s). SSRI’s versterken de communicatie tussen hersencellen die de boodschapperstof serotonine gebruiken. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat bij dwangstoornissen niet alleen het serotonine-systeem maar ook het dopamine-systeem verstoord is. Vandaar de toevoeging van antipsychotica aan de behandeling. Antipsychotica werken juist op neuronen die via dopamine met elkaar communiceren.

In Nederland kampt ongeveer twee procent van de bevolking met een dwangstoornis. Het gaat bijvoorbeeld om smetvrees of om het dwangmatig meerdere malen controleren of een deur op slot zit. Hoewel de ziekte niet te genezen valt, kan het grootste deel van deze patiënten dankzij de behandeling een relatief normaal leven leiden. Bij tien tot twintig procent van de patiënten is de ziekte zo ernstig dat ze een totaal geïsoleerd bestaan leiden.
[Universiteit Utrecht]

Wereldwijd 285 miljoen mensen met diabetes

diabetesWereldwijd lijden volgens de Internationale Diabetes Federatie 285 miljoen mensen aan suikerziekte. Vier miljoen mensen sterven elk jaar aan diabetes. De epidemie is buiten controle geraakt, zei federatievoorzitter professor Jean Claude Mbanya dinsdag in een mededeling ter gelegenheid van het 20ste mondiaal diabetescongres in het Canadese Montreal.

Zeven procent van de wereldbevolking is door een storing van de stofwisseling getroffen, die verband houdt met de westerse levensstijl. De hoogste diabetescijfers hebben Noord-Amerika met 10,2 procent en het Midden-Oosten met 9,3 procent van de bevolking. Meer dan de helft van alle patiënten is tussen de 20 en 60 jaar oud. De afgelopen jaren is het geschatte aantal suikerzieken drastisch gestegen. In 1985 gingen de experten uit van een 30 miljoen diabetici wereldwijd. Vijftien jaar later al was dat aantal verhoogd tot ongeveer 150 miljoen. Tegen 2030 zouden er mogelijk 435 miljoen diabetespatiënten zijn, zo vreest de federatie.

Minder klachten door corticosteroïden bij COPD

longenPatiënten met COPD kunnen hun ziekte verbeteren door langdurig inhalatiecorticosteroïden te gebruiken. De daling van de longfunctie wordt hierbij afgeremd. Zodra patiënten stoppen met hun medicatie, gaat hun longfunctie weer achteruit. Dit blijkt uit langdurig onderzoek waarover de onderzoekers longarts Dirkje Postma en klinisch-fysioloog Peter Sterk publiceren in het tijdschrift Annals of Internal Medicine.

Stoppen medicatie verergt klachten
Met het stoppen van de medicatie verergeren de klachten, neemt het welbevinden af en komt de ziekte opnieuw terug. Het is voor het eerst dat in een studie het verband is aangetoond tussen het onderdrukken van de ontsteking die aan de basis ligt van COPD, het gebruik van medicatie en het voorkómen van achteruitgang van de longfunctie.

Behandeling
De onderzoekers screenden een groep patiënten, die allen met een milde of matig-ernstige vorm van COPD bij hun huisarts in behandeling waren. Vrijwel niemand van deze groep had al eerder inhalatiecorticosteroïden gehad tegen ontstekingen aan de luchtwegen. Het doel van hun studie was om te onderzoeken of het mogelijk is de ontsteking van de luchtwegen bij deze patiënten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Ook wilden de onderzoekers het effect nagaan op de klachten van de patiënten en op de achteruitgang van de longfunctie bij deze chronische longaandoening.

Vier positieve gevolgen
Gedurende 2,5 jaar werd een groep van 114 patiënten gevolgd. Hierbij is het effect van de toegediende inhalatiecorticosteroïden fluticasonpropionaat onderzocht. De behandeling hiermee leidde bij de patiënten tot vier positieve gevolgen: een afname in de hoeveelheid ontstekingscellen, een afname van kortademigheid, een vertraging in jaarlijkse afname van de longfunctie en een verbetering van de kwaliteit van leven. Zodra de patiënten stopten met inhalatiecorticosteroïden, verslechterden al deze uitkomsten juist weer. Hieruit blijkt dat patiënten hun medicatie dagelijks en ook langdurig moeten blijven gebruiken.

Volgens Postma en Sterk laat deze studie heel duidelijk zien dat in een vroeg stadium van COPD, de medicatie goed werkt op de ontsteking en op de klachten van de patiënt. Voor het eerst is via deze studie aangetoond dat niet alleen het functioneren van de patiënt verbetert, maar ook het mechanisme van de ziekte.
[UMC Groningen]

Kassa test 8 dieet- en afvalmethoden

dieetKassa gaat de komende maanden 8 dieet- en afvalmethoden testen. Bijna 8.000 mensen hebben in september een enquête ingevuld in de Kassa-nieuwsbrief. En velen worstelen met overtollige kilo’s, het jojo-effect en mislukte dieetpogingen. Op de oproep van Kassa: wilt u meedoen aan een afslankpoging met Kassa, kregen we veel reacties. Kassa heeft 24 lijners geselecteerd (6 mannen en 18 vrouwen). De jongste deelnemer is 20 jaar en de oudste is 71 jaar. En het gewicht varieert van 70 tot 150 kilo. De ene persoon wil 5 kilo kwijt en de ander wel 40. (Sport)diëtiste Léontine van Meggelen van Invorm zal de kandidaten met raad en daad bijstaan.

De enthousiastelingen worden verdeeld in acht groepjes van drie personen. En elk groepje gaat twee maanden lang één van deze acht diëten uitproberen:

1. HCG injecties
Dit is een hormoon wat voorkomt in de urine van zwangere vrouwen. Mensen moeten zichzelf dagelijks één prikje geven. Daarnaast volgen de afvallers een streng dieet van maar 500 calorieën.

2. Weight Watchers
Een aloude bekende: al 45 jaar een bekend dieet! Onze kandidaten bezoeken een wekelijkse bijeenkomst en krijgen een speciaal dieet en steunen elkaar. Mensen die wekelijks naar een cursus gaan, hebben drie keer meer succes, belooft de Weight Watchers.

3. Sonja Bakker – dieet
Het populairste dieet in Nederland. Drie mensen proberen af te vallen met haar bestseller: Bereik je ideale gewicht. Kom maar op met die eierkoeken!

4. Alli – afslankpil
Deze afslankpil is alleen bedoeld voor mensen met extreem overgewicht. Je moet minimaal een BMI van 28 hebben voordat je deze slankmaker mag slikken. Alli belooft vijftig procent meer gewichtsverlies dan met een gewoon dieet.

5. Bodyinvest
Dit dieet is bekend geworden dankzij Erica Terpstra, die revolutionair afgevallen is. Onze drie kandidaten maken samen met een diëtiste een intensief stappenplan. Een speciaal proteïnedieet (Prodimed) speelt daarbij een grote rol.

6. Slimline Dieet Kristallen
Een nieuw product op de markt. Deze drank is gebaseerd op water en kruiden uit de Nepalese Himalaya. Al eeuwen gebruiken Sherpa’s de drank om op een verantwoorde manier de honger te onderdrukken. Aangevuld met gezonde voeding en veel beweging zou je snel afvallen.

7. Modifast Intensive
Maaltijdvervangers vaak in de vorm van shakes. Het is een streng dieet van maar 500 calorieën per dag. Het belooft je snel van al je overtollige kilo’s af te helpen.

8. Acupunctuur
De afvallers krijgen tijdens een behandeling kleine naaldjes in hun lichaam. Deze Chinese methode zal proberen het ‘spijsverteringsvuurtje’ aan te wakkeren of juist af te remmen, zodat mensen gewicht verliezen.

Wilt u weten of de komende twee maanden de kilo’s er vanaf vliegen bij de 24 kandidaten: kijk dan 2 januari naar de Kassa Afslankspecial. Dan ziet u het eindresultaat. En in deze uitzending krijgt u ook veel informatie over gezonde voeding en hoe u het beste kunt afslanken.
[Kassa]

Nieuwe factor ontstaan borstkanker ontdekt

borstkankerMicro RNA (miRNA) lijkt een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van borstkanker. Nieuwe bewijzen daarvoor draagt patholoog Liqiang Qi aan in zijn promotieonderzoek.

Een inmiddels vrij traditionele kijk op het ontstaan van kanker, is dat de ziekte ontstaat door een beschadiging van een bepaald deel van het DNA, of een gen, waardoor RNA een foutieve instructie geeft voor de productie van een eiwit.

Nieuwe inzichten
Nieuwe inzichten wijzen erop dat miRNA in dit proces een belangrijke rol speelt. Het zet niet aan tot productie van een proteïne, maar heeft een negatief effect op de vertaling van boodscahpper RNA naar eiwit. Van de meeste miRNA is nog niet duidelijk wat voor rol zij precies hebben.

Vormen borstkanker van elkaar onderscheiden
Het onderzoek van Liqiang Qi laat duidelijk zien dat de expressie van miRNAs door tumorcellen kan worden gerelateerd aan het ontstaan van borstkanker. Ook laat Qi zien dat het mogelijk is door middel van miRNA profielen verschillende vormen van borstkanker van elkaar te onderscheiden.

Het onderzoek naar de functionele effecten van de expressie van miRNA of juist het ontbreken hiervan staat nog in de kinderschoenen, maar de onderzoeker spreekt van veelbelovende resultaten. Mogelijk kunnen zijn onderzoeksresultaten bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw tumorspecifiek medicijn tegen borstkanker.
[RUG]

Kinderen met overgewicht willen geen operatie

kinderen overgewichtKinderen die aan obesitas lijden, willen niet geopereerd worden om van hun overgewicht af te komen. Ze zien maagbanden als vals spelen en zeggen dat ze weinig hulp krijgen op school bij hun gewichtsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van een programma voor gewichtsbegeleiding in het Britse Leeds, aldus het ANP.

Slechts 29 procent van de kinderen zag het overmatig eten van junk food als oorzaak van hun probleem. Volgens de meerderheid moesten ze vooral kleinere porties leren eten. Ruim twee derde vond een operatie gevaarlijk en 61 procent dacht dat er gemakkelijkere manieren zijn om gewicht te verliezen.

Volgens hoofdonderzoeker Paul Gateley zijn honderd kinderen tot de leeftijd van zeventien jaar ondervraagd. De hoogleraar stelt dat het de eerste keer is dat de meningen van kinderen zelf over overgewicht waren onderzocht.