Sterfte door borstkanker toegenomen

borstkankerIn 2008 zijn er meer vrouwen aan borstkanker overleden dan in 2007. Bij vrouwen van 35 tot 50 jaar is deze ziekte zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak. Nederland behoort tot de landen met de hoogste borstkankersterfte in Europa.

Grootste stijging bij 60- tot 70-jarige vrouwen
In 2008 overleden er 3 327 vrouwen in ons land aan borstkanker. Dat is 5 procent meer dan in 2007. De toename was het grootst bij de 60- tot 70-jarigen. In deze leeftijdsgroep overleden er 12 procent meer vrouwen aan borstkanker dan in 2007. Bijna 5 procent van de totale sterfte onder vrouwen in 2008 is toe te schrijven aan borstkanker.

Borstkanker doodsoorzaak nummer 1 bij 35- tot 50-jarige vrouwen
Bij vrouwen van 35 tot 50 jaar is borstkanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Van één op de zes vrouwen in deze leeftijdscategorie die in 2008 zijn overleden, was borstkanker de doodsoorzaak.

Onder vrouwen van 50 tot 75 jaar is longkanker de meest voorkomende doodsoorzaak, gevolgd door borstkanker. Vanaf 75 jaar zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van overlijden. Bij vrouwen onder 30 jaar komt sterfte aan borstkanker nagenoeg niet voor. In 2008 overleden er ook 30 mannen aan deze ziekte.

Nederlands borstkankersterfte hoog in Europa
Ons land behoort tot de Europese landen met de hoogste (gestandaardiseerde) borstkankersterfte. Alleen in IJsland, Ierland en Denemarken is de sterfte hoger. In Spanje overleed naar verhouding het minste aantal mensen aan borstkanker.

Bij deze Europese verschillen spelen meerdere factoren een rol. Zo zijn er verschillen in opsporing en behandeling van borstkanker, maar ook in het ontstaan ervan. Een aantal risicofactoren voor het krijgen van borstkanker geldt in grotere mate voor Nederland dan voor andere Europese landen. In ons land krijgen vrouwen op relatief hoge leeftijd hun eerste kind en geven moeders in vergelijking met de rest van Europa weinig borstvoeding.
[CBS]

Boodschappenpakket is Het Beste Zorgidee 2009

Het Beste ZorgideeRenate Rammeloo uit Breskens is de winnaar van ‘Het Beste Zorgidee 2009’. Zij presenteerde vandaag haar idee: het meegeven van een boodschappenpakket aan patiënten die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Ook ontving zij van zorgverzekeraar ONVZ de prijs: een cheque ter waarde van €10.000,-.

Het winnende idee is het aanbieden van een boodschappenpakket aan de patiënt als hij of zij ontslagen wordt uit een ziekenhuis of zorginstelling. Renate Rammeloo: ‘Het gaat erom dat de ontslagen patiënt, een ouder of een alleenstaand iemand, vaak geen mogelijkheid heeft om bij thuiskomst direct boodschappen te doen voor een gezonde maaltijd. Het boodschappenpakket bevat alle ingrediënten voor een maaltijd, zodat ze de eerste paar dagen door kunnen komen. Het neemt een stukje zorg weg voor de patiënt.’

Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur bij ONVZ Zorgverzekeraar en tevens jurylid: ‘Het idee van Renate is uniek in haar eenvoud. Iedereen kent het probleem en dit is een goede oplossing die ook nog eens goed en snel uitvoerbaar is. Samen met Renate zullen we ernaar streven het idee te realiseren.’

Andere ideeën
Eerder deze maand werden de genomineerden bekend gemaakt. Naast Renate Rammeloo werd Hanneke Bosman uit Enschede genomineerd met de ‘Dit ben ik kaart’: een kaart op A4-formaat voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij bezoeken regelmatig verschillende zorgverleners zoals bijvoorbeeld een oogarts, fysiotherapeut of huisarts. Op de kaart kan de zorgverlener snel lezen wie de persoon is en waar rekening mee gehouden moet worden. Ook Welmoed van Boven uit Zeist werd genomineerd met het verwenpakket. Na afronding van een zorgbehandeling krijgt de patiënt een pakket mee met producten en samples van bedrijven en een folder van de vriendenstichting van bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Over ‘Het Beste Zorgidee’ van ONVZ Zorgverzekeraar
ONVZ Zorgverzekeraar is een middelgrote zorgverzekeraar uit Houten. Om ook de markt te laten spreken startte ONVZ in 2008 de wedstrijd ‘Het Beste Zorgidee’: een wedstrijd om het publiek van Nederland mee te laten denken aan de verbetering van de zorg. Iedere Nederklander heeft een idee kunnen indienen. De winnaar van ‘Het Beste Zorgidee’ ontvangt een cheque ter waarde van €10.000, vrij te besteden. ONVZ gaat naar aanleiding van de gestelde criteria bepalen of het winnende idee inzetbaar is. De jury bestaat uit: Prof. dr. N.A.M. Urbanus, Emeritus hoogleraar KNO UVA en oud-voorzitter RvB AMC Amsterdam, dr. P. Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland en mr. E.A. Kleijnenberg, voorzitter van het bestuur van ONVZ.
Meer informatie en filmpjes van overige goede ingezonden ideeën zijn te vinden op www.hetbestezorgidee.nl.

Gezin betaalt volgend jaar 100 euro meer voor zorgverzekering

ZorgpremieDe onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl voorziet een sterkere premiestijging van de zorgverzekering voor 2010 dan het ministerie van VWS in haar begroting op Prinsjesdag presenteerde. Op basis van de premies die momenteel bekend zijn, verwacht Verzekeringssite.nl dat een gezin volgend jaar circa 100 euro meer moet betalen voor de zorgverzekering. VWS gaat vooralsnog uit van een gemiddelde premiestijging van 2 procent (20 euro) per basisverzekering en biedt daarbij geen indicatie voor de aanvullende verzekeringen.

Premiestijging zorgverzekering 2010
CZ kwam gisteren als eerste van de grote zorgverzekeraars naar buiten met de premies van de zorgverzekering voor 2010. Naar verwachting zullen Achmea, Menzis en VGZ snel volgen met hun zorgpremies. Gezamenlijk hebben deze vier maatschappijen 90 procent van de markt in handen. “Zorgverzekeraars zullen een verhoging van gemiddeld 3 procent op de basispremie en 6 procent op de aanvullende premies doorvoeren,” aldus Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl.

Wijzigingen eigen risico en basispakket 2010
Het wettelijk verplicht eigen risico gaat met 10 euro omhoog naar 165 euro. Het basispakket kent slechts kleine wijzigingen. Zo wordt het mandibulair repositie apparaat (t.b.v. het ademhalingsstelsel) in het basispakket opgenomen. De vergoeding voor Acetylcysteïne (een slijmoplossend middel) verdwijnt. De eigen bijdragen voor kraamzorg en zittend ziekenvervoer worden verhoogd. Orgaantransplantaties buiten Nederland/EU worden uitgesloten.

Nieuwe zorgpolis
Uiterlijk 19 november hebben alle Nederlanders de nieuwe polis voor 2010 van hun zorgverzekeraar ontvangen. Tot 1 januari 2010 heeft iedereen de tijd om de oude verzekering op te zeggen. Aanmelden bij een nieuwe verzekeraar kan vervolgens tot 1 februari 2010. Onderneemt een verzekerde niets, dan is men vanaf 1 januari 2010 tegen de ontvangen polisvoorwaarden verzekerd.

Wisselen van zorgverzekering
Uit eerder onderzoek van het NIVEL is al gebleken dat veel verzekerden de laatste jaren niet overstappen, omdat zij denken dat een betere en/of goedkope zorgverzekering niet te vinden is. “Ten onrechte,” oordeelt Hordijk, “veel Nederlanders kunnen nog altijd fors besparen op hun zorgverzekering. Verzekeraars passen daarnaast elk jaar hun polissen op tal van onderdelen aan. Verzekerden doen er dan ook goed aan om het aanbod voor 2010 kritisch door te nemen. Andere zorgwensen of een duidelijke verslechtering van de polis kunnen een goede reden zijn om over te stappen.”

Zorgverzekeringen vergelijken
Verzekeringssite.nl vergelijkt vanaf half november alle zorgverzekeringen voor 2010, inclusief ledencollectieven van bijvoorbeeld vakbonden en patiëntenorganisaties. Door het maken van een online vergelijking is het eenvoudig na te gaan of het interessant is om over te stappen. Of om gebruik te maken van een collectieve verzekering van de huidige zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op onze speciale pagina Zorgverzekering 2010.

Nominaties Agis Zorgverbeteraarsprijs 2009 bekend

agis zorgverzekeringenDe nominaties van de Agis Zorgverbeteraarsprijs 2009 zijn bekend. Vijf projecten dingen mee naar de prijs van € 25.000,-. De prijs komt dit jaar ten goede aan een zorgverlener of mantelzorger die met een initiatief gekomen is om de mantelzorg te verbeteren.

De uitreiking vindt plaats in Utrecht tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november. In totaal zijn 62 uiteenlopende projecten ingediend. De Agis Zorgverbeteraarsprijs is een initiatief van zorgverzekeraar Agis en is bedoeld om goede ideeën te genereren voor betere zorg en gezondheid.

De vijf genomineerde projecten zijn:

  • Allochtone mantelzorgers werken aan hun toekomst, door Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie
  • Met Zorg de Zomer door, door Aveant
  • Gids ‘Thuis Voelen’, door Publicarea
  • Odensehuis, door Stichting Odensehuis
  • ShareCare zorgsite, door ShareCare

Uitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de Dag van de Mantelzorg op 10 november in Utrecht. Deze dag wordt georganiseerd door de GG&GD Utrecht in samenwerking met Stichting Stade. Van ieder project wordt een filmpje vertoond. Het publiek kiest uit de vijf nominaties de uiteindelijke winnaar. De overige genomineerden ontvangen € 500,-.

Jury
De jury van de Zorgverbeteraarsprijs bestaat uit juryvoorzitter Bert Huiskamp (voorzitter Verzekerdenraad Agis), Frans Boonekamp (huisarts), Jolanda Buwalda (directeur Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra), Ruud Koolen (hoofdredacteur Skipr) en Nel Klaasse Bos (adviseur maatschappelijke vernieuwing), Anouk Gomes (Projectleider geïntegreerde eerste lijn Agis).

Agis Zorgverbeteraarsprijs
Agis Zorgverzekeringen looft elk jaar de Zorgverbeteraarsprijs uit om vernieuwing en verbetering in de zorg te stimuleren. De winnaar ontvangt € 25.000, dat besteed moet worden aan het realiseren van het initiatief.

Meer weten over de prijs? Kijk op www.agisweb.nl/zorgverbeteraarsprijs.

Biomarkers voorspellen verloop Alzheimer

AlzheimerDe verhouding tussen twee biomarkers in hersenvocht voorspelt hoe snel de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc. Bij Alzheimerpatiënten met een lage waarde van deze verhouding ontwikkelt de ziekte zich sneller. Het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc werd uitgevoerd door Maartje Kester en is gepubliceerd in het vooraanstaande blad Neurology.

Biomarkers
Biomarkers zijn eiwitten in hersenvocht, die gebruikt kunnen worden om de diagnose ziekte van Alzheimer met meer zekerheid te stellen. De biomarkers zeggen iets over de mate van neerslag van eiwitten in de hersenen en de schade aan hersencellen. Via een simpele ruggenprik kan de concentratie van deze biomarkers worden vastgesteld.

Verloop voorspellen
De ziekte van Alzheimer verloopt bij de ene patiënt sneller dat bij de ander. Hoe beter het verloop voorspeld kan worden, hoe beter de patiënt en zijn omgeving zich daarop kan voorbereiden en maatregelen kan nemen. De onzekerheid over de toekomst kan daarmee verminderd worden. Daarnaast kan het onderzoek van Kester een belangrijke bijdrage leveren aan het begrijpen van de ziekte van Alzheimer.

Premie zorgverzekering 2010: premiestijging bij CZ Zorgverzekeraar

czCZ Zorgverzekeraar heeft de premie van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekeringen voor 2010 bekend gemaakt. Zowel de premie van de basisverzekering als van de aanvullende zorgverzekeringen gaan omhoog.

Basisverzekering
De bruto-premie voor de Zorg-op-maatpolis (de naturapolis van CZ) wordt € 93,75 per maand. Dat is een stijging van € 3,- zorgpremie per maand ten opzichte van 2009.  De premie voor de Zorgkeuzepolis (de restitutiepolis) bedraagt in 2010 € 96,25 per maand. Een stijging van € 2,- zorgpremie per maand ten opzichte van 2009. De internetzorgverzekering van CZ (de CZdirect polis) gaat volgend jaar bijna 3 euro omhoog naar € 86,- per maand. De premiestijging van de basisverzekering heeft te maken met de verwachting van het ministerie van Volksgezondheid dat de uitgaven voor gezondheidszorg in 2010 licht zullen stijgen.

Aanvullende zorgverzekering
De premies voor de aanvullende zorgverzekeringen van CZ stijgen volgend jaar ook; de meeste met gemiddeld 5 procent. De premieverhoging is het gevolg van uitbreiding van vergoedingen en stijging van kosten.

De bekend gemaakte premie van de basisverzekeringen en zijn bruto, voor veel verzekerden gelden kortingen op deze premies omdat ze zijn aangesloten bij een collectiviteit en/of een vrijwillig eigen-risico hebben.

Steun het Diabetes Fonds

diabetesfondsVanaf 01 november gaat de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds weer van start. In deze week gaan vrijwilligers in heel Nederland langs de deuren. Als je overdag op kantoor zit of de collectant net hebt gemist, kun je gemakkelijk (eenmalig) online doneren.

Met een donatie steun je het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds zet zich in voor mensen met diabetes: ze financiert onderzoek en geeft voorlichting. Onder andere over het domino-effect van diabetes: de ziekte kan leiden tot een hartaanval, dementie en nierfalen. Help het Diabetes Fonds deze boodschap verspreiden, en speel de Domino e-day game op www.domino-e-day.nl. Breek samen het record van vorig jaar door meer dan 1 miljoen stenen om te gooien!

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes en daar komen dagelijks 200 mensen bij. Grote kans dat iemand in jouw directe omgeving diabetes heeft. Steun daarom het Diabetes Fonds op www.diabetesfonds.nl!

Overgewicht groot probleem bij versieren, relaties en seks

valtafHet lage zelfbeeld van mensen met overgewicht speelt een grote rol bij versieren, relaties en seks. Dit blijkt uit verschillende enquêtes die zijn gehouden op www.valtaf.nl.

Dit lage zelfbeeld wordt voornamelijk veroorzaakt door hoe iemand zichzelf ziet. Maar soms spelen externe factoren een rol. Contact met een ex binnen een relatie maakt vrouwen soms onzeker. 72% van de vrouwen denkt meer aandacht te krijgen tijdens het versieren als ze een paar kilo lichter zou zijn. Tenslotte is een laag zelfbeeld een rem in slaapkamer, vrouwen geven aan dat dit het seksleven negatief beïnvloedt. Ondanks dit lage zelfbeeld zijn vrouwen ook kritisch tegenover hun (potentiële) partner. Zo geeft 99% van de ondervraagden aan het liefst een slanke partner te hebben.

Relaties
Een relatie kan je soms maken of breken, dat je partner nog contact heeft met zijn ex bijvoorbeeld. Een derde van de vrouwelijke ondervraagden vindt dit erg vervelend. Toch vindt een kwart van hen het niet erg als er af en toe eens contact is. Ondanks de onzekerheid zijn de Nederlandse vrouwen niet zo onschuldig. Ruim 1/3e van de vrouwen geeft aan wel eens te fantaseren over een vriend van haar partner. De ideale partner is slank van postuur. Slechts 1% van de ondervraagden gaf aan het liefste een dikke partner te hebben.

Versieren
Het liefst doen we dit met onze charme, humor en kletspraatjes maar we denken ook dat ons uiterlijk en intelligentie indruk maakt op potentiële lovers. 72% van de vrouwen denkt dat ze meer aandacht zouden krijgen als ze slanker waren. De ondervraagde vrouwen zijn niet alleen kritisch naar zichzelf toe maar ook naar de mensen die ze versieren. 37% geeft aan dat ze overgewicht van de andere sekse wel eens als een afknapper hebben gezien. Ook uitstraling is erg belangrijk vindt 72% van de vrouwen.

Seks
Overgewicht kan tijdens de seks een struikelblok zijn. Het kan zorgen voor een verlaagd libido of andere nare problemen die fijne seks in de weg staan. 68% van de vrouwen geeft aan dat overgewicht de seks negatief beïnvloedt. Onzekerheid is hierbij de grootste factor. Ondanks deze factor laat toch ruim de helft het licht aan tijdens een vrijpartij. Ze hebben dan ook niet altijd moeite zich te laten gaan tijdens de seks. Toch zou 89% van de vrouwen zich een stuk zekerder voelen als ze een paar kilo lichter waren.

Over Valtaf.nl
Valtaf.nl is een zeer goed bezochte community website (126.000+ deelnemers) gericht op mensen die proberen af te vallen en een gezonde levensstijl willen aanleren. Op deze website kunnen mensen dagelijks het gewicht invoeren en het eetpatroon bijhouden. De website biedt met behulp van eet- en beweegdagboeken, clubs, chatboxen, discussiefora en dagboeken de deelnemers vele mogelijkheden om elkaar te steunen in de strijd tegen de kilo’s. Deelnemers met een Special Care abonnement krijgen daarnaast professionele begeleiding van voedingdeskundigen.