Kosten overgewicht in VS: 147 miljard dollar per jaar

OvergewichtDe aan overgewicht gerelateerde ziektes in de Verenigde Staten bedragen bijna 10 procent van alle medische uitgaven, oftewel 147 miljard dollar (103 miljard euro). Volgens een onderzoek steeg het aantal mensen met ernstig overgewicht tussen 1998 en 2006 met 37 procent. Het leidde tot een stijging van 89 procent in uitgaven voor behandeling van aan obesitas gerelateerde ziektes zoals diabetes, hartziektes en gewrichtsontstekingen.

Mensen met overgewicht gaven in 2006 volgens het rapport 1429 dollar (1005 euro) meer uit aan gezondheidszorg dan mensen met een gewoon gewicht. Van de meer dan 300 miljoen Amerikanen kampt meer dan 26 procent met obesitas.

Volgens de definitie lijdt aan obesitas (ernstig overgewicht) wie een body mass index (BMI) heeft van 30 of hoger. De BMI is het gewicht in kilo’s gedeeld door de de lengte in meters in het kwadraat.

De wetenschappers stellen een aantal maatregelen voor tegen obesitas. Bewoners van arme wijken moeten makkelijker toegang krijgen tot gezond voedsel. Amerikanen moeten meer bewegen. En de regering moet een belasting overwegen op frisdranken met een hoog suikergehalte.

Meer zin in seks door rode wijn

Rode wijnUit onderzoek van de universiteit van de Italiaanse stad Florence blijkt dat vrouwen die dagelijks twee glazen rode wijn drinken een hoger libido hebben dan vrouwen die niet drinken. Aan het onderzoek deden 800 vrouwen in de leeftijd van vijftien tot vijftig jaar mee.

Op een schaal van twee tot 36 scoorden vrouwen met twee glazen rode wijn gemiddeld een 27,3 terwijl geheelonthouders niet verder kwamen dan 24,4 punten. De onderzoekers denken dat de oorzaak ligt aan het anti-oxyderend effect van rode wijn dat bepaalde bloedstromen in het lichaam bevordert hetgeen weer een verhoging van de seksuele lust bewerkstelligt. Om die reden hebben andere alcoholische dranken niet dit effect.

Wat het resultaat zou zijn als vrouwen meer dan twee glazen rode wijn drinken, is niet onderzocht omdat dan andere effecten als aangeschoten zijn en dronkenschap een rol gaan spelen.

Vrouwen denken weinig na over anticonceptie

Anticonceptie pil Vrouwen staan onvoldoende stil bij het anticonceptiemiddel dat zij nemen. Pas nadat zij kinderen hebben gekregen, gaan zij vaak nadenken of ze wel het juiste middel nemen. Dikwijls stappen zij dan over op een andere methode. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Nog altijd veruit de meeste vrouwen zijn aan de pil. Toch geven velen aan dat zij niet elke dag aan hun anticonceptie willen denken. Zo meldden de onderzoekers dat zij het liefst zo min mogelijk hormonen willen binnenkrijgen. Aan het onderzoek, dat in opdracht van het farmaceutische bedrijf Schering-Plough werd gehouden, deden 945 vrouwen van tussen de 15 en 45 jaar oud mee.

ZNA Hoge Beuken gebruikt Wii voor revalidatie

WiiWie dacht dat enkel tieners met Wii spelen, moet maar eens een kijkje gaan nemen in ZNA Hoge Beuken. Recent werd er een Wiispelcomputer en flatscreen geïnstalleerd om revalidatie-oefeningen voor de bejaarde patiënten minder saai te maken.

Een Wii-spel reageert op lichaamsbewegingen. In ZNA Hoge Beuken worden heupen, knie, schouders… versterkt met een virtueel partijtje bowling of met een skiwedstrijd in de Alpen. Uiteraard gebeurt dit alles onder professionele begeleiding van dokters, verpleging, kinesisten en ergotherapeuten. ZNA Hoge Beuken zet als eerste ziekenhuis de Wii-therapie ook in op zijn geriatrische afdelingen en dit op een ludieke, uniek creatieve en interdisciplinaire manier.

Dokter Roland D’Haeyer en enkele van zijn teamleden namen het initiatief. “Dit project is een mooi voorbeeld van de interdisciplinaire mentaliteit bij ZNA”, legt dr. D’Haeyer uit. “We waren op zoek naar een concept om het revalidatieprogramma op de geriatrie afdeling aangenamer te maken. Met de invoer van het Wii-trainingsprogramma kunnen we de patiënt behandelen op verschillende vlakken tegelijk”.

Specialisten uit zes domeinen in de revalidatie-behandelingen van geriatrische
patiënten werken nauw samen voor dit project:
Geneeskunde: de arts bepaalt welke vaardigheden geoefend moeten worden en evalueert de vooruitgang en uiteindelijke resultaten.
Kinesitherapie: De kinesist gebruikt de Wii om het evenwichtsgevoel, de zitbalans, de reactiesnelheid, de coördinatie en het uithoudingsvermogen van revaliderende patiënten te verbeteren.
Ergotherapie: De ergotherapeut hanteert het Wii spel als aandachtsoefening, als geheugentraining en als methode om de fijne motoriek op peil te houden.
Logopedie: de logopedist stimuleert met Wii het gezichtsvermogen en de taalvaardigheid.
Psychologie: volgens de psycholoog kan het gebruik van Wii mogelijk een positieve invloed hebben op de gemoedstoestand (dit wordt momenteel nog onderzocht).
Verpleegkunde: de verpleegkundige stemt de totale therapie af op de unieke leefwereld van de geriatrische patiënt en leert hem het geheel van verworven competenties te vertalen naar een situatie van grotere zelfredzaamheid.

Op de computer is een ‘balance board’ aangesloten. Het is een plaat die reageert op druk van de persoon die er bovenop staat. “Deze plaat gebruiken we bijvoorbeeld voor de revalidatie van patiënten die een heupprothese hebben gekregen. We kunnen de instellingen van het skispel zo programmeren dat de ballast op de prothese correct moet zijn om het spel te kunnen spelen.”

Er is ook een belangrijk sociaal aspect aan dit project verbonden. Het stimuleert de competitiegeest en de vooruitgang van de revalidatie. Dr D’Haeyer:“Het Wii-spel is een echt groepsgebeuren. Dankzij de Wiispelcomputer komen grootouders bovendien voor een stuk in de leefwereld van hun kleinkinderen terecht.” “Momenteel zit het project nog in testfase. Als het goed loopt rollen we dit verder uit naar alle ZNA-ziekenhuizen” zegt dr. D’Haeyer.
[ZNA Hoge Beuken]

HPV-virus risicofactor voor kanker in hoofd/hals gebied

BaarmoederhalskankerHet Humane Papillomavirus (HPV) blijkt een mogelijke risicofactor voor het ontstaan van tumoren in het hoofd/hals gebied. Tot nog toe werd aangenomen dat roken en overmatig alcoholgebruik de hoofdoorzaken zijn van deze kankersoort. In het hoofd/hals gebied komen tumoren van de keel, mondholte en strottenhoofd het meest voor.

HPV is bekend als de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Promovendus Serge Smeets concludeerde dat dit virus in zijn onderzoek in tien tot twintig procent van de gevallen de oorzaak was van het ontstaan van tumoren in het hoofd/hals gebied. Smeets promoveerde onlangs aan het VU medisch centrum te Amsterdam. Nader (internationaal) onderzoek moet overigens nog uitwijzen wat de precieze rol van de risicofactoren is bij het ontstaan van deze kankersoort.

Detectiemethode
Smeets vond deze resultaten na DNA-onderzoek uit kankerweefsel van eenenvijftig patiënten. Hij bootste het effect van een HPV-infectie na in een speciaal modelsysteem voor hoofd/hals kanker. Ook ontwikkelde hij een nieuwe methode waarmee met honderd procent zekerheid vastgesteld kan worden of HPV de veroorzaker is van de tumor. Zo’n detectiemethode bestond nog niet.

Specifieke behandeling
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 2.500 mensen te maken met kanker in het hoofd/hals gebied. Volgens Smeets zou bij 250 tot 500 van deze patienten een besmetting met het HPV-virus de oorzaak kunnen zijn. Voor de behandeling van deze kankersoort is het belangrijk om te weten of de tumor wordt veroorzaakt door HPV. Uit het literatuuronderzoek blijkt namelijk dat HPV-tumoren beter reageren op therapieën, zoals chemotherapie en bestraling. In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn patiënten met een door HPV veroorzaakte tumor minder belastende behandelingen te geven. Ook wordt nu onderzoek gedaan naar behandelingen die precies gericht zijn op het virus.

Vaccinatie
Hoe HPV in het hoofd/halsgebied terechtkomt heeft Smeets niet onderzocht. Ook zal nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar de consequenties voor bijvoorbeeld vaccinatie voor HPV. Nu worden meisjes gevaccineerd voor HPV om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het is nog onduidelijk of door deze vaccinatie ook kanker in het hoofd/hals gebied voorkomen kan worden.
[KWF]

Cahier geeft informatie over leven met diabetes

Cahier met informatie over leven met diabetesOnlangs heeft de stichting Bio-wetenschappen en maatschappij een nieuw cahier uitgebracht. Het cahier geeft informatie over leven met diabetes.

Steeds meer mensen in Nederland kampen met diabetes. In 2007 waren er naar schatting 740.000 diabetespatiënten en naar verwachting van het RIVM zijn dit er 1,3 miljoen in 2025. Diabetes is een ernstige aandoening. Met grote consequenties voor de meeste mensen die diabetes hebben. Veelal betekent het elke dag insuline spuiten. Bovendien bestaat het gevaar voor verergering en complicaties als harten vaatziekten en schade aan de nieren, ogen of voeten.

Gelukkig is ook steeds meer bekend over een effectieve aanpak van diabetes. Zowel in het voorkomen ervan als het beheersbaar houden wanneer de diagnose is gesteld. Op vele fronten wordt deze kennis ingezet. Het Nationaal Actieprogramma Diabetes onder regie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) – en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS – bundelt acties en initiatieven voor voorlichting en vroege opsporing van diabetes, voor de versterking van de positie van mensen met diabetes en voor de organisatie van ketenzorg met een programmatische aanpak. De NDF Zorgstandaard die is ontwikkeld voor patiënten én zorgverleners om tot de beste kwaliteit van zorg te komen, speelt daarin een centrale rol.

Kennis is belangrijk. Kennis van en over diabetes levert niet alleen meer begrip op van de ziekte, maar maakt ook duidelijk waarom je iets moet doen of juist zou moeten laten. Daarom is dit cahier zo behulpzaam. Alle dagelijkse aspecten over diabetes passeren de revue. Insuline en bloedsuikerspiegel, begrippen die in het gewone taalgebruik over diabetes als vanzelfsprekend worden verondersteld, worden hier haarfijn uitgelegd.

Net als het verschil tussen type 1 en type 2 en waarom de termen ouderdomsdiabetes en jeugddiabetes achterhaald zijn. Iedereen weet je te vertellen dat bewegen goed is. In dit cahier wordt ook het waaróm uit de doeken gedaan met een uitleg over de fysiologische uitwerking van bewegen. De relatie tussen gewicht en medicatie voor type 2 komt aan de orde, maar er is ook een uitstapje over diabetes bij honden en katten.

Bio-Wetenschappen en Maatschappij stelt met dit cahier geen handboek te hebben geschreven. Maar de knappe combinatie van een korte, heldere behandeling van de thema’s met een extra verdieping waarin de wetenschappelijke onderbouwing is verwoord, maken deze publicatie tot een handig naslagwerk.

Het cahier is te bestellen via www.biomaatschappij.nl

Mannenborsten door antipsychosemiddel Risperdal?

RisperdalVolgens Nederlandse psychiater Yvette Roke lopen kinderen die het antipsychosemiddel Risperdal langdurig gebruiken een verhoogd risico op de groei van borsten. In de Verenigde Staten wordt producent Janssen-Cilag van het antipsychosemiddel Risperdal voor de rechter gedaagd door 20 families omdat de jongens borsten kregen. Dit stond gisteren te lezen op de website van Het Parool.

Antipsychosemiddel Risperdal wordt ook in Nederland voorgeschreven, veelal aan autistische kinderen met ernstige gedragsproblemen, die anders thuis of op school niet te hanteren zijn. Uit onderzoek van Roke blijkt dat het medicijn bij ruim zestig procent van de kinderen het prolactinegehalte verhoogt. Prolactine is een hormoon dat bij zwangere vrouwen de melkproductie opgang brengt. Jongens en meisjes die het medicijn slikken, kunnen opgezette borstklieren krijgen. Ook kan er melk uit de tepels komen. Daarnaast kan het hormoon erectieproblemen veroorzaken.

De ontwikkeling van de mannenborsten hoeft niet definitief te zijn, als de dosis Risperdal op tijd wordt verminderd, verdwijnen de borsten weer. Daarnaast is er nog geen goed alternatief voor Risperdal.

Lees het originele bericht op Het Parool