Campagne voor vaccinatie tegen Mexicaanse griep

Mexicaanse griepIn de loop van de zomer begint de overheid met campagnes om burgers te informeren over het vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) kondigde dat vrijdag aan in het televisieprogramma Knevel & Van den Brink, aldus De Telegraaf.

De bewindsman zei dat inenten „gelukkig vrijwillig” is, maar wees erop dat je wel beschermd bent tegen besmetting als je je laat vaccineren. Ook wordt het besmettingsrisico groter volgens Klink naarmate meer mensen Mexicaanse griep krijgen.

Eerder deze maand werd bekend dat Nederland 34 miljoen vaccins tegen het virus koopt, omdat dit najaar een griepgolf verwacht wordt. Het grootste deel van de vaccins zal in oktober en november geleverd kunnen worden, waarna eind dit jaar nog een kleine hoeveelheid volgt. Met de hoeveelheid vaccins kunnen alle Nederlanders tweemaal een prikje krijgen. Een prik geeft namelijk niet de garantie op volledige bescherming tegen de Mexicaanse griep.

Of iedereen meteen een prik krijgt of dat mensen die extra risico lopen voorrang krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van de ontwikkeling van het griepvirus. Volgens Klink zijn er schattingen dat dit najaar ongeveer 30 procent van de bevolking de griep kan krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren, zou dat teruggebracht kunnen worden tot 10 procent. Momenteel zijn 118 mensen in Nederland besmet met Mexicaanse griep.

28-jarige vrouwen erg gelukkig met seksleven en lichaam

SexVrouwen bevinden zich op 28-jarige leeftijd op het gelukkigste moment van hun leven. Reden hiervoor is dat zij zich vlak voor hun dertigste erg gelukkig prijzen met hun lichaam en hun seksleven. Dat blijkt uit een Brits onderzoek onder 4.000 vrouwen tussen 25 en 65 jaar van haarkleurmerk Clairol Perfect 1, aldus nu.nl.

Andere factoren die volgens de onderzoekers een rol spelen in deze gelukspiek rond het 28e levensjaar zijn werkzekerheid, een stabiel inkomen, een relatie en goede vrienden.

Uit het onderzoek bleek verder dat vrouwen qua carrière op hun 29ste pieken en dat dames op hun dertigste het meest gelukkig zijn met hun relatie. De financiële situatie staat er het best voor op de leeftijd 33 jaar. 32-jarigen zijn qua huiselijk geluk en gezin het gelukkigst.

Aantal mensen met Q-koorts in Nederland blijft toenemen

Q-koortsHet aantal mensen met een Q-koortsinfectie in Nederland is inmiddels opgelopen tot 1429. Drie mensen hiervan zijn overleden. Dit blijkt uit gegevens van het RIVM.

Het is niet duidelijk of Q-koorts ook daadwerkelijk de hoofdoorzaak van het overlijden was. Alle patiënten waren namelijk al ziek. In 2008 waren er 1001 mensen met Q-koorts, daarvan overleed één persoon.

Voorstadium Alzheimer aantoonbaar

hersenenBij mensen met geheugenklachten zijn vaak al aanwijzingen voor de ziekte van Alzheimer te vinden in het hersenvocht. Dat betekent echter niet dat deze mensen per definitie de ziekte krijgen.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van de DESCRIPA-studie, een grootschalig Europees onderzoeksproject naar het beloop van geheugenklachten onder leiding van de Universiteit Maastricht. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het julinummer van The Lancet Neurology.

Vroege voorspellers
Omdat de behandeling van Alzheimer effectiever is wanneer deze in een vroeg stadium start, is het van belang om vroege voorspellers van de ziekte van Alzheimer te vinden. In eerdere studies is aangetoond dat bij niet-demente mensen met stoornissen op geheugentests (amnestic mild cognitive impairment (MCI) er al aanwijzingen voor de ziekte van Alzheimer zijn in het hersenvocht. In het gepubliceerde onderzoek is gekeken of dit ook het geval is bij mensen met geheugenklachten die (nog) niet blijken uit cognitieve tests (subjectieve klachten) en bij mensen met niet-geheugen gerelateerde cognitieve afwijkingen (non-amnestic MCI).

Hersenvocht
Voor deze studie werd het hersenvocht onderzocht van 168 patiënten zonder dementie uit negen Europese geheugenklinieken (waaronder ook centra in Nijmegen en Amsterdam) en een gezonde controlegroep (n=89). In de daarop volgende drie jaar werden hun cognitieve functies jaarlijks onderzocht. Aan het begin van de studie hadden zowel patiënten met subjectieve klachten, non-amnestic MCI en amnestic MCI vaker afwijkingen in het hersenvocht dan de gezonde.controlepersonen. Bij patiënten met non-amnestic MCI en amnestic MCI waren deze afwijkingen geassocieerd met cognitieve achteruitgang. Bij patiënten met subjectieve klachten bleef de klinische toestand echter vrij stabiel.

Voorzichtigheid geboden
Volgens dr. Pieter Jelle Visser, projectmanager van de DESCRIPA-studie, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de studieresultaten. ‘Voor wetenschappelijk onderzoek is onderzoek van hersenvocht een heel goed hulpmiddel om patiënten op te sporen die nog nauwelijks klachten hebben, maar toch een verhoogde kans hebben om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Voor artsen is het echter belangrijk om te beseffen dat mensen met afwijkingen in het hersenvocht nog lang stabiel kunnen blijven, en dus niet direct als (preklinische) Alzheimerpatiënten beschouwd moeten worden.’
[Universiteit Maastricht]

Maaltijdsalade ongezonder dan hamburger?

HamburgerIn Groot-Brittannië is onderzoek gedaan naar de voedingswaarden van maaltijdsalades en wat blijkt? Sommige salades bevatten meer vet en calorieën dan een Big Mac met medium friet bij McDonalds. De grootste boosdoeners in de salades zijn mayonaise en romige dressingsauzen.

Toen diverse supermarktsalades aan een analyse werden onderworpen, bleek dat in veel gevallen verhoudingsgewijs veel mayonaise wordt gebruikt als dressing. Dat staat meestal niet zo op de verpakking, overigens. De meeste fabrikanten hebben de mayonaise als ingrediënt opgesplitst in de diverse compontenten ervan. Daardoor lijkt de lijst met ingrediënten een stuk gezonder dan ze in werkelijkheid is.

Als je dus vlak voor sluitingstijd door de supermarkt rent op zoek naar een snelle en gezonde maaltijd, lees dan de voedingswaarden goed door.
[Gezondheidsplein]

Geanimeerde kat laat patiënten sneller afvallen

MeetlintGoed ontworpen interactieve computerprogramma’s kunnen patiënten met chronische aandoeningen als diabetes, ‘verleiden’ tot een gezondere levensstijl. Met deze ‘Personal Computer Assistants’ kunnen patiënten zelf, vanuit huis, een actievere rol spelen in hun eigen gezondheidssituatie. Dat stelt Olivier Blanson Henkemans, die op vrijdag 19 juni op dit onderwerp aan de TU Delft promoveerde.

In de gezondheidszorg is een verschuiving aan de gang naar een meer actieve rol van de patiënt zelf, als het kan vanuit zijn eigen huis. Een van de mogelijkheden daartoe is medische zorg met de ondersteuning van internet (eHealth). Met eHealth-diensten kunnen patiënten thuis hun gezondheid documenteren, bewaken en verbeteren.
Neem patiënten met diabetes type II. Zij kunnen thuis (of elders) hun bloedsuikerspiegel meten en deze gegevens invoeren in een computerprogramma. Ook kunnen ze hun dieet en de hoeveelheid lichaamsbeweging op die manier documenteren.

Patiënt als ‘expert’
Een ‘Personal Computer Assistant’, een gespecialiseerd computerprogramma, kan vervolgens al deze gezondheidsinformatie opslaan en analyseren en vervolgens, al dan niet met behulp van beelden en animaties, advies en feedback geven over de te volgen acties. De Personal Computer Assistant speelt dus de rol van coach voor de patiënt.
Promovendus Olivier Blanson Henkemans van de TU Delft, die samen met TNO onderzoek deed naar geschikte Personal Computer Assistants voor medische toepassingen: ‘De patiënt wordt hiermee een expert van zijn eigen ziektebeeld.’
Op de achtergrond houdt een ‘echte’ zorgverlener overigens het totaalbeeld in de gaten zodat hij zonodig op tijd kan ingrijpen.

Geanimeerde kat
De belangrijkste conclusie van Blanson Henkemans is dat een goede Personal Computer Assistant inderdaad kan helpen om patiënten met chronische aandoeningen als diabetes een gezondere levensstijl te laten volgen.
Uit een experiment met een online levensstijldagboek bij mensen met overgewicht die wilden afvallen, bleek bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van een Personal Computer Assistant er voor zorgt dat patiënten beter hun dagboek bijhielden en als gevolg meer gewicht kwijtraakten. De Assistant werd in dit experiment weergegeven door een geanimeerde kat (iCat) die aan de hand van de gezondheidsgegevens op het computerscherm verschillende gezichtsuitdrukkingen toont (vrolijk, neutraal, verdrietig) afhankelijk van de mate waarin mensen hun persoonlijke levensstijldoelen haalden.

Feedback
Blanson Henkemans onderzocht ook diverse ‘feedback-stijlen’. Moet de computer bijvoorbeeld op een vriendelijke toon suggesties geven aan de patiënt of meer dwingend optreden? Dit blijkt sterk afhankelijk van de persoon en de situatie. Een Assistant die zonodig kan overschakelen van stijl, is het meest effectief.

Start campagne Wat je moet weten, om veilig te eten!

GroentenIn het rapport ‘Jaaroverzicht voedselinfecties 2008’ worden de meldingen van voedselinfecties gepresenteerd en vergeleken met de jaren daarvoor. Het aantal meldingen van consumenten bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) nam af, van 621 in 2007 naar 585 in het afgelopen jaar. Het aantal betrokken zieken bleef vrijwel gelijk (1713) en ook het aantal meldingen van artsen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bleef in 2008 gelijk: 44 uitbraken werden gemeld.

De registraties door VWA en IGZ liggen aanzienlijk lager dan het werkelijke voorkomen, dat wordt geschat op 300.000 tot 750.000 gevallen per jaar. Lang niet alle voedselinfecties worden gemeld. Dit betekent dat blijvende aandacht voor voedselveiligheid is vereist bij overheid, producenten, leveranciers, bereiders van voedsel en bij consumenten.

Een voedselinfectie kan ontstaan wanneer mensen iets eten of drinken dat besmet is met een virus of bacterie. Meestal gaat een voedselinfectie vanzelf weer over, maar voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer kan het ernstige gevolgen hebben.

Wat je moet weten, om veilig te eten!
In de zomer komen voedselinfecties vaker voor. Door hogere temperaturen groeien ziekteverwekkers op voedsel sneller. Voedselinfecties zijn eenvoudig te voorkomen, door te letten op hygiëne voor en tijdens het bereiden van eten. Daarom hebben RIVM, GGD’en en andere organisaties zoals het Voedingscentrum, en de Voedsel en Waren Autoriteit de informatiecampagne ‘Wat je moet weten, om veilig te eten!’ samengesteld. Met onder andere folders en posters worden mensen geattendeerd op goede hygiëne voor en tijdens het bereiden van een maaltijd.

Hoe voorkom je voedselinfecties
Voedselinfecties worden veroorzaakt door bacteriën en virussen. Deze krijg je binnen door het eten en drinken van besmette voedingsmiddelen. U kunt een voedselinfectie eenvoudig voorkomen. De belangrijkste tips zijn:

Schoonhouden
Was regelmatig uw handen, hierdoor worden bacteriën en virussen verwijderd. De belangrijkste momenten zijn: voor het bereiden van de maaltijd, na het aanraken van rauw vlees, voor u aan tafel gaat en natuurlijk na toiletbezoek.

Scheiden
Tijdens het koken kunnen bacteriën en virussen van het ene voedingsmiddel makkelijk op een ander voedingsmiddel komen. Zorg daarom dat bereid voedsel niet in aanraking komt met rauw voedsel, gebruik verschillende snijplanken voor rauw vlees en groente en werk altijd met schone messen.

Bewaren
Bij lage temperaturen kunnen bacteriën en virussen zich moeilijk vermeerderen. Zet producten die gekoeld moeten blijven dan ook zo snel mogelijk na aankoop in de koelkast. Houd vlees en salades bij barbecueën gekoeld.

Verhitten
Bij het koken van voedingsmiddelen, gaan de aanwezige bacteriën en virussen dood. Vooral vlees, vis, en schelpdieren moeten voldoende worden verhit, bij voorkeur totdat het gaar is. Drink geen rauwe melk en kook kraanwater als u twijfelt aan de kwaliteit, bijvoorbeeld in het buitenland.

Meer informatie over voedselinfecties is te vinden op de website van het RIVM of bij de regionale GGD. Via Postbus 51 en de RIVM-website kunnen folders en posters besteld worden.