Diagnoses fysiotherapeut onder de loep

Avans Hogeschool Breda gaat samen met Erasmus MC Rotterdam onderzoeken hoe diagnosestellingen bij de fysiotherapeut verlopen. Sinds 2006 kun je als patiënt zonder verwijzing van de huisarts bij de fysiotherapeut binnenstappen.

[BNdeStem]

Onderzoek naar scheve babyhoofdjes

BabyDe komende twee jaar wordt in Oost-Nederland een grootscheepse studie verricht naar scheefgroei van de schedel bij baby’s. Het gaat hierbij om een promotieonderzoek van fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Renske van Wijk, waaraan 75 kinderfysiotherapeuten in Overijssel, de Achterhoek en Drenthe meewerken.

[tctubantia]

Meer wanbetalers zorgverzekering

ZorgverzekeringHet aantal mensen dat geen zorgpremie betaalt maar wel verzekerd is, is in 2008 opgelopen. Het aantal wanbetalers steeg met 16 procent ten opzichte van 2007, wat neerkomt op 280.000 in 2008.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde deze nieuwe cijfers . Uit de cijfers blijkt dat het aantal wanbetalers met 38.000 is toegenomen.

Verplicht verzekerd
Sinds 1 januari 2006 zijn alle inwoners van Nederland verplicht zich te verzekeren door invoering van de Zorgverzekeringswet. Meer dan 95.000 verzekerden zijn al drie jaar wanbetaler. Dit is 34 procent van het aantal wanbetalers in 2008.

Wetswijziging
Minister Klink heeft toegezegd het aantal wanbetalers zoveel mogelijk terug te dringen. Hiervoor heeft hij in oktober 2008 een wetswijziging voorgesteld, die nu in behandeling is bij de Eerste Kamer. De wet verplicht zorgverzekeraars een betalingsregeling aan te bieden aan verzekerden die een betalingsachterstand van twee maanden of meer hebben. Als wanbetalers een betalingsachterstand van zes maanden of meer hebben, dan wordt een hogere premie rechtstreeks op hun inkomen ingehouden.

Door klein slokje per dag leef je langer

WijnHet lagere overlijdensrisico van mensen die matig drinken ten opzichte van geheelonthouders blijkt gedeeltelijk te verklaren door andere factoren dan het drinkgedrag. Maar ook na correctie voor een groot aantal factoren blijkt het overlijdensrisico van mensen die 1 glas alcoholhoudende drank per dag drinken nog 28% lager te liggen dan van geheelonthouders. Bij overmatige drinkers neemt het overlijdensrisico juist weer toe.

Het is uit eerdere onderzoeken bekend dat mensen die met regelmaat een matige hoeveelheid alcoholhoudende drank drinken een lager overlijdensrisico hebben dan geheelonthouders. Vaak wordt hier tegenin gebracht dat deze twee groepen niet goed met elkaar te vergelijken zijn omdat de groep mensen die matig drinkt er gemiddeld een gezondere leefstijl op na houdt en ook op andere vlakken verschilt van de groep geheelonthouders. Amerikaanse onderzoekers gingen bij 12.519 mensen van 55 jaar en ouder na in welke mate het verband tussen matige alcoholconsumptie en verminderd risico op overlijden stand houdt na correctie voor een groot aantal andere factoren, zoals de sociaaleconomische status (SES), roken en lichaamsgewicht, functionele beperkingen van ouderen (bv. mobiliteit en dagelijkse bezigheden) en psychische en sociale factoren (bv. depressiviteit en het belang van religie). Zij volgden de onderzoeksgroep van 2002 tot 2004. Aan het einde van deze 4-jarige follow-up periode waren 1.338 mensen van de totale onderzoeksgroep overleden (=10,7%).

Na correctie voor demografische factoren (leeftijd, etnische achtergrond e.d.) bleek dat mensen die dagelijks 1 glas alcoholhoudende drank consumeren (bier, wijn of gedistilleerd) een 50% kleiner overlijdensrisico hebben dan geheelonthouders. De onderzoekers vonden, net als in veel voorgaande onderzoeken, een U-vormig verband tussen alcoholconsumptie en overlijdensrisico, waarbij mensen die 1 glas alcoholhoudende drank per dag dronken het laagste risico op overlijden hadden (7%). Niet-drinkers hadden een overlijdensrisico van 14% en mensen die drie glazen of meer per dag dronken hadden een overlijdensrisico van 12%.

Na correctie voor traditionele risicofactoren, zoals roken en overgewicht en gezondheidssituatie hadden de matige drinkers nog steeds een 43% kleiner overlijdensrisico. Als daarnaast ook werd gecorrigeerd voor niet-traditionele risicofactoren zoals sociaal economische status, functionele beperkingen en psychische en sociale factoren bleek dat het overlijdensrisico nog steeds 28% lager lag dan bij de niet-drinkers.

De onderzoekers constateren op basis van het bovenstaande dat het verband tussen alcoholconsumptie en overlijdensrisico ook na correctie voor een groot aantal factoren een U-vormig verband laat zien en dat matige drinkers een aanzienlijk lager risico op overlijden hebben dan geheelonthouders.

Om met zekerheid vast te stellen of het hier daadwerkelijk om een causale relatie tussen matige alcoholconsumptie en verlaging van het overlijdensrisico gaat zou een langdurig gerandomiseerd onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Eerste besmetting Mexicaanse griep

VarkensgriepEen 3-jarig Nederlands kind is besmet geraakt met het Mexicaanse griepvirus. Het kind is behandeld en maakt het goed. Dit heeft minister Klink bekend gemaakt op een persconferentie in Rotterdam.

Het slachtoffertje keerde op 27 april terug uit Mexico na een familiefeest en heeft daar waarschijnlijk de besmetting op gelopen. Net als het kind maken ook de ouders het goed. Artsen houden de gezondheid van mensen uit de directe omgeving van het kind in de gaten. Ook worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de griep zich kan verspreiden. Het kind wordt thuis verpleegd.

Vaccins
Klink vertrekt vanmiddag naar Luxemburg om met de andere Europese ministers van volksgezondheid te praten over maatregelen tegen de Mexicaanse griep. Hij heeft alvast een optie genomen op de aanschaf van voldoende vaccins tegen de griep. Het kind is in Nederland ziek geworden. De kans dat het kind anderen tijdens de reis heeft besmet is verwaarloosbaar klein.

Informatie over de Mexicaanse griep is onder meer te vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)