Mogelijk nieuw medicijn tegen Alzheimer

HersenenBritse wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld, dat mogelijk de ziekte van Alzheimer kan voorkomen. Het medicijn CPHPC zorgt ervoor dat bepaalde proteïnen – die zich in de hersenen van Alzheimer patiënten bevinden- oplossen.

Het medicijn is getest op vijf alzheimerpatiënten, bij wie de ‘verkleefde hersencellen’ (een van de veroorzakers van de ziekte van Alzheimer) oplosten na gebruik van het medicijn. Dat meldt BBC News op haar website.

Het medicijn blijkt bovendien te voorkomen dat gezonde hersencellen worden aangetast door de ziekte en heeft geen vervelende bijwerkingen.

De onderzoekers benadrukken dat er langduriger en breedschaliger onderzoek nodig is om de werking van het medicijn met zekerheid te kunnen vaststellen. Dat zal binnenkort van start gaan.
[Bijzijn]

Gewichtstoename door prikpil

SpuitDe ‘prikpil’ kan volgens een studie in het American Journal of Obstetrics and Gynecology tot aanzienlijke gewichtstoename leiden.In een geroep van 703 vrouwen kwamen gebruiksters van de prikpil met als werkzame stof medroxyprogesteron (DMPA) in de eerste 3 jaar gemiddeld 5,1 kg aan. De toename was het grootst in de eerste 18 maanden en betrof overwegend vetophoping in de buik en rond de organen, wat als een risicofactor voor o.m. hart- en vaatziekten wordt beschouwd.

Het risico op een BMI van tenminste 30 kg/m2, de ondergrens van obesitas, bij DMPA-gebruiksters lag 2,1 keer hoger dan bij vrouwen die geen hormonale anticonceptiva gebruikten. Vrouwen die van DMPA overstapten op orale anticonceptiva vielen nauwelijks af, in tegenstelling tot vrouwen die op condoomgebruik overgingen.

De auteurs schrijven dat uit de voorlopige resultaten van de studie blijkt dat een kwart van de DMPA-gebruiksters te maken heeft met een significante en potentieel gevaarlijke verandering van de lichaamsbouw.
[Gezondheid.be]

Longkanker vast te stellen met urinetest

LongenOnderzoekers van de universiteit van Minnesota in de VS hebben een manier ontdekt om het risico op longkanker bij rokers vast te stellen via urinetests. De resultaten van het onderzoek werden maandag gepresenteerd op het 100e jaarlijkse congres van de Amerikaanse vereniging voor kankeronderzoek AACR.

,,Het lijdt geen twijfel dat roken de kans op longkanker en andere vormen van kanker vergroot. Maar het is nooit duidelijk geworden waarom sommige rokers wel longkanker krijgen en andere niet”, aldus wetenschapper Jian-Min Yuan. Zij heeft met een aantal collega’s vastgesteld dat NNAL, een stof die ontstaat bij de spijsvertering, in veel grotere concentraties voorkwam in de urine van mensen die later longkanker kregen.
[ANP]

ADHD eendagspoli in het UMC St Radboud

Het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen start een ééndagspoli voor kinderen met een ongecompliceerde vorm van ADHD. Het academische ziekenhuis doet dat samen met Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter.

De eendagspoli opent woensdag de deuren en is bedoeld voor kinderen uit de regio, bij wie een ongecompliceerde vorm van ADHD wordt vermoed. Binnen één dag ontvangen ouders en kind een diagnose en een behandelplan, inclusief ondersteuning.

De verwachting is dat drie van de vier kinderen na de sneldiagnose door hun eigen huisarts behandeld kunnen worden met medicatie en gedragstherapie. De huisarten krijgen daartoe een training. Ook kunnen ouders op de poli terecht voor groepstrainingen in de omgang met een ADHD-kind.

FNV: mogelijk 5 schadeclaims van nachtwerkers met borstkanker

BorstonderzoekBureau Beroepsziekten van de FNV (BBZ) heeft momenteel 26 zaken in onderzoek van vrouwen die jarenlang nachtarbeid hebben verricht en getroffen zijn door borstkanker. Daarvan zullen er waarschijnlijk 5 leiden tot daadwerkelijke schadeclaims. Dat maakte BBZ-directeur Jan Warning bekend bij de presentatie van het rapport ‘Kleine uurtjes, grote risico’s’ over de relatie tussen langdurige nachtarbeid en het krijgen van borstkanker.

Bureau Beroepsziekten zegt geschrokken te zijn van de hoeveelheid reacties naar aanleiding van de oproep aan betrokken werknemers zich te melden. In totaal 500 mensen reageerden: 300 telefonisch, 200 per mail. Ongeveer 60 procent daarvan werkte in de zorg. In 30 procent van de gevallen betrof het politie, luchtvaart, horeca en posterijen. Bij 10 procent van de meldingen ging het om andere beroepen.

Meer aandacht voor borstkanker en nachtarbeid
Volgens BBZ-directeur Jan Warning verschilde de aard van de reacties: “In nogal wat gevallen maakten vrouwen duidelijk dat het ze niet zozeer om een claim ging, maar om meer aandacht voor het onderwerp. Er waren ook vrouwen die zeiden: ‘Ik heb me altijd afgevraagd waarom uitgerekend ik borstkanker moet krijgen’.” Ook werd Bureau Beroepsziekten geconfronteerd met nachtwerkers met borstkanker die problemen ondervonden met re-integratie: ‘Ze willen graag dat ik weer in de nachtdienst ga werken.’

Preventieve maatregelen
Het gepresenteerde rapport – een coproductie van BBZ, ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten – geeft naast inventarisatie van de reacties, cijfers en ontwikkelingen rond nachtarbeid en de risico’s van langdurig ‘s nachts werken, ook een groot aantal preventieve maatregelen. Die zijn niet alleen bestemd voor arbeidsorganisaties, maar zijn ook gericht op bedrijfsgezondheidszorg, overheid en sociale partners.

Nachtarbeid en melatonine
Borstkanker kan ontstaan door het verminderde effect van melatonine. Melatonine is een hormoon dat bij een normaal slaapritme wordt aangemaakt als het ’s avonds donker wordt. Dit hormoon reguleert het slaap-waakritme en wordt minder aangemaakt bij mensen die nachtarbeid doen.

Schadeclaims
Voordat een schadeclaim ingediend wordt, moeten eerst andere oorzaken van borstkanker uitgesloten worden. Deze oorzaken zijn onder meer erfelijke aanleg, gebruik van de anticonceptiepil en leeftijd. BBZ richt zich op vrouwen die 20 jaar of langer nachtarbeid hebben verricht. De duur van 20 jaar is gebaseerd op diverse epidemiologische onderzoeken. Hieruit blijkt dat het verhoogde risico op borstkanker ingeval van nachtarbeid gekoppeld is aan een periode van 20 jaar. Voor vrouwen die minder dan 20 jaar jaar in ploegendienst hebben gewerkt, viel er geen verschil te bespeuren.

Zorgplicht
Bij het indienen van een schadeclaim moet niet alleen bewezen worden dat de ziekte het gevolg is van het werk, maar ook dat de werkgever zijn ‘zorgplicht’ heeft geschonden. Een werkgever moet volgens de wet alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek kunnen worden van het werk.
[FNV]

CVZ wil stoppen met roken vergoeden

Stoppen met rokenHet College voor zorgverzekeringen (CVZ) wil stoppen-met-rokenprogramma’s vergoeden via het basispakket. Het CVZ verwacht dat opname van dit programma in het pakket 90 tot 140 duizend stoppogingen oplevert.

Dit staat in het advies ‘Stoppen-met-rokenprogramma: te verzekeren zorg!’ dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Klink van VWS heeft aangeboden.

Stoppen-met-rokenprogramma
Volgens CVZ is het stoppen-met-rokenprogramma zeer effectief. Het stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit een combinatie van gedragsmatige begeleiding én uit nicotinevervangers (zoals nicotinepleisters) de geneesmiddelen nortriptyline en bupropion (Zyban). Nu zit nu alleen de gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken in het basispakket.

Kosten
De gemiddelde kosten per stoppoging met het stoppen-met-rokenprogramma komen uit op 226 euro per persoon. Het CVZ raamt het opnemen van het stoppen-met-rokenprogramma in 2010 in de zorgverzekering op jaarbasis op een macrobedrag tussen de ongeveer 20 miljoen euro en 33 miljoen euro, afhankelijk van de gekozen behandeling en de behandelduur.

Overstappercentage zorgverzekering stabiel op 3,5%

StethoscoopBegin dit jaar is 3,5 procent van de zorgverzekerden overgestapt naar een andere verzekeraar. Dat is het zelfde percentage als begin vorig jaar, meldt statistiekbureau Vektis in het rapport ‘Verzekerdenmobiliteit en keuzegedrag 2009’. In 2007 ging het nog om 4,5 procent overstappers en bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 om 19 procent. Van de circa 576.000 overstappers is dit jaar 68 procent in een collectiviteit terecht gekomen; vorig jaar gold dit voor 72 procent van de overstappers.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het percentage mensen dat via een collectiviteit verzekerd is, licht gegroeid is: van 59,2 procent naar 60,4 procent. Van de individueel verzekerden heeft dit jaar meer dan 15 procent geen aanvullende verzekering. Het percentage mét aanvullende polis is in vier jaar tijd gedaald van 92 procent tot onder de 85 procent. Bij de collectief verzekerden bleef het vrijwel stabiel op 94 procent. De gemiddeld werkelijk betaalde premie voor de basisverzekering bedraagt dit jaar € 1.053, tegen € 1.038 vorig jaar.

Langer leven door te verouderen

Verouderen is niet alleen maar vervelend. Het is namelijk ook een manier om te voorkomen dat we kanker krijgen waardoor de kans dus groter is dat we langer blijven leven. Dat hebben Nederlandse en Duitse wetenschappers ontdekt tijdens een onderzoek dat wordt geleid door Jan Hoeijmakers en Björn Schumacher van het Erasmus MC en de Universiteit van Keulen.

Zij doen van hun bevindingen verslag in een online artikel in Nature Cell Biology.

Gerepareerd
Kanker ontstaat mede doordat het menselijk lichaam voortdurend bloot staat aan bedreigingen. Zo wordt het DNA in de cellen bijvoorbeeld beschadigd door ultra violette straling en schadelijke stoffen in de lucht en in voeding. Zodra dat gebeurt, gaan bepaalde genen zo aan het werk dat het DNA in de cellen weer gerepareerd wordt. Meestal gaat dit goed. Maar als de reparatie fout verloopt, ontstaat een cel die kanker kan veroorzaken.

Verdediging
De onderzoekers hebben ontdekt dat bepaalde genen in ons lichaam ons vaak automatisch beschermen tegen foute reparatie. Als de DNA-reparatie van de cellen fout dreigt te gaan, laten die genen de cellen afsterven of maken ze die cellen onschadelijk door ze minder goed te laten werken. Een toename van zulke aangetaste cellen zorgt er echter voor dat we verouderen. Om te snelle veroudering en de kans op kanker tegen te gaan bleek dat alle cellen ook beschikken over een mechanisme dat ons beter beschermt tegen het ontstaan van beschadigingen en dat reparatie bevordert. Cellen geven dan meer aandacht aan de verdediging ten koste van celgroei.

Verder onderzoek
Voor de wetenschappers is het belangrijk dat ze nu weten dat er genen zijn die ons beschermen tegen kanker door ons te laten verouderen, maar dat er ook genen zijn die ons tegen beide beschermen. Als ze eenmaal weten hoe het lichaam dat beschermingsmechanisme aanzet, kunnen ziekten die te maken hebben met leeftijd, zoals kanker en Alzheimer of botontkalking, worden voorkomen of beter behandeld. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

Het onderzoek wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
[Erasmus MC]