Diabetesmedicijn met hagedissenspeeksel

GilamonsterMet ingang van 1 mei wordt het nieuwste medicijn Byetta voor de behandeling van type 2 diabetes officieel vergoed. Dit medicijn bevat eiwit uit het speeksel van de hagedissensoort ‘Gillamonster’, een zwartgeel gevlekt reptiel. Het speeksel van dit dier is in staat de bloedsuikerspiegel op een gezond peil te houden.

Voorwaarde voor vergoeding van dit al in 2007 in ons land geregistreerde medicijn is dat bij de type 2 diabetespatiënt sprake is van fors overgewicht en dat het niet is gelukt met hulp van andere middelen als metformine om de bloedsuikerwaarden omlaag te brengen en te houden. Het geneesmiddel van het hagedisseneiwit exenatide kan een alternatief zijn voor insulinetherapie.
[Ziekenhuiskrant]

Geen bevestigde gevallen van varkensgriep in Nederland

VarkensgriepIn Nederland zijn op dit moment geen bevestigde gevallen van de varkensgriepvariant. De afgelopen dagen waren er in Nederland enkele mensen die uit Mexico terugkwamen met koorts en griepachtige verschijnselen.

Uit onderzoek door het RIVM bleek echter dat deze mensen het virus niet hadden. Uiteraard houdt het RIVM de situatie zorgvuldig in de gaten. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die meer dan 38,5 graden koorts en luchtwegklachten hebben, krijgen van het RIVM het advies om zich te melden bij hun huisarts. De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD.

Het virus waar het om gaat bestaat uit delen van een varkensgriepvirus, een vogelgriepvirus en een menselijk griepvirus. Het virus lijkt goed te behandelen met oseltamivir (Tamiflu). Op dit moment is het nog onduidelijk waarom in Mexico mensen aan het virus zijn overleden, terwijl dit in andere landen niet het geval is. Het RIVM heeft continu contact met diverse buitenlandse gezondheidsautoriteiten zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese en Amerikaanse centra voor ziektepreventie en ziektebestrijding (ECDC en CDC). Het RIVM houdt de internationale situatie zorgvuldig in de gaten.

Het RIVM vraagt mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en binnen zeven dagen meer dan 38,5 graden koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten) hebben, zich te melden bij hun huisarts. De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen die vragen hebben over de varkensgriepvariant kunnen contact opnemen met de GGD in hun regio.

Op dit moment is er geen negatief reisadvies voor Mexico. Op de website van het ECDC (http://ecdc.europa.eu/) op de website van de WHO (www.who.int) worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld.

Voorbereid op wereldwijde uitbraak
Of de uitbraak van deze varkensgriepvariant zal lijden tot een wereldwijde uitbraak (pandemie), is op dit moment nog niet te voorspellen. Nederland is voorbereid op een eventuele pandemie van een nieuw griepvirus. Er liggen draaiboeken klaar die gevolgd worden bij de bestrijding. Een dergelijk draaiboek beschrijft onder andere de maatregelen die moeten leiden tot het beperken van ziekte en sterfte. In Nederland zijn 4,5 miljoen doses oseltamivir (tamiflu) beschikbaar om in te zetten bij een eventuele pandemie. Dat is naar verwachting voldoende om tijdens een pandemie alle zieken in Nederland te behandelen.

De WHO heeft tijdens spoedoverleg maandagavond in Geneve het alarmniveau voor de dodelijke varkensgriep verhoogd van fase drie naar vier.

De VN-organisatie stelt dat het risico op een pandemie wezenlijk is toegenomen. Hele gemeenschappen kunnen worden geraakt door besmetting van mens op mens. De WHO wil de nadruk leggen op het tegengaan van de verspreiding van dit nieuwe virus. Gevraagd wordt aan landen reisadviezen en controles van reizigers te overwegen.

De door de varkensgriep getroffen landen zouden vaccinatiecampagnes moeten overwegen, tevens beperking van de bewegingsvrijheid van personen in het besmet gebied.

Nederland superalert op Mexicaanse griep

VarkensgriepArtsen zijn vanaf nu verplicht om mensen met de Mexicaanse griep op naam te registreren en aan de GGD te melden. Daarmee heeft minister Klink de meldingsplicht naar het hoogste niveau gebracht.

Op dit moment zijn er nog geen gevallen van de Mexicaanse griep in Nederland vastgesteld. Maar als dit toch gebeurt kan het virus met de meldingsplicht effectiever bestreden worden.

Vaccin
Daarnaast heeft Klink de Gezondheidsraad gevraagd een spoedadvies uit te brengen over het ontwikkelen van een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Dit advies komt naar verwachting eind volgende week. VWS heeft een contract met een vaccinproducent. Maar er is deze week ook contact opgenomen met andere producenten over de mogelijkheden om een vaccin te produceren. De ontwikkeling van een vaccin neemt zeker 3 tot 6 maanden in beslag.

Alert maar niet bezorgd
Minister Klink benadrukt dat er geen reden voor grote bezorgdheid is, maar dat de Nederlandse regering ‘superalert’ is op de mogelijke komst en verspreiding van de Mexicaanse griep in ons land. Nederland is goed voorbereid.

Virusremmers
Eén van de voorbereidingen die zijn getroffen is het aanschaffen van virusremmers. De Nederlandse overheid heeft 4,7 miljoen kuren op voorraad. Dat is voldoende voor iedereen in Nederland. Mensen wordt sterk afgeraden te proberen zonder recept via websites virusremmers te bestellen. De kans is dan groot dat er nepmedicijnen worden geleverd. Virusremmers zijn alleen op recept verkrijgbaar omdat het belangrijk is dat de voorschrijvende arts de patiënt en zijn medische geschiedenis kent.

Noodtoestand in VS wegens varkensgriep

VarkensgriepIn de Verenigde Staten is door de uitbraak van de varkensgriep de noodtoestand uitgeroepen. Dit is overigens een standaardmaatregel die de regering in staat stelt om ongeveer twaalf miljoen doses van het medicijn Tamiflu uit de federale voorraden over te brengen naar de staten waar de medicijnen nodig kunnen zijn.

Als prioriteiten heeft de regering de staten Texas, California, Ohio, Kansas en New York aangewezen. In die staten zijn inmiddels tientallen meldingen binnengekomen van griepgevallen die overigens vrij mild lijken te zijn. In Mexico zijn inmiddels ruim honderd mensen bezweken aan een agressieve vorm van deze griep.

Weinig wisselaars van zorgverzekering

ZorgverzekeringNiet meer dan 5% van de verzekerden stapte afgelopen winter over van zorgverzekeraar. Jongeren wisselen nog steeds vooral vanwege de premie, 65-plussers wisselen bijna niet.

De mobiliteit van verzekerden ligt voor het derde achtereenvolgende jaar onder de 5%. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Opvallend is dat mensen onder de veertig jaar het meest van zorgverzekeraar wisselen. Mensen boven de 65 jaar wisselen vrijwel niet van zorgverzekeraar, met als voornaamste reden dat zij al heel lang bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd zijn. Mensen boven de 65 jaar denken daarnaast vaker dat zij geen andere, betere of goedkopere verzekeraar te kunnen vinden en gaan ook minder vaak op zoek naar een andere, betere of goedkopere zorgverzekeraar.

Prijs en dekking
Het besluit van mensen onder de 65 jaar om te wisselen van zorgverzekeraar wordt vooral ingegeven door de hoogte van de premie voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering en de dekking van de aanvullende verzekering. De gedachte achter de zorgverzekeringswet was dat consumenten zouden kiezen op zowel prijs als kwaliteit. Als mensen vooral kiezen op basis van prijs worden verzekeraars niet geprikkeld de kwaliteit te verberen. Als mensen in de toekomst namelijk blijven wisselen vanwege de premie en de aanvullende verzekering zullen zorgverzekeraars vooral op de premie concurreren en niet op de kwaliteit van zorg die zij inkopen én hebben verzekeraars meer mogelijkheden om via de aanvullende verzekering op risico’s te selecteren.

Te veel moeite
Opmerkelijk is dat één op de drie mensen onder de veertig jaar het te veel moeite vindt om een andere zorgverzekeraar te zoeken. De meest genoemde reden om over te stappen is de hoogte van de premie. Maar een groot deel van de mensen die gezocht hebben naar een andere zorgverzekering geeft aan dat dit weinig oplevert. Voor veel mensen onder de veertig zijn de verschillen in premie kennelijk te klein. Terwijl dit de groep is die nog het meest wisselt.

Consumentenpanel
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Dit bestaat uit ruim 2600 mensen. De panelleden beantwoorden twee tot vier keer per jaar een vragenlijst over thema’s uit de gezondheidszorg.
[NIVEL]

Varkensgriep en Tamiflu

VarkensgriepDe klassieke varkensgriep is een acute respiratoire aandoening die bijna uitsluitend bij varkens voorkomt. De aandoening wordt veroorzaakt door griep van het type A, meer bepaald de H1N1-stam. Er bestaan heel wat varianten van het virus die, net als bij mensen, voortdurend veranderen. Bij varkens zorgt de aandoening wel voor ernstige ziektesymptomen in kuddes, maar de dieren overlijden slechts zelden aan de ziekte. De aandoening die nu de actualiteit haalt, is een mengstam die voor 50 procent uit varkensgriep bestaat, één kwart uit vogelgriep en één kwart uit menselijke seizoensgriep.

Is varkensvlees nu nog veilig?
Ja. Niets wijst erop dat vlees van besmette dieren eten gevaarlijk zou zijn. Voorwaarde is wel dat het vlees afdoende gekookt of gebakken is. Een temperatuur van 70 graden Celsius volstaat om het virus te doden.

Krijgen mensen wel vaker varkensgriep?
De overdracht op mensen is zeldzaam en gebeurt in de regel ook enkel bij mensen die veel contact hebben met varkens. Dat de varkensgriep wordt overgedragen van mens op mens is nog uitzonderlijker en werd voor deze epidemie nog maar enkele malen vastgesteld. Deze keer is het duidelijk dat de overdracht wel degelijk van mens op mens gebeurt.

Hoe kun je besmet raken?
De besmetting verloopt op dezelfde manier als bij de seizoensgriep: door hoesten, niezen, lichaamscontact of het aanraken van besmette oppervlaktes. Hoe groot het risico in al die scenario’s precies is, blijft nog onduidelijk.

Wat zijn de symptomen van varkensgriep?
De symptomen lijken goed op die van de seizoensgriep en omvatten koorts, gebrek aan eetlust, lusteloosheid, hoesten, keelpijn, misselijkheid en diarree.

Hoe wordt de varkensgriep behandeld?
De autoriteiten in de VS hebben al laten weten dat de twee medicijnen die gewoonlijk gebruikt worden tegen griep (tamiflu en relenza) goed lijken te werken bij deze epidemie. Of de huidige griepvaccins ook bescherming bieden tegen de varkensgriep is vooralsnog niet duidelijk.

 

Action adventure game over diabetes aangekondigd

In Amerika bevindt zich sinds kort een onafhankelijke studio, Game Equals Life, dat een interactieve game over diabetes gaat maken. Men richt zich op mensen die deze ziekte hebben en wil hen leren om er optimaal mee om te gaan. The Magi and the Sleeping Star, zoals de game gaat heten, is een action-adventure waarin je mechanische vijanden verslaat terwijl je op je bloedsuikerspiegel let.

In een fantasierijke wereld word je beloond voor het in orde houden van het suiker in je bloed en het kiezen van gezond voedsel. Toch moet de ziekte zelf niet het belangrijkste worden, want de spelwereld zal volgens de woordvoerder weinig afwijken van een normale game in het genre. De ontwikkelaars hebben de ziekte zelf en weten dus wel waar ze mee bezig zijn. Je kunt in ieder geval hopen dat patiënten door het spel niet zó afgeleid worden dat ze hun echte gezondheid verwaarlozen.
[PC Gamespecial]

BeweegKuur voor aanpak diabetes breidt fors uit

De BeweegKuur komt in een stroomversnelling: binnenkort stromen 1.600 nieuwe patiënten in, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft zich net aangesloten als samenwerkingspartner én er wordt onderzocht of een BeweegKuur voor mensen met overgewicht en obesitas kan worden ontwikkeld. Het is het streven dat op 1 januari 2011 de BeweegKuur voor diabetes type 2 is opgenomen in het verzekerd pakket van de zorgverzekering.

De BeweegKuur is een leefstijlprogramma dat NISB heeft ontwikkeld om mensen met (hoog risico op) diabetes type 2 onder professionele begeleiding op weg te helpen naar een actievere leefstijl met een gezond voedingspatroon en voldoende beweging. Het kabinet heeft groot vertrouwen in dit preventieprogramma om de overgewicht- en diabetesepidemie af te remmen, getuige de opname in de beleidsagenda 2009 en de in maart gepubliceerde Nota Overgewicht.

In februari 2008 gaf minister Klink het startsein voor de BeweegKuur en sindsdien zijn achthonderd mensen in vijftien gemeenten via de huisartsenpraktijk aan de slag gegaan met het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. In 2009 komen daar nog eens 23 gemeenten bij, met in totaal 1.600 patiënten. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste BeweegKuur-locaties te vinden; Flevoland is de enige provincie waarin de BeweegKuur pas in 2010 start. Landelijk werkt projectleider NISB nauw samen met tal van organisaties in de eerstelijnszorg; regionaal gebeurt dat met ROS’sen (regionale ondersteuningsstructuren) die de locaties helpen bij de invoering van de BeweegKuur. In 2009 zijn 14 ROS’sen betrokken. Als in 2010 alle 21 ROS’sen participeren, is de Nederlandse gezondheidszorg op tijd voorbereid op landelijke invoering van de BeweegKuur. De invoering van de BeweegKuur wordt wetenschappelijk onderzocht door Universiteit Maastricht.

Huisartsenpraktijk staat centraal
De BeweegKuur start in de huisartsenpraktijk. Mensen die in aanmerking komen voor deelname, krijgen van hun huisarts een BeweegKuur-recept voorgeschreven. Deelnemers leven ongezond, bewegen onvoldoende, maar zijn wel gemotiveerd om meer te bewegen en gezonder te eten. Daarna wordt een gesprek met de leefstijladviseur gepland: dit is vaak de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze leefstijladviseur stelt een begeleidingsplan voor voeding en bewegen op en begeleidt, adviseert en coacht de deelnemer gedurende het traject van de BeweegKuur, dat maximaal een jaar duurt. Naast huisartsen en leefstijladviseurs, zijn ook fysiotherapeuten, diëtisten, soms sportartsen en altijd lokale patiëntenverenigingen en aanbieders van beweegaanbod betrokken. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de BeweegKuur kunnen doorstromen naar beweegactiviteiten in hun eigen wijk. In veel gemeenten waar de BeweegKuur start, is dit een extra motivatie om specifiek aanbod te ontwikkelen voor mensen met een chronische aandoening.

De BeweegKuur voor mensen met (hoog risico op) diabetes type 2 is ontwikkeld in samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap; Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste lijn; Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; Landelijke Huisartsen Vereniging; Diabetes Vereniging Nederland; Nederlandse Diabetes Federatie; Vereniging voor Sportgeneeskunde. Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zich hierbij aangesloten: tijdens het eerste jaar is gebleken dat voedingsadviezen – naast een persoonlijk beweegplan – voor deelnemers erg belangrijk zijn. Vaak gebeurt dit in de vorm van groepsbijeenkomsten.

BeweegKuur voor overgewicht?
In de onlangs gepubliceerde Nota Overgewicht van het ministerie van VWS wordt de BeweegKuur als concreet speerpunt genoemd om het probleem van overgewicht en obesitas de komende jaren te lijf te gaan. Op deze manier kan deze doelgroep, die tevens een verhoogd risico op onder andere diabetes type 2 en hart- en vaatziekten heeft, adequaat worden geholpen. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de BeweegKuur in te zetten voor mensen met overgewicht en obesitas. Dit gebeurt in samenwerking met het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Investeringen nodig
Voordat de BeweegKuur daadwerkelijk landelijk kan worden ingevoerd, zijn nog extra investeringen nodig voor aanvullende scholing voor de betrokken professionals en de regionale ondersteuningsstructuren. NISB zet hiervoor o.a. een groot trainingsprogramma op. De BeweegKuur kan ook alleen goed werken als bijvoorbeeld huisartsen op de hoogte zijn van kwalitatief goed beweegaanbod in de buurt.

Overzicht locaties BeweegKuur

Drenthe
Assen (2008)
Nieuw-Amsterdam (2008)

Flevoland
2010

Friesland
Balk (2009)
Ferwert (2009)

Gelderland
Culemborg (2009)
Ede (2009)
Nijkerk (2008)
Nijmegen (Hatert en Lindenholt, 2009)

Groningen
Delfzijl (2009)
Selwerd (2009)

Limburg
Brunssum (2008)
Maastricht (2008)
Sittard (Buchten, 2009, onder voorbehoud)

Noord-Brabant
Eindhoven (2008)
Etten-Leur (2008)
Zundert (2009)

Noord-Holland
Amstelveen (2009)
Amsterdam (Oud-Zuid en Buitenveldert, 2009))

Overijssel
Enschede (2008)
Hardenberg (Kloosterhaar, 2009)
Nijverdal (2008)
Ommen (2008)
Twenterand (Westerhaar, 2009)
Zwolle (2009)

Utrecht
Maarssenbroek (2008)
Utrecht (Kanaleneiland, 2009)

Zeeland
Hulst (2008)
Terneuzen (2008)

Zuid-Holland
Berkel en Rodenrijs (2009)
’s-Gravenzande (2009)
Leidschendam (2009)
Noordwijk (2009)
Rijswijk (2009)
Rotterdam (Ommoord, Hillesluis, 2008)
Vlaardingen (2009)
Wassenaar (2009)

Voor meer informatie zie www.beweegkuur.nl