Kinderen moeten inenting krijgen tegen hepatitus B

Baby - slapenDe Gezondheidsraad wil dat alle baby’s worden ingeënt tegen hepatitus B. Dit virus is een belangrijke veroorzaker van leveraandoeningen.

Nu worden alleen nog kinderen gevaccineerd van draagsters van het hepatitis B-virus of met een ouder uit een land waar hepatitus B veel voorkomt. De Gezondheidsraad heeft het Ministerie van Volksgezondheid) het advies aangeboden.

Jongeren opgeroepen voor chlamydiatest

CondoomBij ruim 300.000 jongeren uit de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Zuid-Limburg valt deze dagen een uitnodiging op de mat om mee te doen aan een chlamydiatest.

Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa) onder jongeren in Nederland. De GGD testte vorig jaar 33.500 jongeren uit de drie regio’s. Circa 4,3 procent van hen had de aandoening onder de leden te hebben. Bij jongeren onder de twintig had zelfs 7,4 procent chlamydia.

De uitnodiging wordt verstuurd aan jongeren tussen 16 en 29 jaar. Alleen door middel van een test is te achterhalen of iemand de soa heeft. Met het onderzoekt hoopt de GGD te voorkomen dat jongeren elkaar steeds weer besmetten. Ongeveer de helft van de mannen en 70 procent van de vrouwen merkt de infectie niet op.

Dat komt mede doordat chlamydia zich in het beginstadium niet herkenbaar manifesteert met opvallende symptomen. In een later stadium kan chlamydia echter lelijke infecties veroorzaken. Bij vrouwen kan de aandoening leiden tot onvruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Bij mannen kan het onder meer ontstekingen aan de prostaat veroorzaken.

Belgische baby’s eten onevenwichtig

BabyRecent onderzoek van Nutricia België toont aan dat Belgische kinderen door onevenwichtige voeding al op zeer jonge leeftijd met tekorten en overschotten te kampen krijgen. Deze ongezonde voeding kan een negatief effect hebben op hun latere gezondheid: het verhoogt het risico op ziekten op volwassen leeftijd waaronder diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

  • Ongeveer alle kinderen uit het onderzoek hebben een veel te hoge inname van eiwitten. Deze overconsumptie neemt licht af bij toenemende leeftijd, maar blijft te hoog.
  • Kinderen gebruiken te weinig goede vetten – 8 op 10 gebruikt te veel slechte (verzadigde)vetten
  • Slechts 8% van de kinderen tussen 12 en 36 maanden eet genoeg vezels
  • Het menu van kinderen is veel te rijk aan zout – 89% gebruikt er te veel van
  • De toevoer van calcium – nodig voor sterke botten – is uit balans: 60% krijgt te weinig binnen via voeding
  • Vitamine D is ondervertegenwoordigd in dieet van kinderen – dat is nodig om samen met calcium voor sterke botten te zorgen
  • 43% eet minder dan 100 gram fruit per dag: hoe ouder ze worden, hoe minder fruit ze eten
  • Bijna 60% van de kinderen eet minder dan 1 eetlepel groenten per dag
  • Meer dan 95% van de kinderen krijgt vanaf 6 maanden tussendoortjes, tussen 13 en 24 maanden eet nog maar 10% aangepaste tussendoortjes voor kinderen, vanaf 1 jaar eten alle kinderen tussendoortjes voor volwassenen.

[Gezondheid.be]

Drinkyoghurt-vaccin in plaats van prik

Een Amerikaanse onderzoeker werkt aan een nieuwe generatie orale vaccins, waarbij gebruik gemaakt wordt van bacteriën die in zuivelproducten zoals yoghurt zitten. De aanpak werkte in een preklinische studie waarin muizen met dit ‘drinkyoghurt’-vaccin immuniteit opbouwden tegen miltvuur.

Onderzoeker Mansour Mohamadzadeh van de Northwestern University`s Feinberg School of Medicine in Chicago zegt dat de zuivelbacteriën eenmaal in de darm overgaan tot productie van het vaccin. Normaliter overleven vaccins de maag niet, maar de lactobacillen (melkzuurbacteriën) beschermen het vaccin tegen de zure maag.

Het is een groot voordeel om vaccins via het maag-darmknaal toe te dienen, de plaats waar het immuunsysteem van nature is opgezet om antigenen tegen te komen en te vernietigen, vindt Mohamadzadeh. ‘Als je het immuunsysteem in je darm kunt activeren, krijg je een veel sterkere immuunrespons dan door in de huid of spier te injecteren. Je benut dan het volledige vermogen van het primaire immuunresponssysteem, dat is gelegen in de dunne darm. Het vaccin verspreidt zich snel vanuit de darmen door het lichaam en de pathogene bacteriën zullen sneller geëlimineerd worden.’

Voordelen
Er zijn meer voordelen aan het nieuwe, orale vaccin. De zuivelbacteriën maken de chemische hulpstoffen in vaccins (adjuvantia) overbodig. Deze chemische hulpmiddelen worden in traditionele vaccins toegevoegd om het immuunsysteem te activeren en een lokale afweerreactie uit te lokken. De adjuvantia kunnen echter ook bijwerkingen veroorzaken, zoals duizeligheid, zwelling van de arm en braken. Bovendien zijn vaccins op basis van lactobacillen goedkoop om te produceren.

Het speciaal ontwikkelde drinkvaccin is effectiever dan een geïnjecteerd vaccin omdat het aanzet tot zowel een lokale als een systemische immuunreactie. Het vaccin richt zich in de darmen eerst op de dendritische cellen, de ‘bevelhebbers’ van het immuunsysteem. Zij nemen het vaccin op en instrueren dan het immuunsysteem om de ‘grondtroepen’ (de killer T-cellen en B-cellen) erop uit te sturen om alle cellen in het lichaam die besmet zijn met de betreffend bacterie of het betreffende virus op te zoeken en te vernietigen.

Sterke reactie
In het onderzoek voedde Mohamadzadeh muizen met het nieuwe orale miltvuur-vaccin en stelde de muizen daarna bloot aan de miltvuurbacterie. Tachtig procent van de muizen overleefde, wat volgens hem vergelijkbaar is met de resultaten bij muizen die geïnjecteerd werden met miltvuurvaccin. De muizen wekten bij het orale vaccin een veel hogere T- en B-cel-immuniteit op tegen de pathogene bacteriën. ‘De afweerreactie was hoger en sterker dan bij het geïnjecteerde vaccin’, aldus Mohamadzadeh.
[Nederlands Vaccinatie Instituut]

Nationaal Actieprogramma Diabetes

Op 1 maart is het Nationaal Actieprogramma Diabetes van start gegaan. Het programma richt zich de komende vier jaar op een meer integrale aanpak van diabetes om preventie en zorg dichter bij elkaar te brengen.

Het aantal mensen met diabetes neemt epidemische vormen aan. In totaal telt Nederland 850.000 mensen met diabetes en elk jaar komen er ruim 72.000 mensen met diabetes bij. Om deze reden wil de overheid tot 2025 de groei van het aantal mensen met diabetes beperken en complicaties zoveel mogelijk voorkomen of uitstellen.

Optimaliseren van preventie en zorg
Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) draagt bij aan de bestrijding en de gevolgen van diabetes. Het programma bundelt de acties en initiatieven die gericht zijn op het optimaliseren van preventie van diabetes en de zorg voor mensen met diabetes. De acties betreffen o.a. voorlichting en vroege opsporing van diabetes, de versterking van de positie van mensen met diabetes, de organisatie van ketenzorg met een programmatische aanpak, belemmerende wet- en regelgeving en het e-diabetesdossier in het nationaal elektronisch patiëntendossier.

Looptijd van 4 jaar
Op 1 maart 2009 is het NAD van start gegaan; het ministerie van VWS heeft hiervoor 10 miljoen beschikbaar gesteld. Het programma kent een looptijd van 4 jaar en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie; de koepel van organisaties die zich richten op de zorg voor mensen met diabetes.

Minder prostaatkankerdoden door vijfjaarlijkse test

Uit een groot Europees onderzoek, waarbij meer dan 162.000 mannen in zeven Europese landen gedurende zestien jaar zijn gevolgd, blijkt dat als gezonde mannen vanaf hun 55ste jaar om de vier jaar worden getest op prostaatkanker, tenminste twintig procent minder mannen hieraan zullen overlijden. In ons land zou dat betekenen dat er jaarlijks tussen de vijf- en zeshonderd minder prostaatkankerdoden vallen.

De studie was een initiatief van urologen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de resultaten werden onlangs bekend gemaakt op het jaarlijkse Europese urologencongres in Stockholm. Het onderzoek is ook gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Groot vaccinatieonderzoek onder ouderen

In Almere start vandaag 30 maart een grootschalig vaccinatieonderzoek naar de werkzaamheid van een vaccin tegen de pneumokokkenbacterie. In totaal zal een groep van 85.000 mensen van 65 jaar en ouder in heel Nederland meedoen aan het onderzoek. In de regio Almere krijgen ruim 11.000 senioren een brief met informatie. Deze senioren zijn door hun eigen huisarts geselecteerd voor mogelijke deelname.

Eén op de honderd 65-plussers krijgt een ernstige infectieziekte veroorzaakt door deze bacterie, zoals longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De sterfte veroorzaakt door pneumokokken bij 65-plussers die ziek zijn geworden door een infectie bedraagt 30 tot 50% bij risicopatiënten.

Het onderzoek heet CAPITA (Community Acquired Pneunomia Immunization Trial) en duurt drie jaar. Het Julius Centrum, onderdeel van het UMC Utrecht, coördineert de studie. Het is een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. De helft van de deelnemers krijgt een placebo zonder werkzame stoffen toegediend, de andere helft het onderzoeksvaccin. Na gebleken effectiviteit van het vaccin, zal deze groep kunnen kiezen om alsnog te worden gevaccineerd. Het te onderzoeken vaccin is het zogenaamde 13-valente pneumokokken conjugaat vaccin. Dit is een uitgebreidere versie van het 7-valente pneumokokken conjugaat vaccin, een vaccin dat in 2006 is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen.

Aan het onderzoek zullen 85.000 ouderen (65-plussers) in een groot aantal regio’s moeten deelnemen om significante (betrouwbare) resultaten te krijgen. In het najaar van 2008 hebben al duizenden mensen deelgenomen aan het onderzoek. Naast het vaccinatieonderzoek in Almere wordt het onderzoek ook in andere plaatsen in Nederland opgezet waaronder Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Weert en Maastricht. De selectie van deelnemers gebeurt zorgvuldig in samenwerking met huisartsen. Deelnemers krijgen het pneumokokkenvaccin of de placebo op een vaccinatiecentrum bij hen in de buurt in de periode april tot en met september.

Het CAPITA-onderzoek wordt gefinancierd en mede mogelijk gemaakt door het farmaceutische bedrijf Wyeth.

De internationale World Health Organization heeft een positief advies uitgebracht over het vaccineren van ouderen tegen pneumokokken. De meeste Europese landen hebben dit advies al opgevolgd. De Gezondheidsraad heeft in 2003 de minister geadviseerd om nader onderzoek te verrichten in Nederland voor pneumokokken vaccinatie voor ouderen in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen.
[UMC Utrecht]

Meer hartinfarcten door zomertijd

HartDe eerste week na het ingaan van de zomertijd treden en vijf procent meer hartinfarcten op dan in andere weken van het jaar.

Zweedse onderzoekers hebben in kaart gebracht wanneer hartinfarcten precies optreden. Het hele jaar door is er op maandag een piek in het aantal infarcten, zo blijkt uit hun onderzoek. In de loop van de week neemt het aantal af, in het weekeinde is het het laagst. Na de overgang op zomertijd, is de piek op maandag extra hoog. Maar ook de rest van die eerste week blijven er meer hartinfarcten optreden.

Kennis biologische klok
Chronobioloog Prof. dr. Domien Beersma vindt het doodzonde dat er nauwelijks iets gedaan wordt met de kennis over de biologische klok. “We moeten veel meer rekening houden met wat voor chronotypen we zijn: ochtend- of avondmensen. Wat heeft een baas eraan als zijn werknemers zich met de ene kop koffie na de andere staande moeten houden? Ik zeg: laat mensen werken wanneer ze dat het beste past. Dat levert niet alleen gezondheidswinst op, maar ook economisch voordeel”, aldus Beersma.

Dagritme
Al sinds 1972 is bekend dat de nucleus suprachiasmaticus, net boven de plek waar onze oogzenuwen elkaar kruisen, ons dag/nachtritme beïnvloeden. Langzamerhand wordt duidelijk dat deze cellen niet alleen aangeven wanneer het zo’n beetje tijd is om te slapen en wakker te worden. Beersma: “Onze biologische klok lijkt zéér gedetailleerde informatie af te geven, en bijna tot op de minuut nauwkeurig allerlei organen in werking te zetten.” De inzichten over grotere aantallen verkeersongelukken en hartinfarcten, vormen dan ook maar het topje van de ijsberg, meent hij.