Kanker is vaak te voorkomen

Een derde van de meest voorkomende kankersoorten in rijke, ontwikkelde landen kunnen worden voorkomen met een gezond voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging en een gezond lichaamsgewicht. Dit blijkt uit een rapport van het World Cancer Research Fund (WCRF) en het American Institute for Cancer Research (AICR), aldus GezondheidsNet.

Het rapport Policy and Action for Cancer Prevention laat zien welke typen kanker voorkomen kunnen worden met gezonde voeding en een gezonde leefstijl. In de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld ongeveer 45 procent van het aantal gevallen van darmkanker voorkomen worden.

Volgens de instituten moeten scholen lichaamsbeweging en gezonde voeding voor kinderen actief stimuleren en op scholen (en kantoren) geen automaten toestaan met ongezond voedsel.

Gezond Groen: Samenwerken

Natuur heeft een duidelijke meerwaarde voor de gezondheid. Gezondheidsinstituut NIGZ en Staatsbosbeheer hebben daarom via zogenoemde Kennisateliers professionals uit de groene (natuur) en witte (gezondheid) sectoren in staat gesteld te verkennen hoe beiden elkaar bij hun doelstellingen kunnen versterken.

De meerwaarde van natuur voor gezondheid
Uit zowel epidemiologische gegevens als uit de ervaringen van deelnemers zelf, blijkt de waarde van natuur voor gezondheid. De natuur kan een onderdeel zijn van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld via zorgboerderijen. Maar de natuur kan ook een bijdrage leveren aan leefbaarheid en gezond gedrag, bijvoorbeeld door in de natuur meer te bewegen. In het project van NIGZ en Staatsbosbeheer gaat het om de vraag: Hoe kan een groene natuurlijke leefomgeving de gezondheid van iedereen bevorderen?

Lokale initiatieven van ‘wit’ en ‘groen’
Het streven is dat de sectoren Natuur en Gezondheid gezamenlijke lokale programma’s opzetten waarbij de mogelijkheden en kansen worden benut die de natuur aan de gezondheid voor de mensen in de stad kan bijdragen. In Emmen (in samenwerking met GGD Drenthe), Den Haag (in samenwerking met Gemeente Den Haag/GGD) en Eindhoven (in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost) werden Kennisateliers georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren voor beide sectoren niet alleen inspirerend, maar ze brachten ook bestaande en nieuwe, kleine en grote, initiatieven in kaart: van de lokale apotheker die samen met Staatsbosbeheer voor minderactieven een folder met wandelroutes maakt tot plannen hoe de groene inrichting van een stadsdeel niet alleen kan worden ontwikkeld vanuit het ontmoetingsperspectief, maar ook vanuit het gezondheidsperspectief.

Het project ‘Gezond Groen’ van Gezondheidsinstituut NIGZ en Staatsbosbeheer werd ondersteund vanuit het Kennisnetwerk Groen en de Stad van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en werd uitgevoerd in samenwerking met drie GGD’en.

De publicatie ‘Gezond Groen. Samenwerken aan Gezondheid en Natuur’ is gratis te downloaden via de winkel van http://www.nigz.nl/

Zink verkleint mogelijk risico op diabetes type 2

Diabetes - Insuline spuitenEen hogere inname van het mineraal zink, geeft een daling van het risico op diabetes type 2 oplopend tot 28 procent. Dat blijkt uit The Harvard study. Voor deze studie zijn ruim 82.000 vrouwen tussen 33 en 60 jaar van de Nurses’ Health Study onderzocht.

Tijdens de 24 jaar dat het onderzoek duurde, kregen 6.030 vrouwen diabetes type 2.
Het wel/niet krijgen van diabetes is vergeleken met gevalideerde voedselconsumptie vragenlijsten. De onderzoekers concluderen dat vrouwen met de hoogste inname van zink, een 10 procent kleinere kans hadden op het ontwikkelen van diabetes. Rekening houdend met andere risicofactoren gaf analyse van de cijfers aan dat de kans op het krijgen van diabetes type 2 bij een hogere zinkinname tot 28 procent kan dalen. Wat precies het achterliggende mechnisme is, is niet duidelijk. Mogelijk is er geen causaal verband, geven de onderzoekers aan. Meer onderzoek is dus nodig.
[Diabetes Care]

NIGZ-Donorvoorlichting start wervingscampagne onder 18 jarigen

NIGZ-Donorvoorlichting start in maart met een wervingscampagne onder alle 18 jarige Nederlanders. Naast een aanschrijving op het huisadres staat in deze campagne de webcam centraal. Alle jongeren die in 1990 geboren zijn, krijgen half maart een donorformulier en een folder thuisgestuurd. Zowel de folders als het formulier zijn voorzien van een spectaculaire 3D animatie. Deze animatie komt tot leven als het formulier of de folder voor de webcam wordt gehouden. In Nederland is NIGZ-Donorvoorlichting de allereerste partij die gebruik maakt van webbased augmented reality ofwel het combineren van de echte wereld met virtuele data. Wereldwijd is het pas de derde keer dat deze toepassing wordt gebruikt.

Preview
Ga voor een preview van de campagne naar www.donorformulier.nl, klik door naar het webcam gedeelte en een ActiveX-toepassing komt direct naar voren. Deze installatie duurt 10 seconden. Vervolgens zal de webcam worden herkend. Wanneer de webcam is geactiveerd, kan het donorformulier en de folder worden getoond aan de webcam.
De 3D animatie zal vervolgens vanzelf starten. Wanneer het donorformulier uit het zicht van de webcam wordt gehaald verdwijnt het effect.

Samenwerking
Het Amsterdamse strategisch mediabureau Mediaxplain* heeft samen met Touching Media en NIGZ-Donorvoorlichting de animatie bedacht. Touching Media heeft de applicatie gebouwd. Overige partners zijn Microsoft met het MSN platform, Radio 538, Slam FM en TMF. De informatiefolder en het donorformulier zullen door het Donorregister naar ruim 190.000 jongeren die in 1990 geboren zijn worden verzonden. NIGZ-Donorvoorlichting neemt de campagne voor haar rekening.

Onderzoek opvliegers na borstkanker

BorstonderzoekVrouwen kunnen te maken krijgen met overgangsklachten zoals opvliegers. Over het algemeen zijn deze klachten lastig te behandelen maar zeker bij vrouwen na een verleden met borstkanker. Nurse practitioner en onderzoeker in opleiding Annelies Boekhout, werkzaam in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, is een onderzoek gestart naar de effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen die opvliegers kunnen verminderen.

Overgangsklachten
“Overgangsklachten kunnen verschillend van aard zijn, zoals gewichtstoename, invloed op het seksueel functioneren of gewrichtsklachten”, aldus Boekhout. “Eén van de meest voorkomende klachten zijn opvliegers. De frequentie, duur en intensiteit van opvliegers zijn bij een ieder verschillend. We weten dat opvliegers bij een groep vrouwen het dagelijks functioneren of de nachtrust negatief beïnvloedt. Soms zo erg, dat vrouwen zelfs willen stoppen met de hormonale behandeling. Op dit moment is het onvoldoende duidelijk hoe deze bijwerkingen te behandelen zijn. Er zijn enkele wetenschappelijke studies gedaan waarbij er gekeken is naar de bestrijding van opvliegers bij vrouwen na borstkanker. Uit deze studies blijkt dat de toediening van bepaalde medicamenten de frequentie, duur en intensiteit van opvliegers kan verminderen.”

Lees verder bij nki-avi.

Prostaatkankerscreening in borstkankerfamilies

Mannen met een mutatie in het borstkanker-gen BRCA1 of BRCA2 hebben een vergrote kans op het krijgen van prostaatkanker. Hoe groot deze kans precies is; of het gaat om een agressieve vorm van prostaatkanker; en welke rol PSA-screening kan hebben, zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van een internationale studie, genaamd IMPACT, van het Britse Institute of Cancer Research.

Nederland kan een grote bijdrage aan IMPACT leveren, dankzij de registatie van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren. Om dit deelonderzoek uit te kunnen voeren heeft de afdeling Klinische Genetica van het LUMC een vergunning gevraagd in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). De Commissie WBO van de Gezondheidsraad heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een positief advies gegeven over de vergunningaanvraag.
[Gezondheidsraad]

Beloning voor journalistieke bijdrage rond bewustwording diabetes – Novo Nordisk Media Prize 2009

Novo Nordisk Media Prize 2009Het aantal mensen met diabetes neemt nog steeds toe en deze chronische ziekte verdient dan ook onze volle aandacht. Hoewel diabetes goed te behandelen is, kan het bij onvoldoende behandeling levens-bedreigende complicaties met zich meebrengen. Media spelen wereldwijd een belangrijke rol bij het verhogen van het bewustzijn omtrent diabetes. Journalistieke producties uitgegeven in Nederland die een bijdrage leveren aan deze bewustwording, kunnen nu meedingen naar de Novo Nordisk Media Prize 2009.

De Novo Nordisk Media Prize bestaat uit een nationale en internationale verkiezing en wordt uitgereikt in drie categorieën: ‘printmedia’, ‘televisie’ en ‘online media’. Journalisten en andere geïnteresseerden kunnen hun nominaties tot 10 mei a.s. insturen via www.changingdiabetes.nl/mediaprize. Voorwaarde is wel dat de producties of artikelen zijn verschenen in de periode van 1 mei 2008 tot en met 30 april 2009 in onafhankelijke, niet-medische media. Alle artikelen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

De Nederlandse jury bestaat uit Doeschka Motmans, uitgever en hoofdredacteur van Diabetes & Leven, diabetesverpleegkundige Titia Terburg en Herman Balkenende namens de Nederlandse Diabetes Federatie.

De winnaars van de nationale verkiezing dingen mee naar de internationale
Media Prize. De Nederlandse prijzen bestaan uit € 1.000,- en een certificaat. De drie uiteindelijke internationale winnaars ontvangen een beeld en mogen € 10.000,- doneren aan een zelfgekozen goed doel dat zich richt op diabetes. De nationale winnaars worden bekend gemaakt in de week van 25 mei 2009. De internationale winnaars van de Novo Nordisk Media Prize 2009 worden in september van dit jaar bekend gemaakt tijdens een ceremonie voorafgaand aan EASD (European Association for the Study of Diabetes) in Wenen, Oostenrijk.

De Novo Nordisk Media Prize bestaat internationaal al sinds 2003. Met ingang van dit jaar doet ook de Nederlandse vestiging mee. Volgens Erik Lommerde, algemeen directeur Novo Nordisk B.V., ligt de verwachte toename van het aantal mensen met diabetes ten grondslag aan deze beslissing. “Een groot deel van deze mensen zal niet, of te laat gediagnosticeerd worden. Dus is het belangrijk dat mensen in onze samenleving zich bewust worden van de risico’s en dat snelle diagnose plaatsvindt. Wij verwachten dat de media een belangrijke rol kunnen spelen in de preventie van en bewustwording rond diabetes. Zo kunnen we met alle middelen die er zijn de toekomst van diabetes veranderen en de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes verhogen.”

Meer informatie is beschikbaar op www.changingdiabetes.nl/mediaprize.

Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze visie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg.
Het bedrijf heeft een groot aanbod diabetesmedicatie en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is
Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 26.550 medewerkers in dienst in 80 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen.medewerkers. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

Symposium: De diëtist, schakel in de diabetesketen

Diabetes - Bloedsuiker metenOp 23 april 2009 organiseren de Diabetes and Nutrition Organization (DNO), VDO Opleidings- en adviescentrum en het Instituut voor Paramedische Studies (IPS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een symposium over de rol en positie van de diëtist bij het realiseren van goede diabeteszorg.

Kwalitatief goede diabeteszorg is een speerpunt in het (preventie)beleid van VWS. Volgens de Zorgstandaard van de Nederlands Diabetes Federatie (NDF) kan ketenzorg kwalitatief goede diabeteszorg in praktijk brengen. De diëtist speelt hierin een wezenlijke rol. ‘Wat zijn actuele ontwikkelingen?’ en ‘Hoe gaat de nieuwe rol van de diëtist er uitzien in de diabetesketen?’ zijn vragen die centraal staan tijdens het symposium in Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen.

Het symposium is bedoeld voor diëtisten die werkzaam zijn in de diabeteszorg, leden van diabetesteams of zorggroepen die met diëtisten samenwerken, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor afstemming van diabeteszorg en docenten voeding en diëtetiek. Voor diëtisten wordt 5 punten accreditatie aangevraagd bij Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici.
Informatie, programma en aanmelding via: www.han.nl/symposiumdiabetes

[Diabetesfederatie]