Meer bewegen loont

HarlopenNederlanders bewegen steeds vaker. Het aandeel inactieven is de laatste jaren teruggelopen van negen naar vijf procent, terwijl het aandeel Nederlanders dat aan de bewegingsnorm voldoet, is gestegen van 52 procent in 2002 naar bijna 66 in 2006/2007. Uit de Rapportage sport 2008 blijkt dat fitness, na zwemmen en fietsen, de sport is die door de meeste mensen wordt beoefend.

Volgens het onderzoeksrapport, waarin ook te lezen valt dat de jeugd (twaalf- tot zeventienjarigen) aanzienlijk minder vaak aan de beweegnormen voldoet dan volwassen, heeft onvoldoende beweging invloed op de zorgkosten. “Wanneer de kosten van de gezondheidszorg als gevolg van een onvoldoende actieve leefstijl (907 miljoen euro in 2007), worden afgezet tegen de besparing van 230 miljoen door het voorkomen van alle sportblessures, dan genereert niet of onvoldoende bewegen minimaal 677 miljoen euro aan zorgkosten per jaar”, aldus de onderzoekers.
De rapportage is een coproductie van verschillende onderzoeksinstituten onder leiding van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het W.J.H. Mulier Instituut. Het rapport schetst een beeld van de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen in de sport, variërend van het aantal zwembaden tot de prestaties van Nederlandse topsporters tijdens de Olympische Spelen, en van de bijdrage van vrijwilligers tot de arbeidsmarktkansen van afgestudeerde gymleraren. De publicatie is te bestellen via www.scp.nl.

Griepepidemie afgelopen

GriepDe griepepidemie in ons land is voorbij. Dit blijkt uit cijfers van het Nationaal Influenza Centrum. Tijdens de griepgolf in januari waren per duizend mensen gemiddeld tien mensen ziek. Afgelopen week lag dat aantal gemiddeld op 4,4 per duizend.

Volgens het centrum was de griepgolf een matige in omvang maar was wel groter dan die van de afgelopen twee jaar. Griepepidemieën ontstaan meestal in de eerste maand van het jaar en kosten gemiddeld duizend mensenlevens. Vooral ouderen en reeds ernstig zieke mensen sterven.

 

Fysiotherapeuten en apothekers willen geen reclame maken voor Agis

Zorgverzekeraar Agis betaalt 2,50 euro extra per behandeling aan fysiotherapeuten die voldoen aan extra kwaliteitseisen én een reclamezuiltje met folders van de verzekeraar in hun praktijk plaatsen. Soortgelijke contracten wil Agis sluiten met apothekers.

Zowel het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) als de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zijn fel tegen deze overeenkomsten van Agis. Zij vinden de koppeling tussen kwaliteit van zorg en reclame ongepast.

Agis is op dit moment ‘de gebeten hond’, maar zij is niet de eerste die iets dergelijks doen. Menzis ging al voor met het sluiten van contracten met medische centra. Zo investeerde Menzis 350.000 euro in vijf medische centra in Houten in 2007 waar alle huisartsen in gingen samenwerken. Agis was eerder afgehaakt, maar Menzis – met toen een marktaandeel in die regio van zeven procent – zag kansen. Als enige tegenprestatie gaf de voorzitter van de stichting, huisarts Van den Assem, toen aan, zou in elk van de centra een informatiezuil komen, het zorgportaal van de Stichting Houtense Huisartsen een link zou krijgen naar die van de verzekeraar en dat diens rol in allerlei publicaties genoemd zou worden. Ook in Tiel betaalde Menzis mee, namelijk aan het Eerstelijns Centrum Tiel. De NPCF reageerde bij monde van de toenmalig directeur Iris van Bennekom positief op deze initiatieven.

De Zorgverzekeringswet stimuleert verzekeraars om actief en gedifferentieerd in te kopen en steeds meer zorgverzekeraars besteden aandacht aan kwaliteit en patiëntgerichtheid bij het inkopen van zorg, Dit biedt ook mogelijkheden voor verzekeraars om zich ten opzichte van anderen te profileren. Bij initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren accepteren verzekeraars een zeker spillover effect naar verzekerden van hun concurrenten, maar het is begrijpelijk – en dat is ook de prikkel binnen het systeem van marktwerking – dat de individuele verzekeraar die investeert in kwaliteit dit ook wil gebruiken om zich positief te onderscheiden en zo verzekerden te binden en aan te trekken. Reclame maken is een van de manieren om dit te realiseren.

Zorgaanbieders, zoals apothekers en fysiotherapeuten, maar ook bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven – denk aan het preferentiebeleid van een aantal verzekeraars – gaan door deze ontwikkelingen steeds meer afgerekend worden op de prestaties die zij leveren in verhouding tot de kosten. Veel aanbieders voelen zich op hun beurt positief geprikkeld en gaan de uitdaging aan om aan de contractvoorwaarden te voldoen, denk bijvoorbeeld aan de Topzorg keurmerken en de smiley’s van Stichting Kind en Ziekenhuis. Andere aanbieders zetten juist de hakken in het zand . Het betekent in ieder geval dat de verhoudingen tussen verzekeraars en aanbieders op scherp worden gezet. Dit is een teken dat de marktwerking in de zorg daadwerkelijk vorm gaat krijgen.
Bron: RVZ

Gezonder door pure chocola

ChocoladeOnderzoekers van de Queen Margaret University denken dat chocola kan helpen om de suikerspiegel en het cholesterolgehalte naar beneden te krijgen. Ze raden daarom Britse vrouwen met overgewicht aan om 20 gram pure chocola per dag te eten om zo gezonder te worden. Als je dit vier weken volhoudt, dan daalt de suikerspiegel en gaat het cholesterolgehalte naar beneden. Dit stond vorige week te lezen in de Dialy Mail.

Al eerder was er sprake dat pure chocolade een positief effect heeft op de gezondheid, maar voordat je er teveel van gaat eten, bedenk wel hoeveel calorieën er in een paasei zitten.

Meer rimpels door suiker?

SuikerklontjesSuiker zorgt ervoor dat de huid ouder wordt en dat je meer rimpels krijgt. Dit staat te lezen bij Telegraaf – Vrouw. Sommige mensen vinden het marketingpraatjes, maar steeds meer wetenschappers delen de opvatting dat suiker een slechte invloed heeft op de huid en op het rimpels krijgen.

Suiker hechten zich vast aan het collageen in de huid, waardoor deze minder elastisch en stugger wordt. Doordat de huid minder elastisch is, worden rimpels meer geaccentueerd en de huid zichtbaar ouder.

Vooral witte suiker en verschillende zoetstoffen in drankjes zijn de boosdoeners, want deze zorgen voor een piek in de bloedspiegel. Ook verborgen suikers in geraffineerde producten als witbrood, witte rijst en witte pasta zorgen voor een verhoogde bloedsuikerspiegel. Het advies van de wetenschappers is dan ook om het gebruik van suikers te beperken.

UMCG start met veelbelovende nieuwe techniek bij kankeroperaties

BorstonderzoekHet UMCG start deze week een klinisch onderzoek waarbij fluorescerende kleurstoffen tijdens kankeroperaties worden gebruikt. Deze fluorescerende kleurstof maakt de lymfeklier of tumor lichtgevend zodat de chirurg precies kan zien welk weefsel hij moet wegnemen. De verwachting is dat in de toekomst hierdoor het aantal (her-)operaties en bestralingen bij borstkanker, en later ook bij andere vormen van kanker, zal verminderen. Op 25 februari hebben chirurgen van het UMCG de techniek voor het eerst in Nederland toegepast bij twee patiënten met borstkanker.

Huidige behandeling van borstkanker in Nederland
Patiënten met borstkanker in een vroeg stadium kiezen vaak voor een zogenaamde borstsparende operatie. Tijdens deze operatie verwijdert de chirurg alleen het tumorweefsel om een volledige borstamputatie te voorkomen. Het probleem bij deze ingreep is dat de chirurg tijdens de operatie niet kan zien wat tumorweefsel, en wat gezond weefsel is. De chirurg baseert zich tijdens de operatie op eerder gemaakte foto’s en scans. Het is belangrijk om te weten of alle tumorcellen zijn verwijderd voor het bepalen van de juiste behandeling en prognose. Daarom onderzoekt de patholoog het weggenomen weefsel. Als de patholoog constateert dat de snijvlakken kankercellen bevatten, zijn niet alle kankercellen weggenomen en moet de patiënt bestraald of zelfs opnieuw geopereerd worden.

Belangrijke stap
Met de nieuwe techniek wordt dat mogelijk voorkomen. De chirurg maakt de lymfeklieren en tumoren zichtbaar met een fluorescerende kleurstof en een lichtgevoelige camera. Het licht dat de fluorescerende stof produceert in het weefsel is niet met het blote oog te zien. Het licht heeft een bepaalde golflengte die alleen met een speciale lichtgevoelige camera is waar te nemen. Deze camera is aangesloten op een monitor, waarop de chirurg precies kan zien welk weefsel is aangetast. Bij de eerste patiënten die met deze techniek geopereerd worden, zijn nog niet de tumoren maar de lymfeklieren lichtgevend gemaakt. Tijdens deze eerste operaties wordt gekeken of de camera inderdaad het lichtgevende stofje in de patiënt goed zichtbaar kan maken. Als dat zo is, kan binnenkort gestart worden om ook tumoren tijdens operaties lichtgevend te maken. Het UMCG start als eerste in Nederland met de toepassing van deze nieuwe techniek bij patiënten met borstkanker.

Sinds 2004 hebben onderzoekers van het UMCG, onder leiding van chirurg dr. G.M. van Dam, in nauwe samenwerking met Harvard Medical School en de Technische Universiteit van München, gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘near-infrared’ lichtgevoelige camera die de lichtgevende lymfeklieren en tumoren kan opsporen. Een multidisciplinair team bestaande uit medici, natuurkundigen, tumorimmunologen en chemici heeft het mogelijk gemaakt dat deze techniek vanuit het laboratorium nu op de mens toegepast kan worden.

Revolutionaire kankerbehandeling
De nieuwe operatievorm is een belangrijke stap in de chirurgische oncologie. Ook biedt de techniek perspectief voor de behandeling van andere soorten kanker, zoals huidkanker en kanker van het maagdarmkanaal. De verwachting is dat hierdoor de chirurgische behandeling van kanker revolutionair gaat veranderen.
[UMCG]

Veel laptopgebruikers kampen met lichamelijke klachten

LaptopOngeveer de helft van de Nederlandse laptopgebruikers kampt met ernstige lichamelijke klachten. De klachten komen meestal voort uit een slechte houding. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 538 mensen. TNS NIPO voerde het onderzoek uit in opdracht van Logitech.

De mensen werden gevraagd naar hun houding, en mogelijke klachten bij het gebruik van de laptop. Uit de ondervraging blijkt dat 87 procent van de ondervraagden totaal niet op hun houding let. Pijn in de gewrichten en spieren en rugklachten zijn de meest voorkomende klachten. Professor Molenbroek van de TU Delft roept gebruikers op om zich bewust te worden van hun houding en hun gebruik van de laptop. Volgens hem zijn via enkele simpele aanpassingen, een vrijstaand toetsenbord, muis en een standaard om je laptop op te plaatsen, veel lichamelijke klachten te vermijden.

75 jaar reumatologie in het LUMC

ReumaDit jaar viert de afdeling Reumatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) haar 75-jarige bestaan. De afdeling organiseert in verband hiermee op 7 maart 2009 een patiënteninformatiedag over reumabestrijding. Later die maand kunnen bezoekers van het LUMC gedurende enkele weken in een tentoonstelling alles te weten komen over de ontwikkelingen op dit gebied.

Op 7 maart krijgen geïnteresseerden naast een algemeen beeld van reumabestrijding ook informatie over specifieke aandoeningen. Gesproken wordt over nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis en nieuwe inzichten in het optreden van artrose. Ook komen de vernieuwingen in de behandeling van systemische sclerose en SLE aan bod.

Alle reumapatiënten zijn van harte welkom op de informatiedag. U hoeft dus niet bij het LUMC in behandeling te zijn. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De informatiedag begint om 10.30 uur en zal tot 12.30 uur duren. U hoeft zich voor deze dag niet speciaal aan te melden. Ontvangst is in collegezaal 1, op de eerste etage in het LUMC.

De tentoonstelling later die maand leidt u langs een tiental informatiepanelen en een interactief vragenspel. De panelen brengen u op de hoogte van de ontwikkelingen van de verschillende reumatoïde aandoeningen. Ook wordt uw kennis over reuma getest. Onderdelen van de tentoonstelling vindt u op meerdere plaatsen in het LUMC. Bij de informatiebalie in de centrale hal van het LUMC vindt u een overzicht van de locaties van de tentoonstelling. Meer informatie over de data waarop u de tentoonstelling kunt bezoeken, leest u begin maart op de website van het LUMC.