Voorlichtingsbijeenkomst over slaapapneu en snurken

SnurkenHeeft u tijdens het slapen last van ademstilstand (slaapapneu)? Of snurkt u? Wij nodigen u en uw naasten dan uit om op onze voorlichtingsbijeenkomst over slaapapneu en snurken te komen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 13 november 2008 in het Medisch Centrum Alkmaar.

programma
De heer G.G. Kingma, keel-, neus- en oorarts (KNO) van het MCA, geeft een lezing over slaapapneu en snurken. Allereerst gaat hij in op het snurken en de gevolgen hiervan. Mensen die snurken kunnen ook slaapapneu hebben, zonder dat zij hiervan bewust zijn. Vroegtijdige diagnose van slaapapneu is belangrijk voor een goede behandeling. Daarna legt de KNO-arts uit wat slaapapneu is, de onderzoeken, de diagnose en de diverse therapieën. Na de pauze is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

tijdstip en plaats
De bijeenkomst is op donderdagavond 13 november van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in de Pieter van Foreestzaal van het MCA, huisnummer 015, ingang Metiusgracht. De zaal is vanaf 19.30 open en de toegang is gratis.

aanmelden
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Dan is aanmelden noodzakelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting in het MCA, telefoon (072) 548 3500.

organisatie
De ApneuVereniging en het MCA verzorgen deze bijeenkomst.

OHRA houdt de zorgpremie voor 2009 gelijk

OHRAOHRA houdt de individuele jaarpremie van de basisverzekering 2009 gelijk aan die van 2008. Deze komt opnieuw uit op 1129,92 euro (maandpremie: 94,16 euro). Door goede zorginkoop en interne kostenbesparingen blijft de premie van een groot deel van de aanvullende zorgverzekeringen, ondanks een verwachte zorginflatie in 2009 van 6%, gelijk. De OHRA polis is een restitutiepolis waarbij volledige vrijheid in het kiezen van de zorgverlener is verzekerd.

Naast de basisverzekering biedt OHRA volgend jaar wederom zes levensfase georiënteerde aanvullende verzekeringspakketten die op maat zijn samengesteld voor vrijgezellen, studenten, samenwonenden, jonge gezinnen, gezinnen met oudere kinderen en ouders bij wie de kinderen de deur uit zijn. Uniek voor verzekerden is de OHRA Meegroeiservice. Verzekerden kunnen in de loop van het jaar één maal kosteloos switchen van aanvullende verzekering, wanneer zich een wijziging voordoet in hun levenssituatie. Dit voorkomt dat zij zich nodeloos verzekeren voor zorg waar zij geen gebruik van zullen maken.

De reeds bestaande vergoedingen in de aanvullende verzekeringen blijven gelijk. Nieuw in de aanvullende verzekering is onder meer de vergoeding van EHBO cursussen voor de doelgroepen jonge gezinnen, gezinnen en 50 plussers. Ook podologie wordt in 2009 vergoed door de direct verzekeraar. OHRA hanteert geen medische selectie, met uitzondering van de zwaardere tandartsverzekeringen (vanaf TandenGaaf 500).

Collectief
OHRA bouwt haar samenwerking met collectiviteiten verder uit. De betrokken collectiviteitkortingen op de basispremie verschillen per partner en lopen voor consumenten op tot 10% per jaar. Bij werkgevers die een collectieve overeenkomst met OHRA hebben gesloten of nog gaan sluiten, zet OHRA fors in op het stimuleren en waar nodig het stap voor stap ontwikkelen van integraal gezondheidsmanagement. Dat doet OHRA in 2009 met een vast kernteam leveranciers die borg staan voor laagdrempelige en goed georganiseerde integrale zorgverlening.
[Persbericht OHRA]

Continu glucosemeting helpt zwangere vrouwen

ZwangerZwangere vrouwen met diabetes lopen meer risico op een zware baby. Uit onderzoek blijkt dat het continu meten van de bloedglucose in het derde trimester dit risico verkleint. De vrouwen die continue glucosemeting toepasten, hadden een lager gemiddeld HbA1c tussen de 32e en 36e zwangerschapsweek. Het geboortegewicht van hun baby’s was ook lager. De metingen vonden gedurende 3 tot 7 dagen plaats, waarna de diabetestherapie wordt aangepast. Vervolgens is er een tussenperiode van 4 tot 6 weken. Een continue glucosemeter kost ongeveer 2500 euro, maar kan door meerdere vrouwen worden gebruikt.
[Medisch Contact]

Ook controle op borstkanker boven 75 jaar

BorstonderzoekOok vrouwen boven de 75 jaar moeten op borstkanker worden gecontroleerd. Dat zegt kankerspecialist Bob Pinedo woensdag tijdens zijn afscheidsrede als hoogleraar aan het VU medisch centrum in Amsterdam.

Momenteel ondergaan vrouwen tussen de 50 en 75 jaar een preventief onderzoek naar borstkanker. Voor verruiming zou de Wet op het Bevolkingsonderzoek moeten worden gewijzigd. ,,Ook de oudere patiënt mag genieten van een betere kwaliteit van leven”, stelt Pinedo. Oudere vrouwen vormen een groep met een relatief grote kans op kanker.

Onderzoek leerkrachten: één op de vijf kinderen ontbijt niet altijd

Nationaal OntbijtGisterochtend vond op de Utrechtse ijsbaan De Vechtsebanen de start plaats van Het Nationaal Schoolontbijt: de week waarin op 2.200 scholen een half miljoen kinderen samen gaan ontbijten. Bij de kick off schaatste Sven Kramer met 70 basisschoolkinderen over de baan naar naast het ijs opgestelde ontbijttafels, waaraan ze gezamenlijk hun broodjes smeerden. De burgemeester van de gaststad, Aleid Wolfsen, gaf hier met een fluitsignaal de start voor. Bij de bijeenkomst maakte de organisatie van Het Nationaal Schoolontbijt ook de resultaten van een groot onderzoek naar het ontbijtgedrag van leerlingen volgens basisschoolleerkrachten bekend.

Uit dit onderzoek onder 1.727 leerkrachten van scholen die deelnemen aan Het Nationaal Schoolontbijt, blijkt dat één op de vijf kinderen niet altijd of niet altijd voldoende ontbijt. In grote steden is dit zelfs bijna één op de drie. Niet altijd (voldoende) ontbijten heeft volgens de leerkrachten invloed op de concentratie: ruim de helft van de kinderen die niet altijd ontbijten, heeft last van concentratieproblemen. 97 procent van de leerkrachten merkt het wanneer hun leerlingen niet (voldoende) ontbijten. Driekwart van de onderwijzers merkt dat doordat kinderen dit zelf aangeven. Leerkrachten noemen desgevraagd tijdgebrek van de ouders als belangrijkste oorzaak van slecht ontbijtgedrag. Het onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok|Netpanel.

Sven Kramer
Schaatskampioen Sven Kramer en burgemeester Wolfsen aten in Utrecht aan de ontbijttafels een boterham mee met de kinderen van de Utrechtse Dr. Bosschool. Ze grepen die gelegenheid aan om met de kinderen over hun ontbijtgedrag te praten. Sven Kramer: “Zonder ontbijt red ik het ook niet. Je lichaam heeft het ’s nachts zonder voedsel moeten doen. Voor iedereen, maar zeker voor kinderen is een goed ontbijt broodnodig om te kunnen leren, sporten en spelen.” Renee Boogerd, namens het Team Nationaal Schoolontbijt: “Een goed ontbijt voorkomt concentratieproblemen op school en helpt bij het nastreven van een gezond gewicht. Het thema dit jaar is dan ook: Samen ontbijten = de beste start!” Zowel het Voedingscentrum als het Convenant Overgewicht juichen het initiatief toe.

Speciaal lesmateriaal
Dit jaar grijpt 86 procent van de leerkrachten Het Nationaal Schoolontbijt aan om met behulp van de beschikbare lesmaterialen extra aandacht te besteden aan goede voeding. Voor de onder-, midden- en bovenbouw is door Het Nationaal Schoolontbijt speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Centraal daarbij staat dat kinderen op een aansprekende manier hun eigen ontbijtgedrag onderzoeken en daar op school en thuis verder over praten.

Het ontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe, verse producten. Naast een assortiment wit, bruin en volkoren brood en broodjes met halvarine als smeersel en beleg zoals 30+ smeerkaas, gekookte eieren, fruitstroop en hagelslag, is er ook verse magere drinkyoghurt en zijn er appels en tomaten. Volgens het Voedingscentrum is de samenstelling van het ontbijt goed en bestaat het grotendeels uit producten van hun voorkeurslijst.

Goed doel
Elk jaar steunt Het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat past bij de doelstellingen. Het liefst een doel dat ook te maken heeft met kinderen en sportief en gezond bewegen. Per ontbijtje dragen de scholen € 0,25 af. Dit jaar is de Stichting Nationale Sportweek dat goede doel, omdat dit initiatief leerlingen van basisscholen de kans biedt via landelijke en locale activiteiten gratis kennis te maken met sport. Zo wordt starten met een ontbijt ook een start van meer bewegen!

Organisatie
Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood.
[Persbericht Nationaal Ontbijt]

Topinstituut Gezond Ouder worden van start

Maandag 27 oktober 2008 vindt tijdens een nationaal congres in Den Haag de officiële start plaats van Topinstituut Gezond Ouder worden (Ti-GO). Gezonde ouderen kunnen langer zelfstandig deel uitmaken van de maatschappij. Ti-GO laat tijdens dit congres zien dat alleen een integrale aanpak van de vergrijzing Nederland een garantie biedt op gezondheidswinst. Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven zien kansen om op het gebied van de gezondheid van ouderen een leidende positie te veroveren in de wereld, en de Nederlandse samenleving daarvan als eerste te laten profiteren.

Nederland loopt wereldwijd voorop met een nieuwe integrale aanpak gericht op het verbeteren van gezondheid en welzijn van ouderen. Ti-GO verenigt een groot aantal partijen, waaronder zorgverleners, onderzoeksinstituten en bedrijven, die gezamenlijk zullen optrekken om een ambitieus actieprogramma te realiseren. Op de conferentie zullen vele belanghebbenden aanwezig zijn: verzekeraars, beleidsmakers, politici, de industrie maar nadrukkelijk ook ouderenorganisaties. Door nu in actie te komen kan Nederland aanzienlijke winst boeken op zowel gezondheids- als economisch vlak.

Nu de babyboomgeneratie zich begint terug te trekken uit de arbeidsmarkt, zal het aantal niet-actieve ouderen de komende decennia fors toenemen, van 2,4 miljoen nu tot bijna 4 miljoen in 2030. Voor deze groep wil Ti-GO zich inzetten, zowel op medisch-technisch als op sociaal-economisch gebied. Door technische innovaties in de thuissituatie toe te passen, kan de zelfstandigheid van de oudere langer behouden blijven. Technische oplossingen zijn toegesneden op de individuele wensen van ouderen. Daarnaast ontwikkelen Ti-GO-partners telemedicine-toepassingen om monitoring op afstand mogelijk te maken bij chronisch zieke ouderen.

Ti-GO richt zich tevens op sociaal-economische oplossingen, zoals onderzoek naar factoren die bepalen of ouderen na hun 65ste nog enige tijd willen en kunnen doorwerken. Ook het biomedische onderzoek naar het verouderingsproces zelf, is van groot belang. Beter inzicht in de processen die leiden tot (vroegtijdige) veroudering en leeftijdsgeassocieerde ziekten, biedt uitzicht op de ontwikkeling van nieuwe preventieve technieken, en nieuwe behandelingsmethoden gericht op behoud van gezondheid.

Openingscongres Gezond Ouder worden in Nederland
Het congres ‘Gezond Ouder worden in Nederland’ biedt een platform aan nationale en internationale toppers uit politiek, bedrijfsleven en de academische wereld, die zullen laten zien welke onderwerpen Ti-GO aanpakt. Tom Kirkwood, directeur van het Institute for Ageing and Health van de Newcastle University, zal spreken over de biologische basis van een lang en gezond leven. Paul Smit (senior vice-president Strategy and Business Development, Philips) licht toe op welke manier een groot bedrijf als Philips de uitdagingen van de verouderende samenleving oppakt, om ouderen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Andere presentaties gaan in op het belang van de keuzes die ouderen zelf maken over hun gezondheid, en de toekomstige rol van preventieve gezondheidsadviezen.

Brabantse jongeren drinken minder

BierUit de Brabantse Jeugdmonitor 2007 blijkt dat het ongezonde gedrag van jongeren de afgelopen jaren niet verder is toegenomen. Op sommige gebieden is het zelfs iets verbeterd. Toch leven jongeren nog steeds te ongezond. De uitkomsten van het onderzoek nemen de zorgen van de GGD Hart voor Brabant over het ongezonde gedrag van jongeren dan ook niet weg. De GGD benadrukt dat de aandacht voor dit ongezonde gedrag moet blijven.

Het onderzoek
In het najaar van 2007 hielden de drie GGD’en in Brabant een grote enquête onder jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het is de tweede keer dat de GGD’en een dergelijk onderzoek uitvoerden (eerste keer in 2003). In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant namen ruim 11.000 jongeren deel. Het onderzoek behandelde onderwerpen als alcoholgebruik, roken, beweging en onveilig vrijen.

Geen afname zware drinkers
Het percentage alcoholdrinkende jongeren nam in de periode 2003-2007 af van 54% naar 44%. Vooral onder de 12- t/m 14-jarigen zijn er minder drinkers (30% in 2003 t.o.v. 15% in 2007). Maar het percentage jongeren dat 6 glazen of meer drinkt per weekenddag bleef onverminderd hoog (ca. één op de zeven). Bijna een kwart (23%) van de jongeren onder de 16 jaar gaf aan de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken. Zes procent dronk het eerste glas alcohol zelfs al voor zijn 12e jaar.

Nog teveel rokende jongeren
Het percentage dagelijkse rokers onder alle jongeren nam iets af van 8% naar 6%. Maar nog steeds 18% van de 18-jarigen rookt.

Te weinig beweging
Er zijn nu meer jongeren lid van een sportvereniging dan vier jaar geleden (van 65% naar 72%). Toch bewegen jongeren nog steeds te weinig. Slechts een kwart van de jongeren beweegt iedere dag minimaal één uur. Dit is de gezonde norm voor deze leeftijdsgroep.

Overgewicht blijft gelijk
Het overgewicht onder jongeren nam niet verder toe (ca. 1 op de 9 jongeren). Dit blijkt zowel uit de cijfers van de jeugdmonitor als uit de cijfers van Jeugdgezondheidszorg. Hiermee is de stijgende trend doorbroken. Maar het doel is juist om het percentage jongeren met overgewicht te laten dalen.

Veel jongeren vrijen onveilig
Van deze doelgroep heeft zo’n acht procent van de jongeren seks. Van deze seksueel actieve jongeren heeft meer dan de helft wel eens zonder condoom gevreeën. Dit percentage bleef in de periode 2003-2007 gelijk. Meer dan de helft van deze jongeren loopt bij geslachtsgemeenschap dus risico op seksueel overdraagbare aandoeningen.
[GGD]

Diabetes Fonds vraagt aandacht voor domino-effect van diabetes

DiabetesFondsDiabetes kan de eerste stap zijn in een reeks van andere aandoeningen: het heeft een domino-effect. Om mensen bewust te maken van die verstrekkende gevolgen, voert het Diabetes Fonds de komende tijd rond de collecte campagne onder het motto ‘Stop het domino-effect van diabetes’. Er zijn twee nieuwe brochures aan te vragen.

Dagelijks krijgen 200 Nederlanders diabetes, vaak zonder dat ze het zelf weten. Veel mensen denken dat diabetes (suikerziekte) een onschuldige aandoening is, maar dat is het niet. Het kan de eerste stap zijn in een reeks van andere aandoeningen: het heeft een domino-effect. Hart- en vaatziekten, dementie en nierfalen zijn slechts enkele van de gevolgen waartoe diabetes kan leiden.

Om mensen bewust te maken van die verstrekkende gevolgen, voert het Diabetes Fonds de komende tijd campagne onder het motto ‘Stop het domino-effect van diabetes‘. Advertenties en spotjes op radio en tv draaien rond dit thema.