Achmea domineert top 3 zorgverzekeraars

Zilveren Kruis blijft de populairste zorgverzekeraar van Nederland en loopt verder uit op Menzis. Stad Holland kan de consument niet bekoren. Dat blijkt uit de zomereditie van het Brand Momentum-onderzoek, uitgevoerd door Euro RSCG in samenwerking met het Tijdschrift voor Marketing.

Aanvoerder van de top 3 onder Prosumers vormt Zilveren Kruis Achmea (+28%). Ook met een ander merk weet moederconcern Achmea de top 3 te bereiken. Avero (+16%) staat namelijk op een gedeelde derde plaats met CZ (+16%). In maart kwam het concern bij een bereikbaarheidsonderzoek van het Algemeen Dagblad als beste uit de bus. Ook zijn er de uitgekiende Achmea-campagnes zoals Zilveren Kruis’ “Volg je hart” en de welbekende spots van schadeverzekeraar Centraal Beheer “Even Apeldoorn Bellen!”.

Wellicht ontstaat er in het laatste geval overdracht naar de andere merken van het concern. In de combinatie van excellente dienstverlening en merkbekendheid, schuilt dan een belangrijk deel van het succes. Menzis (+24%) weet overigens de tweede positie van het voorjaar vast te houden.

Lees verder op de website van Brand Momentum

Weinig kans op Ziekte van Lyme bij tekenbeet

TeekIn tegenstelling tot wat veel mensen denken is de kans op de Ziekte van Lyme bij een tekenbeet zeer klein. Dat blijkt uit een groot onderzoek op Ameland, één van de grootste risicogebieden voor tekenbeten.

Als een teek binnen 24 uur op de juiste wijze wordt verwijderd, is de kans op de ziekte van Lyme uiterst gering: 0,7 procent om precies te zijn.

Goed besteed geld, die overheidscampagne “Een teek? Pak ‘m beet!”

Kijk op diabetes – campagne 2008

Kijk op DiabetesMomenteel hebben 850.000 mensen in Nederland diabetes. 250.000 daarvan weten niet dat ze het hebben. Overgewicht geeft een sterk verhoogd risico op diabetes. Drie miljoen Nederlanders van 45 jaar en ouder hebben overgewicht. Er is dus genoeg reden om campagne te voeren. Daarom is ook dit jaar weer de campagne ‘Kijk op diabetes’ gestart. Doel van de campagne is om mensen te helpen die niet weten dat ze diabetes hebben. En om mensen met overgewicht bewust te maken van het risico op diabetes, want voor hen is de ziekte te voorkomen of uit te stellen door gezonder te leven.

Risicotest
‘Kijk op Diabetes’ wil de mensen die hoog risico lopen, bewust maken van dat risico. Dat gebeurt door de zogeheten diabetes-risicotest, een test met behulp waarvan het risico op diabetes wordt vastgesteld. Als blijkt dat dat risico daadwerkelijk verhoogd is, krijgt men het advies naar de huisarts te gaan voor een diagnose. De diabetes-risicotest is te vinden op www.kijkopdiabetes.nl en is ook te verkrijgen bij onder meer de apotheek.

Sonja Bakker magazine verschenen

Sonja Bakker magazineSonja Bakker heeft afgelopen dinsdag haar eigen magazine SONJA gepresenteerd. De eerste editie van het magazine is in een oplage van tweehonderdduizend exemplaren verschenen en is sinds gisteren verkrijgbaar.

De onderwerpen in de SONJA gaan natuurlijk over gezond leven en lekker eten. Er staat informatie in over afvallen en er worden deskundige adviezen gegeven door artsen of psychologen. Naast lekkere recepten, tips, vragen aan Sonja en achtergrondartikelen over afvallen, vind je in SONJA veel verrassende rubrieken en herkenbare interviews met mannen en vrouwen over hun gewicht.

In ‘Nu durf ik’ vertellen 3 vrouwen hoe hun leven is veranderd en er zijn tevens 4 vrouwen die trots hun lichaam laten zien in lingerie. En in het magazine SONJA staan ook 4 weekmenu’s met een handig boodschappenlijstje.

Premie zorgverzekering bij DSW Zorgverzekeraar

DSW ZorgverzekeraarHet zorgverzekeringenseizoen is weer begonnen en alle zorgverzekeraars zullen de komende weken/maanden hun nieuwe premie’s voor de zorgverzekeringen, zowel basis als aanvullend, bekend maken.

DSW Zorgverzekeraar heeft opnieuw als eerste de premie van de nieuwe basis zorgverzekering bekend gemaakt. De premie voor 2009 bedraagt voor zowel individueel als collectief verzekerden 1.053 euro per jaar (87,75 euro per maand). Dit is een daling van 12 euro per jaar ten opzichte van 2008. De aanvullende pakketten stijgen wel in premie. De AV Standaard stijgt met 4,6 procent naar 15,95 euro (was 15,25). De AV Top stijgt met 6 procent naar 26,25 euro (was 24,75). De premie voor de studenten stijgt met 5,5 procent naar 10,50 euro (was 9,95).

Europees project onderzoekt relatie tussen ADHD en verslaving

Het vaststellen van de relatie tussen ADHD en de ontwikkeling van middelenmisbruik. Dat is het belangrijkste doel van het Europese samenwerkingsinitiatief ICASA dat van start is gegaan. In de komende jaren zullen 14 centra voor verslavingszorg in 10 EU landen gezamenlijk meer dan 6.000 patiënten van verslavingszorginstellingen beoordelen op ADHD en 3 andere stoornissen (bipolaire stoornis, anti sociale persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis). De eerste resultaten van deze studie worden in juni 2010 verwacht.

Het onderzoek is een eerste stap in de ontwikkeling van een adequaat Europees programma gericht op de opsporing, diagnostiek en behandeling van ADHD bij verslaafde patiënten. Bovendien zal het bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve methoden ter voorkoming van middelenmisbruik bij patiënten met ADHD.

ICASA
De studie wordt uitgevoerd onder de vlag van ICASA, het internationale samenwerkingsverband voor ADHD en middelenmisbruik, dat in 2005 is opgericht door het Trimbos Instituut. De EASP (European ADHD in Substance use disorders Prevalence) studie is gericht op het verkrijgen van een betrouwbare schatting van het aantal patiënten met ADHD onder volwassenen met middelenmisbruik. Verder worden instrumenten voor screening en diagnostiek getest en gevalideerd op hun nauwkeurigheid en bruikbaarheid voor de deelnemende EU landen. Bovendien levert de studie meer kennis op over de relatie tussen ADHD en het ontstaan en het verloop van middelenmisbruik.

Naast de EASP studie is er ook een genetische studie gepland. Deze studie zal de genetische opmaak vergelijken van 4 subgroepen: volwassenen met 1) alleen ADHD, 2) alleen verslavingsproblematiek, 3) ADHD + verslavingsproblematiek en 4) geen van beide. Op die manier wordt de genetische basis onderzocht van het tegelijkertijd voorkomen van ADHD en middelenmisbruik.

“De EASP studie is een cruciale eerste stap om het probleem van ADHD bij verslaving aan te pakken. Meer kennis omtrent de omvang van ADHD bij patiënten met middelenmisbruik zal ertoe bijdragen dat wij de relevantie van ADHD bij deze patiëntengroep en de onderlinge relatie tussen deze twee chronische aandoeningen beter begrijpen.”, aldus EASP hoofdonderzoeker Drs. Geurt van de Glind van het Trimbos Instituut.

Over ADHD en verslaving
30 tot 35 procent van volwassen patiënten met ADHD hebben ooit in hun leven te maken met verslavingsproblemen. Er is steeds meer bewijs dat ADHD een belangrijke risicofactor vormt in de ontwikkeling en de instandhouding van verslaving. ADHD wordt in verband gebracht met het vroegtijdig ontstaan van middelenmisbruik, een snellere overgang naar ernstige vormen van middelenmisbruik en een problematisch verloop van middelenmisbruik, inclusief meer moeite om het misbruik te verminderen.

Er zijn weinig concrete cijfers over de mate waarin ADHD voorkomt in de EU landen. Een systematische Europese studie daarnaar is nog niet uitgevoerd. Tot voor kort werden de meeste ADHD patiënten niet gediagnosticeerd vanwege een gebrek aan herkenning van de aandoening en een gebrek aan deskundigheid omtrent de behandeling. Gecontroleerde lange-termijn studies naar het effect van ADHD behandeling op de prognose van verslaving zijn ook nog niet voorhanden.

Over ICASA
40 onderzoekers uit 13 EU landen, de Verenigde Staten en Australië nemen deel aan het ICASA initiatief.
[Trimbos]

Mogelijk hoger diabetesrisico door verpakkingsmateriaal

We lopen mogelijk een hoger risico op diabetes door verpakkingsmateriaal. In verpakkingsmateriaal zit de chemische stof Bisphenol A (BPA) en nu blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat BPA in verpakkingen voor eten en drinken mogelijk het risico verhoogt op hartziektes en diabetes bij volwassenen. De onderzoekers publiceerden het onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Het onderzoek van de wetenschappers toonde aan dat onder de 1500 onderzochte mensen de groep met de hoogste BPA-concentratie drie keer meer kans hadden op een hartziekte dan mensen met de laagste BPA-waarden.

Schaamte voor overgewicht

OvergewichtMensen met overgewicht schamen zich, maar liefst 53 procent van de mensen met overgewicht schaamt zich hiervoor. Het bezoeken van websites op zoek naar dieet, gezond eten en afslanken geeft 42 procent van de mensen een schuldgevoel. Dit blijkt een enquête van de dieetwebsite Valtaf.nl.

Op de dieetwebsite Valtaf.nl heeft maar liefst 78 procent een geheime nickname om onherkenbaar te blijven. Van deze 78 procent plaatst 36 procent wel haar eigen foto op de persoonlijke pagina.

De redenen die gegeven werden om anoniem te willen blijven op de dieetwebsite zijn verschillend. Enerzijds hoef je op deze manier aan niemand te vertellen dat je afslankpoging misschien mislukt is waardoor je er ook niet op zal worden aangesproken. Anderzijds is een groot deel van jullie bang om op zoekmachines gevonden te worden, waardoor je bij collega’s of sollicitaties in een ander daglicht komt te staan.