Sonja Bakker magazine populair

Sonja Bakker magazineHet magazine “Sonja” is al weer uitverkocht, terwijl deze pas vorige week werd gelanceerd. Blijkbaar zijn nog steeds veel mensen geïnteresseerd in de dieetgoeroe Sonja Bakker.

Niet getreurd voor de echte Sonja Bakker fans die de Sonja nog niet in huis hebben, het magazine wordt bijgedrukt en is binnenkort weer in de winkels verkrijgbaar.

Nieuwe vestiging ADHD-centrum Zuid-Holland in Oud-Beijerland

Steeds meer mensen krijgen de diagnose ADHD. ADHD-centrum Zuid-Holland opent in oktober de deuren van een nieuwe vestiging in Oud-Beijerland. Het ADHD-centrum Zuid-Holland biedt:
– Begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD of ADD;
– Begeleiding van ouders;
– Opleidingen voor ADHD-ers, voor professionals en voor ouders;
– Werkgerelateerde begeleiding (ADHD & Werk);
– Ondersteuning bij PGB-aanvragen

Meer informatie over ADHD-centrum Zuid-Holland staat op www.adhd-zh.nl

Europa vraagt aandacht voor overgewicht

Appel - meetlintOmdat meer dan de helft van de volwassen Europese bevolking zwaarlijvig is, vraagt het Europees parlement in een goedgekeurd rapport meer aandacht voor de strijd tegen obesitas. Dat deelt europarlementslid Mia De Vits (sp.a) mee. In het rapport staan een hele reeks maatregelen tegen overgewicht, dat in hoge mate bijdraagt aan de belangrijkste doods- en ziekteoorzaken in Europa.

Europa vraagt onder andere “meer groenten en fruit en meer lichaamsbeweging op school. Minder vetten, suikers en zout in voeding, het verbod op kunstmatige transvetzuren in voeding en een onderzoek naar de impact van smaakversterkers”, zegt De Vits. Het Europees parlement vraagt tevens dat de lidstaten obesitas zouden erkennen als een chronische aandoening.

Volgens De Vits is de terugbetaling in België veel te streng omdat ze enkel geldt voor mensen met een body mass index van meer dan 40 of meer dan 35 voor mensen met diabetes. “Obesitas is in veel gevallen werkelijk een ziekte”, zegt De Vits. Ze pleit voor een versoepeling van de terugbetalingsvoorwaarden die van toepassing zijn bij de medische behandeling van overgewicht.

“Mensen met een bmi van 35 met hypertensie of slaapapneu moeten ook zeker in aanmerking komen voor terugbetaling. En vanaf bmi 30 moet de toegang tot een diëtist vergemakkelijken. Sowieso is ook in ons land een betere omkadering en een specifiek beleid vereist”.

Dieetadvies helpt tegen overgewicht

DieetMensen met ernstig overgewicht kunnen afvallen door dieetadvies op maat. Begeleiding gedurende een half jaar leidt tot een blijvend gewichtsverlies van twee kilo en een vermindering van de tailleomvang met twee centimeter. Epidemioloog Esther Molenaar van het UMC Utrecht concludeert dit in haar promotie­onderzoek.

Epidemioloog Esther Molenaar zette in samenwerking met de GG&GD; Utrecht een interventieprogramma op voor mensen met overgewicht. Via de huisarts vroeg ze mensen met een BMI tussen de 28 en 35 mee te doen. De helft van de deelnemers kreeg gedurende een half jaar voedingsadvies van een diëtist, de andere helft kreeg daarbij aanvullend bewegingsadvies van een fysio­therapeut. In totaal deden ruim 130 mensen mee aan het onderzoek, allemaal inwoners van de nieuwe Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Na een half jaar analyseerde Molenaar het gewicht van de deelnemers. De groep met alleen dieetadvies verloor gemiddeld 2 kilo lichaamsgewicht en 2 centimeter aan tailleomvang. Dat is een maat voor vetophoping in de buik, een plek die vooral gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De mensen die ook bewegingsadvies hadden gekregen, waren 3 kilo afgevallen en hun tailleomvang was met 4 centimeter afgenomen. Beide groepen waren significant afgevallen ten opzichte van een half jaar geleden. Het verschil tussen beide groepen was niet significant. De afname van gewicht en taille bleef in beide groepen behouden tot een half jaar na afloop van het programma.

Molenaar geeft als mogelijke verklaring voor de bescheiden resultaten dat niet alle deelnemers de noodzaak en voordelen van de interventie inzagen. “Hoewel de deelnemers te dik waren, hadden de meeste geen ernstige gezondheids­problemen. Ze zijn puur op basis van gewicht door ons uitgenodigd. Omdat de deelnemers niet zelf de eerste stap zetten, waren ze misschien nog niet zo gemotiveerd om iets aan hun leefstijl te veranderen.”

In haar onderzoek wilde Molenaar een methode ontwikkelen om overgewicht te behandelen via de huisarts. Door hun poortwachtersrol kunnen huisartsen te dikke mensen wijzen op hun overgewicht nog voor medische problemen optreden. Circa de helft van de Nederlandse volwassen bevolking is te dik en heeft een body mass index van 25 of meer. Ruim tien procent van de bevolking heeft een BMI van meer dan 30 en kampt met obesitas.

Esther Molenaar promoveert op 30 september aan het UMC Utrecht. Prof. dr. Rick Grobbee begeleidde haar onderzoek, dat valt onder het onderzoeksprogramma Klinische epidemiologie van het UMC Utrecht. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Hartstichting subsidieerden het onderzoek.
[UMC Utrecht]

Diabetespatiënt met depressie beweegt te weinig

Diabetes - Insuline spuitenVeel diabetespatiënten, vooral de patiënten met type 2 diabetes, bewegen te weinig. Terwijl regelmatig bewegen naast dieet en medicatie de kans op complicaties verkleint. Berber Koopmans ontdekte dat diabetespatiënten die te weinig bewegen vaak depressief zijn of een zogenaamd type D-persoonlijkheid hebben. Volgens haar is het zaak om in het behandelprogramma voor diabetespatiënten meer aandacht te besteden aan beweging. Koopmans promoveert op 12 september op dit onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Diabetes komt in onze maatschappij van veel bureauwerk en overconsumptie steeds vaker voor. In 2003 bedroeg het aantal diabetespatiënten in Nederland 600.000 en de verwachte stijging is ruim 70.000 per jaar. Diabetes is een sluipende ziekte die langzaam complicaties als hartklachten, oogproblemen en zenuwschade met zich meebrengt. Omdat de ziekte op steeds jongere leeftijd aanvangt, wordt de kans op complicaties alleen maar groter. Lichaamsbeweging is een belangrijk middel om complicaties te voorkomen, het probleem is alleen dat veel diabetespatiënten niet voldoende bewegen.

Eerder onderzoek wees uit dat depressie vaker voorkomt bij diabeten dan bij niet-diabeten. Koopmans vond hier echter geen bewijs van: het aantal patiënten met diabetes en een depressie was relatief laag. Diabetespatiënten met meerdere complicaties zijn wel vaker depressief. Daarnaast onderzocht Koopmans de type D-persoonlijkheid. Dit zijn mensen die vaak negatieve gevoelens hebben, maar deze veelal voor zichzelf houden en daar niets van laten blijken in hun omgeving: de introverte piekeraars. Zowel diabetespatiënten die depressief zijn als mensen met een type D-persoonlijkheid zullen eerder dan anderen onvoldoende bewegen. Daarnaast hebben type D-patiënten zonder partner een nog grotere kans om niet voldoende aan beweging toe te komen én om depressief te geraken.

Aan psychosociale factoren en lichaamsbeweging wordt in de huisartsenpraktijk echter nog niet voldoende aandacht besteed, zegt Koopmans. Terwijl deze factoren voor een groot deel het ziekteproces bepalen. De uitvoering van onderzochte bewegingsprogramma’s blijft in de praktijk achterwege. De belangrijkste stap, zegt Koopmans, is dus om deze mensen aan het bewegen te krijgen.

Berber Koopmans (1979) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht en behaalde in 2003 haar doctoraaldiploma voor de afstudeerrichting Bewegingswetenschappen. Na haar afstuderen participeerde zij als onderzoeker in het zorgvernieuwingsproject ‘Chronisch zieken in beweging’, een project dat als doel had bewegingsprogramma’s te integreren in de bestaande zorg voor zowel patiënten met claudicatio intermittens als patiënten met type 2 diabetes. Vervolgens deed zij promotieonderzoek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Dit onderzoek vond plaats bij Praktijk-ondersteuning Zuidoost-Brabant (POZOB), waar zij momenteel werkzaam is als wetenschappelijk medewerker bij het project Diabeteszorg Zuidoost Brabant (DIAZOB), één van de koploperprojecten in het kader van het landelijke Programma Diabetes Ketenzorg.
[Universiteit van Tilburg]

Ex-borstkankerpatiënt blijft onzeker

BorstonderzoekRuim een kwart van de vrouwen met hormoongevoelige borstkanker voelt zich de eerste vijf jaar nadat de tumor is verwijderd nog honderd procent patiënt. Angst, spanning en onzekerheid zijn voor vrouwen met deze meest voorkomende vorm van borstkanker de belangrijkste oorzaken, zo blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van AstraZeneca. Door succesverhalen van celebrities onderschat de omgeving vaak de langdurige impact van de ziekte.

Bijna negentig procent van de vrouwen blijft zich tot vijf jaar nadat de tumor is verwijderd in meer of mindere mate patiënt voelen. Dat gevoel geldt met name voor vrouwen die hormoongevoelige borstkanker hebben gehad. Ruim een kwart daarvan voelt zich tot vijf jaar na genezing volledig patiënt, tegen een vijfde van de patiënten met niet-hormoongevoelige borstkanker.

Angst, spanning en onzekerheid zijn de belangrijkste redenen voor het patiënt voelen. Dat gevoel is het sterkst bij vrouwen die een anti-hormonale nabehandeling ondergaan, zoals vaak wordt gegeven bij hormoongevoelige borstkanker. De medicijnen die de terugkeer verkleinen, herinneren hen dagelijks aan de ziekte. Patiënten zijn tevreden over hun arts, het is de omgeving die vaak voorbij gaat aan de langdurige impact van de ziekte. Veel vrouwen voelen zich daardoor onbegrepen. AstraZeneca voert tijdens de Borstkankermaand in oktober een campagne om aandacht te vragen voor deze vergeten doelgroep.

Verontrustende resultaten Diabetes Risicotest op 50plusbeurs

Het Diabetes Informatie Centrum was een drukbezochte stand tijdens de 50plusbeurs die van 17 t/m 21 september plaats vond in de Jaarbeurs in Utrecht. Ruim 2000 belangstellenden hebben de Diabetes Risicotest gedaan. Meer dan de helft van deze groep bleek een verhoogd risico te hebben. Vervolgens lieten 1852 bezoekers zich testen op diabetes. Maar liefst 20 procent van deze mensen bleek een bloedglucosewaarde van boven de 8 mmol/l te hebben; de normale waarde is tussen de 4 en 8 millimol per liter. Deze mensen zijn doorverwezen naar hun huisarts voor verdere diagnose en begeleiding.

Het Diabetes Informatie Centrum is een initiatief van het Diabetes Fonds, de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de landelijke campagne ‘Kijk op Diabetes‘ en de beroepsorganisatie van apothekers KNMP. De samenwerkende organisaties hebben er bewust voor gekozen om aanwezig te zijn tijdens de 50plusbeurs. Onderzoek heeft uitgewezen dat het risico op het krijgen van diabetes toeneemt bij mensen van boven de 45 jaar en met overgewicht. Het publiek van de beurs is dan ook een belangrijke doelgroep.

Diabetes voorkomen
Bezoekers konden in de stand terecht voor informatie en voorlichting over diabetes, het voorkomen daarvan en voor de Diabetes Risicotest. Met deze wetenschappelijk onderbouwde test kan aan de hand van zeven vragen eenvoudig worden vastgesteld of iemand een verhoogd risico heeft. Mensen met een verhoogd risico werden geattendeerd op de risico’s om diabetes te krijgen en hoe ze deze kunnen terugdringen door te letten op voeding en bewegen.

Breng de kans op het krijgen van diabetes met 50 procent terug
Nederland telt naar schatting 1 miljoen mensen met diabetes. Ruim drie miljoen mensen hebben een verhoogd risico, en moeten er rekening mee houden dat ze binnen één tot vijf jaar diabetes krijgen. Wie tijdig zijn leefstijl aanpast door meer te bewegen en gezonder te eten, brengt die kans met 50 procent terug.
[Kijk op Diabetes]

Voedingscentrum winnaar Website van het jaar – categorie Gezondheid

Website van het jaar 2008Vorige week donderdag zijn winnaars van de “Website van het jaar”-verkiezing bekend gemaakt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars in diverse categorieën, waaronder de categorie Gezondheid.
De uiteindelijke winnaar van ‘Website van het Jaar 2008′ was Hyves, in de categorie Gezondheid had Het Voedingscentrum de hoogste notering.

Ranking categorie Gezondheid (+ percentage aantal stemmers)
01. voedingscentrum.nl – 30.7
02. gezondheidsplein.nl – 25.9
03. ziekenhuis.nl – 9.0
04. gezondheidsnet.nl – 8.8
05. yvesrocher.nl – 7.0
06. dokter.nl – 5.5
07. drogisterij.net – 4.6
08. dokteronline.com – 4.0
09. consumed.nl – 2.5
10. artsennet.nl – 1.9