Lager cholesterol dankzij borstvoeding

BorstvoedingMensen die als kind borstvoeding hebben gekregen, lopen een kleinere kans op hart- en vaatziekten. Dat hebben onderzoekers van St George’s, University of London ontdekt, aldus Nursing Times.

Het onderzoek wordt beschreven in de American Journal of Clinical Nutrition. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 17.000 personen van wie bijna 13.000 als baby borstvoeding hadden gehad.

Het cholesterolgehalte was bij de laatste groep 0.04mmol/L lager dan bij de mensen die flesvoeding hadden gehad. Dit verschil was groter dan ooit in vergelijkende studies was aangetoond.

Nieuw medicijn remt Alzheimer-ontwikkeling

HersenenBritse onderzoekers hebben een medicijn ontwikkeld dat de ziekte van Alzheimer een halt kan toeroepen. Deskundigen zijn enthousiast.

Het medicijn Rember (methylthioninium chloride) richt zich op proteïnen in cellen die ervoor zorgen dat patiënten hun geheugen verliezen. Door die proteïne aan te vallen kan Rember dit proces stoppen en mogelijk zelfs terugdraaien.

Van de 321 onderzochte patiënten toonde binnen een jaar 81 procent veel minder mentale achteruitgang dan degenen die geen Rember kregen. Na 19 maanden vertoonden de mensen die Rember kregen geen opvallende mentale aftakeling.

De onderzoekers van de Schotse Aberdeen University gaven de onderzoeksgroep 30, 60 of 100 milligram van het medicijn, de andere groep kreeg een placebo. De 60 miligram-dosering gaf het beste effect. Volgens de onderzoekers stopt Rember de productie van het eiwit tau, terwijl andere behandelingen zich richten op de aanpak van het eiwit beta-amyloid.

Deskundingen zijn enthousiast over de resultaten, maar zeggen wel dat verder onderzoek nodig is. Ook om mogelijke bijwerkingen te onderzoeken.

Innovatie medische technologie blijft achter

De innovatie in de medische sector blijft in Nederland achter. Oorzaak is de kloof tussen de ontwikkeling van kennis en toepassing ervan.

Dit concluderen onderzoekers van de Rotterdam School of Management. Zij stellen daarom dat het rendement uit investeringen in onderzoek en ontwikkeling van medische producten fors omhoog moet. Hiervoor is meer samenwerking nodig, effectief leiderschap en een professioneel middenkader.

De studie ‘Meer rendement uit R&D;’ is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Energiedrank kan voor hartproblemen zorgen

Red BullVolgens Australisch onderzoek kunnen energiedrankjes zoals Red Bull voor hartproblemen zorgen.

Het ging om een kleinschalige test bij een dertigtal studenten tussen de 20 en 24 jaar, die graag enkele blikjes Red Bull nuttigen als ze een stapje in de wereld zetten. Daaruit bleek dat zelfs het drinken van één blikje van 250 ml van deze caffeïnehoudende drank de “kleverigheid” van het bloed verhoogt en daardoor de kans vergroot dat zich bloedklonters vormen. Volgens de onderzoekers vertoonde het bloed van iemand die een blikje had gedronken een profiel dat sterk lijkt op dat van een persoon met een hartkwaal.

In een eerste reactie ontkent Red Bull dat de energiedrank gevaarlijk zou zijn.

Veel allochtonen zijn te dik

MeetlintVeel allochtonen zijn te dik. Meer dan de helft van de Turken (55 procent), Marokkanen (51 procent) en Antillianen (50 procent) zijn te zwaar. Bij Surinamers en autochtonen liggen deze percentages rond de 45 procent. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans ziekten op te lopen als diabetes, kanker en hart- en vaatproblemen. Vooral oudere allochtonen hebben te maken met ernstig overgewicht. Bij Turken en Marokkanen is de situatie volgens het SCP zelfs zorgwekkend te noemen. Er lijkt een verband te bestaan tussen ‘thuis zitten’, dus bijvoorbeeld langdurig werkloos of huisvrouw zijn, en overgewicht. Mensen die langdurig thuis zitten, zijn volgens onderzoekers ook vaker somber. Het is bekend dat mensen die somber zijn minder zin hebben in sport.

Allochtonen die goed Nederlands spreken, en veel contacten hebben met Nederlanders hebben volgens de onderzoekers net zoveel kans op overgewicht als autochtone Nederlanders. Volgens het SCP lijkt integratie dus een gunstig effect te hebben op gewicht.

Bron: Trouw

Jongeren laten weinig soa-testen doen

CondoomBijna de helft van seksueel actieve jongeren tussen de 18 en 35 jaar heeft zich wel eens zorgen gemaakt of ze een soa hebben. Van deze bezorgde jongeren doet slechts de helft een soa-test, aldus Soa Aids Nederland.

De belangrijkste redenen die ze aanvoeren om af te zien van een soa-test, zijn ‘ik heb geen lichamelijke klachten’ en ‘ik durf niet’. In haar nieuwe Vrij Veilig Campagne pakt Soa Aids Nederland deze redenen aan, die zijn gebaseerd op misverstanden. Het advies is om condoomgebruik vol te houden tot men zeker weet of men soa-vrij is na een soa-test. Jongeren gaan relatief vaak kortdurende, opeenvolgende liefdesrelaties aan waarbij het merendeel na verloop van tijd het condoom achterwege laat zonder eerst een soa-test te doen.

Van alle jongeren tussen de 18 en 35 jaar, zowel bezorgd als onbezorgd, heeft eenderde ooit een soa-test gedaan. Vrouwen laten zich vaker testen dan mannen. Onder seksueel actieve 15- tot 17-jarige jongeren is een soa-test nog minder gangbaar. In deze leeftijdscategorie heeft 5 procent ooit een soa-test gedaan. Daar staat tegenover dat een kwart van de 15- tot 17-jarigen zich wel eens zorgen heeft gemaakt over een soa. Zo’n 50 procent van de jongeren gaat voor een soa-test naar de huisarts en ruim eenderde gaat naar een GGD of soa-poli.

Alzheimer Centra brengen medicijnen tegen dementie dichterbij

HersenenDe Nederlandse Alzheimer Centra bevinden zich in de frontlinie van de internationale strijd tegen dementie met de ontwikkeling van twee hoopvolle nieuwe medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op het toonaangevende internationale congres ICAD (International Conference on Alzheimer’s Disease). Zonder medicijnen zal het aantal dementiepatiënten in 2050 zijn verdubbeld tot ruim een half miljoen.

Vaccin
Wetenschappers presenteerden de hoopvolle resultaten van het Alzheimervaccin Bapineuzumab. Dit medicijn – dat eiwittenophopingen in de hersenen van alzheimerpatiënten aanvalt – bleek bij ongeveer de helft van de alzheimerpatiënten de achteruitgang in kennis en kunde significant te vertragen. De Alzheimer Centra nemen daarom eind dit jaar deel aan een groot internationaal onderzoek naar het vaccin. Tijdens dit onderzoek wordt de werkzaamheid van het vaccin wereldwijd bij 4.100 patiënten onderzocht. Het onderzoek naar dit vaccin is baanbrekend omdat het medicijn vroeg in het ziekteproces ingrijpt. In theorie kan dit medicijn de ziekte veel effectiever remmen dan de huidige geneesmiddelen.

Voedingssupplement
Een andere hoopvol resultaat is de ontwikkeling van het voedingssupplement Solvenaid. Onderzoek opgezet en uitgevoerd door de drie Alzheimer Centra toonde aan dat het supplement het geheugen in het beginstadium van de ziekte aanzienlijk verbetert. Dit hoopvolle resultaat maakt de weg vrij voor vervolgonderzoek dat moet uitwijzen of het effect van dit supplement ook op langere termijn standhoudt.

Alzheimer Centra
Alzheimer Nederland werkt samen met de drie Alzheimer Centra; Maastricht, Amsterdam VUmc, en Nijmegen. Deze centra doen wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast doen zij onderzoek om de kwaliteit van leven van dementiepatiënten te verbeteren. Het werk van de Alzheimer Centra wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds met CBF Keur, dat zich al bijna 25 jaar inzet voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Dit doet Alzheimer Nederland door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Om het wetenschappelijk onderzoek naar dementie te stimuleren zal Alzheimer Nederland haar jaarlijkse bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek de komende jaren fors uitbreiden. Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Feiten en cijfers over dementie

Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor gaat kennis en kunde van de patiënt verloren, vaak in combinatie met veranderingen in persoonlijkheid en gedrag.

Dementie is niet te genezen. De verschijnselen worden met de tijd steeds ernstiger. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie.

Met de huidige medicijnen zijn de gevolgen van dementie bij sommige patiënten tijdelijk te remmen. Verder richten de medicamenteuze en therapeutische behandelingen van dementie zich in de praktijk vooral op de bestrijding van nevensymptomen van dementie, zoals hallucinaties, agressie, passiviteit, depressiviteit en gedragsstoornissen.
De meeste voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70 procent), gevolgd door vasculaire dementie (15 procent).
In Nederland hebben 270.000 mensen dementie.

De grootste risicofactor voor dementie is leeftijd.
Ruim 10 procent van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
Ruim 20 procent van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
Ruim 40 procent van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.

Medicijn stopt groei borstkanker

BorstonderzoekEen medicijn dat wordt gebruikt bij behandeling van broze botten kan ook worden ingezet tegen borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Sheffield, aldus GezondheidsNet.

De wetenschappers ontdekten dat tumoren stoppen met groeien door een combinatie van het medicijn tegen broze botten – Zometa – en de gebruikelijke chemotherapie en medicijnen tegen borstkanker.

Ook na het stoppen van de behandeling breidde de kanker zich niet verder uit. De onderzoekers denken dat de combinatie van de twee medicijnen beter werkt, dan de huidige medicijnen.

Zometa is veel goedkoper dan de medicijnen die tot nu toe werden voorgeschreven. Omdat beide medicijnen al veel gebruikt worden, denken de wetenschappers dat de behandelingen binnen twee jaar goedgekeurd kunnen worden.

De combinatie van de medicijnen wordt nu getest op 3000 vrouwen in Groot-Brittannië en de resultaten zijn binnen zes maanden bekend. De medicijncombinatie is alleen nog getest op muizen.