Geen rsi door langdurig computeren

ComputerDe gangbare veronderstelling dat mensen die veel achter de computer zitten een groter risico op rsi lopen blijkt onjuist. Uit het tweejarige onderzoek van Stefan IJmker blijkt precies het tegenovergestelde, namelijk dat er helemaal geen verband is tussen de duur van het computergebruik en het optreden van arm-, nek- en schouderklachten.

Wel lopen mensen die meerdere risicofactoren hebben, zoals een lage waardering van het werk en weinig variatie in werktaken, een hoger risico op deze rsi-klachten. IJmker promoveert op woensdag 2 juli aan VU medisch centrum. IJmker voerde als eerste in Nederland een langdurig onderzoek uit, belangrijk om oorzaak en gevolg in verband met rsi-klachten goed te kunnen onderscheiden. In het onderzoek werden twee jaar lang 2.000 kantoormedewerkers gevolgd. De deelnemers vulden iedere drie maanden een vragenlijst in en een programma op hun computer registreerde continu de tijdsduur die zij besteedden aan computertaken.

Het belangrijkste onderzoeksresultaat is dat er geen direct verband is tussen de duur van het computergebruik en klachten in arm, nek of schouders. Wel bleek dat het hebben van klachten in het verleden de kans dat je ook in de toekomst klachten krijgt met tenminste 400% vergroot. Verder blijkt dat het risico op rsi-klachten hoog is, wanneer een combinatie van de volgende factoren tegelijkertijd aanwezig zijn: ‘weinig variatie in werktaken’, ‘tegelijkertijd computer en telefoon gebruiken’, ‘lage waardering van het werk’, ‘overmatige toewijding aan het werk’ en ‘doorwerken tijdens lunchpauzes’. Om rsi-klachten te voorkomen adviseert IJmker een gelijktijdige aanpak van deze factoren.
[VU Medisch Centrum]

Rotterdam strijdt tegen overgewicht bij kinderen

Rotterdam moet blijven inzetten op preventie van overgewicht om te voorkomen dat kinderen in het basisonderwijs snel te dik worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond naar de effectiviteit van het project Lekker Fit!. Wethouder Geluk van Jeugd, Gezin en Onderwijs maakte deze resultaten bekend tijdens The Final voor het basisonderwijs, het grootste sportevenement voor leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Bij kinderen uit groep 3, 4 en 5 van het basisonderwijs stijgt het overgewicht met 4,6 procent tegenover 1,1 procent bij kinderen van dezelfde leeftijd die aan het Lekker Fit! project meedoen. De middelomtrek van deze kinderen is met 1 cm afgenomen en het uithoudingsvermogen is significant verbeterd. Volgens Geluk is dit onderzoek een bewijs dat Rotterdam met haar aanpak van overgewicht bij jonge kinderen de juiste weg heeft ingezet.

Lees verder bij de GGD Rotterdam

Amerikanen grootste drugsgebruikers

CocaïneVorige week waren ze van de eerste plaats verdreven op de obesitasranglijst, nu hebben de Amerikanen hebben weer een eerste plaats gehaald: ze zijn de grootste drugsgebruikers. Volgens een internationale studie die is gepubliceerd door het online wetenschappelijke magazine PLoS Medicine zijn ze de grootste consumenten van cannabis en cocaïne. Dit staat vandaag te lezen in de Telegraaf.

16,2 Procent van de Amerikanen heeft wel eens cocaïne geprobeerd en 42,4 procent heeft marihuana gebruikt. Op de tweede plaats volgt Nieuw-Zeeland met 4,3 procent cocaïne- en 41,9 procent marihuanagebruikers.

Nederland komt volgens de studie op 1,9 procent cocaïnegebruikers tegen 19,8 procent marihuanagebruikers. De Australische wetenschappers gebruikten voor hun onderzoek gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over 54.068 mensen uit zeventien landen.

Dikke kinderen hebben hoger sterfterisico op middelbare leeftijd

Kinderen overgewichtTieners met obesitas lopen meer risico dan slanke leeftijdsgenootjes om op middelbare leeftijd te sterven aan cardiovasculaire of andere ziekten.

Dat blijkt uit onderzoek van Tone Bjorge van de universiteit van Bergen in Noorwegen. Samen met zijn team boog hij zich over het sterfterisico in een cohort van 200.000 Noren die werden gevolgd vanaf de adolescentie tot op middelbare leeftijd.

Ze stelden vast dat personen die als tiener obees of zwaarlijvig waren, drie tot vier maal meer risico liepen om tijdens de follow-up te sterven aan cardiaal lijden. Ook hun risico om te sterven aan de gevolgen van colonkanker of ademhalingsaandoeningen zoals astma en emfyseem, was twee tot drie maal hoger dan bij volwassenen die als tiener slank waren.

Bjorge wijst erop dat het niet helemaal duidelijk is in welke mate de obesitas op jonge leeftijd op zich het sterfterisico verhoogt. Wie op tienerleeftijd obees is, blijft dat meestal op volwassen leeftijd. In ieder geval menen ze met hun studie te kunnen wijzen op het belang van de preventie van zwaarlijvigheid en obesitas bij jongeren.

Tijdens de follow-up van de bestudeerde groep (tot een gemiddelde leeftijd van 52 jaar) stierven er 9.650 van de 227.000 gevolgde personen. De resultaten van deze studie werden online gepubliceerd op de website van de American Journal of Epidemiology.
[Health Direct]

Negentig procent jongeren niet fit

Spelende kinderenBijna 90 procent van de Belgische jongeren is niet fit, ze halen bij een loopproef geen normaal conditieniveau. Dat blijkt uit de Fitclasstest, die 34.300 leerlingen secundair onderwijs het afgelopen schooljaar afgelegd hebben, aldus DeMorgen.

De looptest was een intervaltraining waarbij je binnen de “piepjes” van de ene kegel naar de andere kegel moest lopen. De tijd tussen de piepjes wordt steeds korter. De kinderen die na de looptest én een vetmeting eindigen op conditieniveau 5 zijn in goede conditie. Slechts 14 procent van de jongeren wist dit niveau te halen, terwijl dit niet zo moeilijk is. Met 2,5 à 3 uur per week recreatief bewegen, moet je dat moeiteloos halen.

Een derde van de jongeren strandde zelfs op niveau 1, een ander derde blijft hangen bij niveau 2 en meisjes doen het gemiddeld een half niveau slechter dan jongens.