Minder astma bij kinderen die vis eten

VisEen dieet rijk aan vis en levertraan zou mogelijk de kans op astma en allergische aandoeningen verminderen, zo blijkt uit een groot Scandinavisch onderzoek (Clinical and Experimental Allergy, november 2007), aldus Gezondheid.be.

Ruim 16.000 mensen beantwoordden een vragenlijst over vis- en levertraanconsumptie en astma en astmatische symptomen. Minder dan eenmaal per week vis eten bleek geassocieerd met meer astmatische symptomen, maar een hogere consumptie gaf geen verdere afname. Er werd geen dosis-respons relatie gevonden tussen visconsumptie tijdens de jeugd en astma op volwassen leeftijd, maar kinderen die nooit vis hadden gegeten bleken wel een verhoogde kans op astma te hebben en een jongere beginleeftijd. Het gebruik van levertraan door volwassenen gaf een U-vormige associatie met astma, waarbij het hoogste risico lag bij degenen die nooit en degenen die dagelijks levertraan gebruikten.

Verbod op verse en gedroogde paddo’s

PaddoAlle paddenstoelen met een hallucinogene werking (paddo’s) worden verboden. De paddo’s komen op lijst II van de Opiumwet. Hiermee wordt de verkoop van zowel bewerkte als onbewerkte paddo’s verboden. Dit staat in een Algemene maatregel van bestuur waarmee de ministerraad op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

Verkoop en bezit van gedroogde paddo’s was al langere tijd verboden. Voor verse paddo’s gaat dezelfde maatregel gelden.

In de meeste Europese landen geldt een vergelijkbaar verbod.

Hogere kans op huidkanker door lipgloss

Lipgloss of lippenbalsem in combinatie met zon(nebaden) verhoogt de kans op huidkanker. Volgens dr. Christine Brown van het Universitair Medisch Centrum in Dallas zou de glans van de smeersels ultraviolette zonnestralen aantrekken, dit in tegenstelling tot zonnebrandcrème. Door de ultraviolette zonnestralen wordt de kans op huidkanker groter dan wanneer je geen gloss gebruikt, aldus GezondheidsNet.

De huid van de lippen is erg dun en veroudert extra snel door de zon. Sneller dan de rest van je lichaam. Brown benadrukt dat je eerst een zonbeschermend product moet aanbrengen op je lippen voor je lipgloss gebruikt. Van de Amerikanen gebruikt 25 procent nooit bescherming voor hun lippen.

Catharinaziekenhuis helpt mensen met overgewicht

Het Catharinaziekenhuis in Eindhoven gaat in mei mensen helpen bij het afvallen. Het gaat om mensen die (licht) overgewicht hebben en uit gewoonte te veel eten.

Medewerkers van het ziekenhuis hebben een ‘langzaam-aan-dieet’ ontwikkeld en psychologen trainen de deelnemers aan het programma in het veranderen van hun eetgewoonten.

Miljoenen voor ontwikkeling vroege diagnostiek Alzheimer

Een consortium onder leiding van prof. dr. Mark van Buchem, hoogleraar neuroradiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum en dr. Bart van Berckel, nucleair geneeskundige aan het VU medisch centrum, heeft een miljoenensubsidie verworven voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Totaal is 15 miljoen euro beschikbaar. Het consortium richt zich op vroege diagnose van de ziekte en daarmee op mogelijke aangrijpingspunten voor behandeling.

Vicieuze cirkel
Op dit moment is de ziekte van Alzheimer alleen door hersenonderzoek na de dood met zekerheid vast te stellen. Hoe de ziekte ontstaat en zich ontwikkelt is nog grotendeels onbekend. Daarom konden tot nu toe ook geen effectieve medicijnen ontworpen worden. Prof. Mark van Buchem: “Het is een vicieuze cirkel. Om medicijnen te ontwikkelen moet je weten wat de ziekte in een vroeg stadium doet. Als je medicijnen gaat testen moet je de werking kunnen volgen. We willen geavanceerde, gevoelige technieken ontwikkelen waarmee we het ziekteproces tijdens het leven kunnen opsporen en volgen.”

Consortium
Het consortium voor dit project bestaat uit een aantal universitair medische instellingen. Daarnaast doen enkele bedrijven mee. De universitaire instellingen dragen een kwart van het totale bedrag bij, in medewerkers en faciliteiten. Ook de bedrijven zetten een kwart in, waarvan de helft ‘nieuw’ geld. De overheid legt de resterende helft van het bedrag bij. Het LUMC neemt de beeldvorming met MRI voor zijn rekening. Sinds vorig jaar beschikt het LUMC over een zeer gevoelig apparaat, de 7Tesla-scanner. Daarmee hopen Van Buchem en zijn medeonderzoekers in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer bepaalde, voor de ziekte kenmerkende stoffen in de hersenen te kunnen waarnemen.

Het VU medisch centrum richt zich op een andere beeldvormingstechniek, de PET-scan waarmee deze voor de ziekte van Alzheimer kenmerkende stoffen ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Verder worden nieuwe PET-technieken ontwikkeld die een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van de ziekte. In het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen zullen technieken ontwikkeld worden voor de analyse van hersenvocht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht richt zich op het ontwikkelen en toepassen van gevoelige psychologische testen.

Aanknopingspunten voor medicatie
Het geld voor het project is bedoeld voor vijf jaar. Van Buchem: “Dan hopen we een techniek of een combinatie van verschillende technieken te hebben waarmee we in een vroeg stadium de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen tijdens het leven. Hopelijk kunnen we dan de vicieuze cirkel doorbreken en aanknopingspunten vinden voor effectieve medicatie.”
[Persbericht LUMC]

Lig jij vanavond ook wakker?

SlaaptekortHeb jij ook zo’n moeite om op zondagavond in slaap te komen. Wees gerust, je bent niet de enige. Uit onderzoek van Monster Worldwide onder 25.000 werknemers in dertien landen ligt 75 procent van de werknemers op zondagavond wel eens naar het plafond te staren en kan de slaap niet vatten.

Voor eenderde van de Nederlanders is het wakker liggen een wekelijks terugkerend probleem. In Europa ligt dat gemiddelde op 42 procent, in Groot-Britannië en de Verenigde Staten is dit zelfs vijftig procent.

Nederlanders hebben weinig diabeteskennis

Diabetes - Bloedsuiker metenMeer dan de helft van de eerstelijns bloedverwanten van familie met diabetes type 2 weet niet dat zij zelf een groter risico loopt op deze aandoening (65%). Dit blijkt uit onderzoek van het Diabetes Fonds onder 807 respondenten. Tevens weet 78% van de respondenten niet dat diabetes type 2 vaak kan worden voorkomen door gezonder te eten en meer te bewegen.

In Nederland weten we dus weinig over diabetes. Dit terwijl bijna iedereen in zijn directe omgeving wel iemand kent met diabetes. Nederland telt op dit moment 850.000 mensen met diabetes. Jaarlijks groeit dit aantal met 70.000.

Het blijkt dat er een groot aantal misverstanden bestaat over diabetes. In de campagne wordt aan de hand van stellingen een aantal bestaande fabels en misverstanden opgehelderd, bijvoorbeeld of je diabetes kunt krijgen van je vader of moeder.

Top 4 misverstanden
1. Als je diabetes hebt mag je geen suiker – niet waar
2. Je kunt je kans op diabetes type 2 halveren – waar
3. Je kunt diabetes type 2 krijgen van je vader of moeder – waar
4. Genezing van type van type 1 diabetes komt steeds dichterbij – waar

Te weinig speelruimte voor kinderen

Spelende kinderenKinderen hebben buiten te weinig speelruimte. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de ‘Nationale Actie Ik wil buiten spelen’. Het oppervlak aan gemeentelijk beheerde speelgelegenheid in Nederlandse gemeenten is gemiddeld 1,4% en dat is nog niet de helft van de norm van drie procent speelgelegenheid. Deze norm is aanbevolen door het Ministerie van VROM. Het tekort aan veilige gemeentelijke speelruimte is ongeveer 27.000 voetbalvelden aan speelruimte.

Het is belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen. Het is goed voor de motoriek, de sociale vaardigheden en het zorgt voor minder overgewicht bij kinderen. Daarom wil De Nationale Actie Ik wil buiten spelen zorgen voor meer speelruimte voor de kinderen in Nederland.