Geheugen terug door hersenstimulatie

HersenenCanadese hersenchirurgen hebben een manier gevonden om vroege herinneringen terug te halen. De doorbraak werd toevallig gedaan bij een experimentele hersenoperatie. De doorbraak biedt mogelijk hoop voor dementerenden.

Met de experimentele hersenoperatie probeerden de artsen van het Toronto Western Hospital bij een 50-jarige man met ernstig overgewicht om de eetlust terug te dringen. De elektrodes in de hersenen zorgden echter voor gedetailleerde en levendige herinneringen van dertig jaar geleden, die hij eerst niet meer had.

Mogelijk dat de ontdekking mensen met geheugenverlies kan helpen. Wetenschappers hebben de hersenstimulatie inmiddels toegepast bij zes personen met Alzheimer. Volgens Lozano zijn de resultaten veelbelovend. De methode zou beter werken dan medicijnen.

Hersenstimulatie als behandeling is omstreden en niet risicoloss. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van chronische pijnen, depressies en Parkinson.

Gewichtsverlies door maagverkleining vermindert suikerziekte

In een nieuwe studie wordt het meest overtuigende bewijs tot nu toe geleverd voor de veronderstelling dat een maagverkleining zoals uitgevoerd bij obesitaspatiënten, diabetes kan genezen. Volgens de Australische onderzoekers hadden patiënten bij wie een maagverkleining uitgevoerd was een vijf keer grotere kans op genezing van hun diabetes binnen twee jaar dan patiënten die de gewone diabetes-behandeling kregen. De meeste patiënten die een operatie ondergingen, konden uiteindelijk stoppen met de diabetes-medicatie en hadden normale bloeduitslagen. De maagverkleining die uitgevoerd was, bestond uit het aanbrengen van een maagband. Een zogenaamde ‘gastric bypass’ zou zelfs tot nog betere resultaten leiden, met een vermindering van de diabetes in slecht enkele dagen tot een maand, aldus Ziekenhuis.nl

Deskundigen op het gebied van diabetes vinden dat een dergelijke operatie geschikt kan zijn voor bepaalde diabetespatiënten met overgewicht, maar verder onderzoek is nodig om te bepalen hoe lang het goede resultaat aanhoudt en welke patiënten er het meeste baat bij hebben. De operatierisico’s moeten goed afgewogen worden tegen de bijwerkingen van diabetesmedicatie en de gezondheidsrisico’s die diabetes op de lange termijn met zich meebrengt. Alle experts zijn het er unaniem over eens dat operaties tegen overgewicht, zoals de maagverkleining, sowieso niet toegepast mogen worden bij diabetespatiënten die geen overgewicht hebben.

Nieuwe fase in strijd tegen baarmoederhalskanker

BaarmoederhalsDe strijd tegen baarmoederhalskanker biedt hoopgevende resultaten. Na de recente introductie van een vaccin dat het ontstaan van de ziekte tegengaat, is er nu ook zicht op een nieuwe, effectieve behandeling. UMCG-onderzoeker Annelies Riezebos-Brilman ontwikkelde een veelbelovende methode met een gemodificeerd virus om het immuunsysteem zo te stimuleren dat kankercellen vernietigd kunnen worden.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door infectie met bepaalde subtypen van het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus wordt overgedragen door seksueel contact. De meeste mensen worden er op enig moment mee besmet, maar over het algemeen weet het immuunsysteem de infectie de kop in te drukken. Soms schiet het immuunsysteem echter tekort en bestaat de kans dat zich baarmoederhalskanker ontwikkelt.

Effect gemodificeerd virus
Riezebos-Brilman onderzocht de mogelijkheid het immuunsysteem zodanig te stimuleren dat er een heel sterke afweer ontstaat tegen baarmoederhalskanker en de voorstadia daarvan. Hiertoe gebruikte ze een gemodificeerd virus, het Semliki Forest virus. Dit gemodificeerde virus zorgt ervoor dat cellen grote hoeveelheden van de eiwitten E6 en E7, die ook in baarmoederhalskankercellen zitten, gaan aanmaken. Hierdoor worden immuuncellen geactiveerd om de kankercellen te herkennen en te doden. De onderzoekster toont aan dat een lage dosis van het vaccin voldoende is om, in muizen, grote tumoren te doen verdwijnen. Omdat de resultaten met muizen zeer hoopgevend zijn, is een klinische studie in voorbereiding, waarin de effectiviteit van het nieuwe vaccin bij patiënten onderzocht zal worden.

Vaccin en behandeling
In Nederland wordt jaarlijks bij bijna 600 vrouwen baarmoederhalskanker en bij ongeveer 5000 vrouwen een voorstadium van deze ziekte geconstateerd. Sinds kort is er een preventief vaccin tegen baarmoederhalskanker op de markt. Dit vaccin lijkt erg effectief. Echter het beschermt slechts tegen een deel van de HPV’s die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken, en vaccinatie zal pas over enkele tientallen jaren zijn vruchten afwerpen. Nog veel vrouwen zullen daarom baarmoederhalskanker of voorstadia van de ziekte krijgen. Daarom is en blijft de ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode van groot belang.
[Zorgkrant]

Eén joint net zo kankerverwekkend als 20 sigaretten

WietHet roken van een jointje is schadelijker dan het roken van sigaretten en uit een Nieuw-Zeelands onderzoek blijkt nu hoeveel schadelijker. De rook van een joint is even kankerverwekkend als die van twintig sigaretten. Personen die tien jaar lang een joint per dag rookten, of vijf jaar lang twee per dag, hadden 5,7 keer zoveel kans op longkanker als niet-gebruikers.

De rook van een enkele joint is net zo ongezond als die van twintig sigaretten. Er zit meer amoniak, stikstofmonoxide en stikstofoxide in de rook van wiet dan in sigarettenrook, bleek al uit eerder onderzoek.

In totaal zijn ruim tachtig blowers onderzocht. Ook hun andere leefgewoonten en ziektegeschiedenis zijn in het onderzoek meegenomen. De uitkomsten zijn vergeleken met die van niet-blowers. De resultaten staan in de nieuwste editie van het European Respiratory Journal.

Zie ook:
Drie joints even giftig als heel pakje sigaretten
Marihuana is slecht voor het geheugen

Autorijden met Alzheimer niet verstandig

Het is niet verstandig om te gaan autorijden met een milde vorm van de ziekte van Alzheimer. Deze mensen hebben vaker ongelukken dan bestuurders zonder hersenaandoening. Bij een zeer milde vorm van Alzheimer, is veilig rijden geen probleem, maar mensen met een milde vorm van Alzheimer falen vier keer zo vaak voor een rijtest en zijn zij vaker betrokken bij ongelukken. Dit blijkt uit onderzoek van Rhode Island Hospital en Brown University, gepubliceerd in Neurology, aldus GezondheidsNet.

Voor het onderzoek volgden zij 84 mensen met beginnende Alzheimer en 44 controlepersonen. Al met al kunnen mensen met een beginnende dementie als Alzheimer nog lange tijd veilig rijden. Maar aangezien de rijvaardigheid hard achteruit kan hollen, raden de onderzoekers aan om patiënten elk half jaar te controleren. Patiënten met een lage opleiding of een hoge leeftijd waren sneller niet meer in staat om veilig te rijden.

De onderzoekers proberen nu betrouwbare testen te maken waarmee doktoren de rijvaardigheid van hun patiënt kunnen beoordelen. Zodat zij van achter hun bureau een correcte uitspraak kunnen doen over de rijveiligheid van de patiënt.

Mogelijke doorbraak in behandeling suikerziekte

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn er in geslaagd om uit de pancreas van volwassen muizen cellen te isoleren die insulineproducerende cellen kunnen vormen. Als die cellen ook in de pancreas van mensen voorkomen, is dat goed nieuws voor patiënten met diabetes die onvoldoende insuline aanmaken omdat ze een tekort aan insulineproducerende cellen hebben. Dat laat de VUB weten.

Insuline
De stof insuline is nodig in ons lichaam om suiker, onze primaire energiebron, uit het bloed in onze cellen te loodsen. Wanneer er geen of te weinig insuline geproduceerd wordt in de pancreas raakt de suiker niet in de cellen, en stijgt het suikergehalte in het bloed, wat aanleiding geeft tot allerlei complicaties. Dat is wat gebeurt bij diabetespatiënten.

Pancreas van muizen
De onderzoekers hebben nu ontdekt dat er in de pancreas van volwassen muizen cellen aanwezig zijn die kunnen aanleiding geven tot cellen die insuline produceren, de zogenaamde betacellen. Het onderzoek daarvoor verliep in twee fasen. Eerst werd bij volwassen muizen weefselschade toegebracht aan de pancreas, om het proces dat zorgt voor de activering van “voorlopercellen”, de voorlopers van insulineproducerende cellen, te stimuleren. Die cellen zijn namelijk moeilijk te activeren.

Cellen isoleren
Vervolgens werden die voorlopercellen gemerkt, zodat de onderzoekers de cellen konden opsporen en isoleren. Daaruit bleek dat er wel degelijk voorlopers van betacellen aanwezig zijn in de pancreas van volwassen muizen.

Nu moet er verder onderzoek gedaan worden om na te gaan of de voorlopercellen ook in de pancreas van volwassen mensen aanwezig zijn. Als dat het geval is, moet nog worden nagegaan op welke manier of via welke factoren ze tot goed functionerende insulinecellen kunnen worden omgezet.

Schade
“Streefdoel is om door behandeling met die factoren de voorlopercellen te activeren zonder dat er daarvoor eerst schade moet worden toegebracht aan de menselijke pancreas”, legt professor Harry Heimberg uit. Hij wijst erop dat het toebrengen van weefselschade een vrij ingrijpende actie is.

Vermenigvuldigen
Als blijkt dat de voorlopercellen ook aanwezig zijn in de pancreas van volwassen mensen, en als de nodige activeringsfactoren gevonden worden, zou dat ertoe kunnen leiden dat de cellen in het lab vermenigvuldigd kunnen worden, waarna ze weer ingeplant kunnen worden. Hoewel Heimberg erop wijst dat dat nog niet voor de nabije toekomst is, houden de resultaten wel hoop in voor de toekomst van betaceltransplantaties.

Tekort aan donororganen
Nu kan transplantatie nog maar bij weinig patiënten worden toegepast door het grote tekort aan donororganen, zeggen de onderzoekers. Het onderzoek kan een eerste aanzet zijn om transplantatie op grotere schaal mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is dat er samengewerkt wordt met immunologen, aangezien transplantatie erg nauw verbonden is met de studie van het immuunsysteem. Dat is ook wat gebeurt binnen het kader van het VUB-onderzoek.

Geen verbod op electronische sigaret SuperSmoker

SuperSmokerEr komt voorlopig geen verbod op de SuperSmoker, maar er mag geen reclame meer voor de elektronische sigaret worden gemaakt. Dat heeft Minister Klink van VWS vandaag besloten.

Klink is van mening dat de electronische sigaret een geneesmiddel is en daarom moet het eerst goedgekeurd worden door het College ter Beoordeling Geneesmiddelen. Het CBG zal dan de veiligheid van het product vaststellen en zich uitspreken hoe het product op de markt mag komen: uitsluitend op recept, uitsluitend via de apotheker of drogist of in de algemene verkoop.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft daarnaast gewaarschuwd voor de elektronische sigaret. Volgens de IGZ is er te weinig bekend over het product, onder meer over mogelijke schadelijke effecten op de lange termijn. Ze zeggen daarom niet te kunnen garanderen dat de elektronische sigaret SuperSmoker veilig is.

Op dit moment heeft een aantal Europese landen, zoals Oostenrijk en België, besloten de elektronische sigaret de status van geneesmiddel te geven. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, hebben nog geen besluit genomen. Daarnaast zijn er nog een aantal landen waar de elektronische sigaret niet op de markt is gebracht. In de Verenigde Staten heeft de FDA de elektronische sigaret vanwege de gezondheidsrisico’s de status van geneesmiddel gegeven.

Zie ook:
Elektrische sigaret verboden in België
Mogelijk verbod op SuperSmoker (elektronische sigaret)

Update 08-02

Reclameverbod e-sigaret gehandhaafd

Het bedrijf E-smoking mag van de rechter geen reclame maken voor de elektronische sigaret.

De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat E-Smoking had aangespannen. De voorzieningenrechter heeft de vordering van het bedrijf afgewezen. Dat houdt in dat het reclameverbod voor de elektronische sigaret, voorlopig uitgaande van de veronderstelling dat het om een geneesmiddel gaat, onverkort door de Inspectie van de Gezondheidszorg kan worden gehandhaafd.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat geenszins valt uit te sluiten dat de elektronische sigaret voorlopig moet worden aangemerkt als geneesmiddel. E-smoking kan een registratieprocedure starten bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, aldus de rechtbank.

De elektronische sigaret wordt voorlopig niet van de markt gehaald.

De rechter vindt dit handhavingsbeleid niet onredelijk, zolang in Europees verband nog geen definitief uitsluitsel is gegeven over de vraag of de lidstaten dit product als geneesmiddel beschouwen.

Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn tevreden over de uitspraak.
[Nieuwsbericht VWS, 8 februari 2008]

Speciale sokken met zilver voor diabetespatiënten

Speciaal voor suikerpatiënten komt het sportmerk X-Socks met een speciale sok, de Air Force 1, op de markt. De speciale sokken bevatten zilver en zijn bedoeld voor diabetespatiënten type 2 om op deze manier beschadigingen aan de voet te voorkomen. Zilver heeft een genezende en desinfecterende werking heeft op de huid, aldus diverse kranten vandaag.

Mensen met diabetes hebben vaak last van voetbeschadiging. De zenuwuiteinden zijn dan beschadigd (neuropathie) en hierdoor is de voet minder gevoelig, daardoor ontstaat letsel en worden wondjes slecht waargenomen.

De sokken van X-Socks hebben een polyamide kern en een oppervlakte van 99 procent puur zilver. Daardoor is minimaal 80 procent van de voetzool continu in aanraking met het pure zilver. Zo worden de kleinste wondjes gedesinfecteerd en infecties vermeden.