Mogelijk verbod op SuperSmoker (elektronische sigaret)

SuperSmokerMinister Klink van Volksgezondheid overweegt de elektronische sigaret, de SuperSmoker, uit de handel te laten halen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet de SuperSmoker als een geneesmiddel en het heeft niet de vereiste vergunning om als zodanig verkocht te worden. Naar verwachting neemt de minister begin januari een besluit.

Ook vindt hij dat er in Europees verband afspraken moet worden gemaakt over het toelaten van de elektronische sigaret, waarmee rokers wel nicotine binnenkrijgen maar niet meer het schadelijke teer. Nicotine is een giftige en verslavende stof voor mensen. Het is niet voor niets dat van producten zoals nicotinepleisters en -kauwgom ook eerst moest worden vastgesteld of deze veilig in gebruik zijn, en daarvoor ook een vergunning aangevraagd moest worden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Update 08-02

Reclameverbod e-sigaret gehandhaafd

Het bedrijf E-smoking mag van de rechter geen reclame maken voor de elektronische sigaret.

De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat E-Smoking had aangespannen. De voorzieningenrechter heeft de vordering van het bedrijf afgewezen. Dat houdt in dat het reclameverbod voor de elektronische sigaret, voorlopig uitgaande van de veronderstelling dat het om een geneesmiddel gaat, onverkort door de Inspectie van de Gezondheidszorg kan worden gehandhaafd.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat geenszins valt uit te sluiten dat de elektronische sigaret voorlopig moet worden aangemerkt als geneesmiddel. E-smoking kan een registratieprocedure starten bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, aldus de rechtbank.

De elektronische sigaret wordt voorlopig niet van de markt gehaald.

De rechter vindt dit handhavingsbeleid niet onredelijk, zolang in Europees verband nog geen definitief uitsluitsel is gegeven over de vraag of de lidstaten dit product als geneesmiddel beschouwen.

Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn tevreden over de uitspraak.
[Nieuwsbericht VWS, 8 februari 2008]

Roken belangrijke risicofactor voor ontwikkelen astma

Actief roken is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van astma bij adolescenten en volwassenen. Roken versterkt ook andere allergische luchtwegontstekingen. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Katrien Moerloose van de vakgroep Longziekten van de UGent en het UZ Gent.

Astma
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die gepaard gaat met een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor verscheidene prikkels en omkeerbare luchtwegobstructie. Wereldwijd lijden 300 miljoen mensen aan astma en dit aantal neemt nog toe, vooral bij kinderen. De symptomen van astma bestaan uit terugkerende episodes van hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een beklemmend gevoel ter hoogte van de borst.

De risicofactoren voor astma worden opgedeeld in gastheerfactoren (zoals genetische voorbeschiktheid, erfelijke aanleg en bronchiale hyperreactiviteit) en omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren lokken de ontwikkeling van astma uit, wat kan leiden tot de typische astma-aanvallen. Hiertoe behoren de blootstelling aan allergenen (stoffen binnen- en buitenshuis waaraan het lichaam allergisch kan worden) maar ook tabaksrook, luchtvervuiling en respiratoire infecties.

Roken en astma
Verschillende epidemiologische studies suggereren dat zowel actief als passief roken bestaand astma kunnen verergeren. Van passief roken wordt daarenboven aangenomen dat het astma kan veroorzaken bij kinderen en volwassenen.

In haar doctoraatsonderzoek onderzocht dr. Moerloose wat in weinig medische literatuur beschreven wordt: het verband tussen actief roken en het ontstaan van astma. Via experimenten met muizen toonde ze aan dat sigarettenrook de normale tolerantie van de long voor onschuldige allergenen kan verstoren. Dit kan leiden tot sensibilisatie (het gevoelig worden van de long voor dit -normaal gesproken- onschuldig allergeen). Actief roken is met andere woorden een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van astma.

In een andere reeks experimenten toonde dr. Moerloose aan dat roken een vooraf bestaande allergische luchtwegontsteking kan verergeren. Het sensibiliseren met allergeen, gevolgd door een herhaalde blootstelling aan dit allergeen in combinatie met sigarettenrook, leidde tot een verhoogde gevoeligheid en meer uitgesproken ontsteking van de luchtwegen, en tot blijvende structurele veranderingen van de luchtwegen (remodeling). Deze studies maken het mogelijk om de mechanismen die daarvoor verantwoordelijk zijn, verder te ontrafelen.
[Universiteit Gent]

Couveusekinderen grotere kans op diabetes

Ouders van te vroeg geboren kinderen hebben, naarmate hun kinderen opgroeien, een extra verantwoordelijkheid bij het letten op hun kinderen.

Hun kinderen hebben namelijk een verhoogd risico op diabetes, een iets verhoogde bloeddruk, zijn vaker wat te dik en hebben hun vet dan op een ongezonde plek opgehoopt, op hun buik.

Kinderarts-in-opleiding Martijn Finken promoveerde eind november op die stofwisselingsprobelemen van de POPS-populatie op 19-jarige leeftijd. Zijn onderzoek maakte deel uit van de POPS-studie. POPS staat voor ‘project on preterm and small for gestational age infants’. In deze studie zijn alle Nederlandse kinderen die in 1983 voor de 32ste zwangerschapsweek, of met een gewicht van minder dan 1500 gram werden geboren om de paar jaar onderzocht en getest- voor het laatst toen ze 19 waren. Het onderzoek is van TNO, het Leids Universitair Medisch Centrum en de tien Nederlandse intensive-care afdelingen voor tevroeggeborenen.

Vet verbranden door rechtop staan

Een opmerkelijke uitkomst van een onderzoekje; je kan vet verbranden door uit je luie stoel te komen en rechtop te gaan staan. Tot die ontdekking kwam professor Marc Hamilton van de universiteit van Missouri-Columbia. Want iemand rechtop staat, verbrandt vetten die juist worden opgeslagen als je zit.

Het zitten schakelt een enzym buiten werking dat bedoeld is om vet af te breken. Het vet wordt dan opgeslagen als adiposeweefsel en gaat niet naar de spieren, waar het wordt verbrand.

Uit een onderzoekje bij ratten bleek dat dit enzym, lipase, al na enkele uren stilzitten op non-actief komt te staan. Wie rechtop staat brengt die lipase weer in actie. Kortom, kom eens wat vaker uit je luie stoel!

Slaapbehoefte kind verschilt enorm

Het is niet mogelijk dat er een algemeen advies komt over het aantal uren slaap dat een kind nodig heeft. Want als een kind fit wakker wordt, betekent het dat hij genoeg slaap heeft gehad. Je kunt een kind niet in een vast slaapritme dwingen, zeggen Zwitserse onderzoekers. Als je een korte slaper te vroeg naar bed stuurt, leidt dat juist tot slaapproblemen. Als kinderen ’s morgens fit opstaan, is dat een teken dat ze genoeg bedrust krijgen. Er valt dus geen algemeen advies te geven over hoeveel uren slaap een kind nodig heeft.

Dit staat te lezen in een studie onder 305 kinderen. Zij werden gevolgd van hun eerste tot hun tiende levensjaar. Het aantal uren slaap van kind tot kind verschilt enorm. Maar per kind blijven de slaapgewoonten hetzelfde. Peuters die lang slapen, doen dat op hun tiende nog. Dat geldt ook voor de kinderen die weinig slaap nodig hebben.

Inhoud koelkast is vooral ongezond

KoelkastNederlanders zijn gek op sauzen en vet vlees, want onze koelkast ligt er helemaal vol mee. In onze koelkasten ligt weliswaar gezond voedsel maar sauzen en vet vlees bezoedelen die inhoud. De inhoud van onze koelkast krijgt dat ook slechts een mager zesje.

De gegevens komen uit onderzoek van Je Echte Leeftijd. Aan zogenaamde “koelkasttest” namen 863 Nederlanders deel en hiervan gaf ruim 63 procent aan 200 gram groenten of meer per dag in de koelkast te bewaren. En bij zes op de tien Nederlanders vind je 2 of meer stuks fruit in de ijskast.

Helaas worden onze koelkasten ook massaal ingenomen door sauzen, drank en andere lekkernijen. Bij 30 procent van de Nederlanders ligt er roomkaas, volvette kaas, mascarpone en Franse kazen in de koelkast. Elf procent heeft geen vette kazen, maar vooral vette vleeswaren, zoals worst en salami in de koelkast.

Doe zelf de koelkasttest op www.jeechteleeftijd.nl

Gezonder eten, meer sporten en afslanken!

Appels - meetlintGezonder eten, meer sporten en afslanken zijn de goede voornemens voor 2008. Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction. Een kwart van de bevolking heeft goede voornemens voor volgend jaar. Het meest genoemde voornemen is gezonder eten, 42 procent heeft plannen daartoe.

Meer sporten en minder stressen delen met beide 36 procent een tweede plaats. Een derde van degenen met goede voornemens wil afslanken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een internetpanel van 711 respondenten. Zij zouden een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 65 jaar.

Nederlanders drinken steeds meer light-frisdrank

Frisdrank flesjeLight-frisdrank wordt steeds populairder. Uit cijfers van de Nederlandse Frisdrankenindustrie blijkt dat inmiddels ruim dertig procent van alle frisdrank die Nederlanders drinken light is. Dit is een goede trend, door gewone frisdrank te vervangen door ‘light’, krijg je een stuk minder calorieën binnen. En dat is belangrijk om overgewicht te voorkomen, aldus het Voedingcentrum.

Gemiddeld drinkt een Nederlander ongeveer een kwart liter frisdrank per dag. Per glas (225 ml) krijg je bij normale frisdrank zo’n 85 kilocalorieën binnen. Dat is vergelijkbaar met de calorieën in drie speculaasjes of een eierkoek. (zie Caloriechecker) Daar komt bij dat de calorieën in frisdrank vaak ongemerkt naar binnen gaan. Frisdrank zorgt niet dat je minder gaat eten. Daarom is het beter om te kiezen voor dranken die geen energie leveren, zoals light frisdrank, koffie en thee zonder suiker en water.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat suikerrijke dranken bijdragen aan de wereldwijde toename van overgewicht. Het World Cancer Research Fund (WCRF) gaat hier op in in haar onlangs uitgebrachte rapport. Een belangrijk advies om overgewicht te voorkomen is om de consumptie van producten met veel vet en suiker te beperken. Daar horen frisdranken met suiker bij.

Er is steeds meer keus als het gaat om frisdranken zonder of met minder suiker. Bekijk wel altijd de voedingswaarde. Veel ‘light’ dranken leveren niet of nauwelijks calorieën, maar er zijn er ook waarin de suiker slechts gedeeltelijk is vervangen door zoetstof. Ook light dranken met sap kunnen nog altijd redelijk wat calorieën bevatten.