Onderzoek naar Sonja Bakker-dieet en Lady Line-dieet

Appel - meetlintWageningen Universiteit gaat een vergelijkend onderzoek doen naar verschillende afslankdiëten. De onderzoekers gaan de effecten vergelijken van het Lady Line-dieet, het Sonja Bakker-dieet en een afslankdieet volgens de Richtlijnen goede voeding.

De onderzoekers willen meer te weten komen over de commerciële en andere diëten waarmee veel mensen proberen af te slanken en vooral welk dieet in de praktijk het beste werkt.

Volgens de onderzoekers is bijv. het dieet van Sonja Bakker vooral een streng dieet. De grote kracht is de duidelijkheid waarmee Sonja Bakker haar dieet heeft opgeschreven, en de herkenbare levensmiddelen waaruit het bestaat. Het Lady Line-dieet is minder rigoureus dan dat van Sonja Bakker en is bovendien meer dan een dieet. Het biedt behalve een dieet ook een trainingsprogramma aan.

Voor het onderzoek worden vijftig deelnemers acht maanden gevolgd terwijl ze één van de diëten volgen. Eén jaar later worden ze nogmaals opgezocht.

Onderzoek naar bijwerkingen antirookmiddel Champix

ChampixDe FDA, de Amerikaanse geneesmiddelen autoriteit, gaat de bijwerkingen van het antirookmiddel Champix onderzoeken. Het onderzoek richt zich op het risico op zelfmoordgedachten en verhoogde depressie. Ook het Europees geneesmiddelenagentschap EMEA gaat Champix opnieuw bekijken en vraagt verhoogde waakzaamheid.

Farmaceut Pfizer heeft naar aanleiding van enkele alarmerende berichten de bijsluiter aangepast, maar ze zijn wel van mening dat er geen aantoonbaar oorzakelijk verband is.

Zie ook:
Antirookmiddel Champix populair in de VS
Champix – nieuw middel om te stoppen met roken
Nieuw antirookmiddel goedgekeurd

Handen wassen voorkomt verspreiding griepvirus

Handen wassenDe verspreiding van het griepvirus en ziektes zoals SARS is eenvoudig tegen te gaan door simpele maatregelen zoals handen wassen en een mondkapje. Deze maatregelen zijn een stuk effectiever en goedkoper dan vaccinaties en medicijnen. Dit zeggen Britse onderzoekers in reactie op de angst voor een grieppandemie in Engeland, aldus GezondheidsNet.

Volgens de onderzoekers blijkt het gebruik van mondkapjes in combinatie met handen wassen de beste manier is om een griepuitbraak te voorkomen. Regelmatig je handen wassen met water en zeep leidt al tot een kleinere kans op verspreiding van griepvirussen en andere virussen.

Licht overgewicht vermindert overlijdingsrisico

Appel - meetlintLicht overgewicht vermindert het risico op overlijden door ziekte, ondergewicht verhoogt dit risico. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en het nationaal centrum voor kankeronderzoek. Volgens de onderzoekers geldt het voor alle gezondheidsproblemen behalve hart- en vaatziektes en kanker.

De onderzoekers vergeleken de overlijdensgegevens en de Body Mass Index van meer dan twee miljoen Amerikanen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat een milde vorm van overgewicht de kansen op overlijden verminderd. Personen met een paar kilootjes extra herstellen blijkbaar gemakkelijker van operaties en infecties.

Lage vaccinatiegraad baarmoederhalskanker

BaarmoederhalsPer 1 november 2006 is een vaccin tegen baarmoederhalskanker op de markt gekomen. Mensen die gevaccineerd willen worden, moeten dit vooralsnog zelf betalen. Na bijna een jaar zijn hebben ongeveer 4.500 vrouwen zich laten vaccineren. Daarmee is de vaccinatiegraad op dit moment 0,3 procent.

Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door een infectie met een humaan pappilomavirus (HPV). Per 1 november 2006 is Gardasil op de markt gekomen. Dit is vaccin is een middel om infectie met HPV te voorkomen, waardoor baarmoederhalskanker zich niet kan ontwikkelen. Het vaccin geeft overigens geen volledige bescherming. Het beschermt tegen de typen die verantwoordelijk zijn voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Voor een effectieve bescherming zijn 3 vaccinaties nodig in een periode van ongeveer 6 maanden, bij voorkeur voordat het eerste seksuele contact heeft plaatsgevonden. De vaccinaties bieden dan een bescherming tegen infectie voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Het is op dit moment niet bekend of er na deze periode een nieuwe vaccinatie plaats zou moeten vinden of dat het vaccin langer bescherming biedt. Vanaf 1 november 2007 is Cervarix geïntroduceerd. Ook dit is een vaccin ter voorkoming van HPV.

Geen vergoeding
Minister Klink heeft Gardasil op advies van het College voor zorgverzekeringen niet opgenomen in het basispakket. Naar verwachting zal de Gezondheidsraad aan het einde van dit jaar adviseren over de opname van de HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Ondertussen nemen steeds meer landen in Europa het HPV-vaccin op in hun vaccinatieprogramma. Na Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Spanje en Zwitserland, volgde onlangs ook Groot-Brittannië. Zolang vaccinatie niet in het basispakket of het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen, moet deze vooralsnog door de mensen zelf worden betaald. De kosten bedragen bijna € 375,- voor 3 vaccins. Dit is inclusief de vergoeding voor de dienstverlening door de apotheek, maar exclusief de kosten die de arts voor de toediening van het vaccin in rekening brengt. Er is geen prijsverschil tussen Gardasil en Cevarix. Overigens vergoedt een beperkt aantal zorgverzekeraars de vaccinatie geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering.

Vaccinatiegraad
Openbare apothekers verstrekten in de periode november 2006 tot en met september 2007 ruim 10.000 vaccins aan bijna 4.500 personen. Omdat de HPV infectie seksueel overdraagbaar is kunnen ook jongens beschermd worden tegen ontwikkeling van HPV. Toch bestaat de huidige groep gevaccineerden vrijwel uitsluitend uit meisjes en vrouwen. Iets minder dan de helft van hiervan is inmiddels volledig gevaccineerd. Ruim een kwart heeft twee vaccinaties ontvangen en het resterende kwart ontving één vaccin. De gemiddelde leeftijd van de (gedeeltelijk) gevaccineerde vrouwen is bijna 18 jaar. Bijna één derde van de meisjes is 15 jaar of jonger. Ongeveer de helft behoort tot de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jarigen. Hoewel de indicatie van het vaccin gebaseerd is op de werkzaamheid van het vaccin bij meisjes en vrouwen van 9 tot 26 jaar, is ruim 6 procent van de gevaccineerden ouder dan 25 jaar. Ongeveer 1,6 miljoen meisjes en vrouwen komen op grond van hun leeftijd voor vaccinatie in aanmerking. Op basis van huidige aantal gevaccineerde personen van 4.500, komt dit neer op een vaccinatiegraad van 0,3%.

Van de bijna 4.500 meisjes en vrouwen die zich tot nu toe tegen baarmoederhalskanker hebben laten vaccineren, behoort de ruim helft tot de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar.
[Stichting Farmaceutische Kengetallen]

Reumapatiënten worden goed behandeld in Nederland

Reuma handenUit een internationaal kwaliteitsonderzoek onder reumacentra blijkt dat reumapatiënten in Nederland de beste behandeling krijgen. Patiënten met reuma hebben in Nederland goede toegang tot specialisten en ze beschikken over de nieuwste medicamenten. Een Amerikaanse universiteit onderzocht zestig reumacentra uit achttien landen. In Nederland werden het Medisch Spectrum Twente, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het St. Fransiscus Gasthuis in Rotterdam onderzocht.

Elke reumapraktijk onderzocht vorig jaar honderd patiënten met chronische gewrichtsreuma. Daarbij werd gekeken naar de mate van de pijn in 28 gewrichten, de bloedbezinkingswaarde en het welbevinden van de patiënt.

Waarschuwing voor bijwerkingen Protelos

ProtelosDe Europese geneesmiddelenautoriteiten EMEA waarschuwt voor ernstige bijwerkingen van het geneesmiddel Protelos. Bij het EMEA zijn zestien gevallen gemeld van mensen die daarvan het slachtoffer werden, van wie er twee zijn overleden.

De geneesmiddelenautoriteit heeft de Franse producent Servier gevraagd de bijsluiter van Protlos aan te passen. Protelos wordt aan oudere vrouwen die aan botontkalking lijden voorgeschreven en bevat het middel strontiumranelaat. Protelos gaat de ontkalking tegen en bevordert de aanmaak van bot, waardoor de desbetreffende vrouwen minder risico lopen hun heup of wervels te breken.

Patiënten die overgevoelig voor het middel strontiumranelaat zijn, krijgen drie tot zes weken na het begin van de behandeling huiduitslag, waarna zij koorts, gezwollen klieren en lever-, nier- en longproblemen krijgen.

Patiënten die bij zichzelf een huiduitslag constateren, wordt dringend verzocht het middel niet meer te gebruiken en zich tot hun huisarts te wenden. Als de behandeling is gestaakt, moet het niet meer aan de desbetreffende patiënt worden voorgeschreven.

Astmapatiënten moeten op hun gewicht letten

Inhalator - astmaAstmapatienten moeten op hun gewicht letten en zorgen dat ze niet te veel aankomen. Bij gewichtstoename wordt de ziekte erger en dat gebeurt al van zodra ze 2,5 kilo aankomen. Dat blijkt uit een studie onder vijfduizend patiënten in Dallas, aldus DeMorgen.be.

De onderzoekers onderzochten het effect gewichtsverandering bij astmapatiënten op hun ziektesymptomen. Van de patiënten die op een jaar tijd ten minste 2,5 kilo aankwamen, bleek de ziekte erger te zijn geworden. Van de astmapatiënten die dikker geworden waren had 22,9 procent drie of meer problemen bij hun astmacontrole. Bij de astmapatiënten waarvan het gewicht stabiel was gebleven, was dit 15,9 procent.

Ook de levenskwaliteit van de astmapatiënten werd gemeten. Bij de patiënten met astma met een stabiel gewicht kreeg die een score van 5,1 op een schaal over de levenskwaliteit van astmapatiënten. Bij de patiënten die een gewichtstoename hadden, lag die score op 4,9. Deze patiënten bleken vaker naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te moeten. Ze maken ook meer kans om tijdelijk hoge doses corticoïden nodig te hebben.