Camera ondersteunt diagnose slaapapneu

Onderzoekers van de universiteit in Texas hebben een camera ontwikkelt waarmee een betere diagnose van slaapapneu kan worden gesteld. De camera meet op afstand de veranderingen in warmte als mensen in- en uitademen. Zo kan de camera ademhalingsstoornissen ontdekken. Door deze nieuwe ontwikkeling zijn lastige slaaponderzoeken met tientallen elektroden om slaapapneu te ontdekken niet meer nodig. De eerste experimenten onder dertien proefpersonen verliepen succesvol. Voorlopig is er nog veel extra onderzoek nodig voordat het apparaat definitief kan worden gebruikt, aldus GezondheidsNet.

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden voorkomen van ademstilstand. Er wordt van slaapapneu gesproken als de ademstilstand langer dan 10 seconden duurt. Als deze periodes langer duren kan dit ernstige gevolgen hebben, omdat het van invloed kan zijn op het zuurstofgehalte in de lichaamsweefsels. In sommige gevallen kan de ademhalingsstilstand zelfs oplopen tot 1 à 2 minuten en dat 100 tot 300 keer per nacht. Daardoor kampen zij onder meer met chronische vermoeidheid en een hoge bloeddruk.

Teveel televisie zorgt voor geringe sociale vaardigheden bij kinderen

TelevisieEen Amerikaanse studie bij 2700 kinderen tussen 2,5 tot 5,5 jaar wijst uit dat minstens twee uur televisiekijken per dag kan leiden tot gedragsproblemen en geringe sociale vaardigheden.

Onderzoekers van de John Hopkins Bloomberg School of Public Health van Stanford University in Baltimore stelden vast dat die invloed afhankelijk is van de leeftijd waarop de peuters en kleuters kijken. Bij een kortere periode (intensief) tv-kijken konden zij echter geen verband leggen met gedrags- en sociale problemen.

De American Academy of Pediatrics, een toonaangevende instantie op het gebied van kindergeneeskunde, publiceert deze maand het onderzoek en doet op basis daarvan de aanbeveling om het tv-kijken voor kinderen vanaf twee jaar te beperken tot maximaal twee uur. Beneden die leeftijd moeten opvoeders het jonge grut helemaal niet voor de buis zetten.

„Diverse studies bevestigen dat intensief tv-kijken negatieve gevolgen heeft voor kinderen in deze leeftijdscategorie”, zegt onderzoekster Kamila B. Mistry. „De tijdsduur van blootstelling beperken vermindert de kans op problemen.”

Van de ouders gaf 16 procent aan dat hun kinderen al vanaf 2,5 jaar dagelijks minimaal twee uur voor de buis zaten. Een op de vijf ouders meldde dat hun kinderen dit zowel op 2,5-jarige leeftijd als drie jaar later deden. Juist bij een dergelijk kijkgedrag bestaat er een relatie met gedrags- en sociale problemen.

Uit het onderzoek blijkt overigens dat het hebben van een tv op de slaapkamer daar ook een rol bij kan spelen. Van de onderzochte kinderen had 41 procent een tv op de eigen kamer.

De John Hopkins Bloomberg School of Public Health attendeerde al in 2005 op het feit dat basisschoolleerlingen met een tv op hun slaapkamer lager scoorden bij wiskunde en taal.

Bij diabetesmiddelen Avandia en Actos wegen voordelen op tegen nadelen

AvandiaHet Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMeA) heeft onderzoek gedaan naar de balans tussen werkzaamheid en schadelijkheid voor de thiazolinediones rosiglitazone en pioglitazone (“ingrediënten” van Avandia en Actos). Zij concluderen dat de voordelen van deze middelen groter zijn dan de eventuele risico’s bij de behandeling van type 2 diabetes.

Het wetenschappelijke comité (CHMP) van de EMeA komt tot deze conclusie na een intensieve heroverweging van de gegevens over de voordelen en risico’s van rosiglitazone (Avandia) en pioglitazone (Actos). Wél zal de samenvatting van de productkenmerken (SPC) van rosiglitazone worden aangepast.

In de productinformatie van rosiglitazone wordt een waarschuwing opgenomen voorzichtig te zijn bij het gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met ischemische hartziekten (bestaand of in de voorgeschiedenis). Daarnaast zal worden opgenomen dat de combinatie van rosiglitazone en insuline slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt mag worden en dat deze patiënten intensief gevolgd moeten worden. Al eerder is in de SPC opgenomen dat rosiglitazone en pioglitazone niet mogen worden voorgeschreven aan patiënten met hartfalen.

Meer informatie staat in de opgestelde Vraag & Antwoord op de website van Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Sonja Bakker krijgt eigen soapserie

Dieetgoeroe Sonja Bakker krijgt een reallifesoap bij SBS6. In de miniserie wordt de bekende dieetgoeroe gevolgd terwijl ze aan haar imperium werkt. Op dit moment zijn er vijf afleveringen van de “De Wereld Van Sonja” ingepland. Sonja Bakker heeft het druk, ze timmert momenteel aan de weg in Duitsland en volgende maand komt in Nederland haar nieuwste boek “Gezond Genieten met Sonja” uit. De Wereld Van Sonja is een week lang te zien van 26 tot en met 30 november.

Burn-out beïnvloed de omgeving

Een burn-out is sociaal besmettelijk, vooral op de werkvloer, aldus de Keulse psycholoog Jörg Fengler in het magazine Focus. Bij reorganiserende bedrijven komt het vaak voor dat werknemers gaan mopperen en klagen. Door groepsgedrag slaat dit over naar andere werknemers en die gaan gelijkaardig gedrag vertonen. Dit kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot een negatieve stemming die kan leiden tot burn-out.

Een burn-out is de fysieke en mentale uitputting die volgt op vaak jarenlange stress. Het gaat vaak gepaard met hoofdpijn en hart- en vaatziekten. Het is al vaker vastgesteld dat burn-out als een lopend vuurtje door een bedrijf of organisatie kan gaan.

Cholesterolbalans mogelijk via darm te beïnvloeden

Hart- en vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld, zijn mogelijk via een nieuw pad te behandelen en voorkomen: de darm. Dat blijkt uit onderzoek UMCG-promovendus Jelske van der Veen.

Cholesterol is een vetachtige stof die een zeer belangrijke rol vervult in het menselijk lichaam. Het is een structurele component van celmembranen en een grondstof voor de aanmaak van hormonen en galzouten. Verhoogde concentraties van cholesterol, met name van het type LDL, vormen een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. HDL-cholesterol heeft juist een positieve functie: dat gaat aderverkalking tegen.

Van oudsher wordt gedacht dat de lever het enige orgaan is dat in staat is om cholesterol uit het lichaam te verwijderen. Uit onderzoek van UMCG-promovendus Jelske van der Veen blijkt echter dat ook de darm een belangrijke rol speelt. Door de darm farmacologisch en/of met voedingsstoffen te beïnvloeden, lijkt het proces van RCT (waarbij cholesterol uit de periferie wordt uitgescheiden in de ontlasting) gestimuleerd te kunnen worden. Daarmee is een nieuwe, aantrekkelijke strategie ontdekt voor behandeling en preventie van hart- en vaatziekten. Voordat er echter nieuwe behandelingen kunnen worden ontwikkeld, is nog uitgebreid nader onderzoek nodig.

Blijf oefenen bij artrose

Mensen met artrose hebben baat bij oefentherapie, maar ze moeten wel blijven oefenen. Terugkomsessies bij de fysiotherapeut kunnen daarbij helpen. Fysiotherapeuten van het NIVEL publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Arthritis Care & Research.

Minder pijn en beperkingen
Oefentherapie is effectief bij mensen met artrose aan de knie of heup. Nadat de behandeling is gestopt, hebben ze minder pijn en minder beperkingen bij activiteiten als lopen of fietsen. Een half jaar later zijn deze effecten echter weer verdwenen, al vinden de patiënten zelf dat ze er baat bij hebben gehad. Bij patiënten die terugkomsessies bij de fysiotherapeut hadden gekregen, had de behandeling na een half jaar nog steeds effect. NIVEL-onderzoeker Martijn Pisters pleit daarom voor terugkomsessies. “In terugkomsessies stimuleer je patiënten hun oefeningen te blijven doen, waardoor het effect van de oefentherapie behouden kan blijven. Onderzoeken waarin oefentherapie in combinatie met terugkomsessies werd onderzocht tonen een relatief hoge therapietrouw op de lange termijn (50-75%).”

Langetermijneffecten
Pisters keek in de wetenschappelijke literatuur over oefentherapie naar effecten op de lange termijn bij artrose. Hij keek specifiek naar pijn, fysiek functioneren, en in hoeverre patiënten de behandeling als effectief ervaren. Therapietrouw lijkt belangrijk om het effect van oefentherapie ook na de behandeling te behouden. “Maar tot op heden is er relatief weinig onderzoek gedaan naar therapietrouw bij mensen met artrose. Het meeste onderzoek naar therapietrouw is gericht op de periode van behandeling, maar niet op de periode daarna. Terwijl juist daar winst te behalen valt.”

Functioneel
“Het is heel belangrijk dat artrosepatiënten blijven oefenen”, vervolgt Pisters. “Je kunt dit waarschijnlijk makkelijker maken voor patiënten door de oefeningen zo functioneel en taakgericht mogelijk te maken. Door bijvoorbeeld in terugkomsessies patiënten te adviseren en stimuleren om iedere dag te gaan lopen in plaats van met de bus te gaan. Het is nu eenmaal makkelijker om iets te doen wat je normaal ook doet, dan om tijd vrij te maken voor oefeningen.”