“Overgewicht kinderen komt door werkende vrouwen”

Het aantal gevallen van kinderen met overgewicht is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Een Brits onderzoek heeft nu een statistisch verband gelegd met de stijging van het aantal werkende vrouwen, aldus e-Gezondheid.be.

Wereldwijd is vooral bij kinderen is de toename van obesitas zorgwekkend. In minder dan tien jaar is het aantal gevallen van obesitas in de leeftijdscategorie 15 tot 24 bijna verdubbeld. Als jonge kinderen last krijgen van overgewicht, dan blijft dat meestal ook zo in de puberteit, en zelfs zijn leven lang.

Volgens de onderzoekers is er een rechtstreeks evenredige stijging vast te stellen met het gaan werken van vrouwen. Tegenwoordig gaat het merendeel van vrouwen die een of twee kinderen hebben buitenshuis werken. De Britse onderzoekers beroepen zich voor hun stelling op gegevens uit Groot-Brittannië:
– In 1984 had 27% van de vrouwen die kinderen hadden onder de 5 jaar een baan.
– In 2004 hadden 59% van de getrouwde of samenwonende vrouwen en 34% van de alleenstaande vrouwen een baan.
Het aantal mannen dat werkte bleef in die periode min of meer stabiel.

De onderzoekers hebben daarna geprobeerd om te bewijzen dat het beroepsleven
van de vrouwen, volledig of gedeeltelijk, aan de basis ligt van de toename van obesitas bij kinderen.

Het onderzoek werd verricht tussen 2000 en 2002. Van alle deelnemende kinderen waren de gegevens over lengte en gewicht bekend op de leeftijd van 9 maanden en van 3 jaar. Er werd ook gepeild naar de beroepsactiviteit van de ouders, de vaders zowel als de moeders, naar het aantal jaren dat ze al werkten en naar het aantal uren per week.

Alle factoren waarvan de onderzoekers vermoedden dat ze een rol konden spelen werden genoteerd en geanalyseerd (sociale status, beroep, etnische afkomst, burgerlijke staat, aantal kinderen, gewicht van de moeder, al dan niet roker, borst- of flessenvoeding, leeftijd waarop het kind op een gevarieerdere voeding overschakelde, aantal uren voor de televisie, regelmatigheid van de maaltijden, eetgewoonten, enz.).

Uiteindelijk bleek toch de verhouding tussen het beroepsleven van de moeders en het overgewicht van de kinderen het sterkst. Concreet was het aantal uren dat de moeder werkt doorslaggevend. Hoe meer uren de moeder per week werkt, hoe groter de kans op overgewicht bij het kind. Het is zeker niet de bedoeling om vrouwen weer aan te zetten om thuis te blijven. Maar misschien kan het onderzoek een stimulans zijn om het beroepsleven anders te organiseren, en vooral ook om de taakverdeling binnen het gezin te herbekijken… Het doel: over meer tijd beschikken om kinderen te helpen gezonder te eten en genoeg aan lichaamsbeweging te doen.

Interessant resultaat van het onderzoek, maar een beetje simpele conclusie om de schuld bij de moeders te leggen. De onderzoekers gaan voorbij aan veranderingen in eetpatroon en voeding en aan de verandering in leefpatroon. Kinderen zijn veel minder gaan bewegen, ze zitten veel meer achter een pc dan dat ze rondrennen in een speeltuin. Daarnaast bevatten veel voedingsproducten veel meer suiker dan vroeger.

Kwart Vlaamse kinderen eten in het weekend voor de tv

De eetgewoonten in veel gezinnen in Vlaanderen zijn niet goed. Twintig procent van de ouders heeft helemaal geen aandacht voor gezonde voeding. Een kwart van de kinderen eet in het weekend de avondmaaltijd voor de tv. Daarnaast maken de ze veel te weinig tijd voor een stevig ontbijt. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos, aldus HetVolk.be.

Het onderzoeksbureau onderzocht in opdracht van maandblad Goed Gevoel de eetgewoontes in Vlaamse gezinnen. 997 ouders van kinderen tussen 3 en 17 jaar en 538 kinderen tussen 10 en 17 jaar werden ondervraagd.

Eerste vaststelling: het kan veel beter met onze eetgewoontes. Een vrij grote meerderheid van de ouders (67 procent) is wel in min of meerdere mate bezig met gezonde voeding, maar twinig procent van de ouders besteedt er helemaal geen aandacht aan. Bijna veertig procent van de ouders vinden het zelfs niet ongezond om systematisch een maaltijd over te slaan.

Koken
Er wordt in de gezinnen wel veel gekookt, maar het eten is geen vast gezamelijk gezinsmoment meer. In 89 procent van de gezinnen wordt vijf keer per week gekookt, maar bij het nuttigen van de maaltijd eet een derde van de ouders gedurende de week zelden of nooit samen met de kinderen. In het weekend gebeurt dat wel vaker.

Televisie
Gezelschap tijdens het eten komt steeds vaker van de televisie. In bijna de helft van de gezinnen staat de tv soms tot altijd aan tijdens het avondmaal. In één gezin op de tien kijken de ouders en de kinderen meestal of altijd tv tijdens het eten. In het weekend stijgt dat aantal tot bijna één op de vier.

Ontbijt
Ook het ontbijt kan veel beter. De helft van de ouders ontbijt niet elke dag. Een kwart doet het zelfs ‘zelden of nooit’. Kinderen scoren beter met een dagelijks ontbijt voor driekwart van de kleinsten, maar dat cijfer neemt snel af naarmate kinderen ouder worden. Als er al wordt ontbeten, dan wordt daar nauwelijks tijd voor uitgetrokken. Het gemiddelde ontbijt duurt dertien minuten en liefst een derde van de gezinnen spendeert er amper tien minuten aan.

Over gezonde voeding bestaan veel misverstanden. Zo rekenen nogal wat ouders fruit in blik en ontbijtkoeken tot de gezonde voedingswaren.

Luizenkam beste remedie bij hoofdluis

LuizenkamHoofdluis kun je het beste bestrijden met een speciale luizenkam. Twee weken lang het haar dagelijks kammen werkt beter dan het haar wassen met speciale shampoos. Dit is het advies dat het RIVM en de GGD’s geven aan basisscholen.

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat luizen steeds beter bestand zijn tegen bestrijdingsmiddelen, zoals anti-luis shampoos. Als het mogelijk is, geven zij dus de voorkeur aan kammen. Maar voor kinderen met moeilijk kambaar haar kan luizenshampoo een oplossing zijn.

Het meest effectief is het dagelijks kammen van nat haar met crèmespoeling met een netenkam. Dit is net zo effectief als shampoo, maar de luizen worden er niet immuun voor. Om een nieuwe besmetting te voorkomen moeten ook meubelen, beddengoed en kleding goed worden gereinigd.

Pruimtabak ongezonder dan roken

SigarettenEr zullen niet veel mensen meer zijn die pruimtabak gebruiken, maar uit een nieuwe studie blijkt dat dit ongezonder is dan roken. Gebruikers van pruimtabak worden blootgesteld aan hogere dosissen schadelijk stoffen dan rokers. Het idee dat pruimen gezonder is dan roken, wordt door het onderzoek volledig onderuitgehaald.

Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Minnesota in de Amerikaanse staat Minneapolis is pruimen (ook wel “roken zonder rook”) niet minder schadelijk dan echt roken. Roken brengt de schadelijke stoffen recht naar de longen. Maar de troep in kauwtabak wordt even gemakkelijk in de bloedstroom opgenomen”, aldus de onderzoekers.

Schizofrenie-medicijn Seroquel XR goedgekeurd voor Ned. markt

AstraZenecaHet Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca heeft vandaag bekend gemaakt dat het het medicijn tegen schizofrenie Seroquel XR mag gaan leveren op de Nederlandse markt. In mei 2007 werd het medicijn goedgekeurd voor de Amerikaanse markt.

Het nieuwe medicijn is een variant op de al bestaande medicijn Seroquel, dat sinds 1997 al door 19 miljoen patiënten is gebruikt. Seroquel is goed voor een wereldwijde omzet van 3,4 miljard dollar (2,5 miljard euro) en is daarmee het op een na belangrijkste medicijn van AstraZeneca.

Problemen ernstig overgewicht in de VS blijft groeien

Overgewicht in de USAIn de Verenigde Staten worden de mensen steeds dikker en dikker. Overgewicht, en vooral extreem overgewicht (bmi hoger dan 30) wordt steeds meer een probleem en inmiddels is in negentien staten een kwart van de volwassen bevolking véél te zwaar, aldus GezondheidsNet.

Volgens het Amerikaanse Gezondheidsfonds zorgt overgewicht in de VS voor een enorme afname in gezondheid en productiviteit. Het fonds heeft onderzoek gedaan naar overgewicht in de VS en komt met schokkende cijfers.

In Colorado wonen de minst dikke Amerikanen, maar zelfs hier heeft 17 procent last van obesitas. In Mississippi gaat het om bijna een derde van de bevolking. In 1991 was in geen enkele staat meer dan één op de vijf mensen te zwaar. Het percentage kinderen met obesitas is sinds 1980 verdrievoudigd. Het Gezondheidsfonds spreekt dan ook van een dramatische toename.

Volgens directeur Jeff Levi van het Gezondheidsfonds kunnen alleen drastische maatregelen een ramp voorkomen. Jongeren moeten verplicht gaan sporten, schoollunches moeten beter samengesteld worden en verzekeraars moeten afvalprogramma’s gaan vergoeden. Daarnaast moet er ook een mentaliteitsverandering plaatsvinden, een kwart van de Amerikanen eet dagelijks fastfood en beweegt nauwelijks.

Kinderen hebben moeite met afvallen door gestresste ouders

Kinderen met overgewicht hebben moeite met afvallen als de ouders veel stress hebben of als ze gepest worden door leeftijdsgenootjes. Dit blijkt uit een onderzoek onder een groep kinderen met overgewicht, aldus Psychologie.net. De resultaten van het onderzoek zijn geplubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Obesity.

Stress bij ouders heeft namelijk een invloed op kenmerken van depressiviteit bij kinderen, net zoals dat geldt voor pesten. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 100 kinderen met fors overgewicht.

De kinderen van wie de ouders te maken hebben met veel stress of depressieve klachten vertonen meer depressieve symptomen. Datzelfde geldt voor gepeste kinderen. Bekend is dat ouders een belangrijk steentje bijdragen als het gaat om het maken van gezonde keuzes, als het gaat om voeding en tussendoortjes. Echter, depressieve of gestresste ouders missen soms de energie om hun kind hierbij ondersteuning te bieden. Zo plannen ze weinig activiteiten met hun kinderen, waarbij ze lichamelijk actief zijn.

Volgens de onderzoekers helpt hun onderzoek erbij om de factoren te kennen die invloed hebben op (over)gewicht van kinderen. Daardoor wordt duidelijk wat een behandeling al dan niet effectief maakt.

Vergoeding Lucentis (medicijn tegen blindheid)

LucentisMensen die lijden aan maculadegeneratie en zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Agis krijgen een behandeling met het dure medicijn Lucentis vergoed. Zij moeten zich dan laten behandelen in privékliniek Zonnestraal in Hilversum.

De verzekeraar en de privékliniek hebben daarover overeenstemming bereikt, zo meldde het tv-programma NOVA zaterdagavond 25 augustus. De kliniek is ook met andere verzekeraars in gesprek over vergoeding van dit middel, aldus directeur Peter de Koning.

Andere ziekenhuizen vergoeden Lucentis eveneens. Zij kunnen aanspraak maken op de beleidsregel dure geneesmiddelen, die het middel voor 80 procent vergoedt. Toch vinden ziekenhuizen Lucentis doorgaans te duur.

Eerder deze maand stapte een aantal patiënten met de aandoening naar het Medisch Tuchtcollege om behandeling met Lucentis af te dwingen. Zij hebben het oorspronkelijk voor darmziekten ontwikkelde medicijn Avastin gekregen. Volgens hun advocate is uit onderzoek gebleken dat het aanzienlijk duurdere Lucentis effectiever is.

Jaarlijks worden 7000 tot 10.000 mensen behandeld aan maculadegeneratie.
[ANP]