Pure chocolade helpt tegen hoge bloeddruk

ChocoladeTwee blokjes pure chocolade per dag zorgen voor een lagere bloeddruk zonder dat je er dikker van wordt. Dit blijkt uit een Duits onderzoek dat dinsdag in de Verenigde Staten werd gepubliceerd.

Eerdere onderzoeken toonden al aan dat de consumptie van cacao de bloeddruk kan doen dalen, maar wetenschappers maakten zich zorgen dat de toegevoegde suiker, vet en calorieën van chocolade de positieve effecten van cacao teniet zouden doen. De medische wetenschap was nog niet bekend met de effecten van kleine hoeveelheden pure chocolade. Dit zei de belangrijkste auteur van het onderzoek.

Het onderzoek verschijnt 4 juli in het Journal of The American Medical Association.

TCF2 gen blijkt beschermend te werken tegen diabetes

Een gen dat het risico op prostaatkanker vergroot, blijkt juist beschermend te werken voor type 2 diabetes. Het gaat om mutaties in het TCF2 gen. Dit blijkt uit onderzoek van Cisca Wijmenga (hoogleraar Humane Genetica) en Marten Hofker (hoogleraar Moleculaire Genetica) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij zijn al enige tijd betrokken bij een groot internationaal onderzoek –deCODE- naar de genetica van type 2 diabetes. Zij publiceren deze week over de uitkomsten van hun onderzoek in Nature Genetics.

Iedereen heeft het TCF2 gen. Ernstige mutaties in het TCF2 gen kunnen een vorm van type 2 diabetes, MODY genaamd, veroorzaken. Deze vorm komt zelden voor en staat los van de huidige diabetesepidemie onder jongeren met overgewicht. De onderzoekers gingen na wat het effect is van subtielere mutaties van dit gen op type 2 diabetes. Zij onderzochten dit verder door het DNA van in totaal 10000 diabetes patiënten te analyseren. De uitkomst was dat een variatie in dit gen juist beschermend werkt voor type 2 diabetes.

Recente genetische doorbraken voor diabetes
Recent had het samenwerkingsverband van de UMCG-onderzoekers met deCODE en een aantal andere groepen al een doorbraak opgeleverd met de identificatie van het CDKAL1 gen als gen dat de gevoeligheid voor type 2 diabetes verhoogt (Nature Genetics, juni 2007). Het genetische onderzoek op het gebied van diabetes heeft een enorme sprong vooruit gemaakt door nieuwe technieken. Van de meeste nieuwe genen is de relatie met diabetes nog onduidelijk. Verdere opheldering van de genstructuur zal nieuwe aanknopingen opleveren voor therapie. De huidige ontdekking kan een belangrijke doorbraak zijn in de behandeling van diabetes. Tegelijkertijd houdt die een waarschuwing in omdat het gen een dubbel gezicht heeft: de TCF2-variant beschermt tegen diabetes,maar het gen vergroot het risico op prostaatkanker.

TCF2 en prostaatkanker
Eerder was al ontdekt dat er een gen voor prostaatkanker ligt op chromosoom 17. Recent is daarom een zogeheten genoombrede associatiestudie verricht, waarbij tegelijkertijd naar 300.000 genetische variaties is gekeken. Daaruit kwam naar voren dat genetische variatie in het TCF2 gen de gevoeligheid voor prostaatkanker vergroot. Nu is dus gebleken dat de TCF2 variant die prostaatkanker veroorzaakt juist beschermend werkt bij diabetes!

Het deCODE-onderzoek
Het deCODE-onderzoek wordt geleid door het op IJsland gevestigde deCODE Genetics Centre. Medische centra uit Europa en de Verenigde Staten doen ook aan de studie mee. De beide onderzoekers van het UMCG zijn al enige tijd bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek op IJsland naar de genetica van algemeen voorkomende ziekten, zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten is wereldberoemd, omdat een zeer groot deel van de bevolking mee doet. Ook staat IJsland bekend om de uitstekende genealogische gegevens. Deze gegevens maakte uitgebreid genetisch onderzoek eind jaren ’90 mogelijk en leidde tot de ontdekking van chromosomale gebieden waarop genen liggen die een rol spelen bij ziekten als kanker en diabetes.
[Persbericht UMCG]

Kinderobesitas door verwaarlozing door ouders

Volgens verschillende Britse huisartsen is kinderobesitas een verschijnsel dat optreedt bij verwaarlozing. Dat staat te lezen in een motie waarover later deze maand op de jaarlijkse bijeenkomst van Britse Medische Vereniging (BMA) gepraat wordt, aldus Knack.be.

Het voorstel geeft de maatschappelijke assistenten de kans om te reageren als kinderen te dik zijn.

In het plan staat onder meer te lezen: ‘De regering moet obesitas onder de twaalf jaar beschouwen als verwaarlozing door de ouders. Ook moeten ze zowel de wettelijke bescherming voor het kind aanmoedigen als reageren ten opzichte van de ouders.’

Waarschuwing
Het voorstel komt er na zaken zoals die van Conor McCreaddie uit Wallsend. Daar kreeg de moeder de waarschuwing dat als haar achtjarige zoontje niet vermagerde ze de voogdij over haar kind zou verliezen. De jongen woog op dat moment 89 kilo.

“Mijn collega’s en ik werden ongerust toen we zagen hoe verschillend een kind met obesitas behandeld wordt tegenover een ondervoed kind”, aldus dokter Capehorn. “Er is algemene verontwaardiging als een kind vel over been is, terwijl dat zelden gebeurt bij een kind met obesitas.”

Het afgelopen jaar alleen kunnen ze twintig zaken geven waar obesitas een rol in speelde.

Zware botten
Zo kennen ze de zaak van een tienjarig meisje dat met een stok slechts enkele meters kan lopen. Haar dokter gelooft dat haar ouders haar ‘langzaam doden’ met een dieet van chips en junkfood.

Dokter Tabitha Randell, een kinderarts uit Nottingham, zegt dat sommige ouders hun kinderen doden met hun vriendelijkheid. Zo zag ze ooit een tweejarige peuter die meer dan 25,4 kilo woog.

“Volgens haar ouders had het meisje gewoon zware botten. De perceptie van de ouders is een groot probleem”, aldus dokter Randell. “Als je elk kind op de speelplaats met hun buik over hun broek ziet, begin je te denken dat dat normaal is.”

Uitzonderlijk
Het Koninklijke College van Pediaters en Kindergezondheid waarschuwde echter voor teveel generalisering. “Dit is volgens mij een erg uitzonderlijke situatie”, aldus dokter Penny Gibson, adviseur voor kinderobesitas van het college.

“De ouders moeten geholpen en gesteund worden opdat ze het juiste kunnen doen voor hun kind. Af en toe zal er misschien vanuit overheidsinstanties opgetreden moeten worden. Maar dat is volgens mij hoogst uitzonderlijk”, vervolgde dokter Gibson.

Ze voegt er eveneens aan toe dat in het ‘overgrote deel’ van de onderzoeken en de procedures door de Kinderbescherming het kind niet bij de ouders weggehaald wordt.

Op hun jaarlijkse bijeenkomst zal het BMA ook debatteren over andere maatregelen om obesitas tegen te gaan. Die bestaan onder meer uit het bannen van reclame voor junkfood, geen verkoop ervan op school en per week een uur meer lichamelijke opvoeding.