Twintig procent Belgische werknemers op randje burnout

Twintig procent van de Belgische werknemers is lichamelijk en geestelijk uitgeput door zijn werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het online rekruteringsbedrijf StepStone. Aan het online onderzoek namen 21.586 internetgebruikers uit België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Italië, Nederland en Frankrijk deel, aldus DeMorgen.be.

Van de Belgische respondenten zegt 31 procent soms uit zijn reserves te moeten putten door stress op het werk. Bijna de helft (49 procent) van de Belgen zegt dat ze zonder problemen de druk op hun werk geestelijk en lichamelijk aankunnen.

De Belgen, Duitsers en Zweden behoren tot de meest gestresseerde Europeanen. In Duitsland heeft maar liefst 56 procent van de deelnemers last de werkstress, in Zweden is dat zelfs 59 procent.

De Denen en de Nederlanders kunnen het best omgaan met stress op het werk en doen het beduidend beter dan in andere landen. Bij de Denen kan 66 procent goed omgaan met de stress op het werk en hetzelfde geldt voor62 procent van de Nederlanders.

Helft Europeanen heeft overgewicht

Meer dan de helft van de Europeanen heeft last van overgewicht of zwaarlijvigheid. Ook ruim 21 miljoen Europese kinderen wegen te veel en elk jaar komen er nog eens 400.000 kinderen met overgewicht bij. De Europese Commissie heeft woensdag een reeks voorstellen gelanceerd om overgewicht en zwaarlijvigheid te bestrijden.

Sinds de jaren tachtig zijn de mensen 300 calorieën meer per dag gaan consumeren, maar ze bewegen steeds minder. Een op drie Europeanen doet helemaal niet aan lichaamsbeweging in zijn of haar vrije tijd.

De Europese Commisie deed een oproep aan de industrie om de recepten van hun producten te herzien en de concentraties aan zout, suikers en vetten terug te dringen. Daarnaast willen ze ook duidelijkere etiketten op de producten en minder publiciteit voor ongezonde voedingsproducten. De strijd tegen overgewicht en zwaarlijvigheid staat al enkele jaren op de agenda van de Commissie, maar ze willen de industrie geen bindende normen op te leggen, het blijft voorlopig beperkt tot vrijblijvende oproepen.

Naast de fabrikanten moeten ook de consumenten en andere instellingen hun verantwoordelijkheid nemen. Scholen en sportorganisaties moeten kinderen meer stimuleren om aan sport en lichaamsbeweging te doen.

Mensen met obesitas hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt

Dikke mensen hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. Geen enkel uitzendbureau wil het toegeven, maar de praktijk leert dat er weldegelijk wordt gekeken naar het gewicht van mensen. Volgens een recent Brits onderzoek van Aziz Corporation denken zeven van de tien managers dat mensen met overgewicht als lui, ongemotiveerd en ongedisciplineerd worden gezien.

Obesitas (een Body Mass Index van boven de 30) wordt ervaren als een maatschappelijk probleem. Daarom kan in de ogen van omstanders een dik persoon geen positief zelfbeeld hebben. Collega`s dichten aan een corpulent persoon vaak ook geen seniorrol in het bedrijfsleven toe.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen met overgewicht minder vaak een baan hebben, en dat ze in een functie minder verdienen dat een slank persoon met dezelfde baan en capaciteiten.

Bewezen is ook dat overwicht doorgaans geen invloed heeft op de prestaties. Sterker, mensen met obesitas werken harder om te compenseren voor hun overgewicht. Wel is het zo, komt naar voren uit een Scandinavisch-Nederlands onderzoek, dat dikke mensen twee keer zo vaak ziek zijn als mensen met een normaal gewicht. Ook hebben mensen met overgewicht meer ongelukken op het werk. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid op de Vrije Universiteit, constateert dat werkgevers liever slanke mensen aannemen dan dikkerds.
[Nederlandse Obesitas Vereniging]

Waarschuwing voor conserveringsmiddel in frisdrank

PepsiEen conserveringsmiddel dat in sommige frisdranken zit, kan zeer schadelijk voor de gezondheid. Het bewaarmiddel dat te vinden is in bijv. Fanta en Pepsi Max kan DNA-cellen beschadigen. Volgens de The Independent on Sunday blijkt dit uit een studie van onderzoekers aan de Sheffield University.

De beschadigingen aan de DNA-cellen kunnen leiden tot ziektes zoals levercirrose en Parkinson die eerder geassocieerd worden met overmatig alcoholgebruik of ouderdom. Er heerst al langer discussie over hoe ongezond voedingsadditieven zijn. Hyperactiviteit bij kinderen (ADHD) wordt hier veel mee in verband gebracht.

De meeste vragen rijzen rond de veiligheid van E211 of natriumbenzoaat. Dat wordt vervaardigd uit benzoëzuur en komt van nature voor in fruit en dan vooral in bessen. De stof wordt in grote hoeveelheden toegevoegd aan frisdranken als Sprite, Oasis en Dr. Pepper om schimmels te vermijden.

E211 werd ook al genoemd in verband met kanker. Zo zou de stof wanneer ze vermengd wordt met vitamine C in frisdranken benzeen vormen, een kankerverwekkende stof. Een voedselagentschap stelde afgelopen jaar vast dat er grote hoeveelheden benzeen zaten in twee soorten frisdrank. Die zijn intussen uit de handel gehaald.

De onderzoekers aan de Sheffield University stelden in een lab-onderzoek vast dat benzoaat in staat is om DNA-informatie van de cellen te vernietigen. Hierdoor kunnen verschillende ziektes ontstaan zoals de ziekte van Parkinson of zenuwziektes maar vooral ouderdomsverschijnselen.

De voedingsindustrie zal natuurlijk volhouden dat de producten eerder getest werden en veilig zijn bevonden, maar de testmethodes die totnogtoe op de dranken werden uitgevoerd zijn verouderd, aldus de onderzoekers.

Dieetpil Alli belooft geen wonderen

In New York is afgelopen week de marketingcampagne voor Alli gestart. Alli is medio juni in de Verenigde Staten de eerste dieetpil die zonder recept verkrijgbaar is. In Engeland zal Alli bij de drogist ook te vinden zijn. Alli is overigens niet nieuw, het is de lichtere variant van Xenical wat alleen op recept verkrijgbaar is.

De campagne van GlaxoSmithKline voor Alli is duidelijk: Je valt niet af in je slaap en je verliest ook geen gewicht terwijl je wel alles kunt eten waar je zin in hebt. Door te benadrukken dat het geen wondermiddel is, maar een steun in de rug voor iedereen die wil afvallen, hopen ze geen verkeerde verwachtingen te scheppen bij de consument.

Volgens onderzoek van het FDA kan je met Alli 1 tot 1,5 kilo extra afvallen voor elke 2,5 kilo die je met je dieet en beweging afvalt. Als de dieetpil Alli wordt ingenomen bij de maaltijd blokkeert dit ongeveer een kwart van de vetopname, wat via natuurlijke weg het lichaam verlaat. Gebruikers van de dieetpil zullen dan ook meer last van winderigheid en darmen hebben.

Voetballers helpen kinderen in strijd tegen overgewicht

Scoren voor gezondheidBij het project ‘Scoren voor gezondheid‘ van de stichting ‘Meer dan voetbal’ helpen profvoetballers kinderen in hun strijd tegen overgewicht en de eerste resultaten van het project zijn positief.

Negenhonderd kinderen en negen clubs uit het betaalde voetbal deden twintig weken mee en gingen de strijd aan tegen overgewicht bij kinderen op de basisschool (8 tot en met 12 jaar). In het project gingen de kinderen met een speler een contract aan en beloofden twintig weken te zullen leven als een voetballer.

Na twinig weken waren de kinderen wel iets zwaarder geworden, maar gewoon doordat ze gegroeid waren en sterkere spieren hadden gekregen. Het onderzoeksinstituut TNO keek naar het vetpercentage bij de kinderen en dit was gemiddeld flink gedaald.

Volgend jaar hoopt men met het intitiatief via achttien clubs 2000 kinderen te bereiken. Meer informatie staat op de website www.scorenvoorgezondheid.nl

Volkorenbrood verkleint risico op diabetes

Brood - WaldkornHet eten van genoeg vezels uit volkorenproducten verkleint mogelijk de kans op diabetes type 2. Dat blijkt uit een Duits onderzoek onder 25.000 mensen, aldus het Diabetesfonds.

In het Duiste onderzoek zijn jarenlang zo’n tienduizend mannen en vijftienduizend vrouwen gevolgd en werd er bijgehouden wat ze aten. De mensen die de meeste vezels aten (gemiddeld 17 gram per dag), hadden ruim een kwart minder kans op diabetes dan de groep die de minste vezels at. Ook in groenten en fruit zitten vezels, maar die hadden geen effect op het diabetesrisico.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Internal Medicine van 14 mei. Ook uit eerdere, kleinere studies, bleek dat vezels gezond zijn. De piek in bloedsuiker na het eten bijvoorbeeld lijkt lager te zijn bij een vezelrijke maaltijd. Ook stijgt de bloedsuiker minder snel. De onderzoekers concluderen dat het eten van volkoren graanproducten zoals volkorenbrood of volkoren ontbijtproducten belangrijk is.

Gedragsveranderingen noodzakelijk voor gewichtsbeheersing

Kleine gedragsveranderingen die iemand lang weet vol te houden leiden tot minder lichaamsvet. Dit blijkt uit het Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing (NRG), gesteund door de Nederlandse Hartstichting (NHS). Eenvoudige veranderingen in eet- en beweegpatroon zijn bijvoorbeeld het minder drinken van suikerhoudende dranken, het vaker de trap nemen of het eten van meer vezelrijke producten. Vandaag presenteerden de onderzoekers de richtlijnen voor succesvolle gewichtsbeheersing, die dit onderzoek heeft opgeleverd.

Tijdens het NHS-NRG onderzoek kregen brugklassers op het VMBO, jongvolwassenen op het werk en pasgepensioneerden een jaar lang veranderingsmogelijkheden aangeboden. Na twee jaar controleerden de onderzoekers of deze veranderingen behouden bleven. Brugklassers bleken minder suikerhoudende dranken te consumeren en bij jongvolwassenen en pasgepensioneerden leidde de aanpak tot een hogere vezelinname. De jongvolwassenen zijn bovendien meer gaan bewegen op het werk en de pasgepensioneerden gingen meer sporten. De deelnemers aan dit onderzoeksprogramma slaagden erin om deze veranderingen grotendeels te handhaven.

De meeste programma’s die zich eerder richtten op preventie van overgewicht verloren hun effect nadat de programma’s waren beëindigd. Het inbedden van preventieprogramma’s op scholen of op het werk is een voorwaarde om een langdurig effect te bewerkstelligen, zo blijkt uit dit onderzoek. Het blijkt vooral van belang te zijn dat mensen voor verschillende gedragsveranderingen kunnen kiezen, die gemakkelijk worden gemaakt in bijvoorbeeld school- of bedrijfskantines.

Het onderzoek laat zien dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van overgewicht. Zo maakt het overvloedige aanbod van voedingsmiddelen het gemakkelijk om te veel te eten en is lichaamsbeweging tot een minimum te beperken. Om deze situatie te verbeteren is het van belang gezonde voeding aan te bieden in bedrijfsrestaurants en lichaamsbeweging onderdeel te maken van het dagelijkse leven (zoals fietsen naar het werk). Ouders spelen een belangrijke rol om overgewicht bij hun kinderen te voorkómen. Zij kunnen het goede voorbeeld geven door gezond te eten en voldoende te bewegen.

Verontrustende tendensen overgewicht
Naast het aanbieden van veranderingsmogelijkheden, hebben de onderzoekers ook tendensen in overgewicht in beeld gebracht. Deze laten nieuwe zorgwekkende ontwikkelingen zien in overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas). Jongere generaties bereiken het stadium van overgewicht steeds eerder. Ook bij hoogopgeleiden komt ernstig overgewicht steeds vaker voor. Voorheen was dit vooral te zien bij mensen met een relatief laag opleidingsniveau. Bij volwassenen is de gewichtsstijging het sterkst bij jongvolwassenen. Het onderzoek toont tevens aan dat het lichaamsgewicht boven de leeftijd van 60 jaar verder stijgt. Dit in tegenstelling tot eerdere verwachtingen dat het gewicht na het 60ste levensjaar zou dalen.
[Hartstichting]