Hoop voor diabetespatiënten

Een nieuwe studie naar de oorzaken van diabetes heeft geleid tot de ontdekking van drie genen die bij deze ziekte een sleutelrol spelen. Dat biedt perspectieven voor de ontwikkeling van remedies, zo schrijft de Sunday Times. De resultaten van het onderzoek naar diabetes 2, de vorm van de ziekte die pas op latere leeftijd optreedt, werden gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Science.

Onderzoeksleider professor Mark McCarthy, van de universiteit van Oxford, lichtte zijn bevindingen toe met de woorden: “Dit kan ons een beter inzicht geven in het feit dat de kans die een mens heeft om diabetes te krijgen wanneer hij of zij ouder wordt, niet alleen door omgevingsfactoren, maar ook door enkele genen wordt bepaald”.

Het gaat daarbij om een drietal genen die van doorslaggevend belang blijken te zijn bij het bepalen van het risico dat mensen lopen om getroffen te worden door deze ziekte, die kan leiden tot hartproblemen, beroertes, blindheid en nieraandoeningen en waarmee wereldwijd zo’n 200 miljoen mensen kampen.

De hoofdoorzaak was al langer bekend: het lichaam produceert niet voldoende insuline om een aanvaardbaar suikerniveau in het bloed te handhaven. Nu zijn echter genen geïdentificeerd die de kansen op diabetes verhogen met 2 tot 20 procent. Met deze ontdekking is het aantal genen waarvan nu is aangetoond dat ze een rol spelen bij het ontstaan van diabetes 2 tot een negental gestegen, waarmee ook de hoop groeit dat deze kennis kan leiden tot een betere behandeling of preventie van de ziekte.
[DeMorgen]

Te veel zwangere vrouwen hebben overgewicht

ZwangerSteeds meer zwangere vrouwe kampen met ernstig overgewicht (obesitas) en hierdoor is het aantal risicovolle zwangerschappen in Nederland de afgelopen jaren fors toegnomen. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zegt het aantal zwangere vrouwen dat veel te dik is de afgelopen tien tot vijftien jaar zeker is verdubbeld. Dit staat vandaag in de Telegraaf.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie adviseert extreem dikke vrouwen met een kinderwens dan ook eerst af te vallen alvorens pogingen te ondernemen zwanger te worden. Uiteindelijk is dat veel beter voor het welzijn van zowel de baby als de moeder. Uit onderzoek blijkt dat in ons land per duizend baby’s er gemiddeld 7,4 voor de geboorte overlijden. Hoe vaak hier een verband ligt met fors overgewicht bij de moeder is echter niet onderzocht, maar het is wel zeker dat zwangere vrouwen met extreem overgewicht een risico lopen dat er iets misgaat.

Bij zwangere vrouwen met extreem overgewicht is het lastig een betrouwbare echo te maken om de groei van de foetus in de gaten te houden. Dat lukt door de omvang van deze vrouwen gewoonweg niet. Maar dat houdt dus ook in dat het niet goed zichtbaar is of er aangeboren afwijkingen zijn, zoals een open ruggetje.

Daarnaast blijkt dat veel te dikke vrouwen vaak kampen met een hoge bloeddruk, wat zwangerschapsvergiftiging kan veroorzaken en ze hebben een grotere kans op zwangerschapsdiabetes.

Daarnaast is tijdens de bevalling het zetten van een ruggenprik veel moeilijker, kunnen veel operatietafels en verlosbedden het gewicht van de moeder niet aan en vormen te dikke benen een risico voor een natuurlijke bevalling omdat de gynaecoloog geen ‘werkruimte’ heeft.

Nederlanders zijn meer gaan bewegen

Nederlanders zijn de afgelopen vijf jaar meer gaan bewegen. Bewoog in 2000 52% van de Nederlanders voldoende, in 2005 is dit gestegen naar 63%. Ook is het aantal mensen dat helemaal niet actief is gedaald van 9 naar 6%. Nederlanders zijn vooral actiever geworden in hun vrije tijd. Het aantal uur dat zittend of liggend wordt doorgebracht is echter niet afgenomen. Het blijft daarom nodig het bewegen te stimuleren, met name bij die groepen die lange perioden op de dag niet actief zijn, zoals kantoorwerkers en leerlingen.

Dit blijkt uit de resultaten van de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, die te vinden zijn in het nieuwe Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004-2005. Het Trendrapport is vanochtend aangeboden aan Rob de Vries, Directeur Sport van het Ministerie van VWS.

Met de Monitor Bewegen en Gezondheid meet TNO sinds 2000 hoeveel Nederlanders voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze norm stelt dat dertig minuten matig intensief bewegen op tenminste vijf dagen in de week nodig is voor een goede gezondheid. Sinds 2005 wordt ook de Fitnorm – minstens driemaal twintig minuten intensieve beweging per week – gehanteerd en ‘goed gerekend’.

Werk (fysieke arbeid en woon-werkverkeer), school (gymlessen en speelkwartier) en huishoudelijk werk vormen de belangrijkste bronnen van alledaagse activiteit. De afgelopen jaren zijn Nederlanders vooral meer gaan bewegen in hun vrije tijd. Men is meer tijd gaan besteden aan tuinieren en klussen, sporten, wandelen en fietsen.

Toch is het aantal uur dat Nederlanders zittend of liggend doorbrengen de laatste jaren niet afgenomen: gemiddeld 6,5 uur per etmaal, los van de nachtrust. Een dergelijke inactieve leefstijl is een gezondheidsrisico op zich, ook al beweegt men verder voldoende. Een zittend beroep en de uren die de jeugd doorbrengt in de schoolbanken, achter de PC of voor de TV zijn redenen voor deze inactiviteit. Deze resultaten ondersteunen de keuze van de overheid om beweegcampagnes te blijven richten op onder meer werknemers en schoolgaande jeugd.
[TNO]

Anti Dieetdag op 6 mei

Op zondag 6 mei is het Anti Dieetdag. Volgens de woordvoerster van de Nederlandse Obesitas Vereniging herdenken zwaarlijvige mensen op Anti Dieetdag de ‘slachtoffers van dieetkuren’. De Nederlandse Obesitas Vereniging heeft die dag voor haar leden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd. De Anti Dieetdag wordt internationaal vanaf 1993 gevierd.

De vereniging vindt de Anti Dieetdag noodzakelijk omdat de media, de gezondheidszorg, familie, vrienden en de samenleving constant boodschappen uitzenden dat dik lelijk is, ongezond is en dat dik zijn koste wat kost vermeden of verholpen moet worden.,,Het is niet dat diëten niet werken maar er is veel te weinig aandacht voor langetermijngevolgen”, aldus woordvoerster S. Kruizingza. ,,Obesitas is een chronische ziekte en zou ook zo moeten worden behandeld.”

De vereniging hoopt dat mensen op de Anti Dieetdag een lichtblauw lintje dragen ,,uit solidariteit met dieetslachtoffers over de hele wereld.”
[ANP]

Diabetes kan seksleven ernstig beinvloeden

Er zijn steeds meer aanwijzigingen dat diabetes de rechtstreekse oorzaak is van seksuele functiestoornissen en de mogelijke depressies die daarmee gepaard gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Klinisch seksuoloog Paul Enzlin van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (Faculteit Geneeskunde, K.U.Leuven) in het medisch vakblad The Lancet.

Tot halfweg de 20ste eeuw was onderzoek naar seksuele functiestoornissen taboe. Grootschalige bevolkingsonderzoeken zijn er eigenlijk tot op vandaag nog altijd niet gevoerd. Zo bleef meteen de invloed van diabetes onbelicht. Het onderzoek is ook niet makkelijk. Vooral bij vrouwen is de invloed van diabetes op het seksuele functioneren heel complex.

Toch zijn er meer en meer studies die aantonen dat diabetes een ernstige invloed kan hebben op het seksleven. Mannen met diabetes hebben meer erectieproblemen, omdat de werking van het gladde spierweefsel, het endotheel (een cellaag aan de binnenkant van de bloedvaten) en de zenuwen in het bekken aangetast wordt. Bepaalde geneesmiddelen die toegediend worden om die aandoeningen te verhelpen, zouden bij diabetespatiënten een sterk verminderd of helemaal geen effect hebben.

Ook ejaculatieproblemen komen als gevolg van diabetes frequenter voor, zoals retrograde ejaculatie: door een verstoorde werking van de zenuwen in een bepaalde kringspier komt het sperma daarbij in de blaas terecht. Koppels die in dat geval kinderen willen, moeten dan overgaan tot medisch geassisteerde bevruchting.
Bij vrouwen is het verband tussen diabetes en seksuele functiestoornissen complexer. Er is naar verhouding ook minder onderzoek uitgevoerd dan bij mannen. Toch blijkt uit cijfers dat bij vrouwen met diabetes type 1 (insuline-afhankelijke diabetes) pijnlijke geslachtsgemeenschap frequenter voorkomt. In het algemeen zouden vrouwen met diabetes minder gevoelig zijn voor vaginale prikkels. Wel blijkt er een link te zijn tussen seksuele functiestoornissen en depressie, zodat daar bij vrouwelijke diabetespatiënten zeker aandacht voor moet komen.

De conclusie is dat bij klinische bevraging van mensen met diabetes seksuele functiestoornissen niet meer achterwege kunnen worden gelaten. Nog afgezien van de zuiver fysieke problemen, kan diabetes op die manier ook onrechtstreeks leiden tot depressie.
[Gezondheid.be]

Kinderen moeten gezonder leven

Te weinig bewegen, teveel snoepen, muisarmen, ademhalingsproblemen, gepest worden en last van een vieze school. Het zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste Ga voor gezond!-test onder bijna 12.000 kinderen. Zo blijkt een kwart van deze kinderen geen goed gewicht te hebben. Uit de resultaten blijkt ook dat de meeste kinderen tevreden zijn met zichzelf. De Ga voor gezond!-test is een grootschalig landelijk onderzoek dat alle aspecten van gezondheidsgedrag van kinderen belicht. De test vormde het startschot van de eerste editie van de nationale scholencampagne Ga voor gezond! waaraan bijna 1000 basisscholen hebben meegedaan.

Ongezond voedingspatroon
Fruit of groente staat niet bij ieder kind dagelijks op het menu. Bijna 1 op de 6 kinderen eet hooguit twee keer per week groente of fruit, terwijl dagelijkse consumptie wordt aanbevolen. Wel snoepen kinderen volop. Calorierijk snoep als gevulde koeken en candybars eten door 1 op de 5 kinderen minimaal drie keer per dag. Jongens snoepen meer dan meisjes. Ruim 1 op de 10 kinderen drinkt dagelijks frisdrank met prik. De meeste kinderen drinken vruchtensap, waarbij 1 op de 10 vijf glazen of meer per dag. Bijna 1 op de 6 kinderen ontbijt niet elke dag. Opvallend is dat allochtone kinderen een wat gezonder voedingsgedrag hebben. Ze eten vaker fruit en ze snoepen aanmerkelijk minder.

Spelende kinderen1 op de 3 kinderen beweegt te weinig
Uit het onderzoek blijkt dat 30% van alle kinderen regelmatig, maar onvoldoende beweegt. Ze halen de landelijke beweegnorm voor kinderen van elke dag minimaal 1 uur matig tot intensief bewegen niet. Wel gaat driekwart van de kinderen met de fiets of lopend naar school. Volgens de ouders is daarvan driekwart binnen 10 minuten op het schoolplein. Bijna 9 op de 10 kinderen is lid van een sportclub. Het merendeel sport daar 2 keer per week of vaker. Jongens sporten vaker dan meisjes. Buitenspelen is ook bewegen. Bijna 1 op de 10 kinderen heeft in de testweek niet buiten gespeeld. Bijna de helft speelt iedere dag buiten.
Kinderen van allochtone afkomst bewegen relatief minder: ze gaan minder vaak per fiets of lopend naar school, zitten minder vaak bij een sportclub en spelen veel minder buiten.

Ongezond computergebruik
Bij de vragen naar lichamelijke gezondheid blijkt dat ruim een derde last heeft van een allergie. Eveneens een derde van de kinderen geeft aan soms tot vaak moeite te hebben met ademhalen. Gemiddeld is een kind volgens de ouders een schoolweek per jaar ziek. Voor de tanden wordt goed gezorgd. Het merendeel poetst twee keer per dag en gaat twee keer per jaar naar de tandarts. Het computergebruik is zorgelijker. Ruim een derde van de kinderen heeft wel eens last van hun arm na het computeren. De helft van alle kinderen heeft geen goede computerhouding. Verder zit 1 op de 10 kinderen dagelijks langer dan 2 uur achter de computer, 5% zelfs langer dan 4 uur per dag.

Klachten over viezigheid op school
Een kwart van de leerlingen moest het afgelopen jaar na een ongelukje op school naar de dokter. De ongelukken vinden vooral plaats op het schoolplein en tijdens de gymles. Veel klachten zijn er ook over een vieze school. Ruim de helft vindt de wc’s niet schoon, maar ook schoolplein en klaslokaal worden genoemd. Over het temperatuur in de klas is de helft niet tevreden.

Veel tevreden kinderen
Opvallend is dat 90% van alle leerlingen zegt blij te zijn met zichzelf, een even groot percentage heeft veel vrienden en vriendinnen. Tweederde gaat altijd graag naar school; 1 op de 10 vindt het nooit leuk. Ruim 1 op de 6 kinderen wordt regelmatig gepest, 1 op de 10 kinderen geeft aan te pesten.

Jaarlijks gezondheidsbeeld
Voor de test zijn 11.643 kinderen ondervraagd voordat ze met het pakket van Ga voor gezond! zijn gestart. Ook 1.095 ouders zijn ondervraagd op basis van het gedrag van hun jongste kind. Het is de bedoeling dat de actie Ga voor gezond! jaarlijks terugkeert. Goof Buijs van het NIGZ en projectleider van de campagne: “Door jaarlijks breed onderzoek te doen, krijgen we een actueel beeld van het gezondheidsgedrag van de Nederlandse jeugd op de basisschool. Uniek is dat we ook gegevens hebben over hun ouders en leerkrachten. Bovendien hoop ik dat deze testresultaten scholen overtuigen om gezondheid en veiligheid structureel aan te pakken.” In september 2007 start de tweede editie van Ga voor gezond! waarvoor basisscholen zich nu al kunnen opgeven. Deze actie streeft met leuke activiteiten en praktische tips naar een gezonder gedrag van kinderen. Meer informatie is verkrijgbaar op www.gavoorgezond.nl.
[NIGZ]

Toename kennis over diabetes

diabetes insulineNederlanders weten steeds meer over diabetes mellitus (’suikerziekte’). Vandaag gepresenteerde uitkomsten van de landelijke campagne ’Kijk op Diabetes’ laten dat zien. Toch is die parate kennis nog lang niet voldoende, menen deskundigen.

Inmiddels 66 procent weet dat ’altíjd dorst hebben’ een belangrijk symptoom kan zijn voor diabetes. ’Vaak moe zijn’ is een kenmerk dat bij 28% bekend is. En ’slecht(er) zien, problemen of last hebben met de ogen’ wordt door 22% van de Nederlanders genoemd als één van de drie bekendste tekenen van mogelijke suikerziekte.

Uit onderzoek van de Nederlandse Diabetes Federatie blijkt dat veel mensen het eigen risico op het krijgen van diabetes type 2, feitelijk een chronische stofwisselingsziekte, nu aanmerkelijk beter inschatten dan vóórdat ’Kijk op Diabetes’ in april 2006 van start ging. Volgens deze koepel van acht lidorganisaties, zijn nu meer mensen gemotiveerd om serieus te werken aan een gezondere leefstijl. Velen zijn stellig van plan gezonder en meer uitgebalanceerd te eten, de tussendoortjes te laten staan, het snoepen te laten, alcohol te minderen en vooral meer te bewegen.

Overgewicht als dreigend gevaar voor het ontstaan van diabetes is inmiddels bij 57 procent bekend. Bijna 36 procent van de ondervraagden beseft dat ongezonde voeding diabetes in de hand kan werken. De risicofactor ’weinig beweging’ is echter met 19 procent nogal onbekend. Dat erfelijkheid een rol van betekenis speelt, weet slechts 21 procent. Allochtone Nederlanders zijn zich dit meer bewust. „Logisch”, zegt campagneleider Inge de Weerdt, „omdat onder mensen van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst meer suikerziekte voorkomt.”

De Weerdt stelt dat de actie heeft geleid tot een grotere alertheid bij artsen en meer bewustzijn onder de 3,2 miljoen Nederlanders van 45 jaar en ouder met overgewicht die mede daardoor een verhoogd risico hebben op diabetes.

Met behulp van de wetenschappelijk onderbouwde Diabetes Risicotest zijn circa 27.000 Nederlanders opgespoord met diabetes type 2 (’ouderdomsdiabetes’) of een voorstadium daarvan. „Het ging daarbij om 16.000 autochtone Nederlanders en 11.000 allochtone Nederlanders, die we met deze voorlichtingscampagne nu goed hebben kunnen bereiken”, stelt De Weerdt. „Bekend is dat mensen uit onze doelgroep door hun leefpatroon, hun voeding, maar ook hun veelal weinige beweging vaak een extra verhoogd risico op diabetes lopen.”
[Telegraaf]

Animo dieetproducten daalt

Gezonde voeding en het volgen van een dieet als Sonja Bakker zijn veel populairder dan maaltijdvervangers, shapes en repen. De markt voor dit soort producten is de afgelopen jaren met 20% geslonken. “Mensen zijn de afgelopen jaren te vaak geconfronteerd met middelen die alleen een tijdelijk effect hebben” aldus Ewout Overeem van Pharma-Nord. “Dieetproducten die alleen laxeren of vocht af drijven worden niet langer geaccepteerd”

Bij drogisterijketen Etos wordt de verschuiving in de markt ook duidelijk. De shakes en repen worden vervangen door beautyfoods zoals ontgiftingsproducten, anticellulitisdrankjes en schoonheidsthee.

DSM heeft Fabuless, dat als werkend ingrediënt in de drinkyoghurt Optimel Control van Campina uiterst syccesvol is. Optimel Control past dan ook in de drie megatrends van gezondheid, gemak en smaak.
[Dieetnieuws]