Vaak overgewicht bij baby’s en kleuters

Steeds meer baby’s en kleuters hebben te kampen met overgewicht. Dit blijkt uit onderzoek naar overgewicht bij jonge kinderen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waarvan vrijdag de resultaten zullen worden gepresenteerd.

Bijna 15 procent van de vierjarige kinderen is te dik, 4 procent heeft echt te kampen met overgewicht. Toch wordt het toenemende probleem bij baby’s en kleuters door ouders en artsen niet of nauwelijks gesignaleerd, concluderen de onderzoekers.

Pieter Sauer, hoofd van de afdeling kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen, noemt het ,,zeer opmerkelijk dat 80 procent van de ouders niet ziet dat hun kind te zwaar is. Ook consultatiebureaus blijken het overgewicht van deze jonge kinderen niet juist in te schatten”, aldus de onderzoeker.
[ANP]

Een derde vrouwen vindt zichzelf te dik

Eén op de drie vrouwen vindt zichzelf te dik om naakt te verschijnen voor haar partner. Dit blijkt uit een onderzoek van een badkamerfabrikant onder 3500 Engelse vrouwen.

Beelden van spijkerdunne modellen en digitaal bijgewerkte beroemdheden overtuigt een hele generatie vrouwen om hun kleren te allen tijde aan te houden.

Experts geloven dat het dwangmatig bedekken van het lichaam, een serieuze druk op relaties is. Zo moet van een op de tien vrouwen eerst het licht uit voordat ze zich kunnen uitkleden in de aanwezigheid van hun partner.

De meeste genante momenten vinden in de badkamer plaats. Bijna een kwart van de vrouwen gaat niet de badkamer in, wanneer de wederhelft daar is. Van degenen die wel de badkamer betreden, is eenderde zich erg bewust van hun naaktheid. Een op de tien is zo verlegen dat ze de badkamerdeur op slot doen.

Ondanks de uitkomsten van het onderzoek, gaven bijna alle vrouwen aan dat het belangrijk is voor een stel om zich op hun gemak te voelen wanneer ze bloot zijn.

Mannen lijken immuun voor de onzekerheden van hun vriendinnen en vrouwen. Zij zouden het liefst twee keer zo vaak naakt willen zijn dan nu het geval is. Mannen zijn zelfs zo dol op naakt zijn, dat tweederde aangaf regelmatig bloot rond te lopen in huis. Bijna de helft van de vrouwen gaf toe ook graag zonder kleren door het huis te lopen, maar slecht een klein deel doet dit ook daadwerkelijk.

In de sportschool is het niet anders gesteld. Daar wil 79 procent van de vrouwen liever niet douchen of zich omkleden in het bijzijn van andere vrouwen.

Jill Parkinson van het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd is geschokt hoe zelfbewust mensen zijn over het uitkleden in de aanwezigheid van hun partner. En dat terwijl, volgens haar, bloot zijn een natuurlijk iets is.
[Telegraaf]

Neuropeptiden sturen overgewicht

Neuropeptiden werken tegelijkertijd op diverse systemen in de hersenen bij het reguleren van lichaamsgewicht.

Gitte Tiesjema beschrijft in haar proefschrift dat neuropeptiden van het NPY- en het melanocortinesysteem op het eerste gezicht veel overeenkomsten vertonen, maar dat ze op verschillende wijzen overgewicht induceren. De precieze functies van de neuropeptiden hangt af van de precieze plek in de hersenen waarin ze tot expressie komen.

Meer onderzoek naar de specifieke rol van neuropeptiden in de diverse hersengebieden kan helpen om beter inzicht te krijgen in maatregelen die nodig zijn om de groei in het aantal mensen met overgewicht te doen afnemen.

Tiesjema promoveert vandaag aan de Universiteit Utrecht.
[UMC Utrecht]

Depressieve patiënten eerder aan het werk door ergotherapie

Depressieve patiënten zijn sneller weer aan het werk als ze naast hun gebruikelijke behandeling ook begeleid worden door een ergotherapeut. Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC de Meren) dat is gepubliceerd in het vakblad Psychological Medicine van deze maand. Of therapie ook tot sneller herstel van depressie leidt, is nog de vraag. Nieuw onderzoek, de Do-It studie, moet uitwijzen met welke vorm van ergotherapie de patiënten nog beter geholpen kunnen worden.

Omstandigheden op het werk kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie. Omgekeerd kan een depressie leiden tot verminderd functioneren op het werk en tot ziekteverzuim. Onderzoekers van het zorgprogramma Stemmingsstoornissen bestuderen sinds enige jaren of depressieve patiënten gebaat zijn bij ergotherapie, naast hun gebruikelijke psychotherapie of medicatie. De ergotherapeuten leren de patiënten om te gaan met stressvolle situaties op het werk via rollenspellen en gesprekken. Ook worden ze gestimuleerd om hun werk snel te hervatten. Een studie onder 62 proefpersonen die achttien maanden werden gevolgd, toonde aan dat patiënten die ergotherapie kregen gemiddeld drie maanden eerder weer met hun werk begonnen en minder verzuimden, zonder dat de werkstress toenam. De behandeling had geen gevolg op het verloop van de ziekte. Uit het onderzoek blijkt dat de extra kosten voor de ergotherapie worden gecompenseerd doordat de onderzochte personen eerder het werk hervatten.

Deze kosten-effectiviteit is ook van economisch belang: patiënten met een depressie verzuimen in Nederland ongeveer negen keer vaker dan mensen zonder depressie. Ook is bekend dat zij twintig procent minder productief zijn. Bij ruim tien procent van de mensen die in de WIA komen is de reden een depressie. Naar schatting lijden er in Nederland per jaar ruim 500.000 aan een depressieve stoornis.

De nieuwe Do-It studie (Depression & Occupation: Intervention Trial) vergelijkt twee verschillende vormen van ergotherapie: een korte intensieve begeleiding van vier maanden en een langere van zeven maanden. In beide gevallen is er nauw overleg met de bedrijfsarts. Voor het onderzoek is het AMC op zoek naar patiënten die depressief zijn door het werk of die door hun depressie niet of minder werken. Patiënten die willen deelnemen aan dit onderzoek kunnen zich aanmelden via de Goedgestemd-website.

Vetarm betekent niet calorie-arm

Veel consumenten realiseren zich niet dat vetarme producten niet per se ook caloriearme producten zijn. Dat komt naar voren uit onderzoek van Garg, Wansink en Inman. Sommige consumenten die vetarme producten kopen, krijgen zelfs meer calorieën binnen dan mensen die producten met een regulier vetgehalte kopen. In sommige gevallen krijgen de consumenten die kiezen voor vetarm wel tot 28% meer calorieën binnen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen denken dat vetarme producten 40% minder calorieën bevatten. In werkelijkheid gaat het maar om 11%.

Uit een klein experiment kwam verder naar voren dat consumenten zich bij vetarme producten sneller te buiten gaan aan `overconsumptie`. Zo verorberden de deelnemers aan een proef met zogenaamde vetarme en gewone chocolade liefst een derde méér vetarme chocolaatjes. Garg, Wansink en Inman concluderen dat mensen zich minder schuldig voelen wanneer zij vetarme producten eten, waardoor zij juist meer gaan eten. De onderzoekers betwijfelen dan ook ernstig of de oplossing voor het obesitas-probleem kan worden bereikt door de introductie van meer vetarme producten.
[Foodpress]

Test je gezondheid: Astmatest

AstmatestIn Nederland is astma één van de meest voorkomende chronische ziekten. Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat één op de tien Nederlanders last heeft van astmatische klachten. Veel astmapatiënten hebben hun luchtwegaandoening niet goed onder controle, ondanks de behandeling die ze ondergaan.

Omdat de medicijnen niet goed aanslaan, of omdat ze niet weten dat hun astma vaak beter onder controle is te krijgen dan ze denken. Met de modernste astmageneesmiddelen is het echter voor veel patienten mogelijk om astma te hebben en er weinig van te merken! U hoeft dan ook geen genoegen te nemen met klachten als ’s nachts wakker worden van benauwdheid of het verzuimen van activiteiten als gevolg van astma. Zelfs bijna klachtenvrij kan mogelijk nog beter.

De astmatest
Wie de astmatest doet en de vijf vragen beantwoordt, weet direct of zijn astma goed onder controle is. De korte vragenlijst is ontwikkeld door het onafhankelijke Amerikaanse astma-instituut Asthma Action America. De astmatest is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Binnen 30 seconden weet u of uw astma goed onder controle is. Is dit niet het geval dan is het raadzaam contact op te nemen met uw arts.

Als u uw astma goed onder controle hebt, is het belangrijk dat u uw geneesmiddelen gewoon blijft gebruiken. Dit is namelijk de reden dat u uw astma goed onder controle hebt.

» Doe de Astmatest

Geen energiedrank op Friese school

Red BullHet Lauwers College in het Friese Buitenpost gaat energiedranken als Red Bull en Golden Power weren. Volgens de school hebben de drankjes een negatief effect op de energiehuishouding van de leerlingen. Op de website van het college voor vmbo, havo en vwo waarschuwt de directie voor de gevaren van de energiedrank. Zo zou de drank slechts kortstondig energie geven, want na twintig minuten zitten leerlingen weer duf en moe in de lessen.

‘We zien op school de effecten: hyperactieve leerlingen, die na een korte tijd futloos zijn en geen energie hebben om de lessen te volgen’, aldus de directie op de website.

Ze roept de ouders van de leerlingen op geen energiedranken mee te geven aan hun kinderen. Leerlingen die op school rondlopen met het drankje zullen daarop worden aangesproken

Volgens de school bevat één blikje energiedrank evenveel cafeïne als zes koppen koffie. Mariska Woertman van producent Red Bull Nederland noemt dat ‘klinkklare onzin’. ‘Red Bull bevat evenveel cafeïne als één kop koffie. Het is gewoon een frisdrank, het heeft niks met ongezondheid te maken.’