Te snel eten maakt dik

WeegschaalEten doen we tegenwoordig in 14 minuten en 27 seconden én meestal alleen. Twintig jaar geleden was het anders: gezellig tafelen duurde gemiddeld 33 minuten en liefst met anderen. Een bedroevende trend, want snel eten werkt in de eerste plaats obesitas of zwaarlijvigheid in de hand.

Boosdoener
Obesitas is één van de meest gevreesde gezondheidsproblemen in vele landen. Britse onderzoekers wijten het gebrek aan tijd om maaltijden klaar te maken en op te eten, als één van de grote boosdoeners. Slechts één op tien mensen neemt meer dan een half uur de tijd, terwijl zeven op de tien het eten verorberen in minder dan 15 minuten. Velen eten zelfs niet meer aan tafel, maar nemen plaats achter de tv of de computer. Al even ongelukkig is dat tijdens een maaltijd gelezen, geschreven of zelfs gepraat wordt aan de telefoon.

Samen tafelen
Voedingsdeskundigen pleiten ervoor dat families opnieuw samen leren tafelen. In de eerste plaats omdat deze maaltijden vaak stukken gezonder dan de snacks die snel voor tv worden gegeten. Ze bevatten te weinig voedingsstoffen, vragen te veel energie en vetten, terwijl gezonde maaltijden een dagelijkse prioriteit verdienen.

Onderzoek naar chlamydia bij jongeren

CondoomIn het najaar begint een grootschalig onderzoek naar chlamydia onder jongeren. In de regio’s Amsterdam, Rotterdam en in de buurt van Heerlen zullen alle 315 duizend jongeren van 16 tot 29 jaar, vrouwen en mannen, per brief worden uitgenodigd een test te doen op de geslachtsziekte.

De onderzoekorganisatie ZonMW heeft de komende drie jaar 6,6 miljoen euro uitgetrokken voor dat screeningsproject. Het lijkt wat grootschaligheid betreft veel op de landelijke screening naar het voorkomen van borst- en baarmoederhalskanker.

Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Jaarlijks raken er naar schatting zestigduizend mensen besmet met de chlamydiabacterie. Slechts een klein deel daarvan meldt zich bij speciale soa-klinieken. In 2005 waren dat er iets meer dan vijfduizend, een verhoging van 15 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

In het begin geeft een besmetting meestal weinig last. Veel mensen genezen spontaan, binnen een jaar. Veel geïnfecteerden weten dan ook niet dat ze de bacterie bij zich dragen. Intussen besmetten ze anderen. De kans op infectie bij seksueel contact is 50 procent – aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld bij hiv.

Op den duur kan een besmetting tot complicaties leiden, met name bij vrouwen. Naar schatting duizend vrouwen per jaar worden onvruchtbaar door chlamydia. Ook veroorzaakt de bacterie honderden buitenbaarmoederlijke zwangerschappen.

De bacterie waart vooral rond onder jongeren. Zij zijn meer dan gemiddeld seksueel actief en hebben meer wisselende contacten.

Uit kleinschalige onderzoeken blijkt dat 2,3 procent van de Nederlanders besmet is met de chlamydiabacterie. In landelijke gebied is dat de helft daarvan, in grote steden als Amsterdam het dubbele.

Het onderzoek, dat het najaar gaat beginnen, moet de besmetting bij jongeren in kaart brengen. Ook moet het ze er op attenderen dat ze besmet zijn, ook al merken ze er niets van. Dat gaat eerst in drie gebieden: de twee grootste steden en, ter controle, in landelijk gebied.

De evaluatie is over drie jaar. Op basis daarvan beslist het ministerie van Volksgezondheid of alle jongeren in heel Nederland zullen worden opgeroepen voor een test.

Geïnfecteerden zijn eenvoudig te behandelen met simpele antibiotica. Screening moet resulteren in een drastische daling van het aantal infecties en complicaties bij met name vrouwen.
[ANP]

ADHD en het gezin, coaching in de thuissituatie, Thema congres van Impuls

ImpulsImpuls, de Nederlandse patiëntenvereniging voor volwassen met ADHD en aanverwante stoornissen, organiseert dit jaar voor de vierde maal oprij haar symposium. Dit jaar kent het symposium, dat op 4 april aanstaande in de Reehorst in Ede plaatsvindt, het thema ‘ADHD en het gezin, coaching in de thuissituatie’.

“Dit thema komt steeds vaker naar voren in onze lotgenotenbijeenkomsten. Echt een reden om het eens goed aan te pakken”, vertelt Kees Theun Schmalz, voorzitter van de vereniging. “Er is steeds mee vraag en aanbod op het gebied van coaching. Door de vele bomen in het bos brengt deze situatie ook weer meer vragen met zich mee. Wij hopen op die vragen antwoord te geven tijdens ons symposium” vervolgt hij.

Het symposium is bedoeld voor professionals en patiënten, maar zeker ook voor hun partners en familie. Het behandelt een aantal vormen van coaching en praktische, actuele vragen. “Tijdens dit symposium komen onder andere onderwerpen als seksualiteit, ouder-kindrelatie, lotgenoten en partnerrelaties aan bod”, aldus Schmalz.

Sinds haar oprichting streeft Impuls naar een verbetering van het leefklimaat van de doelgroep en bevordering van intergratie in de samenleving. Dit komt tot uiting in de drie kerntaken van Impuls, te weten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Elke jaar organiseert zij daarom een symposium, maar daarnaast faciliteert zij vele andere bijeenkomsten.

Meer informatie en om in te schrijven zie www.impulsdigitaal.nl

Waarschuwing bij snacks in Frankrijk

Vanaf 1 maart moeten in Frankrijk reclames die geconserveerde, gezouten of gezoete dranken en etenswaren aanprijzen, mensen tevens waarschuwen om minder tussendoortjes te eten, actief te leven en voldoende groente en fruit te eten.

De verplichting geldt voor reclames op radio, tv, internet en op billboards. Volgens het ministerie van volksgezondheid, dat de regel in het leven heeft geroepen, zal de waarschuwing kinderen helpen om de juiste keuzes te maken over hun voeding. Overtreders kunnen een boete tegemoet zien van 1,5 procent van de kosten van de reclameboodschap’s de boete komt ten goede aan een nationaal instituut voor voorlichting op het gebied van gezondheid.

De voedselproducenten hebben de keuze uit vier verschillende boodschappen. De maatregel lijkt niet te stroken met het algemene beeld dat van Fransen bestaat’s namelijk als een doorgaans slank volk dat een passie heeft voor kwalitatief goed voedsel. Dat beeld werd enkele jaren geleden bevestigd door de bestseller Waarom Franse vrouwen niet dik worden van Mireille Guiliano, waarin zij betoogt dat Franse vrouwen croissants en ganzenleverpaté kunnen eten zonder dik te worden, omdat ze de tijd nemen om van smaken te genieten en voedsel met verstand benaderen.

Toch is, door een groeiend aanbod aan kant-en-klaar maaltijden met veel zout, vet en suikers, ook in Frankrijk het aantal mensen met overgewicht gestegen. Volgens cijfers van de overheid zijn twintig miljoen van de ruim zestig miljoen Fransen te zwaar.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het hoog tijd dat dat wijze waarop voedsel aan de man wordt gebracht, drastisch wordt gewijzigd. Twintig procent van de Europese kinderen is te zwaar. Als het tij niet wordt gekeerd, zal de wereldwijde obesitas-epidemie miljoenen mensen vroegtijdig de dood injagen, stelt de WHO.
[ANP]

Bij notenallergie mag je wel pinda’s

PindaHet is één van de meest gestelde vragen over voedselovergevoeligheid aan het Voedingscentrum: ‘Mag ik wel pinda’s als ik allergisch ben voor noten?’ Volgens het Voedingscentrum is het antwoord hierop: “Ja, ingeval van een notenallergie, veroorzaken pinda’s geen klachten.”

Wie overgevoelig is voor noten, reageert specifiek op het eiwit dat in één of meerdere soorten noten zit. Pinda’s (aardnoten) zijn botanisch gezien niet verwant aan de notenfamilie. Daardoor krijgen mensen die alleen overgevoelig zijn voor noten, geen klachten na het eten van pinda’s.

Ook voor andere vragen over voedselovergevoeligheid zoals allergie, is het Voedingscentrum een goed adres. Mensen kunnen bellen met (070) 306 88 88 op werkdagen tussen 9 en 17 uur. Een team van voedingsdeskundigen zit dan klaar om alle vragen te beantwoorden. Daarnaast is op de website veel informatie te vinden over voedselovergevoeligheid.

Anticonceptiespray in ontwikkeling

Organon gaat onderzoeken of het mogelijk is om een anticonceptiemiddel via een spray toe te dienen. Het Nederlandse farmaciebedrijf heeft daarvoor een samenwerkingsverband gesloten met de Australische onderneming Acrux.

Acrux levert de spraytechnologie, zo maakte Organon bekend. Door een apparaatje op de arm te plaatsen kan het medicijn worden toegediend met een simpele druk op de knop. De werkzame stof trekt daarna in de huid.

De technologie kan handig zijn voor vrouwen met maagproblemen, verklaarde een woordvoerster van Organon. Voor deze groep is de anticonceptie-pil nog steeds een zware dobber.

Organon wil eerst bekijken of de technologie daadwerkelijk gebruikt kan worden voor anticonceptie. Voor elk anticonceptiemiddel dat de testfases goed doorkomt, kan Acrux een vergoeding krijgen van 12 miljoen tot 16 miljoen dollar. Het bedrijf deelt ook mee in de inkomsten van het anticonceptiemiddel als dat op de markt komt.

Organon heeft al een aantal alternatieven voor de pil in huis. Daarbij gaat het onder meer om het spiraaltje, de prikpil en de NuvaRing.
[ANP]

Behandeling incontinentie door enkelzenuwprikkeling werkt

VU Medisch CentrumZenuwstimulatie vanuit de enkel kan een oplossing zijn voor incontinentieproblemen. Deze stimulatie beïnvloedt foute signalen vanuit de blaas en na een aantal behandelingen behoren incontinentieproblemen tot het verleden. De Arnhemse uroloog Michael van Balken deed onderzoek hiernaar en promoveert 2 maart 2007 hierop bij VU medisch centrum in Amsterdam.

Vaak kleine beetjes moeten plassen of een plotselinge onhoudbare aandrang urine te verliezen komt veel voor en is een door de vergrijzing groeiend probleem. Tot voor kort kon men dit alleen met medicijnen behandelen. Als dat geen of te weinig resultaat had bleef enkel ingrijpende chirurgie over. Nu is een alternatief voorhanden: stimulatie van de enkelzenuw. Zo worden foute signalen vanuit de blaas gunstig beïnvloed. Michael van Balken deed onderzoek naar het gebruik van de enkelzenuw bij deze problemen. Hij bracht een naaldje aan dat via de enkel elektrische pulsen afgaf, in 12 wekelijkse behandelingen van een half uur. Daarna werd, bij voldoende resultaat, overgegaan op minder frequente onderhoudstherapie.

Zelfs bij zeer hardnekkige aandrangproblemen geeft enkelzenuwstimulatie goede resultaten. Bij circa tweederde van de patiënten nemen de klachten af met meer dan 50%. Als ook de seksualiteit gestoord is, verbetert deze vaak mee met een succesvolle behandeling. Helaas geeft voorafgaand onderzoek niet duidelijk aan welke patiënten positief op de behandeling zullen reageren. Succes is echter niet los te zien van deze zenuwstimulatie. Daarom is een prototype voor een kleine implanteerbaar stimulator ontwikkeld en getest, zodat uiteindelijk zelfstimulatie in de thuissituatie mogelijk wordt. De enkelzenuwstimulatie lijkt in de toekomst een belangrijke rol te gaan spelen bij de behandeling van aandrangincontinentie en blaasfunctiestoornissen.
[VU MC]

Nieuwe technologie voor lage rugpijn veelbelovend

rugwervelHet lichaam helpen zichzelf te genezen, zo omschrijft prof. dr. Ruud Bank zijn vakgebied. Bank onderzoekt het herstel van kraakbeen door middel van lichaamseigen materialen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar lage rugklachten. Lichaamseigen stamcellen, de juiste groeifactor en een specifieke matrix zorgen ervoor dat de tussenwervelschijf ook werkelijk geneest. Bank verwacht dat over vijf jaar de eerste patiënt met deze technologie behandeld kan worden. Bank is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan VU medisch centrum en spreekt zijn oratie op 28 februari a.s.

De technologie die Bank ontwikkelt betreft het injecteren van stamcellen en de juiste groeifactor in een matrix van afbreekbaar biomateriaal. De groeifactoren zorgen ervoor dat de stamcellen uitgroeien tot kraakbeen cellen en zo weefsel vormen. De grote winst van de nieuwe technologie is het feit dat de behandeling leidt tot een nieuwe gezonde tussenwervelschijf. Verwacht wordt dat de nieuwe technologie voor lage rugpijn over 5 jaar in de kliniek kan worden toegepast.

Lage rugklachten zijn een veel voorkomend probleem. Veel van deze klachten worden veroorzaakt door verzwakte of kapotte tussenwervelschijven. Hierdoor raken de zenuwen van het ruggenmerg bekneld met als gevolg pijn en uitstraling naar benen en voeten.

De huidige behandeling van ernstige lage rugpijn bestaat veelal uit het zogenaamde wervel fusie, waarbij twee ruggenwervels onbeweeglijk aan elkaar vast gezet worden. Verstijving van de wervelkolom en het niet vastgroeien van de fusie zijn bekende complicaties.

Alle materialen die bij de behandeling gebruikt worden zijn van de patiënt zelf afkomstig. De stamcellen worden verkregen uit het vetweefsel van de patiënt. Het voordeel van stamcellen uit vetweefsel is de grotere beschikbaarheid en het feit dat ook volwassenen en ouderen voldoende stamcellen beschikbaar hebben. De stamcellen zijn niet uit embryo’s afkomstig.

Lage rugpijn is maar een van de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe technologie. Allerlei aandoeningen waarbij kraakbeen beschadigd of afgebroken wordt, kunnen in principe met deze technologie worden behandeld. Aandoeningen als artrose, gecompliceerde botbreuken, beschadigde bloedvaten en huid en sommige bindweefsel aandoeningen zijn andere voorbeelden. De uitdaging is om de juiste groeifactor te vinden die er voor zorgt dat de stamcel zich ontwikkeld tot het gewenste weefsel in combinatie met een matrix die de juiste vorm van de cel bepaald. Hiervoor is veel meer kennis nodig van de interactie tussen stamcel, groeifactor en matrix.
[VU MC]