Ouderen vallen vaker door slaaptabletten

Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen neemt toe onder mensen van 75 jaar en ouder. Dat verklaart mede de verdubbeling van het aantal valpartijen bij deze groep bejaarden, stelt epidemioloog Paul Oude Vrielink.

Oude Vrielink ondervroeg ongeveer 4000 zelfstandig wonende ouderen uit de regio Nijmegen. In de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar voelen deze bejaarden zich nog goed tot uitstekend gezond, maar na hun 75e neemt het aantal kwalen toe. Zij slikken onder andere meer slaappillen en kalmeringstabletten. Oude Vrielink pleit daarom voor meer valtraining voor bejaarden.

Bejaarden van 75 jaar en ouder melden drie maal vaker dat zij last hebben van mobiliteitsbeperkingen, zoals de onderzoeker het noemt. Ook gaan zij snel minder goed zien en horen. Dat beperkt hun levensvreugde, zo blijkt uit het onderzoek.
Oude Vrielink meent dat er onder de oudste groep mensen nog gezondheidswinst is te behalen. Zij zouden zeer geholpen zijn met mobiele loketten voor allerhande regelingen, aangezien zij vaak niet meer in staat zijn afstanden af te leggen. Voor jongere bejaarden zou gezondheidsvoorlichting nuttig zijn, zodat zij ernstig beperkende kwalen wellicht langer kunnen uitstellen.
[ANP]

Veel diabetici in New York

Eén op de acht volwassen New Yorkers lijdt aan diabetes en bijna tweemaal zo veel hebben een verhoogd bloedsuikergehalte. Dat blijkt uit een studie van het gemeentelijke Department of Health and Mental Hygiene. Uit de studie blijkt tevens dat ongeveer 30 procent van de diabetici het niet weet. En van degenen die het wel weten, trekt meer dan de helft zich er gevaarlijk weinig van aan.

“This confirms that we as a society are doing a rotten job both preventing and controlling diabetes”, aldus city health commissioner Thomas Frieden.

Voor de studie zijn bloedmonsters genomen van 2.000 bewoners van elke stadswijk. Daaruit blijkt dat ruim 700.000 stadsbewoners diabetes hebben, 12,5 procent van de bevolking. Ter vergelijking: gemeten over de hele VS is dat 10,3 procent. Nog eens 23,5 procent heeft ‘prediabetes’: een abnormaal hoog bloedsuikergehalte dat nog net niet onder de norm voor diabetes valt.

De hogere cijfers waren wel een beetje verwacht omdat New York relatief veel niet-blanken telt. Blanken behoren tot de groepen met de laagste kans op diabetes.

Verrassend was wel het hoge aantal patiënten onder mensen met Aziatische ‘roots’: 16 procent diabetes en 32 procent prediabetes. Daarbij wordt aangetekend dat Oost-Aziaten beneden het gemiddelde zitten, maar dat bij Zuid-Aziaten de percentages nog veel hoger moeten liggen.
[gezondheid.blog.nl]

Lucentis, nieuw medicijn om blindheid tegen te gaan

LucentisPatiënten met de natte vorm van de oogaandoening maculadegeneratie hebben met de registratie van ranibizumab kans op verbetering van hun gezichtsvermogen. De oogaandoening is de voornaamste oorzaak van blindheid onder ouderen in de westerse wereld.

Volgens een in de New England Journal of Medicine verschenen studie blijft bij 90 procent van de gebruikers van het middel het gezichtsvermogen min of meer stabiel. Gegevens over twee jaar zouden bij een derde van de patiënten een verbetering van het gezichtsvermogen laten zien.

Het wetenschappelijke tijdschrift Science Magazine heeft het middel uitgeroepen tot de belangrijkste medische doorbraak van het jaar 2006. Fabrikant Novartis meldt dat nog niet eerder een middel het zicht heeft verbeterd bij mensen die lijden aan natte maculadegeneratie.

Het middel komt medio februari onder de naam Lucentis op de markt. In de eerste drie maanden van de behandeling krijgt de patiënt elke maand een injectie met het medicijn, daarna volgt een onderhoudsfase of een vervolgbehandeling.
[ANP]

30 minuten bewegen campagne gestart

30 minuten bewegenDeze week is de nieuwe nationale campagne ‘30 minuten bewegen‘ gestart. Met deze campagne wordt elke Nederlander aangemoedigd de komende jaren in beweging te komen voor een gezonder en actiever bestaan. Voor de jeugd geldt zelfs tweemaal 30 minuten bewegen.

De helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Veel van hen hebben te kampen met overgewicht. Uiteindelijk kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. ’30 minuten bewegen’ is er om Nederlanders te laten zien dat een kleine investering in tijd een groot verschil kan maken in de gezondheidstoestand. Bewegen is bovendien een verrijking van het dagelijkse leven. Het is zelfs ‘in’ om een gezonde en sportieve levensstijl te hebben.

Helaas is de kloof tussen denken en doen nog groot. Stimulering vanuit de eigen omgeving blijkt het beste te werken. Daarom sluit ’30 minuten bewegen’ aan op initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Meerdere provinciale en gemeentelijke partijen en organisaties hebben nu al aangegeven mee te werken. Onder hen de campagnes in Flevoland en Drenthe, het project Lokaal Actief en de huisartsenorganisaties LHV en NHG. Ambassadeurs als Bas van der Goor, Nico Rienks, Barbara de Loor, Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en Karl Noten scharen zich achter de campagne.

In de campagne is speciale aandacht voor die groepen Nederlanders die achterblijven met bewegen: zoals vmbo-ers, 50-plussers, werkenden en chronisch zieken. Daarmee is ’30 minuten bewegen’ van deze tijd: de beweegcampagne van én voor ons allemaal. De campagne 30 minuten bewegen wordt het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen (NISB) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ is een van de partners.

Meer informatie op 30minutenbewegen.nl

Een op de vier Europeanen is te zwaar

Het Europees Parlement heeft opgeroepen de strijd tegen de toenemende zwaarlijvigheid op te voeren. Volgens parlementslid Dorette Corbey si één op de vier Europeanen te zwaar en gezamelijk hebben we minstens anderhalf miljard kilo overgewicht.

Het parlement vraagt de fabrikanten om minder zout, vet en suiker in voedingsmiddelen. Schoolkantines moeten meer verse maaltijden serveren om van jongs af gezonde eetgewoontes te stimuleren.

Corbey bepleitte verder betere voedingsinformatie op verpakkingen. “Er zijn al stoplichten, klavertjes en tabellen over de inhoud als percentage van de dagelijkse behoefte. Maar er is een onafhankelijke toetsing nodig. De logo’s lijken nu te veel op de slager die zijn eigen vlees keurt.”
[zibb.nl / land en tuinbouw]

Dikke mensen ontvangen minder salaris

Wie meer weegt, verdient minder. Dat blijkt uit een uitgebreide studie onder ruim 40 duizend Europeanen. Voor elke 10 procent stijging van de Body Mass Index (BMI) ontvangen mannen 3,27 procent minder salaris. Voor vrouwen blijft de schade beperkt tot een verlies van 1,86 procent.

Het effect is groter in Zuid-Europa dan in Noord-Europa. Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers dat dikke mensen in dit bierdrinkende deel van ons continent meer geaccepteerd worden, waardoor de kans op discriminatie kleiner is.

Maar het verband tussen gewicht en salaris stuit bij de onderzoekers nog op een aantal andere vragen. Want zorgt het overgewicht nu voor een lager salaris, of zorgen lage verdiensten juist voor overgewicht? Bijvoorbeeld doordat armere mensen ongezonder eten en minder besteden aan beweging?

De studie werd gehouden door het tijdschrift ‘Economics and Human Biology’ op basis van statistische gegevens in negen Europese landen. Nederland zat overigens niet bij deze landen.
[fitness.blog.nl]

Antibiotica slikken bij griep heeft geen zin

Antibiotica slikken bij griep heeft geen zinHet slikken van antibiotica is zinloos bij griep, acute bronchitis, verkoudheid en de meeste vormen van keel- en oorontsteking. Met een campagne over de misvattingen rond antibiotica wil het Belgische ministerie van Volksgezondheid het gebruik terugdringen.

Griep, verkoudheid, acute bronchitis en keel- en oorontsteking zijn infecties die veroorzaakt worden door virussen. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Dankzij eerdere antibioticacampagnes is het gebruik ervan in België in vijf jaar tijd met 24 procent gedaald.
[ANP]