Dopinggebruik onder mannen gestegen

Gisteren zijn de conclusies bekend gemaakt van het derde nationale prevalentieonderzoek middelengebruik, uitgevoerd door het IVO in opdracht van het Ministerie van VWS. Één van de meest opvallende conclusies van dit representatieve onderzoek is dat het gebruik van prestatiebevorderende middelen tussen 2001 en 2005 aanmerkelijk is toegenomen. De groei lijkt over de periode 1997-2001 meer voor te komen bij jonge mannen in de steden. De cijfers over 2001-2005 zijn des te opvallender omdat in de periode 1997-2001 het dopinggebruik juist daalde.

Het onderzoek geeft percentuele stijgingen en dalingen weer in het gebruik van verschillende middelen, waaronder prestatiebevorderende middelen. Omrekening van die percentages naar aantallen duidt erop dat ruim 150.000 Nederlanders in de leeftijd 15-64 jaar in 2005 ooit prestatiebevorderende middelen gebruikt zouden hebben. Dat is een stijging van ruim 100% in vier jaar tijd. In dit verband worden onder prestatiebevorderende middelen verstaan: anabole steroïden, groeihormoon, EPO, schildklierhormoon, clenbuterol, amfetaminen, cocaïne, efedrine, cafeïne in hoge doseringen, en andere middelen. Dit alles voor zover deze middelen gebruikt zijn met de bedoeling een sportprestatie te verbeteren of een gespierder lichaam te krijgen.

Dezelfde omrekening duidt erop dat ca. 55.000 Nederlanders in het afgelopen jaar één of meer prestatiebevorderende middelen hebben gebruikt, de zogenoemde ‘recente gebruikers’. Nog opvallender is het feit dat ca. 40.000 Nederlanders in 2005 voor de eerste maal een prestatiebevorderend middel gebruikt zouden hebben. Een onderzoek dat via internet werd uitgevoerd – wel een minder representatief onderzoek – geeft nog hogere cijfers. De aantallen gebruikers moeten overigens met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden: het aantal respondenten was te klein om er werkelijk harde gevolgtrekkingen aan te verbinden.

Het stijgende gebruik van doping is extra verrassend omdat voor alle andere onderzochte middelen er een stabilisatie (cannabis, harddrugs) of zelfs een daling (tabak, ‘binge’-drinken, slaap- en kalmeringsmiddelen) wordt waargenomen. Met name het aantal nieuwe gebruikers is verontrustend: nog nooit is gemeten dat zo’n groot aantal Nederlanders in één jaar begon met het gebruik van prestatiebevorderende middelen.

Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waarom precies de gebruikers ervoor kiezen om naar doping te grijpen. Ook splitst het onderzoek het gebruik van de verschillende middelen niet verder uit. Maar op basis van andere aanwijzingen mag aangenomen worden dat de ‘cosmetische gebruikers’ een belangrijk aandeel hebben in de stijging: de wens om een strak en gespierd lichaam te hebben blijkt steeds meer mensen tot het gebruik van anabole middelen te brengen. Mogelijk spelen de bloei van de fitnessbranche en de toename van de handel via internet een rol.

Prestatiebevorderende middelen lijken in toenemende mate via het Internet aangeschaft te worden. In Nederland is de handel (ook de straathandel) in dopingmiddelen verboden: de maximale straf voor overtreding bedraagt 6 jaar gevangenisstraf.

In 2005 heeft het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken – inmiddels opgegaan in de Dopingautoriteit – onderzoek gedaan naar de kwaliteit van illegale dopingmiddelen. Het onderzoek wees uit dat 50-60% van de middelen vervalst en/of vervuild is. Deze vervalsingen zijn er in alle vormen: er zitten andere – soms zeer schadelijke – stoffen in het middel dan er op de verpakking staat, of er zit (veel) minder of juist meer in het middel dan op de verpakking is aangegeven.

Dopingmiddelen kunnen verschillende bijwerkingen hebben die – zeker als er geen sprake is van medische begeleiding – een risico voor de gezondheid van de gebruiker vormen. Naar de effecten op de gezondheid bij langdurig (jarenlang) dopinggebruik is nog weinig gericht onderzoek gedaan.
[Dopingautoriteit]

Waarschuwing voor onbetrouwbare bloedsuikermetingen

diabetes insulineDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vrijdag alle ziekenhuizen gewaarschuwd betrouwbare bloedsuikermetingen bij diabetespatiënten uit te voeren. De laatste weken hebben drie patiënten gezondheidsproblemen gekregen doordat ze te veel insuline kregen toegediend.

Dat kwam doordat de metingen een hogere bloedsuikerwaarde aangaven dan de patiënten in werkelijkheid hadden. Volgens een woordvoerster van de Inspectie kregen de patiënten bijvoorbeeld last van duizelingen. De aanvallen kunnen gevaarlijk zijn, omdat de patiënten in coma kunnen raken.

Ziekenhuizen gebruiken apparaten waarmee de bloedsuikerwaarde aan het bed van de patiënt kan worden gemeten. Volgens een woordvoerster van de inspectie zouden ziekenhuizen kunnen overwegen de metingen weer, net als vroeger, in het lab met een injectiespuit te doen.

Diabetespatiënten die thuis zelf hun bloedsuikers meten, hoeven zich volgens de inspectie geen zorgen te maken. Zij gebruiken een ander type apparaat. De inspectie gaat de apparaten waarmee de ziekenhuizen werken de komende tijd onderzoeken.
Het gaat om apparaten afkomstig van verschillende fabrikanten. Volgens de woordvoerster is niet duidelijk waarom er de laatste weken plotseling drie meldingen zijn binnengekomen, terwijl de apparaten al veel langer in gebruik zijn.
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie heeft vrijdag geadviseerd bij de afname van bloed volgens de hygiënerichtlijnen te werken en voldoende bloed af te nemen.
[ANP]

Boek “Een paar kilo minder” over verantwoord afvallen

Een paar kilo minderHet Voedingscentrum heeft een boek uitgebracht voor iedereen die wat af wil vallen: ‘Een paar kilo minder’. Het boek geeft aan hoe je je leefstijl stap voor stap aan kunt passen om op verantwoorde wijze een gezond gewicht te krijgen én te houden. ‘Een paar kilo minder’ richt zich op iedereen die iets zwaarder is dan goed is voor z’n gezondheid. Met de handige BMI-gewichtsmeter op de cover is eenvoudig na te gaan of dat het geval is.

‘Een paar kilo minder’ gaat uitgebreid in op wat gezond eten inhoudt en
hoe dat bijdraagt aan een gezond gewicht. Het boek biedt praktische handvatten om de leefstijl te veranderen. Door middel van opdrachten en invulschema’s brengt de lezer het eigen leefpatroon stap voor stap in kaart. Zo ontdekt hij op welke punten hij z’n eet- en beweegpatroon kan verbeteren. Daarbij moedigt het boek aan om concrete voornemens op te schrijven en vast te houden. Uiteraard is er ook ruimte om de geboekte resultaten bij te houden. Een speciale interactieve module maakt het extra makkelijk de opdrachten uit te voeren.

Voorbeelden voor elk eetmoment
De meeste mensen lukt het wel om af te vallen met een dieet. Het probleem is dat in veel gevallen het verloren gewicht er binnen een jaar weer aan zit. Daarom besteedt ‘Een paar kilo minder’ veel aandacht aan hoe je je eet- en beweeggewoonten blijvend verandert. Dat is namelijk een voorwaarde om het nieuwe gewicht te behouden. Daarbij is er aandacht voor valkuilen en lastige situaties, zoals feestjes, uit eten gaan en onregelmatige werktijden. Ook geeft het boek voor elk eetmoment adviezen en concrete voorbeelden. Verder is er een calorietabel opgenomen en wordt aangegeven hoe je tijdig in kunt grijpen als het gewicht toch weer dreigt te stijgen.

Het boek is te bestellen bij het Voedingscentrum

Nederlandse kinderen eten veel snoep en drinken veel frisdrank

Nederlandse kinderen zijn de op een na grootste snoepers van Europa. Vijf- tot negenjarigen eten voor ruim 95 euro aan zoetigheid per jaar, tegen 122 euro door tien- tot dertienjarigen. Dat blijkt uit de gegevens van marktonderzoeksbureau Datamonitor. Engelse kinderen voeren de ranglijst aan met respectievelijk 160 euro en 200 euro in de genoemde leeftijdsgroepen.

De Engelse kinderen drinken ook het meeste frisdrank met prik. De Nederlandse kinderen staan in deze Europese ranglijst vijfde met bijna 176 liter voor zes- tot en met negenjarigen en 260 liter voor de tieners.
[Telegraaf]

Voorkom stress bij zwangerschap

ZwangerUit een wetenschappelijk onderzoek van het Imperial College in Londen blijkt dat vrouwen die tijdens de zwangerschap zware stress ondergaan, minder intelligente baby’s krijgen. Dit staat vandaag te lezen in de Britse krant The Times zaterdag.

Uit het onderzoek bleek dat het IQ van kinderen van stressmoeders gemiddeld tien punten lager ligt dan dat van andere kinderen. De wetenschappers nemen aan dat het verschijnsel te maken heeft met stresshormonen van de moeder die ook het ongeboren kind bereiken via de gemeenschappelijke bloedbaan.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum dat gestresste moeders vaker huilbaby’s krijgen. Huilbaby’s komen volgens het Erasmus Medisch Centrum overigens ook vaker voor bij depressieve vaders, maar sinds kort is er ook een speciale kliniek voor huilbaby’s.

Roodvlees verhoogt risico op diabetes

Wie te veel roodvlees eet, loopt een verhoogd risico op het krijgen van diabetes type 2. Dit komt waarschijnlijk door de hoeveelheid ijzer in het vlees. Dat stelt Dr. Rui Jiang, van de Harvard School of Public Health in Boston in nieuw onderzoek. IJzer uit andere bronnen hadden dit effect niet. Eerdere onderzoeken hadden al een verband gelegd tussen extreem hoge ijzerwaarden in het lichaam en de ontwikkeling van diabetes.

Nader onderzoek naar een verband tussen ijzerinname en diabetes type 2 werd verricht door Jiang en collega’s in Boston. Het onderzoek vond plaats bij bijna 40.000 mensen. De proefpersonen hadden aan het begin van het onderzoek in 1986 geen diabetes, hartproblemen of kanker. Gedurende de 12 jaar lopende studie kregen 1.168 personen diabetes type 2, meldt the American Journal of Clinical Nutrition.

Het risico op het krijgen van diabetes type 2 nam toe met een stijgende inname van heemijzer [type ijzer dat gevonden wordt in rode bloedcellen]. Inname van heemijzer uit andere bronnen en het krijgen van bloedtransfusies hadden geen invloed op een verhoogd risico op diabetes. Uit het onderzoek kwam niet naar voren of het verband nu kwam door het heemijzer of dat andere componenten uit roodvlees ervoor verantwoordelijk waren. Nader onderzoek naar de ijzeropslag in het lichaam en de relatie met diabetes is nodig.
[Meat & Meal]

Slaapapneu gekoppeld aan depressiviteit

SnurkenNiet alleen de partners, maar ook snurkers zelf hebben last van hun gesnurk. Ze slapen er slechter door en sommigen hebben een grotere kans op allerlei kwalen. Wanneer het snurken samengaat met haperingen in de ademhaling is de kans op allerlei nare klachten aanwezig. Een klein deel van de snurkers heeft zo’n conditie, die slaapapneu wordt genoemd. Mensen die last hebben van nachtelijke problemen met de ademhaling hebben een maar liefst 80% verhoogde kans op de ontwikkeling van depressiviteit in vergelijking met mensen die rustig doorslapen.

Daarnaast wordt ook de kans op een hoge bloeddruk groter en dat gaat weer samen met het risico van hart- en vaatziekten. Het snurken en slecht ademhalen vallen onder de noemer van het slaapapneusyndroom [OSAS], dat gebrek aan zuurstof in het lichaam veroorzaakt. Dat komt doordat deze ziekte ertoe leidt dat men minder vaak ademhaalt. Door het zuurstofgebrek en te weinig diepe herstelslaap raakt de balans van neurotransmitters in de hersenen verstoord. Mogelijk leidt het tekort aan zuurstof ook tot verstoringen in de werking van de hypofyse. Door dit alles raakt de diepte van de slaap verstoord. Dit gaat ten koste van de overall kwaliteit van de slaap.

Hoe de link tussen slaapapneu en depressie precies te verklaren is, is nog onbekend. Door gebrek aan slaap ontstaat mogelijk concentratieverlies, verminderde seksuele belangstelling, lusteloosheid, verhoogde prikkelbaarheid, slaperigheid overdag en daardoor ontstaan spanningen in de relatie en op het werk. Bij ernstig snurken is het daarom zeker zinvol om naar de huisarts te gaan. Die zal wellicht doorverwijzen naar de KNO-arts. Naar schatting 5% van de mannen heeft apneu. Bij vrouwen zijn de aantallen iets lager.
[Psycholoog.net]

Ultra Shape: Afvallen met geluidsgolven

UltraShapeVolgens de Telegraaf is er een nieuwe spectaculaire manier van afvallen mogelijk geworden. Het lichaamsvet verdwijnt net als bij een liposuctie, maar de klant behoeft niet onder narcose en wordt niet geopereerd; Ultra Shape, afvallen met behulp van geluidsgolven.

De methode met ultrageluid werkt op vergelijkbare wijze als een niersteenvergruizer. De klant geeft aan op welke plaatsen hij of zij vet kwijt wil. Daarna wordt er op die plekken een apparaat in werking gezet dat ultrasoon geluid afgeeft. Die geluidsgolven maken vervolgens de onderhuidse vetbolletjes kapot. Die kapotgemaakte bolletjes, wel tot anderhalve liter per behandeling, verdwijnen via lever en de urinewegen op de natuurlijke manier. De hoeveelheid ‘weggezongen vet’ maakt gemiddeld zo’n zeven centimeter verschil in de omvang van de patiënt. Op de plaats waar het apparaat zijn werk heeft gedaan, komt het vet niet opnieuw terug. Het is pijnloos opgelost.

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft tot dusverre geen negatieve berichten of klachten van klanten over de afslankmethode binnengekregen. De ultrasonore vetverwijdering mag alleen door een arts worden uitgevoerd.

Update 26-01-2007
In een interview op Radio538 heeft UltraShape de volgende aanvulling gegeven. UltraShape is geen methode om af te vallen, hiervoor moet je gezonder eten en meer bewegen. Het is alleen bedoeld om overtollig vet te laten verdwijnen.
Voor goede resultaten heb je drie tot zes behandelingen nodig en een behandeling kost gemiddeld zo’n 400 euro.
Meer informatie op Mooi Zonder Snijden of UltraShape