Overgewicht leidt tot zwangerschapscomplicaties

ZwangerOvergewicht is al vaker aangewezen als veroorzaker van complicaties tijdens de zwangerschap, maar er is tot nu toe nog maar weinig bewijs gevonden. In Zweden is een studie uitgevoerd waarbij is gekeken naar het verband tussen een toename van het gewicht in de periode tussen de eerste en de tweede zwangerschap en het risico op complicaties tijdens die tweede zwangerschap. Hieruit blijkt dat vrouwen die zwaarder zijn geworden vóór hun tweede zwangerschap, meer kans hebben op complicaties als zwangerschapsdiabetes of een keizersnede. Dit gold voor zowel vrouwen met overgewicht als voor vrouwen met een gezond gewicht.

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat vrouwen die 3 BMI-punten aankomen een extra groot risico hebben op zwangerschapsvergiftiging (+78%), zwangerschapshypertensie (+76%), zwangerschapsdiabetes (+109%), keizersnede (+32%), doodgeboorte (+63%) en een te hoog lichaamsgewicht van de baby (+87%).

De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat er een causaal verband us tussen overgewicht of obesitas en de kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst. Ook kan een geringe toename van de Body Mass Index (BMI) vóór de zwangerschap kan leiden tot perinatale complicaties, zelfs als er nog steeds geen sprake is van overgewicht (een BMI boven de 25).

De onderzoekers pleiten ervoor vrouwen met overgewicht of obesitas het dringende advies te geven af te vallen als zij zwanger willen worden, en vrouwen met een normaal lichaamsgewicht aan te raden hun gewicht op peil te houden.
[gezondheid.blog.nl]

Onderzoek multiple sclerose krijgt half miljoen subsidie

Het MS centrum van de VU in Amsterdam krijgt een half miljoen euro subsidie voor onderzoek naar de verlammingsziekte <multiple sclerose. Het geld komt van de stichting MS Research. Mogelijk wordt de subsidie nog eens drie jaar verlengd naar in totaal 2 miljoen euro.

Het MS Centrum richt zich op de vroege opsporing en behandeling op maat van MS. Als de diagnose vroeg wordt gesteld, is de hersenschade nog beperkt.

Het MS centrum bestaat sinds 1998 en is in korte tijd uitgegroeid tot een van de top tien MS centra van de wereld. Er werken neurologen, pathologen, radiologen en celbiologen samen.

Minder kans op Alzheimer door Cabernet

WijnOnderzoekers van de Mount Sinai School of Medicine in New York lieten laboratoriummuizen Cabernet Sauvignon-gebaseerde wijn drinken. De muizen vertoonden een ‘significant lagere kans op aantasting van Alzheimer-gerelateerde ruimtelijke geheugenfuncties’, aldus het onderzoeksrapport. De onderzoekers menen dat ‘matige wijnconsumptie’ ook bij mensen kan helpen om Alzheimer te voorkomen.

Regelmatig vitamine D-tekort bij diabetes

Italiaanse onderzoekers vonden dat vitamine D-tekort frequent voorkomt bij patiënten met ouderdomssuiker. Voor dit onderzoek werden bloedspiegels van vitamine D vergeleken van 459 diabetes type-2 patiënten en 459 controlepersonen.

Bij de suikerpatiënten werd in 61% van de gevallen een tekort gevonden en bij de controles in 43%. Dit is een significant verschil. Verder bleek 31% van de suikerpatiënten hart- en vaatziekten te hebben. Dit stond in een sterke relatie met lage vitamine D-spiegels.

Volgens dr. Giovanni Targher, één van de onderzoekers, is meer onderzoek nodig om te zien of lage vitamine D-spiegels een voorspellende waarde zijn voor hart- en vaatziekten en of suppletie hiertegen zou kunnen beschermen.
[Ortho]

Belangrijke voorspeller hart- en vaatziekte bij ouderen met suikerziekte gevonden

Bij patiënten met ouderdomssuikerziekte is microalbuminurie (=uitscheiding van kleine hoeveelheden albumine in de urine) een belangrijke risicovoorspeller van hart- en vaatziekten. De toename van deze uitscheiding heeft een extra hoog risico op hart- en vaatziekten bij oudere diabetespatiënten tot gevolg. Interniste Angélique Spoelstra-de Man promoveert 28 september op deze bevindingen aan VU medisch centrum Amsterdam.

Patiënten met ouderdomssuikerziekte hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De oorzaak hiervan is nog niet volledig opgehelderd. De aanwezigheid van microalbuminurie is een belangrijke risicovoorspeller voor deze ziekten. Spoelstra onderzocht de dynamische aspecten van deze uitscheiding en vond dat de toename van microalbuminurie een onafhankelijke voorspeller is van hart- en vaatziekten. Het behandelen van hoge bloeddruk bij patiënten met ouderdomssuikerziekte is zeer belangrijk. Bij patiënten met ouderdomssuikerziekte zonder microalbuminurie is het onduidelijk welke typen bloeddrukverlagende medicijnen de voorkeur hebben. Bloeddrukverlaging via remmers van het renine-angiotensine systeem waren niet duidelijk beter dan conventionele behandeling met plasmiddelen.

Spoelstra onderzocht ook het effect van behandeling met B-vitamines op o.a. homocysteine en vaatschade. Milde verhoging van homocysteïne (een aminozuur dat in het bloed circuleert) is een mogelijke nieuwe oorzaak voor hart- en vaatziekten. Zij vond dat B-vitamines homocysteine omlaag brengen, maar geen invloed hebben op de tekenen van vaatschade.
[VUMC]

Eiwitrijk dieet helpt eetlust onderdrukken

Wetenschappers verbonden aan het University College in Londen hebben onlangs een concreet bewijs gevonden dat een eiwitrijk dieet kan aanzetten tot gewichtsverlies. Het geeft voor een deel een verklaring voor de resultaten die worden gehaald bij mensen die een Atkins dieet volgen. Hierbij vallen mensen af door veel eiwitrijke producten te eten en zo weinig mogelijk koolhydraten te gebruiken.

De Britse studie richtte zich op het hormoon PYY dat in de darmen voorkomt. Dat hormoon onderdrukt de eetlust en zendt signalen naar de hersenen dat mensen een gevoel van verzadiging geeft. Een dieet met veel eiwit leidt tot een hoger niveau van het hormoon.

In het onderzoek werd gewerkt met genetisch gemodificeerde muizen die geen PYY-hormoon aanmaakten. Deze muizen aten beduidend meer dan dieren zonder de eigenschap. Vervolgens kregen de transgene muizen het hormoon per injectie toegediend. De voedselopname nam daarna af en bereikte een vergelijkbaar niveau als dat van de controlegroep.
[Dieet Nieuws]

Meer borstkanker in Groot-Brittannië

BorstonderzoekHet aantal gevallen van borstkanker in Groot-Brittannië is sinds de jaren zeventig met ruim 80 procent toegenomen. Dat meldde de Britse krant The Independent vrijdag. Het aantal sterfgevallen door borstkanker ligt echter lager dan dertig jaar geleden.
Halverwege de jaren tachtig had Engeland het hoogste percentage sterfgevallen door borstkanker ter wereld. Tegenwoordig is dat percentage juist aanzienlijk lager dan in vergelijkbare landen, zoals Nederland, meldt de krant. Volgens specialisten komt dat doordat de ziekte tegenwoordig eerder wordt ontdekt en door verbeteringen in chirurgie en chemotherapie. Ook betere hormonale behandelingen dragen bij tot het lagere sterftecijfer.

Artsen beschrijven borstkanker in The Independent als een ‘welvaartsziekte’. Belangrijke oorzaken voor de toename van het aantal gevallen zijn het toegenomen alcoholgebruik onder Britse vrouwen, evenals het feit dat ze gemiddeld dikker zijn, later kinderen krijgen en minder borstvoeding geven dan voorheen.

Minder hepatitis B in Vlaanderen

Het aantal nieuwe besmettingen met hepatitis B is voor het derde jaar op rij gedaald. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Inge Vervotte naar aanleiding van de hepatitisdag op 1 oktober.

In 2005 werden er 410 nieuwe hepatitis B-besmettingen gemeld in Vlaanderen. In 2003 waren er dat nog 568. Dat betekent een daling van 28 procent, onder meer gerealiseerd dankzij het doorgedreven vaccinatiebeleid bij zuigelingen en specifieke programma’s voor risicodoelgroepen zoals drugsgebruikers.

Sinds 1999 worden zuigelingen in Vlaanderen gratis ingeënt tegen hepatitis B. In 2005 was dat bij 92 procent het geval, een stijging van 24 procent tegenover de vaccinatiegraad in 1999. Minister Vervotte subsidieert voorts het programma “Spuitenruil”, waarbij heroïneverslaafden hun vuile spuiten voor propere kunnen ruilen en daardoor minder besmetting met hepatitis of andere ziekten riskeren.

Hepatitis B is een ontsteking van de lever door een virus. Het aantal dragers ervan wordt op 70.000 geschat. Net als hepatitis A kan het voorkomen worden door vaccinatie. Tegen hepatitis C daarentegen bestaat geen vaccin.
[Het Volk]