Klein deel kinderen zonder ontbijt of wasbeurt naar school

Zeven en een half procent van de kinderen wordt niet gewassen voordat ze naar de school of de crèche wordt gebracht. Dit geldt voor kinderen van zowel werkende als niet-werkende moeders. Dit blijkt uit een onderzoek van de website volgensmamma.nl onder drieduizend moeders met kleine kinderen.

Tachtig procent van de moeders zegt ’s ochtends te gehaast te zijn met opstaan, wassen, ontbijten en hun kinderen op tijd naar school of crèche te krijgen. Het gevolg is dat de wasbeurt of het ontbijt er wel eens bij inschiet.

Bij de peuters wordt door de drukte vaak het kammen van de haartjes overgeslagen. En een uitgebreide verzorgbeurt op de commode zien de meeste moeders ’s ochtends niet zitten. Die ‘schade’ wordt ’s avonds wel weer ingehaald.
[volgensmamma.nl via zibb.nl / gezondheidszorg]

Eerst afvallen en dan pas IVF in Engeland

SpermaVrouwen met ernstig overgewicht zouden moeten worden uitgesloten van gratis IVF-behandelingen in Engeland en Wales. Willen ze toch zo’n behandeling, dan moeten zij eerst afvallen. Dat stellen deskundigen van de British Fertility Society (BFS) in een advies aan de Britse nationale gezondheidszorg.

Vrouwen die ouder zijn dan veertig jaar zouden ook niet meer in aanmerking moeten komen voor een dergelijke behandeling. Alleenstaande vrouwen en lesbische stellen zouden op het gebied van vruchtbaarheidsbehandelingen dezelfde rechten moeten krijgen als heteroseksuele paren.

De experts stellen dat vrouwen met een Quetelet-index (BMI) van 29 of meer het advies moeten krijgen om met dieet en extra beweging hun gewicht omlaag te brengen. ,,Vrouwen met obesitas worden moeilijker zwanger en ze hebben ook vaker last van gezondheidsproblemen. Daarom is het een goed idee om de zwaarlijvigheid eerst aan te pakken alvorens te beginnen met een IVF-behandeling”, zei Richard Kennedy van de BFS.
[ANP]

Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS)

Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS) is een nog onbekende aandoening en treft voornamelijk vrouwen rond de overgangsleeftijd. Het syndroom wordt gekenmerkt door een voortdurende- en hoogst ongewenste staat van genitale opwinding, met of zonder orgasmes en met of zonder pijn. Deze opwinding komt niet voort uit het opbouwen van romantische gevoelens, seksule gedachten en/of verlangens maar is een lichamelijk gegeven.

Vrouwen die aan dit syndroom lijden, leven continu en ongewild in- of op het randje van een orgasme en ervaren hun conditie als destructief, negatief en allesoverheersend. Het dagelijks functioneren wordt daardoor ernstig belemmerd. De aard van deze aandoening doet vermoeden, dat er meer vrouwen zijn die aan dit syndroom lijden maar er vanuit schaamte en onwetendheid maar over zwijgen en daardoor in alle eenzaamheid lijden.

Momenteel wordt er in Nederland wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak/behandeling van PSAS. Alle informatie over deze ziekte als ook informatie over het wetenschappelijk onderzoek, vind je op www.psas.nl.

De website heeft als doel:

  • Het isolement van vrouwen met PSAS doorbreken. Hen te laten weten dat zij niet alleen staan en dat hun hachelijke conditie ook een naam heeft.
  • Vrouwen met PSAS informatie verstrekken die hen wellicht kan helpen inzicht te verkrijgen in hun aandoening danwel kan helpen bij het maken van een keuze bij een voor hen passende behandeling.
  • Vrouwen die aan PSAS lijden (of daaraan denken te lijden) de mogelijkheid bieden om via het PSAS-forum met lotgenoten te communiceren.
  • Meer bekendheid geven aan het Persistent Sexual Arousal Syndrome, teneinde meer begrip te kweken voor deze aandoening, alsook de medische wereld op de hoogte te brengen met het bestaan van het PSAS.

» Meer informatie op www.psas.nl.

Kortslapers produceren meer stresshormoon dan langslapers

slapenMensen die gemiddeld minder dan 6 uur slapen per nacht, produceren een hoger niveau aan stresshormoon in vergelijking met langslapers (mensen die gemiddeld minimum 9 uur slaap per nacht nodig hebben). Dat blijkt uit een gepubliceerde studie van dr. Elke De Valck en de vakgroep cognitieve en biologische psychologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De slaapstudie, die plaatsvond van januari tot juni 2006, suggereert dat kortslapers minder snel een druk ervaren om te slapen, zelfs wanneer daar de gelegenheid toe is.

Kortslapers hebben hoog niveau van stresshormoon
Het onderzoek plaatst daar een belangrijke kanttekening bij. Deelnemende kortslapers vertoonden verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol, een hormoon dat geassocieerd wordt met de ontwikkeling van stoornissen gelinkt aan chronische stress, zoals cardiovasculaire en gastro-intestinale stoornissen. Dat hormoon heeft hen mogelijk geholpen om de periode zonder slaap door te komen.

Om het verschil in slaapduur te verklaren bleven de deelnemers aan een experiment gedurende 37 uur continu wakker (van 8 uur ’s ochtends tot 21 uur de dag nadien) in het experimenteel slaaplaboratorium van de VUB. In die periode werden ze uitgebreid getest om na te gaan hoe ze reageerden op het slaaptekort.

Zoals verwacht, vielen de langslapers tijdens de tweede dag van het experiment sneller in slaap dan de kortslapers tijdens de korte slaaptesten. Zij rapporteerden ook zelf meer last te hebben met het wakker blijven dan de kortslapers.

Minder slaapbehoefte
Eerder dan hieruit te concluderen dat kortslapers een kleinere slaapbehoefte hebben dan langslapers, lijken de verdere resultaten er op te wijzen dat kortslapers beter zijn in het vechten tegen de slaap, aldus de VUB.

Eind september wordt een gelijkaardig experiment opgezet bij mensen met insomnie. Dit zijn mensen die problemen ervaren met het vlot inslapen en/of frequent wakker worden ’s nachts. De studie wil nagaan hoe deze personen reageren op een periode van 37 uur wakker zijn.
[Het Volk]

Nieuw medicijn Diamyd voor diabetes type 1 veelbelovend

Er is een medicijn ontwikkeld, Diamyd, voor mensen die pas nét type 1 diabetes hebben. Met dit middel blijven de nog resterende insulinecellen langer insuline produceren.

De eerste testresultaten zijn bemoedigend: in Zweden kregen zeventig kinderen en jongeren (10-18 jaar) die net de diagnose type 1 diabetes hadden tweemaal een injectie met het middel of met een placebo. Het betekent geen genezing, maar wel hoefden de kinderen die het middel hadden gekregen in de volgende vijftien maanden dagelijks minder insuline te injecteren dan de groep met het placebo. Dat maakt hun kans op hypo’s en complicaties op langere termijn kleiner.

Het medicijn was goed te verdragen en had geen bijwerkingen. De werkzame stof van het medicijn heet GAD65, een enzym dat in de jaren tachtig is ontdekt door de Nederlandse onderzoeker dr. H.J. Aanstoot. Het Diabetes Fonds heeft veel onderzoek betaald naar deze stof. Het middel wordt nu verder onderzocht bij een grotere groep patiënten, ook om te kijken hoe lang het blijft werken.

Meer informatie over Diamyd op www.diamyd.com

[Diabetes Fonds]

ADHD heeft grote impact op kind en gezin

ADHD heeft een grote impact op het dagelijks functioneren van het kind thuis en op school en op het gezin. In Vlaanderen moeten artsen en specialisten nog beter gesensibiliseerd en opgeleid worden rond de diagnostiek van de gedragsstoornis en moeten er structurele oplossingen gevonden worden voor de lange wachttijden.

Het Vlaamse kennis- en expertisecentrum Zit Stil voerde in het voorjaar van 2006 een grootschalig onderzoek naar de impact van ADHD, een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De stoornis uit zich in gedrag dat problematisch kan worden. Voor 94 procent van de ouders staat de stoornis synoniem met stress en zorgen. Die zorgen hebben vooral betrekking op de toekomstmogelijkheden van het kind.

Het kenniscentrum laat de overheid weten dat er nog veel werk aan de winkel is. Op de ADHD-dag, die op 2 september plaatsvindt in Mechelen, worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt aan Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte.
[Het Volk]

Meer nieuws over ADHD

Verbeter het geheugen door minder TV te kijken

TelevisieWie zijn geheugen snel wil verbeteren, hoeft niets ingewikkelds te doen. Minder of geen televisie kijken, meer vis eten, kruiswoordpuzzels maken en minder alcohol gebruiken helpt een heleboel, ontdekten Australische wetenschappers.

Uit hun onlineonderzoek onder bijna 30.000 mensen haalden ze ook nog dat mensen die fictie lezen, een beter geheugen hebben dan mensen die dat niet doen en dat mensen die veel drinken, meer moeite hebben met het onthouden van namen, meldden Australische media dinsdag.

De ondervraagden moesten eerst een aantal geheugentests doen en daarna een lijst invullen waarop naar gewoonten als tv-kijken, drinken en lezen werd gevraagd. Uit het onderzoek bleek dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen.

Tv-kijken
De onderzoekers zeiden dat minder tv-kijken het grootste effect heeft. ,,Wie minder dan een uur per dag keek, deed het bij alle geheugentesten beter.” Ook wie minder dan twee glazen drank per dag gebruikte, scoorde beter.

Mensen die kruiswoordpuzzels maken, zijn beter dan anderen in het reproduceren van boodschappenlijstjes en namen, bleek verder. Wie veel vis eet, onthoudt ook gemakkelijker een boodschappenlijstje.

Quizprogramma’s
De onderzoekers zeiden dat de uitslag van het onderzoek moet worden beschouwd als een indicatie en niet als een statistisch gegeven. Televisie is overigens niet altijd ‘slecht’, zeiden zij verder. Quizprogramma’s en nieuwsuitzendingen zijn wel goed. Maar als iemand alleen maar passief voor de buis zit, is het wel slecht. ,,Dat is passief. Lezen is actief en elke activiteit is beter dan passief voor de buis zitten.”
[ANP]