Astmapatienten hebben baat bij hogere doseringen

Inhalator - astmaVier op de tien astmapatienten hebben meer medicijnen nodig. Ze gebruiken te weinig van hun geneesmiddelen, terwijl ze wel veel astma-aanvallen hebben en daardoor problemen met hun ademhaling.

Dit blijkt uit onderzoek in 25 Nederlandse huisartsenpraktijken. De uitkomsten van het onderzoek verscheen deze week het medische vaktijdschrift Huisarts & Wetenschap.

Lees verder bij het NRC

Diabetes beter beheersbaar door nieuwe vinding

Hoe laat je een patiënt zien én begrijpen hoe gedrag en diabetes elkaar beïnvloeden? De Smart Pix, een apparaatje dat informatie uit glucosemeters of insulinepompen overbrengt naar de computer, maakt dat met één oogopslag mogelijk. Patiënten motiveren om regelmatig te meten en zich te houden aan afspraken wordt daarmee eenvoudiger. Bijkomend voordeel: het ontcijferen van staatjes glucosewaardes is nu echt verleden tijd.

Vanaf september is de Smart Pix verkrijgbaar via apothekers en gespecialiseerde postorder bedrijven. Het apparaat ziet er fraai uit, maar vooral werkt het heel eenvoudig. Er zit één USB-kabel aan die in de pc gaat. Via infrarood worden gegevens uit glucosemeter of insulinepomp via de Smart Pix naar de computer gebracht. Er is geen aparte software nodig. De Smart Pix laat de computer zélf een presentatie van de diabetesgegevens maken in een browservenster.
[Roche Diagnostics]

Tips voor omgaan met hitte

Een aantal adviezen voor het omgaan met de hitte.

 • Drink minstens twee liter water per dag. Drink meer als je minder dan normaal plast of als je urine donkerder wordt.
 • Geniet van de zon, maar denk aan de huid. Smeer de onbedekte huid goed in.
 • Draag in de volle zon zo mogelijk een zonnehoed of zonneklep.
 • Zoek ook de schaduw op, vooral tussen 12.00 en 15.00 uur.
 • Wees matig met alcohol en cafeïnehoudende dranken.
 • Vermijd overmatige inspanningen, zoals hardlopen in de zon.
 • Houd baby’s in de schaduw en laat nooit een kind in een afgesloten auto achter.
 • Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking.
 • Zorg voor goede koeling van etenswaren. Bak barbecuevlees goed door.
 • Zorg voor voldoende ventilatie
 • Een zonnewering gebruiken, af en toe een koele handdoek in de nek leggen, en, indien mogelijk, een koel bad of een koele douche nemen
 • Ga met gezondheidsklachten naar de huisarts.

Cholesterol ZelfTests bij de drogisterij

Drogisterijketen DA start met de verkoop van de MiraTes zelftests voor cholesterol. DA gaat een zelftest voor totaalcholesterol en een zelftest+, voor totaal- én HDL-cholesterol, aanbieden. De tests zijn qua betrouwbaarheid vergelijkbaar met standaard laboratoriumtests en voorzien van uitgebreide informatie samengesteld met medewerking van Stichting Bloedlink. Voor vragen kunnen consumenten de gratis medische helpdesk van MiraTes raadplegen.

Uit onderzoek* blijkt dat 30% van de kopers voor een zelftest kiest omdat hij of zij voor een cholesterolmeting niet naar de dokter wil. 44% kiest voor een zelftest omdat het weinig tijd kost. Circa 4 op de 10 Nederlanders lijdt aan hoog cholesterol. Aangezien een verhoogd cholesterol in eerste instantie geen klachten geeft, is slechts een klein deel zich hiervan bewust. Zelftests kunnen daarom bijdragen aan een vroegtijdige ontdekking. Indien nodig, kan in overleg met de huisarts besloten worden tot behandeling om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen.
[MiraTes]

Zoete frisdranken verergeren middagdip

Zoete frisdranken verergeren de middagdip, dit was stond dinsdag in de Metro. Een uur na het drinken van een drankje met suiker en koolhydraten vertonen proefpersonen meer concentratieproblemen en werken ze langzamer dan mensen die een koolhydraatloos, ongezoet drankje consumeren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Loughborough. Het onderzoek richtte zich op de bekende ‘middagdip’.

Tien proefpersonen werden gevraagd hun nachtrust enkele dagen te beperken tot vijf uur. Op de dag van het experiment kreeg de helft van hen na een lichte lunch een drankje met suiker en koolhydraten en de andere helft een suikerloos drankje, dat arm was aan voedingsstoffen. Daarna moesten ze alle tien een negentig minuten durende, saaie test maken, die bedoeld was om de ernst van de ‘middagdip’ bij de verschillende deelnemers vast te stellen.

Het eerste half uur gebeurde er niks: de suikerdrinkers en de proefpersonen die zonder suiker hun middagdip te lijf moesten presteerden even goed. Maar na vijftig minuten begonnen de problemen. Vooral bij de proefpersonen die suiker hadden gedronken bemerkten de onderzoekers grotere gaten in de aandacht en meer fouten in de opdrachten die ze maakten. Uit ander onderzoek blijkt juist dat cafeïne wel de prestaties stimuleert. ‘Een zogenaamde ‘suikerrush’ is niet de aangewezen manier om een middagdip te lijf te gaan,’ zegt professor Jim Horne, ‘Het is veel beter om dranken met een voldoende hoeveelheid cafeïne te drinken, eventueel gecombineerd met een middagdutje.’

Aan het onderzoek kunnen geen grote conclusies worden getrokken. Er zijn maar tien proefpersonen gebruikt en dat is een veel te kleine groep. Bovendien mochten de proefpersonen maar vijf uur per nacht slapen.

Lichaamsgewicht kinderen van invloed op groeipijnen

Onderzoekers van de universiteit van Adelaide (Australië) hebben ontdekt dat kinderen met groeipijnen significant meer lichaamsgewicht hadden dan kinderen die geen groeipijnen hadden.

Volgens dr Angela Evans van de faculteit gezondheidswetenschappen van de universiteit heeft een op de drie kinderen last van groeipijnen. “We weten weinig over groeipijnen, maar het is een groter probleem dan we dachten. De pijn wordt meestal gevoeld in de benen. Evans zegt dat dit veroorzaakt wordt in de spieren en niet in spieraanhechtingen of botten zoals ook wel eens wordt verondersteld. Voor het onderzoek naar groeipijnen onderzocht Evans kleuters in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
[zibb.nl /gezondheidszorg]

Vrouwen voelen meer pijn dan mannen

Uit een Canadees onderzoek is gebleken dat vrouwen pijn intensiever voelen dan mannen. De onderzoekers ontdekten dat vrouwen gemiddeld 34 zenuwen per vierkante centimeter hebben. Mannen hebben er 17. Om deze reden doen bijvoorbeeld chirurgische ingrepen bij vrouwen meer pijn dan bij mannen.

Hartschade veroorzaakt door sommige anti-kankermedicijnen verergert op termijn

Beschadiging van het hart als gevolg van behandeling met anti-kankermedicijnen verergert in toenemende mate als de jaren verstrijken. Dit blijkt uit een langdurige studie onder volwassenen die als kind of jong-volwassene in verband met een bottumor werden behandeld met het medicijn doxorubicine. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Kinderoncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De onderzoekers pleiten ervoor dat patiënten die behandeld worden met medicijnen behorend tot de groep anthracyclines, regelmatig een echocardiografie krijgen. Zij publiceerden onlangs over hun studie in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Annals of Oncology’.

In het onderzoek zijn 22 patiënten, die zijn behandeld voor een kwaadaardige bottumor met een gemiddelde tot hoge dosis doxorubicine, gedurende gemiddeld 22 jaar gevolgd. In deze periode kregen zij meerdere malen een hartonderzoek. De onderzoekers constateerden bij het laatste hartonderzoek dat meer dan een kwart van de patiënten een verminderde pompfunctie van de linker kamer van het hart heeft (systolische dysfunctie) en bijna de helft een verminderd vermogen tot ontspanning van de linker kamer (diastolische dysfunctie). Dit was een verdere verslechtering van de hartfunctie vergeleken met een eerder hartonderzoek bij dezelfde patiënten (gemiddeld veertien jaar na einde van de kankerbehandeling), toen bij minder dan één op de tien sprake was van systolische dysfunctie en bij minder dan een vijfde van diastolische dysfunctie. Het betreft het langstdurende prospectieve onderzoek naar de hartfunctie van kinderen en jongvolwassenen die zijn behandeld met anthracyclines.

Geen hartklachten
“De resultaten laten zien dat na behandeling met anthracyclines sprake is van een voortdurende verslechtering van de hartfunctie. Het is mogelijk dat deze verslechtering continueert, hoewel we niet weten of en wanneer er verdere verslechtering optreedt. Daarom is regelmatige echocardiografie van belang om de hartfunctie te controleren. De meeste patiënten die zijn behandeld met doxorubicine en die hartafwijkingen laten zien bij een echocardiografie, hebben geen hartklachten. We moeten deze patiënten blijven controleren en zonodig medicatie geven om hun hartfunctie te stabiliseren en te voorkomen dat hartklachten ontstaan. Ook is het belangrijk om alert te zijn op cardiovasculaire risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte. Daarbij moeten patiënten hun levensstijl aanpassen door te stoppen met roken, op hun gewicht te letten en voldoende te bewegen”, aldus drs. Brouwer, arts-onderzoeker Kinderoncologie.

Hartschade door behandeling met anthracyclines komt voor bij alle vormen van kanker en niet alleen bij botkanker. Hoewel uit sommige studies blijkt dat jongeren een groter risico lopen op hartschade, speelde leeftijd in dit onderzoek geen rol. De afdeling Kinderoncologie zal het huidige onderzoek uitbreiden naar kinderen en jongvolwassenen met andere vormen van kanker die ook een behandeling hebben gehad die schadelijk voor de hartspier kan zijn.

Doxorubicine is een zeer effectief medicijn voor de behandeling van kanker. Patiënten krijgen in de regel een relatief lage dosis. Als zich tijdens de behandeling een verslechtering voordoet van de hartfunctie, wordt de dosis aangepast. Verder zijn er tegenwoordig medicijnen beschikbaar die de hartschade wellicht kunnen beperken, zoals dexrazoxane.
[UMCG]