Diabetes en water

WaterflesDiabetes type 2, wat grotendeels veroorzaakt wordt door levensstijlfactoren zoals zwaarlijvigheid, inactiviteit en het roken is bijna een epidimie in de V.S. De Harvard School of Public Health schat dat meer dan 21 miljoen Amerikanen momenteel leven met de chronische ziekte, terwijl nog eens 41 miljoen pre-diabetes hebben. Nog veel zorgwekkender is het feit dat diabetes type 2 steeds meer bij kinderen voorkomt. Ongeveer 46% van de totale gevallen van diabetes die momenteel in kinderen worden geconstateerd is diabetes type 2.

Van de vele gezondheidszorgen waarmee diabetes type-2 patiënten elke dag mee te maken krijgen is gehydrateerd blijven er één van. Volgens diabetes-specialiste Judy Hochstadt is water belangrijk voor iedereen, maar vooral voor de diabetes-patiënten, omdat dalingen in het hydratie-niveau gezondheidszorgen kunnen opleveren.

Bij diabetes is het lichaam niet meer in staat om zelfstandig suikers, oftewel glucose, uit voeding te verwerken. Dat komt omdat er te weinig of geen insuline wordt aangemaakt. Of de insuline kan zijn werk niet meer goed doen. Het hormoon insuline is nodig voor het transport van glucose uit het bloed naar de lichaamsweefsels. Naast die problemen met de glucosehuishouding is vaak ook de vetstofwisseling uit balans.

Als de glucose niet opgenomen wordt gaat het lichaam de glucose proberen af te voeren via de urine. Hiervoor wordt water aan het lichaam ontrokken en bestaat het risico van uitdroging. Diabetes-patienten moeten zorgen dat ze goed gehydrateerd blijven.
[Diabetes | suikerziekte]

» meer nieuws over diabetes | suikerziekte

Mogelijk verband Parkinson en bestrijdingsmiddelen

Mensen die zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen hebben een grotere kans op de ziekte van Parkinson dan anderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door wetenschappers van de Harvard School of Public Health in de Verenigde Staten.

Voor de studie zijn de gegevens van 143.000 mensen bekeken. Bij de studie werd gekeken naar de blootstelling aan verschillende gevaarlijke stoffen, zoals asbest, chemicaliën, zuren, oplosmiddelen en kolen- of steenstof. Bij blootstelling aan geen van die andere stoffen werd een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson gemeten.
Bij het onderzoek is niet gekeken naar de precieze samenstelling van de bestrijdingsmiddelen waaraan de patiënten zijn blootgesteld. “Het onderzoek ondersteunt de veronderstelling dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen een risicofactor is voor de ziekte van Parkinson”, stellen de onderzoekers in hun publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Annals of Neurology.

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van een zeer omvangrijk onderzoek naar kanker, dat al in 1982 is begonnen. De onderzoekers bekeken de gegevens van 143.325 mensen die in 2001 opnieuw aan het kankeronderzoek meededen en die op dat moment de ziekte van Parkinson onder de leden hadden, maar in 1982 nog niet.
[zibb.nl / land en tuinbouw]

Parkinson centrum in UMC St Radboud

UMC St Radboud krijgt als eerste ziekenhuis van Nederland een eigen Parkinson centrum. Volgens het UMC is het Parkinson Centrum om verschillende redenen uniek. Behalve dat het het eerste is van Nederland is bijzonder dat er een vorm van ketenzorg wordt georganiseerd die én gericht is op wetenschappelijk onderzoek maar ook op verbetering van de kwaliteit van leven van chronisch zieke patiënten en hun familie.

Onder de plusminus dertig medewerkers zitten medisch specialisten uit verschillende disciplines, onder andere een geriater, seksuoloog, neurologen, fysiotherappeut en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Minder kanker bij allochtonen

Het aandeel van kanker als doodsoorzaak bij allochtonen ligt gemiddeld de helft lager vergeleken met autochtonen. Allochtonen, met name oudere migranten uit de 1e generatie, hebben minder last van de negatieve effecten van een ‘westerse’ leefstijl (roken, slechtere voedingsgewoonten en alcohol). Dat blijkt uit een onderzoek van KWF Kankerbestrijding.

Het percentage van allochtonen onder mensen met kanker zal in de toekomst toenemen. Deze stijging is het gevolg van de vergrijzing van de 1e generatie allochtonen. En van het feit dat allochtonen op jongere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en langer zijn blootgesteld aan de westerse levenstijl. In de grote steden waar veel allochtonen wonen, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zullen de percentages stijgen van 6% in 2005 naar 11% in 2015 tot ruim 20% in 2030.
[KWF Kankerbestrijding]

Verband obesitas en borstkanker

BorstonderzoekEen gewichtstoename van 30 kg na de leeftijd van 18 jaar leidt tot een verhoging van het risico op borstkanker met 89% en een verdriedubbeling van het risico op een borstkanker met uitzaaiing, in vergelijking met vrouwen die 10 kg of minder in gewicht toenamen, zeggen onderzoekers van de American Cancer Society. De studie is gebaseerd op gegevens van 44.000 post-menopausale vrouwen die geen hormoonvervangende therapie kregen. Bij 1200 van deze vrouwen werd borstkanker vastgesteld.

De studie vond geen relatie tussen gewichtstoename en oestrogeen-negatieve borstkanker (die agressiever en dodelijker zijn).
[Gezondheid.be]

Zin en onzin van Sportdranken

Sportdranken zijn in. Ze worden niet alleen gebruikt door topsporters, maar door vrijwel iedereen die op een of andere manier met sport bezig is, en zelfs door mensen die zelden of nooit aan sport doen. Volgens de producenten verbeteren ze de prestaties en bevorderen ze het herstel na een inspanning. Maar klopt dat ook? Of kan men net zo goed water of vruchtensap drinken? Wanneer en hoeveel moet je drinken? Wat is het verschil tussen hypotoon, isotoon en hypertoon? Op Gezondheid.be staat een heel dossier over sportdranken.

 

Hormoonremmer letrozol helpt tegen borstkanker

BorstonderzoekVrouwen die na hun overgang aan borstkanker geopereerd worden en onmiddellijk het antihormoon ‘letrozol’ krijgen toegediend, hebben een aanzienlijke kans op een ziektevrije overlevingsperiode van maar liefst vijf jaar.

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch blijkt behandeling met deze hormoonremmer patiënten met een hormoongevoede vorm van borstkanker een mogelijkheid van gemiddeld 84 procent te geven op deze extra tijd van leven. Dat bevestigt, desgevraagd, kankerspecialist dr. H.P. Sleeboom van het Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag. Dit hospitaal, onderdeel van de Haga-ziekenhuizen, deed samen met klinieken in Veldhoven en Geldrop mee aan een internationale studie in 27 landen naar deze aanvullende behandelwijze.

De studie staat te boek als ‘Breast International Group (BIG 1-98)’. Sleeboom noemt de behandeling “zeer waardevol voor alle vrouwen in deze specifieke borstkankercategorie”. Aan de studie namen ruim 8000 vrouwen met een beginnende borstkanker deel. Letrozol, een zogeheten ‘aromatase-remmer’, werd daarin vergeleken met het veelgebruikte middel tamoxifen dat eveneens berust op blokkering van de groeibevorderende werking van oestrogenen. Tamoxifen geeft overigens een vergelijkbare vijfjaars ziektevrije overlevingskans van 81,4 procent.

In Nederland ontwikkelt één op de negen vrouwen borstkanker. Volgens dr. Sleeboom liet behandeling met het éénmaal daags oraal in te nemen antihormoon letrozol (merknaam Femara van geneesmiddelenproducent Novartis) vooral, vergeleken met tamoxifen, een verbetering zien bij vrouwen met een hoog risico op terugkeer van hun borstkanker. “Het middel lijkt te beschermen tegen een terugkeer van uitzaaiingen elders in het lichaam. Deze aromatase-remmer geeft stofjes af die ervoor zorgen dat de aanmaak van vrouwelijke hormonen, door de eierstokken, maar ook het spier- en vetweefsel, belemmerd wordt en niet opnieuw tot kanker leidt.”
[Telegraaf]

Franse frietjes bij McDonald’s ongezonder dan gedacht

McDonaldsDe Franse frietjes van McDonald’s blijken in Amerika nog ongezonder dan werd gedacht. In plaats van zes gram transvetzuren bleek een portie patat acht gram te bevatten. De totale hoeveelheid vet bleek 30 gram te zijn, en geen 25 zoals lange tijd werd gedacht. Volgens McDonald’s is de patat niet veranderd maar komen de waarden door een verbeterde testmethode nu hoger uit.

In 2002 had McDonald’s al beloofd over te gaan op een andere olie om de hoeveelheid schadelijke transvetzuren te beperken, maar uit angst voor verandering van de smaak is dat tot op heden niet gebeurd.
[Ortho]