Nederlander minder fit dan hij denkt

overgewichtMet name Nederlanders met een slechte conditie denken dat ze fitter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. TNO onderzocht bij deelnemers aan de Nationale Gezondheidstest hoe zij hun eigen conditie inschatten en vergeleek die met de resultaten van een uitgebreide conditietest. De conditie is een belangrijke aanwijzing voor het risico op het krijgen van allerlei aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. Een juiste inschatting van de eigen conditie kan mensen motiveren hun leefstijl aan te passen als dat nodig is.

Alleen echte conditietest kan fitheid bepalen
Het afnemen van een conditietest is tijdrovend en kost geld. TNO onderzocht bij de deelnemers van deze editie van de Nationale Gezondheidstest (NGT) drie mogelijke simpelere methoden om vast te stellen of iemand voldoende fit is. Deze drie methoden blijken geen goede vervanger te zijn voor een echte conditietest.

  • Zelf de eigen fitheid inschatten was onbetrouwbaar. Twee op de drie deelnemers met een slechte conditie denken dat ze fitter zijn dan werkelijk het geval is.
  • Het vragen of iemand aan de fitheidsnorm voldoet (drie maal per week twintig minuten intensief bewegen) leidt juist tot een onderschatting van de conditie. Tweederde van de deelnemers die niet aan de fitheidsnorm voldoen, zijn wel voldoende fit.
  • De Body Mass Index (BMI), een maat voor overgewicht, bleek ook onvoldoende te zeggen over conditie. Meer dan de helft van de deelnemers die te zwaar zijn, had toch een goede conditie.

Een betrouwbare en valide conditietest blijft dus nodig om de conditie te meten en daarmee het risico op gezondheidsklachten juist in te schatten.

De Nationale Gezondheidstest
Bij de jaarlijks terugkerende NGT worden lengte, gewicht, buikomvang, conditie, buikspierkracht en leefstijl gemeten. Deelnemers krijgen direct na afloop een persoonlijk advies over bewegen, conditie, voeding, roken, alcohol en gewicht. De test wordt mogelijk gemaakt door Nederlandse Hartstichting. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt de NGT in het kader van de nota Tijd voor Sport, waarin het kabinet de doelen bepaald heeft voor een sportieve samenleving.

De NGT die een actieve leefstijl stimuleert, wordt georganiseerd door TNO en Stichting Pur Sang. In 2005 bestond het merendeel van de deelnemers uit verzekerden bij CZ Actief in Gezondheid. Deze zorgverzekeraar heeft de test gratis aangeboden aan 5.000 verzekerden. CZ houdt zich actief bezig met het bevorderen van een gezonde levensstijl en biedt al veel services en diensten op het gebied van beweging, voeding en gezondheid. Met de Nationale Gezondheidstest heeft CZ de deelnemers een extra ‘duwtje in de rug’ gegeven om de stap naar een gezonder leven te zetten.

Komend najaar zullen wederom Nationale Gezondheidstest en worden afgenomen. Dit jaar onder andere in een campagne DE FITSTE BUURT van Nederland. Hierin nemen buurten het tegen elkaar op om na 6 maanden beweging als DE FITSTE BUURT van Nederland uit de strijd te komen.

Lees het rapport met de resultaten van de Nationale Gezondheidstest 2005 (pdf).
[TNO]

Convenant Overgewicht onder de loep

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid het Convenant Overgewicht en het actieplan ‘Energie in Balans’ op korte termijn laat evalueren. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een dringende oproep van de Consumentenbond en de Hartstichting. Beide organisaties vinden dat de overheid te weinig actie onderneemt om het groeiende probleem van overgewicht aan te pakken.

De Consumentenbond vindt het Convenant Overgewicht, dat begin 2005 werd ondertekend door overheid en bedrijfsleven, te vrijblijvend en nauwelijks concreet. Regels van de Reclamecode Voeding (onderdeel van het Convenant) worden eenvoudig en veelvuldig omzeild en er is te weinig toezicht. Dit najaar moet de evaluatie van het Convenant klaar zijn, zodat deze de basis vormt voor het debat over de Preventienota. De Consumentenbond en de Hartstichting pleiten daarbij voor een slagvaardiger aanpak bij het voorkomen en bestrijden van overgewicht.

Te dik
Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het krijgen van welvaartsaandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes en gewichtsklachten. De laatste tien jaar is het aantal mensen met overgewicht sterk gestegen. Onderzoek wijst uit dat inmiddels 3,5 miljoen volwassen Nederlanders (40%) kampen met overgewicht. Onder kinderen is 13% van de jongens en 14% van de meisjes te dik.
[Consumentenbond]

Open source software helpt diabetespatiënten

Volgende week dinsdag 4 juli wordt er in Utrecht een workshop gehouden waar de strijd tegen diabetes, met behulp van open source software (Cheetah), centraal staat.

Een selecte groep deskundigen in het veld van diabetes komen dinsdag 4 juli in Utrecht samen om dit verfrissende en vernieuwende initatief leven in te blazen. Een unieke combinatie van theoretici, technologen en ervaringsdeskundigen, waaronder de patiënt zelf, haar naasten (familie en vrienden), medisch specialisten, diabetesverpleegkundingen, diëtisten, zorgverzekeraars, fabrikanten van insuline, meetinstrumenten, pompen en injectiemateriaal, en educatieve uitgeverijen

Cheetah is een gemeenschappelijk platform voor het veld van diabetes. Het groeit door gebruik exponentieel tot een collectieve en unieke gegevensbron voor wetenschappelijk onderzoek, en onthult nieuwe patronen en inzichten in het sneller en beter behandelen van diabetes. Cheetah werkt als katalyserend voorbeeld voor het Sneller Beter programma en richt zich tevens op een soepel lopende keten-DBC voor diabetes.

 

[via Medicalfacts]

 

Nederlanders minder gezond

overgewichtDe gezondheid van veel Nederlanders zakt steeds verder af. Vroeger hoorde Nederland bij de top vijf van gezondste landen van Europa. Nu bungelt ons land qua levensverwachting ergens in het midden van de Europese ranglijst. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat woensdag is gepresenteerd.

Sinds 1950 is de levensverwachting van Nederlandse vrouwen met 8,3 jaar gestegen tot 80,9 jaar. Bij mannen steeg de levensverwachting met 5,8 jaar naar 76,2 jaar. De laatste decennia zijn mannen minder gaan roken, maar vrouwen juist meer. Overgewicht en ernstig overgewicht komen veel vaker voor dan vroeger, met name bij kinderen. Dat heeft tot gevolg dat veel meer mensen suikerziekte hebben of krijgen.

Mensen met een goed gevulde portemonnee zijn doorgaans gezonder dan mensen met een lage sociaal-economische positie. In Groningen, Twente, de vier grote steden, Zuid-limburg en Noord-Brabant komt armoede relatief vaak voor, dus zijn burgers er vaak ook ongezonder.

Jongeren drinken steeds meer en vaker. Ook worden ze in rap tempo dikker. Daarbij rookt van de tienerjongens 45 procent. Bij tienermeisjes ligt dat percentage op 36.

NASA helpt bij onderzoek naar diabetes

De imaging technieken die NASA gebruikt om de aarde in beeld te brengen worden aangepast voor diabetes onderzoek. De oorspronkelijk software van NASA kan verschillen in vegetatie en geologie in beeld brengen. Deze techniek gaat nu gebruikt worden om biologische structuren zoals insuline granules onder de elektronenmicroscoop in beeld te brengen. Voorheen deed een assistent een aantal uren over de analyse. Met behulp van de software kunnen in 1 nacht verschillende analyses gemaakt worden.
Bron: NASA

[Medicalfacts]

Darm speelt grote rol bij reguleren cholesterol in bloed

DarmDe darm speelt een grotere rol in het reguleren van de cholesterol-stofwisseling dan tot nu toe is aangenomen. De darm is niet alleen betrokken bij de opname van cholesterol uit voedsel, maar ook bij de uitscheiding van cholesterol uit het lichaam. De darm speelt ook een rol bij de vorming van het ‘goede’ HDL-cholesterol. Dit blijkt uit onderzoek van Janine Kruit van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert op 12 juli op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aderverkalking is de belangrijkste veroorzaker van hart- en vaatziekten. De eerste stap voor aderverkalking is ophoping van cholesterol in de wand van bloedvaten. Een goede regulatie van cholesterol is daarom zeer belangrijk bij de preventie van hart- en vaatziekten. Hierbij is essentieel dat de hoeveelheid van het ‘slechte’ LDL-cholesterol in het bloed niet te hoog wordt. Er is ook ‘goed’ cholesterol, HDL-cholesterol genaamd. Dit heeft een beschermende werking en dient dus juist wel in voldoende mate in het bloed aanwezig te zijn. De lever is het belangrijkste orgaan in de regulatie van cholesterol-gehaltes in het bloed. De meest gebruikte therapie voor mensen met een te hoog LDL-cholesterol is een behandeling met het medicijn statine. Deze verlagen de cholesterol aanmaak in de lever wat leidt tot een verlaging van het slechte cholesterol LDL. Sommige mensen reageren echter niet of niet voldoende op deze behandeling. Daarom is het noodzakelijk om andere strategieën te onderzoeken die de afvoer van cholesterol in het lichaam reguleren.

Rol van darm
In haar onderzoek ging Janine Kruit na in welke mate ook de darm invloed heeft op de cholesterolregulatie. Uit haar dierexperimenteel onderzoek werd duidelijk dat die rol groter is dan tot nu toe gedacht. Naast de opname van cholesterol uit het voedsel, is de darm ook in staat om cholesterol direct uit te scheiden. Dit kan leiden tot een verlaging van de hoeveelheid slecht LDL-cholesterol. Verder blijkt uit haar onderzoek dat niet alleen de lever, maar ook de darm een HDL-producerend orgaan is.

Nieuwe mogelijkheid patiënten
Doordat uit haar onderzoek nu voor het eerst de invloed van de darm in de cholesterolregulatie zo duidelijk naar voren komt, kan dit gegeven in de toekomst een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe cholesterolverlagende medicijnen. Dit kan volgens Kruit betekenen dat dit voor patiënten die nog niet reageren op de huidige medicatie, een nieuwe mogelijkheid biedt.
[UMCG]

Geen relatie tussen gebruik deodorant en borstkanker

BorstonderzoekSinds 2004 verschijnen berichten in de media en in rondzend e-mails dat deodorant borstkanker kan veroorzaken. KWF Kankerbestrijding beantwoordt hierover wekelijks tientallen e-mails en telefoontjes. Het gaat om berichten naar aanleiding van onderzoeken van o.a. Darbre (2004). In deze onderzoeken wordt gezegd dat bestanddelen als parabenen en aluminium chloorhydraat, schadelijk kunnen zijn en zelfs borstkanker kunnen veroorzaken. Deze berichten zijn niet juist.

Er is geen relatie gevonden tussen het gebruik van deodorant / anti-transpirant en borstkanker, ook als de oksel onthaard is. Zowel de American Cancer Society als het Amerikaanse National Cancer Institute hebben dit geconcludeerd. Deodorant en anti-transpirant kunnen dus veilig worden gebruikt.

Parabenen
Verwarring over het verband tussen deodorants / anti-transpirants die parabenen bevatten en borstkanker, komt mogelijk voort uit het feit dat parabenen een soortgelijke werking als oestrogenen lijken te hebben. Van oestrogenen is een verband met borstkanker bekend.

In het onderzoek van Darbre wordt gemeld dat kleine hoeveelheden parabenen zijn gevonden in monsters van borstkankertumoren. Deze parabenen zouden afkomstig zijn van deodorants.

Onwaarschijnlijk
Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat parabenen die op de huid worden aangebracht via cosmetica het borstweefsel kunnen bereiken. Een oorzakelijk verband tussen parabenen en borstkanker kan niet worden aangetoond.

Bovendien heeft uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat parabenen veilig zijn voor mens en milieu. Het gebruik van parabenen als conserveringsmiddel voor cosmetica en andere productgroepen is goedgekeurd door de Europese Commissie.
[KWF Kankerbestrijding]

Antillianen en Surinamers dikste Nederlanders

Van de Nederlandse bevolkingsgroepen kampen Surinamers en Antillianen het meest met overgewicht. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van MCA Communicatie in opdracht van Trouw.

Volgens het onderzoek, dat werd gehouden in de vier grote steden, kampt 58 procent van de Antillianen met overgewicht en 54 procent van de Surinamers. Van de autochtone Nederlanders is 34 procent te dik.

Overgewicht is vooral een probleem onder sociaal zwakkere groepen. Allochtonen zijn daarin oververtegenwoordigd, zegt onderzoekster van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam Karien Stronks in de krant. Uit Amerikaans onderzoek zou blijken dat de levensverwachting van toekomstige generaties voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zal dalen door vetzucht, zegt Stronks.

Het overgewicht onder allochtonen wordt volgens Stronks vooral veroorzaakt door het eten van veel tussendoortjes. Daarnaast is het slecht gesteld met de mate waarin allochtonen aan sport doen. Vooral de vrouwen bewegen te weinig. Een gebrek aan sportvoorzieningen speciaal voor vrouwen draagt bij aan het tekort aan beweging.

Voor het onderzoek werden ruim 900 Antillianen, Surinamers, Turken, Marokkanen en autochtonen op straat geïnterviewd. Het overgewicht werd berekend aan de hand van de zogeheten ‘body mass index’. Dat is een schatting van overgewicht op basis van lengte en lichaamsgewicht.
[Nu.nl]