Voedingscentrum handhaaft visadvies

VisOnlangs publiceerde de British Medical Journal een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat het eten van vis weinig gezondheidsvoordelen geeft. Omdat er op dit onderzoek nogal wat af te dingen is, handhaaft het Voedingscentrum haar visadvies: één tot twee keer per week vis eten om het risico op hart- en vaatziekten terug te dringen.

Het onderzoek heeft de afgelopen dagen tot veel media-aandacht geleid. Epidemiologen van verschillende Britse universiteiten trekken het wijdverbreide visadvies in twijfel door te stellen dat de sterfte aan hart- en vaatziekten niet daalt door het eten van n-3- (of omega-3-) vetzuren.

Kanttekeningen
Bij het betreffende onderzoek zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen. Zo betreft het een onderzoek waarin allerlei bestaande studies op een hoop zijn gegooid. Resultaten van studies met n-3-langeketenvetzuren uit vis (visvetzuren) of uit visoliecapsules en plantaardige n-3-langeketenvetzuren (alfa-linoleenzuur/ALA) zijn bijvoorbeeld bij elkaar opgeteld. Resultaat hiervan is dat er geen effect aantoonbaar is van n-3-vetzuren op het hart- en vaatziektenrisico. Wanneer echter naar de afzonderlijke resultaten voor de verschillende vetzuren wordt gekeken, blijkt er wel degelijk een gunstig effect van visvetzuren op hart- en bloedvaten.

Beschermend effect
Verder wordt in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt in het effect tussen fatale en niet-fatale hart- en vaatziekten, terwijl visvetzuren vooral een effect hebben op fatale coronaire hartziekten, zoals een acute hartstilstand. De einduitkomst van het onderzoek wordt bovendien gedomineerd door één grote studie bij ongeveer 3000 mannen met angina, waarvan ongeveer de helft al eerder een hartinfarct had gehad. In deze studie werd geen positief effect gevonden. Het betreft een onderzoek bij een zogenaamde hoog-risicogroep, waarbij een deel van de mannen bovendien een zeer hoge dosis visolie (3 gram per dag) kreeg toegediend. In andere studies wordt wel een positief effect gevonden. Zou dit ene onderzoek zijn weggelaten, dan blijkt het beschermend effect van de n-3-langeketenvetzuren uit vis wel significant. Het eten van vis reduceert het risico op hart- en vaatziekten met bijna 20 procent.

Visadvies
Het Voedingscentrum blijft dan ook bij haar visadvies om één tot twee keer per week vis te eten (70 tot 280 gram). Dit advies is gebaseerd op rapporten van onder andere de Gezondheidsraad, de WHO en Engelse en Amerikaanse deskundigencommissies. De precieze benodigde hoeveelheid hangt af van de soort vis. Vette vis, zoals haring, makreel, sardines en zalm, bevat relatief hoge gehaltes van de n-3-langeketenvetzuren EPA en DHA. Daarom is van vette vis minder nodig om de aanbeveling te halen dan van magere vis, zoals kabeljauw of koolvis.
[Voedingscentrum]

 

Eenzaamheid kan bloeddruk verhogen

Bij mensen boven de 50 verhoogt het gevoel van eenzaamheid het risico op hoge bloeddruk. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat de eenzaamste mensen tot 30 punten hoger scoren op bloeddruktests. Dat maakt eenzaamheid net zo slecht voor het hart als overgewicht en een zittend leven.

Het onderzoek waarover we het hebben is uitgevoerd bij 229 mannen en vrouwen uit Chicago in de leeftijd van 50 tot 68 jaar. Daarmee borduurt het onderzoek voort op eerder onderzoek dat liet zien dat bij eenzame jongeren vaker dan gemiddeld sprake is van problemen op het vlak van het bloedvatenstelsel. Die kunnen op hun beurt tot verhoging van de bloeddruk leiden.
De onderzoeken tonen dus het belang van sociale verbondenheid. Gezond leven houdt in dat je aandacht hebt en krijgt van/voor vrienden en familie. Helaas kunnen op oudere leeftijd familieleden en vrienden wegvallen. Dat gat zou moeten worden opgevuld met nieuwe relaties.
[Psycholoog.net]

Eerste Drentse baby’s in onderzoek naar overgewicht opgenomen

Het grootschalige onderzoek naar overgewicht bij kinderen is definitief van start gegaan. Onderzoekers van het Groningen Expertise Centrum voor Kinderen met Overgewicht (GECKO) van de Beatrix Kinderkliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, vragen gedurende één jaar alle zwangere vrouwen in de provincie Drenthe om deel te nemen aan het onderzoek. Baby’s die tussen 1 april 2006 en 1 april 2007 worden geboren – naar verwachting zo’n 5500 – zullen in het onderzoek betrokken worden.

Het doel van het onderzoek is om de risicofactoren voor het ontwikkelen van overgewicht te ontrafelen, zodat kinderen met een verhoogd risico al vóór het ontwikkelen van overgewicht behandeld kunnen worden. De Drentse baby’s worden niet alleen het komende jaar onderzocht, maar zij worden blijvend gevolgd totdat zij volwassen zijn. Zo kan gekeken worden wie er overgewicht ontwikkelt en wie niet, en of dat overgewicht samenhangt met factoren die al vroeg in hun leven, mogelijk zelfs al tijdens de zwangerschap, gesignaleerd zijn.

Er wordt gekeken naar biologische-, sociale- en omgevingsfactoren, variërend van gewichtstoename van de moeder tijdens de zwangerschap tot bepaalde stoffen in het bloed van het kind. Al deze gegevens worden op verschillende manieren verzameld: vragenlijsten die moeder en verloskundige invullen, metingen van de lichaamsverhoudingen en bloedonderzoek.

Om alle zwangere vrouwen in Drenthe te kunnen vinden en benaderen, is de hulp van verloskundigen, gynaecologen en huisartsen ingeschakeld. Zij spelen ook een grote rol bij de eerste gegevensverzameling, net als de consultatiebureaus van de stichting Icare. Alle consultatiebureaus, verloskundigen, gynaecologen en huisartsen die zelfstandig bevallingen doen werken mee aan het onderzoek. De provincie Drenthe is bijzonder geschikt voor een dergelijk onderzoek omdat de Drentse bevolking vrij honkvast is, en dus weinig verhuist naar andere provincies. Maar ook omdat overgewicht relatief veel voorkomt in Drenthe.

Dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van overgewicht bij kinderen. Met de resultaten van dit onderzoek wordt vroege signalering van kinderen met een verhoogd risico en het ontwikkelen en inzetten van gerichte preventieprogramma’s mede mogelijk gemaakt.
[UMCG]

Koffie verhoogt risico miskraam

KoffieHet drinken van koffie tijdens de zwangerschap verhoogt het risico van een spontane abortus en het doodgeboren worden van het kindje. Dit is de conclusie van een Deens onderzoek.

Hoewel in meerdere onderzoeken een relatie werd gelegd tussen koffiedrinken en ongewenste effecten tijdens de zwangerschap, en er ook verklaringen kunnen worden gegeven voor mechanismen die het ongeboren kind kunnen beschadigen, bleven er toch vragen over een reëel risico.

De onderzoekers bekeken de gegevens van 88.482 vrouwen die tussen maart 1996 en november 2002 meededen aan het Danish National Birth Cohort. Rond de zestiende week van de zwangerschap werden de vrouwen gevraagd naar onder andere koffiegebruik, roken, en alcohol. Er werden 1102 gevallen van overlijden van de foetus geconstateerd.

In vergelijking met degenen die geen koffie dronken, hadden degenen die een halve tot drie kopjes per dag dronken 3% meer kans op het overlijden van de foetus. Degenen die vier tot zeven kopjes per dag dronken hadden 33% meer risico en degenen die acht of meer kopjes per dag dronken hadden zelfs 59% meer risico. Dit verband was het sterkst voor zwangerschappen die na twintig weken afbraken.
Er werd geen verband gevonden voor thee en cola. Hieruit zou men kunnen afleiden dat het effect van de koffie niet wordt veroorzaakt door de cafeïne. Volgens dr. Bodil Bech, een van de onderzoekers, zal verder onderzoek moeten aantonen of het effect wel of niet door de cafeïne komt.
[Ortho Institute]

Nationale Loopdag

De Nationale LoopdagOp 15 april 2006 organiseert de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) in samenwerking met haar partners de eerste VGZ Nationale Loopdag. Op zo’n 30 locaties verspreid over heel Nederland kun je op een vrijblijvende en laagdrempelige manier gratis kennis maken met de loop- en wandelsport.
Bovendien bieden we je de mogelijkheid om door middel van een FitCheck na te gaan hoe jouw fitheid er momenteel voor staat. Vanuit deze FitCheck zullen de trainers je graag een bij jouw niveau passend beweegadvies geven, zodat je op een gezonde, goede en veilige manier kunt starten met een beweegprogramma.

Tijdens de VGZ Nationale Loopdag gaat het niet om de snelsten en de besten, maar om iedereen op zijn of haar niveau mee te laten bewegen, waarbij plezier en gezelligheid voorop staan.

Meer informatie op http://www.denationaleloopdag.nl/

Nederland massaal aan gezond voedsel

Nederland heeft definitief de gezondheidskoers ingezet. Supermarkten kunnen koelverse fruitsappen, drankjes met extra vitamines en tal van cholesterolverlagende en magere producten nauwelijks aanslepen. Ook is in jaren niet zoveel groente verkocht als nu. Dat meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) naar aanleiding van een grootschalig onderzoek.

De continu terugkerende noodkreet over de schrikbarende toename van het aantal te dikke landgenoten lijkt nu echt zijn vruchten af te werpen. Zo werd eerder deze week bekend dat het aantal Nederlanders dat aan fitness doet de afgelopen twee jaar is gegroeid tot een recordaantal van 2,5 miljoen.

Daarnaast liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze maand weten dat het overgewicht in ons land voor het eerst iets aan het afnemen is. Uit onderzoek van het Erasmus Food Management Instituut (EFMI) blijkt dat vier van de vijf Nederlanders veel behoefte hebben aan levensmiddelen vol gezonde ingrediënten. Ook zijn zij bereid hiervoor meer te betalen.

De helft van de Nederlanders koopt vaak lightproducten. Eenderde koopt regelmatig levensmiddelen die cholesterolverlagend zijn en een kwart neemt vaak drankjes met extra vitamines uit de supermarkt mee. Ook suikervrije en dieetproducten vliegen de schappen uit. “Het afgelopen jaar is er heel veel veranderd in het eetgedrag van de consument. Dat komt ook, omdat er van alles aan is gedaan om gezonde voeding lekkerder te maken”, zegt Sija de Jong van het CBL.
[Telegraaf]

Gestresste vrouwen krijgen vaker huilbaby´s

Zwangere vrouwen met veel stress krijgen vaker huilbaby´s. De pasgeborenen van moeders die het rustiger aan doen, huilen veel minder. De stress is van invloed op lichamelijke processen bij de zwangere vrouw, die weer gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Dat is een van de resultaten van het vrijdag gepubliceerde onderzoek ´Amsterdam Born Children and their Development´ door de GGD en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De onderzoekers wilden weten wat de invloed is van bepaalde factoren tijdens de zwangerschap op de gezondheid van baby´s. Sinds 2003 volgen de wetenschappers ruim 8000 vrouwen en hun pasgeboren kinderen.

Verder blijkt uit de studie dat kinderen van allochtone moeders ongezonder zijn dan die van autochtone moeders. Vooral onder Surinamers en Ghanezen is de kindersterfte hoog. Dat komt omdat de moeders vaker slecht Nederlands spreken en daardoor minder gemakkelijk naar een dokter gaan. Ze ondergaan bijvoorbeeld later de eerste zwangerschapscontrole. Het is dan vaak te laat om nog wat te doen aan aangeboren afwijkingen.

Goed medicijn
,,Voor etnische groeperingen is Nederlands een goed medicijn´´, zegt projectleider van het onderzoek G. Bonsel dan ook. Daarnaast pleiten de onderzoekers ervoor dat zwangere vrouwen voorlichting krijgen in hun eigen taal.

De onderzoekers hopen in de toekomst nog meer ontdekkingen te doen. Ze blijven 7000 van de onderzochte kinderen volgen totdat die volwassen zijn. De wetenschappers willen bewijs verzamelen voor de zogeheten Barker-hypothese. Deze Britse onderzoeker bedacht als eerste dat de gezondheid van kinderen al voor hun geboorte wordt beïnvloed.

Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Beren op de weg, spinsels in je hoofd is een boek over omgaan met emoties op het werk: de rationele effectiviteits training .

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de ‘Rationele Effectiviteits Training’ (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.