Stress voor Dummies

Stress voor Dummies is een boek waarin je de factoren die bij jou stress veroorzaken ontdekt en gaat beheersen. Krijg je vaak een knoop in je maag van je werk? Kun je soms de slaap niet vatten? Waarschijnlijk biedt deze vriendelijke gids dan uitkomst. Hij staat boordevol met snelle en gemakkelijke tips en oefeningen? van ademhalings- en houdingsoefeningen tot geleide fantasieën en meditatieoefeningen. Hier vind je alle trucjes, techniekjes en hulpmiddelen die je nodig hebt om direct je stressniveau te verlagen.

Bloedplaatjes langer houdbaar

Bloedbanken kunnen de houdbaarheid van bloedplaatjes verlengen door ze ´in slaap´ te brengen. Op Europees niveau kunnen bloedbanken hiermee 500 miljoen euro besparen. Dat blijkt uit onderzoek waar B. Alamdary Badlou volgende week op promoveert op de Universiteit van Utrecht.

Bloedbanken splitsen bloed in rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. De verschillende cellen en het plasma worden onder verschillende temperaturen bewaard. Bloedplaatjes worden gebruikt bij mensen met groot bloedverlies of mensen die door een ziekte zelf te weinig bloedplaatjes aanmaken.

Bloedplaatjes van donoren zijn echter maar zeer beperkt houdbaar. Door ze ´in slaap´ te brengen slaagde de onderzoeker erin om ze geen vijf, maar achttien dagen houdbaar te houden. De stofwisseling komt dan tot stilstand, ze zijn beter beschermd tegen het bewaren bij lage temperaturen en de groei van bacteriën is minimaal. Bloedbanken kunnen op deze manier veel flexibeler omgaan met bloedplaatjes, stelt de onderzoeker.
[ANP]

Kinderen steeds dikker

Kinderen worden steeds dikker. Op sommige leeftijden is het aantal te dikke kinderen de laatste jaren verdubbeld, ernstig overgewicht (obesitas) komt in bepaalde leeftijdscategorieën zelfs driemaal zoveel voor.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens die onderzoeksinstituut TNO in Leiden en het VU Medisch Centrum in Amsterdam verzamelden van 80.000 kinderen tussen de vier en vijftien jaar. De onderzoekers vergeleken deze gegevens uit de periode 2002-2004 met een studie uit 1997.

Van de jongens is 14 procent te zwaar, van de meisjes 17 procent. In 1997 lagen deze percentages nog op 9 en 12. Kinderen worden ook op steeds jongere leeftijd te dik. In 1980 was een op de vijftien meisjes van negen te zwaar, in 1997 was dit een op de zeven. Het nieuwste onderzoek wijst uit dat de piek van het aantal te zware meisjes nu op acht jaar ligt: op deze leeftijd heeft een kwart al overgewicht.

Meisjes zijn daar op jongere leeftijd al veel bevattelijker voor, laten de gegevens zien. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat veel meer meisjes van vijf te dik zijn (15 procent) dan even oude jongens (10 procent). Tot hun negende zijn er veel meer dikke meisjes dan jongens. Na die leeftijd kruipen de percentages naar elkaar toe, al blijven de dikke meisjes de overhand houden.

Daarom vindt hoogleraar Jeugdgezondheidszorg aan de Vrije Universiteit R. HiraSing, een van de onderzoekers, dat de aanpak van jeugdig overgewicht voor jongens en meisjes verschillend moet zijn. Dat meisjes te dik zijn, moet al voor hun vijfde vastgesteld worden, zodat ze meteen behandeling kunnen krijgen.
[ANP]

Natalizumab zeer effectief maar risicovol middel tegen multipele sclerose

VU Medisch CentrumHet moleculair antilichaam natalizumab is een zeer effectief maar risicovol middel tegen multipele sclerose. Dit concluderen neurowetenschappers van onder andere VU medisch centrum in drie artikelen in de New England Journal of Medicine (NEJM) van deze week. Natalizumab bleek het aantal aanvallen bij een specifieke groep MS-patiënten met tweederde te verminderen en de progressie van de ziekte tegen te gaan. Bij de nu gangbare middelen interferon-beta en glatirameracetaat worden de aanvallen bij een derde van de patiënten onderdrukt.

Vanwege deze vermoede effectiviteit was natalizumab een jaar geleden onder de merknaam Tysabri door de Federal Drug Association (FDA) in een spoedprocedure voor de Amerikaanse markt geregistreerd. Hierna hebben drie patiënten progressieve multifocale leukencephalopathie (PML ) gekregen. Dit is een zeldzame, vaak dodelijke virale aandoening in de hersenen. Vanwege het aangetoonde verband tussen PML en het gebruik van Tysabri is de toediening van het middel destijds wereldwijd stopgezet. Over het mechanisme dat aan dit ontstaan van PML ten grondslag ligt, is nog onvoldoende inzicht verkregen.

In het eerste artikel wordt de werking van Tysabri beschreven bij MS-patiënten die geen ander middel tegen MS gebruikten. De controlegroep werd een placebo voorgeschreven. Het onderzoek vond plaats onder 942 patiënten uit 99 klinieken over de hele wereld. Tysabri bleek de hoeveelheid aanvallen (exacerbaties) met 68% te verminderen. Uit interpretatie van de MRI-scans bleek dat ook de MS-afwijkingen in de hersenen afnamen. De studie werd uitgevoerd onder leiding van MS-deskundige
prof. dr. Chris Polman van VU medisch centrum.

In het tweede onderzoek werd de werking van Tysabri onderzocht onder 1171 patiënten die het middel interferon-beta al gebruikten en desondanks nog ziekte-activiteit hadden. 124 Klinieken namen wereldwijd deel aan de studie. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van Tysabri en interferon-beta de activiteit van de ziekte meer remt dan gebruik van interferon alleen.

In het derde onderzoek werden bloed en hersenvocht onderzocht en hersenscans geïnterpreteerd van meer dan 3000 patiënten met MS of auto-immuunaandoeningen als de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis die met Tysabri waren behandeld. Dit onderzoek werd mede uitgevoerd door MRI-deskundige prof. dr. Frederik Barkhof van VUmc. Er werden geen additionele gevallen van PML aangetoond, het onderzoek leverde goede richtlijnen op voor monitoring van patiënten met MS aan wie Tysabri wordt voorgeschreven en bood inzicht in het diagnosticeren van PML.

Multipele sclerose is een moeilijk te behandelen progressieve neurologische aandoening. Het is een auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel, waarin de combinatie van ontsteking, demyelinisatie en axonale schade leidt tot progressieve neurologische invaliditeit. Het is nog onduidelijk hoe verdere registratie van Tysabri in Europa zal verlopen.
[Persbericht VU Medisch Centrum]

ME veroorzaakt door hersenschade bij virus

Het chronisch vermoeidheidssyndroom ME wordt mogelijk veroorzaakt door hersenschade die het gevolg is van hoge koorts bij een virusinfectie. Dat meldden Australische onderzoekers donderdag in het tijdschift Journal of Infectious Diseases.

Het zou gaan om het Epstein-Barr-virus, gerelateerd aan de ziekte van Pfeiffer, waarmee zeker driekwart van de bevolking in aanraking is geweest. Niet het virus zelf, maar de hoge koorts die sommige zieken krijgen, zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de opkomst van ME. Sommige patiënten zouden nooit helemaal herstellen van de schade die de koorts aan het brein aanricht.

De Australiërs baseren hun bevindingen op een onderzoek onder 39 mensen die een acute koortsaanval hebben gehad na een infectie met het Epstein-Barr-virus. Acht van hen ontwikkelden later het chronisch vermoeidheidssyndroom.

ME-patiënten zijn onder meer erg moe, slapen slecht en hebben concentratieproblemen. Volgens de onderzoekers spreken hun bevindingen de theorie tegen dat mensen met het syndroom aanstellers zijn en dat hun ziekte psychisch is. ,,ME is echt´´, aldus professor Andrew Lloyd van de universiteit van New South Wales donderdag tegen het Australische persbureau ABC.
[ANP]

Voedsel en Waren Autoriteit geeft voedselveiligheid-gegevens vrij

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat de controlegegevens openbaar maken. Het gaat in eerste instantie om de gegevens van de hygiënecontroles op de slachthuizen, de controle op de resten van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit en de controles op het gebruik van vloeibaar frituurvet in snackbars en cafetaria’s. De namen van de bedrijven en de uitslag van de controles worden vanaf oktober 2006 gepubliceerd op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit. Het gaat dan om de controlegegevens vanaf juli 2006. Dat hebben de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten.

Consumenten kunnen met deze gegevens zien hoe de controles van de Voedsel en Waren Autoriteit uitpakken. De ministeries willen het voor consumenten zichtbaar maken hoe het staat met de voedselveiligheid van de producten van de verschillende bedrijven. Op die manier is het mogelijk om een bewuste keus te maken.

Het openbaar maken van deze gegevens past binnen het project ‘Andere Overheid’ waarbij het handelen van de overheid zo transparant en inzichtelijk mogelijk wordt gemaakt. In 2007 wordt besloten of de openbaarmaking van controlegegevens standaard werkwijze wordt van de VWA.
[Persbericht ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit]

Vaccin tegen rotavirus medio dit jaar beschikbaar

Farmaceut GlaxoSmithKline heeft toestemming van de Europese autoriteiten om een vaccin tegen het zeer besmettelijke rotavirus bij zuigelingen op de markt te brengen. Volgens het bedrijf is het drinkbare vaccin naar verwachting vanaf mei dit jaar verkrijgbaar.

Het zeer besmettelijke rotavirus kan bij kinderen onder de vijf jaar een zeer ernstige vorm van diarree en overgeven veroorzaken. Het middel met de naam Rotarix is geregistreerd voor zuigelingen vanaf zes weken oud.

Binnen Europa worden jaarlijks meer dan 80.000 kinderen met het rotavirus opgenomen. In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer duizend gevallen van ziekenhuisopname. Wat het middel gaat kosten en hoe het met de vergoeding zit, is nog niet bekend, zei een woordvoerster van Glaxo.

Glaxo is het eerste bedrijf dat een vaccin tegen het virus op de Nederlandse markt brengt, maar er zijn kapers op de kust. Zo heeft Sanofi Pasteur ook een goedkeuringsverzoek bij de Europese autoriteiten lopen.

Rotarix is straks alleen op doktersrecept verkrijgbaar. Uit de bijsluiter blijkt dat ouders uiterst voorzichtig moeten zijn met luiers verwisselen als het middel gebruikt wordt. De ontlasting van gevaccineerde kinderen kan namelijk het zeer besmettelijke rotavirus bevatten.

De meest veel voorkomende bijwerkingen zijn gebrek aan eetlust, geïrriteerdheid, koorts, vermoeidheid, diarree, overgeven, winderigheid en buikpijn.
[ANP]

Half miljoen oudere Nederlanders is incontinent

Een half miljoen Nederlanders van 60 jaar en ouder is incontinent. Daarbij zijn de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen niet meegeteld. De zelfstandig wonende ouderen besteden jaarlijks 104 miljoen euro aan beschermend materiaal.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Deventer huisarts D. Teunissen, waarop zij volgende week dinsdag aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveert. Volgens Teunissen gaat slechts de helft van de ouderen met hun ongewilde urineverlies naar de dokter. Vooral vrouwen accepteren het probleem als een onvermijdelijk gevolg van doorgemaakte zwangerschappen en ouder worden.

Vrouwen
Bijna 30 procent van de oudere vrouwen heeft minimaal twee keer per maand te maken met ongewild urineverlies. Van de mannen kent 9 procent het probleem. Vrouwen hebben weinig moeite met het gebruik van incontinentiemateriaal, constateert Teunissen. Mannen daarentegen vinden dat vreselijk en passen eerder hun dagelijkse programma aan. Ze gaan bijvoorbeeld minder de deur uit.

Mannen gaan wel sneller dan vrouwen naar de huisarts met urineverlies, omdat zij bang zijn dat er iets mis is met hun prostaat. Volgens Teunissen is die angst meestal ongegrond en valt er best iets aan de incontinentie te doen. Zowel mannen als vrouwen kunnen goed behandeld worden met bekkenbodemtraining, blaastraining en eventueel medicijnen.
[ANP]