Netvliesschade vaak een voorbode van hart- en vaatziekten

Netvliesschade is een voorbode voor hart- en vaatziekten en sterfte, bij zowel mensen met als zonder suikerziekte.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Manon van Hecke. Diabetische retinopathie ofwel netvliesschade is een vaak voorkomende complicatie van de kleine bloedvaten van diabetes mellitus en is een van de hoofdoorzaken van blindheid in de Westerse wereld. Over de precieze oorzaken van retinopathie is nog weinig bekend. Wel is bekend dat complicaties aan de kleine bloedvaten gerelateerd zijn met het optreden van complicaties aan de grotere bloedvaten.

Een groot deel van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten en sterfte dat mensen met netvliesschade hebben, wordt verklaard doordat deze mensen dus gemeenschappelijke risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten en netvliesschade, zoals hoge bloedsuiker waarden, diabetesduur, hoge bloeddruk en een afwijkende vetstofwisseling. Klinisch betekent dit dat cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met retinopathie extra aandacht en behandeling behoeven.

Verder toonde de promovenda aan dat ook andere factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van netvliesschade. Voorbeelden zijn ontstekingsactiviteit, endotheeldysfunctie, dysfunctie van het autonome zenuwstelsel en een afwijkend homocysteïne metabolisme. Herkenning van deze tot nu toe relatief onbekende risicofactoren draagt bij aan een beter begrip over de ontstaanswijze van retinopathie, en zou een basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën.
[Pharma]

Zetmeel en suikers verhogen bloeddruk bij suikerziekte

Voeding rijk aan zetmeel en suikers verhoogt de bloeddruk bij patiënten met diabetes type-2, ofwel ouderdomssuikerziekte. Vervanging van een gedeelte van de koolhydraten door enkelvoudig onverzadigde vetzuren kan dit voorkomen. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder leiding van dr. Abhimanyu Garg.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 42 suikerpatiënten. Zij kregen voeding die rijk was aan koolhydraten of rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (EOV). Na zes weken was er een week pauze en daarna werd er van voedingtype gewisseld. Bij de koolhydraatrijke voeding bestond 55% van de calorieën uit koolhydraten, 30% uit vet waarvan 10% uit EOV. In de voeding rijk aan EOV bestonden de calorieën voor 40% uit koolhydraten, 45% uit vet waarvan 25% uit EOV.

Aan het eind van beide perioden van zes weken werd geen verschil gevonden in bloeddruk en hartslag. Na de tweede periode van zes weken werd het onderzoek met acht weken verlengd zodat men dus veertien weken achter elkaar dezelfde soort voeding kreeg.

Nu werd wel een verschil gevonden. Na veertien weken koolhydraatrijke voeding was de bloeddruk significant hoger dan na zes weken voeding rijk aan EOV. De bovendruk was 132 tegen 126 mmHg en de onderdruk was 83 tegen 76 mmHg. De hartslag was met zeven tot acht slagen per minuut toegenomen. Na veertien weken voeding met veel EOV was de bloeddruk lager dan na zes weken koolhydraatrijke voeding. Dit verschil was echter niet significant.
[Ortho Institute]

Uroloog pleit voor zelfonderzoek zaadballen

Alle mannen zouden na hun pubertijd de zaadballen maandelijks moeten controleren op veranderingen of verdikkingen die mogelijk op kanker kunnen wijzen. Als zaadbalkanker namelijk tijdig wordt ontdekt, is de kans op volledige genezing 90 procent.

Dat bepleit uroloog R. Spermon, die in februari aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert op een onderzoek naar de verfijningen in de behandeling van zaadbalkanker. Spermon noemt het onbegrijpelijk dat zelfonderzoek aan de zaadballen bij mannen niet net zo bekend is als het borstonderzoek bij vrouwen. ,,Op de een of andere manier pikken mannen dit niet op, terwijl het absoluut zinvol is´´, aldus de promovendus.

Jaarlijks krijgen ongeveer vijfhonderd mannen in Nederland zaadbalkanker. De ziekte komt het meest voor tussen de 20 en 35 jaar. Het aantal patiënten neemt sinds 1990 toe. Daarvoor is tot nu toe geen afdoende verklaring gevonden. Spermon benadrukt dat de toename een extra reden is voor jonge mannen om geregeld hun zaadballen af te tasten.

,,We horen heel vaak dat meer jonge mannen afwijkingen hebben gevonden, als er eenmaal één slachtoffer in een groep is. Dan pas onderzoeken ze zichzelf eens. Vroeger kwam de ziekte ook nog wel eens aan het licht bij de keuring voor de militaire dienst. Zaadbalonderzoek was daar een vast onderdeel van´´, aldus de uroloog.

Zaadbalkanker wordt behandeld door de aangetaste zaadbal via het lieskanaal operatief te verwijderen. Als er verder geen uitzaaiingen zijn, is regelmatige controle gedurende vijf tot tien jaar na de operatie voldoende. Ook de behandeling met chemotherapie is tegenwoordig zo goed, dat bijna iedereen overleeft.
[ANP]

Genotrim DNA-pil bij Kassa

GenoTrimAfgelopen zaterdag was de GenoTrim-pil van Salugen één van de onderwerpen bij het consumentenprogramma Kassa. Al eerder waren er al kritische geluiden op diverse websites en na de officiele reactie van het Voedingscentrum is er nu ook een kritisch geluid van het consumentenprogramma Kassa.

Ook volgens Kassa is de DNA-pil toekomstmuziek:

Volgens diverse Nederlandse wetenschappers van Universiteit Wageningen, het AMC, Universiteit Maastricht, het Hubrecht Laboratorium en het LUMC die Kassa heeft geraadpleegd, kunnen de claims van Salugen absoluut niet worden waargemaakt. Op internet zijn nog veel meer kritische geluiden te horen. Ze zijn het er allemaal over eens dat het afstemmen van pillen op basis van DNA-materiaal om af te vallen grote onzin is. De wetenschap is nog niet zover om op deze wijze in te grijpen op het lichaam. Er spelen ontzettend veel genen een rol bij overgewicht, maar hoe en wat precies is nog niet echt bekend.

Op de website van Kassa kwam ik ook nog een stukje tegen over de ingrediënten van de dieetpil:

Lange tijd stond er bij de ingrediënten op de site de stof dehydroëpiandrosteron (DHEA). In Nederland mag die stof niet in een vrij verkrijgbaar voedingssupplement zitten en toen Kassa aan Salugen vroeg hoe dat zit, werd er opeens gezegd dat dat een vergissing is en dat het er helemaal niet in zit. De Inspectie voor de Volksgezondheid zal er in ieder geval een onderzoek naar instellen.

Het eerste bericht over de DNA-pil heeft Salugen waarschijnlijk behoorlijk wat geld opgeleverd, er schijnen al 3000 mensen de Genotrim-pil te hebben aangevraagd. Ik hoop dat nu het onderwerp ook in Kassa is behandeld niemand meer deze pillen besteld!

De uitzending van Kassa is overigens nog te bekijken. Het gedeelte over Genotrim en Salugen begint ongeveer na 13.40 minuten.

» KASSA 28 januari 2006 – Genotrim & Salugen

Hormoontherapie geeft hoger risico op borstkanker

BorstonderzoekHet gebruik van hormonen tegen overgangsklachten kan de kans op borstkanker vergroten. Rond de overgang neemt het borstklierweefsel af, maar vrouwen die een hormoontherapie volgen, houden meer klierweefsel. Dit verhoogt het risico op borstkanker.

Dat stelt epidemioloog F. Van Duijnhoven in haar proefschrift waarmee ze dinsdag promoveert aan de Universiteit Utrecht. Voor haar onderzoek onderzocht ze achthonderd vrouwen die hormonen gebruikten en een even grote groep die dat niet deed. Bij de eerste groep was de afname van klierweefsel geringer.

Uit eerdere onderzoeken was al duidelijk geworden dat hormoontherapie borstkanker in de hand werkt, maar hoe dat kwam was nog onduidelijk. Hoe langer een vrouw de hormonen gebruikt, hoe hoger het kankerrisico.

Van Duijnhoven stuitte ook op aanwijzingen dat sommige vrouwen door erfelijke aanleg gevoeliger zijn voor de effecten van hormoontherapie op het klierweefsel. Zij zouden beter kunnen afzien van het gebruik van de hormonen.

Frankrijk gaat obesitas te lijf

Uit gezondheidsenquêtes blijkt dat 11,3 procent van de Fransen aan zwaarlijvigheid lijdt. Dat is nog altijd veel minder dan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar respectievelijk 40 en 30 procent van de bevolking obees is. Wel is het zo dat in Frankrijk het aantal zwaarlijvigen bijzonder snel toeneemt, de afgelopen twintig jaar is er sprake van een verdubbeling. Daarom heeft gezondheidsminister Xavier Bertrand zwaarlijvigheid uitgeroepen tot nationaal gezondheidsprobleem.

Het fenomeen lijkt vooral de Franse jongeren te treffen. Jaarlijks neemt het aantal zwaarlijvige kinderen met 17 procent toe. Als die evolutie zich doorzet, zal Frankrijk in 2020 evenveel dikke burgers hebben als de VS. Die cijfers verklaren waarom Frankrijk obesitas tot een nationale gezondheidskwestie heeft gepromoveerd. “Obesitas is een van de grootste gezondheidsuitdagingen voor Frankrijk van de 21ste eeuw”, luidt het. Bertrand zal volgende maand een actieplan presenteren dat in de eerste plaats gericht zal zijn op kansarme risicogroepen.

Uit onderzoek zou blijken dat zwaarlijvigheid vooral een probleem is van laaggeschoolde en economisch achtergestelde groepen, die vaak in arme buitenwijken van de Franse grootsteden wonen. Deze groepen zouden de laatste jaren overgeschakeld zijn van verse voedingsproducten op goedkope en vetrijke maaltijden. Ook de opkomst van fastfoodketens zou volgens Franse voedingsdeskundigen nefast zijn voor de volksgezondheid.

De Franse regering kondigde ondertussen al een verbod aan op de verkoop van suikerhoudende dranken op school. Begin deze maand organiseerden vrijwillige kinderartsen in tachtig steden en dorpen een ‘nationale weegschaaldag’ om kinderen en ouders advies te geven over gezonde eetgewoonten.

Het Comité National des Associations d’obèses (CNAO) pakt dezer dagen uit met een opvallende sensibiliseringscampagne. Op de CNAO-affiche staat een naakte, zwaarlijvige vrouw. De slogan laat evenmin veel ruimte voor interpretatie: “Obesitas is een ernstige ziekte die in Frankrijk jaarlijks aan 55.000 mensen het leven kost. Obesitas doodt, vindt u dat nog altijd grappig?”
[De Morgen]

Insuline niet meer injecteren maar spuiten

De Amerikaanse keuringsdienst voor voedsel en medicijnen heeft vrijdag het groene licht gegeven voor de verkoop van insuline die met een inhalator kan worden ingenomen, in plaats van met een injectie.

Daarmee kunnen in de VS mogelijk 3 miljoen mensen die lijden aan diabetes overstappen op een meer gebruiksvriendelijke manier om het medicijn toe te dienen.

De inhalator komt van het concern Pfizer. Hij komt mogelijk over enkele maanden op de markt. Analisten van banken denken dat het tot 1 miljard dollar per jaar kan opbrengen voor het bedrijf.

Belgische jongeren vinden zichzelf gezond

Een grote meerderheid van de Belgische jongeren verklaren dat ze in goede gezondheid verkeren. Bijna 9 op de 10 jongeren (89%) denken dat het zo is. Dat blijkt uit een enquête die het OIVO voerde bij jongeren tussen 10 en 17 jaar.

Hoe ouder de jongeren worden, hoe minder ze denken dat ze in goede gezondheid verkeren. Op de leeftijd van 10 jaar vinden 90% van de jongeren zichzelf gezond. Op de leeftijd van 17 jaar zijn nog 84% van de jongeren daarvan overtuigd. Volgens de Nationale Gezondheidsenquête oordeelt 77% van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar dat hun gezondheid bevredigend is.

De perceptie van hun eigen gezondheid wordt beïnvloed door het rookgedrag: van diegenen die veel roken in het weekend, verklaart 1 op de 3 jongeren in slechte gezondheid te verkeren.

Bijna 6 op de 10 jongeren verklaren op te letten met wat ze eten en drinken, maar bijna 7 op de 10 jongeren verklaren dat ze toch liever eten wat ze graag lusten dan te letten op wat ze eten. Hoe ouder de jongeren worden, hoe minder aandacht ze besteden aan wat ze eten of drinken.