Vitamine kan ouderdomsblindheid voorkomen

Een vitaminerijk dieet vermindert de kans op macula-degeneratie, de voornaamste oorzaak van blindheid bij bejaarden. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Zij schrijven dat in de woensdag verschenen editie van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA). Bij ouderdomsmacula-degeneratie (OMD) sterft het centrum van het netvlies af. Het is de belangrijkste oorzaak van ongeneeslijke blindheid in de geïndustrialiseerde landen. Het eindstadium van de ziekte treedt gemiddeld op in de leeftijd van 70 tot 75 jaar. In Nederland ondervindt een op de tien tachtig-plussers ernstige hinder van de aandoening.

Een dieet met veel vitamine C, E, zink en beta caroteen, kan deze vorm van blindheid voorkomen, bleek uit onderzoek onder 4000 oudere Rotterdammers. Mensen die een dergelijk dieet volgden, hadden 35 procent minder kans op OMD. Het Rotterdamse onderzoek duurde acht jaar.

Volgens berekeningen van onderzoeker Redmer van Leeuwen in JAMA komen er in 2015 jaarlijks 7540 nieuwe OMD-patiënten bij, tegen 4420 op dit moment. Mensen die roken of bij wie OMD in de familie voorkomt hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte. Van Leeuwen, oogarts in opleiding, promoveerde twee jaar geleden op dit onderwerp.

Hij stelt in het tijdschrift dat in de Verenigde Staten 11,5 procent van de blanke tachtigplussers met het eindstadium van de macula-degeneratie te maken heeft. Zonder effectieve behandeling verdubbelt dat aantal de komende twintig jaar naar verwachting naar ongeveer drie miljoen patiënten.

Bronnen voor vitamine E zijn plantaardige oliën, eieren en noten. Voor vitamine C zijn dat citrusvruchten en sappen, broccoli en aardappelen. Hoge concentraties zink zitten in vlees, kip, vis, granen en melkproducten. Beta caroteen zit vooral in wortelen, boerenkool en spinazie.
[gezondheid.plein.nl]

Vermageringsmiddelen minder in zwang

Terwijl het aantal Nederlanders met overgewicht alsmaar toeneemt, is het opvallend dat het gebruik van geneesmiddelen om te vermageren sterk daalt. Van de 50.000 voorschriften dit jaar is 80% bestemd voor te zware vrouwen. Gewichtsverlies met behulp van medicijnen lijkt voor veel vrouwen goeddeels voor het uiterlijk bedoeld. Vlak voor de zomer worden de meeste vermageringsmiddelen aan dames verstrekt.

Volgens opgaaf van het Voedingscentrum heeft zeker de helft van alle volwassen Nederlanders een te hoog lichaamsgewicht. Ongeveer 1 op de 10 volwassenen kampt zelfs met ernstig overgewicht, obesitas genaamd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert dat het aantal personen dat te zwaar is al jaren aan het toenemen is. Zo is het aantal mensen met obesitas meer dan verdubbeld van 5% in 1980 tot 11% op dit moment. Overgewicht verhoogt de kans op hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsklachten en brengt zo niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee, maar heeft ook een stuwende invloed op de zorguitgaven.

Vermageringsmiddelen
Naast het aanmeten van een actievere levensstijl en gezond eten en drinken kunnen ook medicijnen worden gebruikt om af te vallen. De meest gebruikte middelen bij gewichtsverlies zijn orlistat (Xenical®) en sibutramine (Reductil®). Orlistat werkt in de darmen en vermindert daar de omzetting van vet in stoffen die in het lichaam opgenomen kunnen worden. Het achtergebleven vet verlaat via de ontlasting het lichaam weer. Sibutramine is een vermageringsmiddel dat de eetlust remt en de hoeveelheid energie die het lichaam gebruikt, verhoogt. Beide middelen worden alleen op voorschrift van een arts verstrekt en komen standaard niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. In de eerste drie kwartalen van 2005 is orlistat 21.000 keer en sibutramine 17.000 keer verstrekt via de openbare apotheken. In totaal hebben patiënten in de betreffende periode € 2,6 miljoen uitgegeven aan vermageringsmiddelen.

IJdele Rubensvrouwen
Vermageringsmiddelen worden hoofdzakelijk door vrouwen gebruikt. Van alle verstrekkingen is 80% bestemd voor een vrouw. Het gegeven dat meer vrouwen met medicijnen willen afvallen, heeft voornamelijk een esthetische reden. Het gebruik van vermageringsmiddelen door vrouwen piekt in de maanden april, mei en juni (figuur 1), net voordat badpak en bikini weer uit de kast worden gehaald. Hoewel er meer mannen dan vrouwen zijn met overgewicht, zijn er volgens het CBS meer vrouwen die obesitas hebben. Naar schatting zijn er in Nederland 690.000 vrouwen van 20 jaar en ouder met obesitas, ten opzichte van 540.000 volwassen mannen. In dit perspectief overtreft het aantal dikke mensen ruimschoots de 50.000 verstrekkingen van vermageringsmiddelen die in een jaar over de apotheekbalie gaan.

Als gekeken wordt naar de leeftijd waarop middelen bij gewichtsverlies worden gebruikt, is er een verschil tussen de seksen. Voor beide geldt dat de meeste vermageringsmiddelen worden gebruikt door patiënten in de leeftijdsgroep van 41 tot 65 jaar: gemiddeld gaat 59% van alle voorschriften naar deze leeftijdscategorie. Bij mannen is dit zelfs 66%, terwijl dat voor vrouwen 57% is. Vrouwen gebruiken vermageringsmiddelen op jongere leeftijd dan mannen. Van alle verstrekkingen aan vrouwen is 32% bestemd voor dames van 21 tot en met 40 jaar; voor de mannen is dit maar 20%.

Afvalrace
Het aantal afleveringen van vermageringsmiddelen via de openbare apotheken neemt sterk af. Waar de middelen in 2002 nog 75.000 keer werden verstrekt, zal het aantal afleveringen in 2005 uitkomen op 50.000. De bijhorende uitgaven daalden van € 4,8 miljoen tot € 3,5 miljoen aan het eind van dit jaar. Vooral onder vrouwen is de daling duidelijk zichtbaar (figuur 1). Aan een behandeling van 28 dagen met een vermageringsmiddel is de patiënt gemiddeld € 69 kwijt. Deze uitgaven omvatten zowel de kosten voor het geneesmiddel (€ 63) als de vergoeding voor de dienstverlening van de apotheek (€ 6,10).
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Didgeridoo helpt tegen slaapapneu

DidgeridooSpelen op een Didgeridoo helpt tegen slaapapneu. Dit blijkt uit een gerandomiseerde trial van de Universiteit van Zürich, gepubliceerd in het kerstnummer van British Medical Journal.

De idee achter het experiment is dat spelen op een didgeridoo de spieren van de bovenste luchtwegen traint. Dit zou voor patiënten met niet al te ernstige klachten een acceptabeler behandeling zijn dan continue positieve luchtdruk.
Aan het experiment deden 25 patiënten met gemiddeld ernstige slaapapneu (apneu-hypopneu-index tussen 15 en 30) mee. Van hen kregen 14 didgeridooles; zij oefenden gedurende vier maanden dagelijks op dit aboriginal-instrument. De 11 anderen werden op een wachtlijst geplaatst.

Uit vergelijking van beide groepen blijkt dat didgeridoospelen leidt tot minder snurken en dat de vermoeidheid overdag vermindert. De apneu-hypopneu-index verbeterde 11 punten in de interventiegroep en gemiddeld 5 punten bij de wachtlijstgroep. Er was geen effect op de kwaliteit van de slaap. De onderzoekers concluderen dat digeridoospelen een effectieve behandeling is.

[Medisch contact]

Meer jongeren met huidkanker

ZonBij steeds meer jongeren, met name vrouwen onder de veertig, wordt huidkanker geconstateerd. Huidkanker, net als andere vormen van kanker, kwam in het verleden vooral voor bij ouderen. De extreme groei van kankergevallen in de leeftijdsgroep tot veertig jaar is voor onderzoekers het bewijs dat jonge mensen zich niets aantrekken van de waarschuwingen over de gevaren van zonnen.

Het Amerikaanse onderzoek, dat onlangs is gepubliceerd in the Journal of the American Medical Association, laat zien dat het aantal gevallen van huidkanker is verdriedubbeld sinds de jaren zeventig. Volgens de onderzoekers heeft deze ontwikkeling te maken met de aanhoudende populariteit van zonnen onder met name tienermeisjes, zowel buiten als onder de zonnebank.

Het onderzoek is uitgevoerd in het noorden van de Amerikaanse staat Minnesota. Onderzoekers bekeken dossiers van patiënten die ziek werden in de periode van 1976 tot 2003.

Onderzoek in het kader van preventie van overgewicht

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar preventie van overgewicht, de relatie tussen de fysieke omgeving tot bewegen en voeding. Het doel van het rapport is het beschrijven van de invloed van de fysieke omgeving op beweeggedrag en voedingsgedrag in het kader van preventie van overgewicht. Het eerste deel van het rapport bestaat uit de beschrijving van een uitgebreid literatuuronderzoek naar de samenhang tussen de fysieke omgeving en gedrag dat is gerelateerd aan overgewicht (oftewel bewegen en voeding). Het tweede deel van het rapport betreft de methoden en resultaten van een statistische analyse op bestaande gegevensbestanden waarin de bevindingen uit de literatuur werden getoetst.

» De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding – Onderzoek in het kader van preventie van overgewicht

Ondervoeding schaadt schoolprestaties jonge kinderen

Een gebrek aan de juiste voeding speelt een negatieve rol in de schoolontwikkeling van jonge kinderen, aldus onderzoekers van de Amerikaanse Cornell University. Dit schrijft de medische website Healthday.

Vooral de leesvaardigheid heeft te lijden door ondervoeding, aldus het onderzoek dat in het decembernummer van the Journal of Nutrition is te lezen. Het onderzoek richtte zich op het fenomeen ‘food insecurity’ en toonde aan dat “vooral de leesontwikkeling bij meisjes veel langzamer verliep, maar ook de mathematische vaardigheden van ‘voedselonzekere’ kinderen ontwikkelden zich significant langzamer dan bij andere kinderen.”

Onderzoeker voedingskunde Edward Frongillo op Cornell definiëren families die lijden onder ‘voedselonzekerheid’, volgens Healthday, als “huishoudens met een beperkte of onzekere beschikbaarheid van voeding die genoeg voedingswaarde heeft of veilig is.”

Het onderzoek toont volgens de website ook aan dat jonge meisjes in de lagere klassen, van wie de gezinnen eenmaal voedselzeker waren, niet langer moeite hadden om zich sociaal aan te passen. “We zijn tot de ontdekking gekomen dat jonge meisjes van voedselonzekere gezinnen de neiging hebben om meer aan te komen dan andere meisjes, hetgeen ze meer kans op overgewicht geeft als volwassenen”, aldus de onderzoekers.
[zibb.nl]

Salugen ontwikkelt pil voor afvallen zonder dieet

GenoTrimEen nieuwe pil moet het mogelijk maken dat mensen afslanken zonder dieet. Gegadigden dienen wangslijm af te staan, zodat op basis van hun DNA een unieke dieetpil gemaakt kan worden. De Amerikaanse fabrikant Salugen brengt het produkt GenoTrim op de markt.

Volgens de Nederlandse vertegenwoordiger van Salugen, P. Maltha, gaat het niet om een geneesmiddel, maar om een voedingssupplement zonder schadelijke stoffen. Het Amerikaanse agentschap FDA heeft het middel toegelaten, aldus Maltha, en volgens hem zullen ook de Europese autoriteiten dit gaan doen. Het middel wordt vanaf volgende week aangeboden via een speciale website. In Amerika gaat de tv-ster Ophrah Winfrey de pil in haar oudejaarsshow presenteren.

Volgens Salugen kan iemand die 110 kilo weegt binnen drie maanden 35 kilo afvallen door drie keer per dag een halfuur voor de maaltijd een pil te slikken.

Mensen die de pil bestellen kunnen met een wattenstaafje bij zichzelf wangslijm afnemen en dat in een speciale enveloppe opsturen. Het gaat dan naar een van de twee laboratorria van Salugen, in Zwitserland of de VS. De afslankers kunnen desgewenst advies krijgen van artsen van Salugen, aldus Maltha. Per maand gaat de DNA-pil zo´n 40 tot 100 euro kosten.

De onderneming Salugen bestaat sinds april dit jaar. Behalve de afslankpil, Genotrim, brengt de onderneming binnenkort een tweede product op de Nederlandse markt, Genoflex, voor het bestrijden van gewrichtspijn.
[Bron: Telegraaf]

Meer informatie
– Salugen
– GenoTrim

Lees ook:
‘Wonderpil’ nog niet uitgevonden
GenoTrim, de DNA dieetpil van Salugen; wonderafslankmiddel of geldverspilling?
Genotrim DNA-pil bij Kassa

Trends voor 2006 in Britse voedingssector

De marktonderzoeksbureaus Datamonitor en Mintel hebben de belangrijkste trends die voor 2006 in het Verenigd Konkrijk worden verwacht in de bestedingen van consumenten aan voedingsmiddelen op een rij gezet. De bureaus verwachten met name groei in het gebruik van gemaksproducten en in het eten buiten de deur.

Datamonitor schat dat Britten volgend jaar gemiddeld zo’n 255 euro per persoon zullen besteden aan voeding voor onderweg. Het segment zal groeien tot een omzetwaarde van zo’n 12 miljard. De markt voor etnische producten zal binnen drie jaar een waarde van bijna 8 miljard euro vertegenwoordigen. Nu is dat nog geen 2 miljard. Van de verpakte entnische voedingsproducten in Europa wordt meer dan de helft in het Verenigd Koninkrijk afgezet. Het heeft er een aandeel van meer dan 1% in de totale markt van voedingsproducten.

De belangstelling voor artikelen die als natuurlijke producten in de markt worden gezet zal verder toenemen, verwacht Mintel. Inmiddels wordt ongeveer 5% van de producten die nieuw op de markt verschijnen als ‘natuurlijk’ aangeprezen.

Van de Britten heeft 61,6% te maken met overgewicht. In heel Europa ligt dat percentage op 54,2%. Verwacht wordt dat de vraag naar dieetproducten en gezonde voeding daarom extra gestimuleerd zal worden. In 2009 zouden Britten voor bijna 8 miljard aan dit type producten uitgeven, hetgeen gelijk staat aan een bedrag van circa 135 euro per persoon per jaar.

Ook de vraag naar biologische producten zal verder toenemen. Verwacht wordt dat 36% van de Britten op termijn regelmatig voor fair-trade en biologische producten zal kiezen. In 2004 groeide de markt met 6,7 miljoen euro, maar in 2009 zou de jaarlijkse omzetgroei meer dan 30 miljoen euro kunnen bedragen.
[AgriHolland]