Onderzoek naar gezondheid in Brabant en Zeeland

In Zuidoost-Brabant en Zeeland gaat een groot schriftelijk gezondheidsonderzoek plaatsvinden onder tienduizenden inwoners. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de feitelijke gesteldheid van de lichamelijke en geestelijk gezondheid en hoe de mensen dat ervaren.

Het onderzoek wordt gehouden onder mensen tussen de 19 en 65 jaar die willekeurig worden uitgekozen. De vragen gaan ook over factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals voeding, bewegen, de beschikbaarheid van medische voorzieningen, veiligheid en eenzaamheid. De gegevens uit beide provincies kunnen met elkaar worden vergeleken.

Clinton zet zich in voor strijd tegen vetzucht

De ex-president Bill Clinton gaat zich de komende maanden inzetten voor een campagne waarin Amerikaanse jongeren gewezen worden op het gevaar van overgewicht en waarin gepleit wordt voor een reeds op jonge leeftijd gezonde leefstijl.

Clinton onderging vorig jaar een viervoudige bypass-operatie en is nu van plan het idee over te brengen dat de basis van een gezond leven al op jonge leeftijd wordt gelegd. Mensen kunnen met betrekking tot hun gezondheid hun hele leven last hebben van foute keuzes die op jonge leeftijd door henzelf of hun ouders worden gemaakt. Hij zal de komende maanden veelvuldig op kinderzender Nickelodeon te zien zijn.

Deskundigen schatten dat 15 procent van de schoolgaande jeugd in de Verenigde Staten aan ernstig overgewicht lijdt en dat bijna een op de drie kinderen te dik is. Als de trend dat kinderen steeds dikker worden zich de komende jaren doorzet, dreigt dat te leiden tot een kortere levensverwachting voor de huidige generaties jongeren dan voor hun ouders.

Diabetesmedicijn verdubbelt kans op overlijden

Onderzoekers hebben ontdekt dat een nieuwkrachtig medicijn tegen diabetes de kans verdubbeltop overlijden, hartaanvallen of beroertes. Het nieuwe diabetesmiddel staat op het punt op de Amerikaanse markt te komen. Volgens de onderzoekers heeft de FDA, de commissie van de Amerikaanse toezichthouder op voedsel en medicijnen, niet goed opgelet toen ze het middel onlangs goedkeurde.

Het diabetesmedicijn Muraglitazar (merknaam Pargluva), een product van de farmaceuten Bristol-Myers Squibb en Merck & Co, is bedoeld voor patiënten die lijden aan diabetes van het type twee, de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Merck had de afgelopen maanden al te kampen met verschillende schadeclaims omtrent het middel Vioxx, nadat het bedrijf door een Amerikaanse jury aansprakelijk werd geacht voor de verkoop van een defect product, verwaarlozing en kwaadwilligheid.

De medische wetenschappers bekeken de gegevens van ruim 3700 personen die hebben meegedaan aan onderzoek naar de werking van het medicijn. Van de personen die Muraglitazar gebruikte, zijn er 35 overleden, meldden Amerikaanse media vrijdag. In een kleinere controlegroep, waarvan de deelnemers een ander medicijn of een placebo kregen, deden zich “maar” negen sterfgevallen voor.

Stof in moedermelk kan HIV voorkomen

In moedermelk zit een stof die kan voorkomen dat een baby besmet raakt met HIV, het virus dat aids kan veroorzaken. De stof Lewis X kan ook worden gebruikt om HIV-besmetting bij volwassenen te voorkomen. Dat hebben onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum en het VU Medisch Centrum in Amsterdam donderdag gepubliceerd op de online versie van The Journal of Clinical Investigation.

Een kwart van de zuigelingen die bij een seropositieve moeder aan de borst liggen, loopt een HIV-besmetting op. Hoe dat precies gebeurt, is nog een raadsel, maar er bestaan sterke aanwijzingen dat een bepaald type cellen in de amandelen, slokdarm en het maagdarmstelsel hierbij betrokken zijn. Deze brengen het aidsvirus naar de lymfeklieren, waar ze andere cellen, die belangrijk zijn voor het afweersysteem, infecteren.

De Amsterdamse onderzoekers gingen op zoek naar een stof die een stokje steekt voor deze besmetting, omdat niet alle kinderen met seropositieve moeders besmet raken met HIV. Lewis X, een stof die van nature voorkomt in moedermelk, bleek te voorkomen dat cellen het virus kunnen meenemen. Lewis X is niet het enige bestanddeel in moedermelk dat HIV weet te stoppen, maar de onderzoekers denken dat het wel een belangrijke is.

Lewis X kan ook gebruikt worden bij de ontwikkeling van medicijnen die HIV-besmetting via seks kunnen tegengaan. Er bestaan al dergelijke producten, zogeheten microbicides, waarin middelen zitten die de overdracht van HIV kunnen blokkeren. Ook de overdracht van andere ziektes, zoals hepatitis C, ebola en knokkelkoorts kan Lewis X blokkeren.

Amerika neemt cheeseburger-wet aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de zogeheten ‘cheeseburger-wet’ aangenomen. De wet moet het onmogelijk maken dat dikke Amerikanen klachten indienen tegen de horeca of de voedselindustrie om een schadevergoeding te eisen voor hun overgewicht.

Zo hebben in het verleden enkele dikke tieners de Amerikaanse justitie beziggehouden met hun klacht tegen McDonald’s. De ‘cheeseburger-wet’ heet officieel Wet op de Persoonlijke Verantwoordelijkheid bij Voedselconsumptie. Hij moet nog door de Senaat worden aangenomen.

Elektrische diabetes-buddy

Volgend jaar start er een project in Almere met een Health Buddy. De Health Buddy stelt vragen aan de patiënt over zijn/haar diabetes, bijv. de gemeten bloedsuikerspiegel. De patiënt kan de vragen beantwoorden en de praktijkondersteuner of de diabetesverpleegkundige ziet deze antwoorden later.

Het project duurt 6 maanden en er worden 110 mensen met diabetes voorzien van een Health Buddy. Het onderzoek moet uitwijzen of een Health Buddy een geschikte methode is om diabetespatiënten te ondersteunen.

De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige krijgt ook automatisch een seintje als er iets mis kan gaan. Verder is het apparaat gericht op educatie. Zo kan de Health Buddy bijvoorbeeld het belang benadrukken van het controleren van de voeten op wondjes en zal het ook regelmatig vragen of de patiënt zijn voeten dagelijks inspecteert.
[Verpleegkundigenieuws]

Amerikanen kijken vaker naar gezond eten op het menu

dieetUit een onderzoek onder 5300 consumenten blijkt dat Amerikanen steeds vaker op zoek gaan naar gezond eten op het menu wanneer ze buiten de deur eten. Tijd & gemak, waarde en gevarieerdheid zijn de drie belangrijkste factoren, gezond is gestegen naar de 4e plaats.

Andere belangrijke uitkomsten zijn:

Among the other key findings: watching weight and limiting fat intake continue to be common goals in choosing foods. However, the number of adults that say they are strongly attempting to do so is down to 29 percent from 33 percent.

Twenty-one percent of people are attempting to limit their intake of trans-fatty acids and 18 percent are limiting carbohydrates and artificial sweeteners in their diet. Those practicing the Atkins Diet have dropped significantly from 13 percent last year to just 8 percent this year.

In addition, people report exercising more often: 52 percent of adults report exercising twice a week, up from 48 percent a year ago. “This increase, and exercise in general, was mostly confined to the most nutrition-conscious groups,” Malone said.

Satisfaction with healthy options available at casual dining restaurants went up to 34 percent compared with 22 percent a year ago, Malone said. Diners’ satisfaction with fast food restaurants increased to 12 percent from 7 percent in 2004.

In addition, eating breakfast and dinner out grew by more than 27 percent: the average respondent ate breakfast away from home once a week and ate dinner out three times a week.

» Americans Look for Health on the Menu

Beweging verlaagt kans op borstkanker

BorstonderzoekVrouwen die voldoende lichamelijk actief zijn, hebben 20 tot 40% minder kans op borstkanker dan vrouwen die niet of nauwelijks bewegen. Ook op latere leeftijd lichamelijk actief worden kan helpen om het risico op borstkanker te verlagen. Dit blijkt uit het rapport ‘De rol van lichaamsbeweging bij de preventie van kanker’ dat KWF Kankerbestrijding vandaag uitbrengt.

Het rapport geeft een samenvatting van bestaande wetenschappelijke gegevens over het verband tussen lichaamsbeweging en kanker: voldoende lichaamsbeweging draagt bij aan het verlagen van het risico op bepaalde soorten kanker, waaronder borstkanker.

Darm- en baarmoederkanker
Zo draagt voldoende lichaamsbeweging misschien ook bij aan het verlagen van het risico op darmkanker (bij zowel mannen als vrouwen) en baarmoederkanker.

Geen effect op prostaat- en longkanker
In de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn naar de relatie tussen bewegen en prostaat- en longkanker vinden de samenstellers van het rapport geen effect van lichaamsbeweging.

Andere vormen
Naar het effect van lichaamsbeweging op andere vormen van kanker is nog te weinig onderzoek gedaan om daar uitspraken over te kunnen doen.

Bewegen positief voor kankerpatiënten
Voldoende beweging lijkt ook positief uit te pakken voor (ex-)kankerpatiënten. Ze voelen zich minder moe en de kwaliteit van hun leven verbetert erdoor.

Norm voor voldoende beweging
KWF Kankerbestrijding adviseert iedereen, jong en oud, om voldoende te bewegen. Het is alleen nog niet mogelijk precies aan te geven wanneer iemand ‘voldoende beweegt’, dus hoe vaak per week, hoe lang per keer en hoe intensief, op welke leeftijd.

Zolang hierover nog te weinig bekend is, sluiten we ons aan bij de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen: een volwassen persoon moet zich dagelijks in totaal minimaal een half uur matig intensief lichamelijk inspannen om fit te blijven. Bijvoorbeeld door te fietsen, te wandelen, te sporten, te tuinieren of trap te lopen.

40% van de Nederlanders haalt de norm op dit moment niet. Een andere reden om extra te bewegen is dat het helpt bij het voorkómen van overgewicht. Overgewicht op zich leidt weer tot een verhoogd risico op een aantal soorten kanker.

[KWF Kankerbestrijding]