Vaders moeten langer kraamverlof krijgen

Jonge vaders moeten langer betaald kraamverlof krijgen. Ze hebben dan meer tijd om te wennen aan de verzorging van hun kind en zullen later geneigd zijn meer zorgtaken op zich te nemen. De Nederlandse Gezinsraad pleit hiervoor in een rapport dat vrijdagmiddag in Den Haag wordt aangeboden aan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid.

Volgens de Gezinsraad is de taakverdeling tussen man en vrouw in de meeste Nederlandse gezinnen nog steeds ongelijk. De vrouw doet, naast deeltijdwerk, het meeste huishoudelijke werk en verzorgt de kinderen. De man werkt vooral buiten de deur. De raad spreekt van een ‘glazen tussenwand’ tussen partners die een eerlijke verdeling van zorgtaken in de weg staat.

De Gezinsraad wil ook dat de overheid stimuleert dat mannen die in typische mannenbranches werken, vaker gebruik maken van regelingen voor zorgverlof. Het kabinet moet hen er verder op wijzen dat ze in deeltijd kunnen gaan werken zodat ze vaker voor hun gezin kunnen zorgen.

De Gezinsraad heeft ook Kamerleden gevraagd hoe ze hun werk en gezin combineren. Volgens de raad hebben vrouwelijke Kamerleden meer zorgtaken thuis dan mannelijke Kamerleden. De vrouwelijke Kamerleden vinden zichzelf handiger in bijvoorbeeld het aankleden van hun kinderen dan hun echtgenoot. De vrouwelijke parlementariërs hebben het druk, maar ze zijn volgens de Gezinsraad tevreden met de taakverdeling in huis. Die is, vinden de Kamerleden, nu eenmaal niet te veranderen omdat hun baan zo druk en veeleisend is.

Eerste speciale polis voor diabetespatiënten

De Delta Lloyd Groep is de eerste verzekeraar die met speciale ziektekostenverzekeringen voor diabetespatiënten komt. De polis is ondergebracht bij de nieuwe zorgverzekeraar Diavitaal, een onderdeel van Delta Lloyd.

Wat de twee nieuwe basisverzekeringen kosten, is nog niet bekend, zo bleek donderdag. Over de inhoud is de Diabetesvereniging Nederland echter positief.

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is het mogelijk om specifieke doelgroeppolissen te maken. Collectieven, zoals mensen met diabetes, kunnen zelf een eigen pakket afspreken met een zorgverzekeraar. Diabetes is een veel voorkomende ziekte, dus mensen met diabetes zijn voor verzekeraars een aantrekkelijke doelgroep. De kans is groot dat nog meer verzekeraars met een speciale verzekering komen.

De nieuwe polissen voldoen aan de eisen van verantwoorde diabeteszorg, zoals alle verzekeringen moeten doen, stelt directeur J. Gillissen van de Diabetesvereniging Nederland. Hij is vooral positief voor de zelfzorgpolis voor mensen die hun ziekte zelf volledig in de hand willen houden en hun dossier op internet willen beheren. Gillissen vindt het echter nog te vroeg om al zijn leden op te roepen massaal over te stappen. Diabetesvereniging Nederland wacht op de reacties van nog meer verzekeraars. Zodra alle polissen bekend zijn, gaat de vereniging deze met elkaar vergelijken, om het zo voor de leden makkelijker te maken om te kiezen.

Voedingscentrum vol in de slag tegen overgewicht

Het Voedingscentrum gaat de komende jaren nog meer activiteiten ontwikkelen om overgewicht een halt toe te roepen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor subsidie toegezegd. In het actieplan ‘Nederland in balans’ geeft het Voedingscentrum aan wat het op dit gebied wil ondernemen.

Het Voedingscentrum stelt dat er fors geïnvesteerd moet worden om overgewicht te voorkomen. De subsidie stelt het Voedingscentrum in staat nieuwe campagnes op dit gebied te starten en bestaande activiteiten te continueren. Zo voert het Voedingscentrum al langer de campagne ‘Maak je niet dik!. De campagne ‘Gezond eten en bewegen met kinderen’ is speciaal gericht op kinderen.

‘Energiebewust’
Met alle activiteiten wil het Voedingscentrum mensen ‘energiebewust’ maken. Dat wil zeggen dat zij beter weten hoeveel calorieën zij binnenkrijgen met eten en drinken en hoeveel zij verbruiken door lichamelijk actief te zijn. Niet meer eten dan je verbruikt, is immers de sleutel om overgewicht te voorkomen. Daarom is het belangrijk een bewust eet- en beweeggedrag bij de consument te bevorderen. Speciale aandacht zal daarbij worden gegeven aan risicogroepen, zoals jongeren, allochtonen, zwangere vrouwen, zwakke sociaal-economische groepen en mensen met matig overgewicht.

Gezonde keuze
Om de verleidingen in het dagelijkse leven te beperken, richt het Voedingscentrum zich ook op de moderne, ‘dikmakende’ omgeving. Zo bevat het plan acties die zijn gericht op scholen en kantoren (bv. bedrijfskantines). Daarbij wil het Voedingscentrum zich vooral inspannen om een gezonde keuze gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door te zorgen voor duidelijke etiketten en gezonde alternatieven. Verder zou bijvoorbeeld het aantal verkooppunten met snoep en snacks op en nabij stations, scholen en bedrijven sterk moeten worden teruggebracht. Ook wil het Voedingscentrum de levensmiddelenhandel en -industrie stimuleren om gezondheidsaspecten mee te nemen bij productontwikkeling en productinnovaties, bijvoorbeeld door de Jaarprijs Voedingscentrum.
[Voedingscentrum]

Pharming ontwikkelt nieuwe medicijnen

Biotechnologiebedrijf Pharming gaat medicijnen ontwikkelen tegen infectieziekten en hart- en vaatziekten. Dat heeft het bedrijf uit Leiden donderdag bekendgemaakt.

Pharming wil de medicijnen maken op basis van het eiwit C1-remmer, dat het zelf heeft ontwikkeld. Het bedrijf vindt het te vroeg om te zeggen wanneer de eerste geneesmiddelen verwacht kunnen worden, aldus een woordvoerder.

De Leidse onderneming staat op het punt op basis van deze C1-remmer een medicijn te lanceren tegen de zeldzame erfelijke aandoening angio oedeem (HAE), die het gevolg is van een tekort van dit eiwit. Pharming heeft tot nu toe nog geen eigen geneesmiddelen op de markt gebracht.

Analisten van het Amsterdams Effektenkantoor zijn positief dat Pharming meer medicijnen gaat ontwikkelen. Volgens hen zal het ontwikkelingstraject van de nieuwe middelen korter zijn doordat het bedrijf DE C1-remmer als basis neemt. Pharming kan zijn voordeel doen met de ervaring die het heeft opgedaan met de ontwikkeling van het medicijn voor HAE-patienten, aldus de analisten.

27 Miljoen kinderen per jaar niet ingeënt

Wereldwijd krijgen per jaar ongeveer 27 miljoen kinderen niet de inentingen die ze zouden moeten krijgen, hoewel er goedkope vaccins voorhanden zijn. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van het VN-kinderfonds Unicef.

Het gaat om inentingen tegen ziektes als mazelen, kinkhoest, neonatale tetanus en haemophilus influenzae b (Hib), een bacterie die verantwoordelijk is voor luchtweginfecties, middenoorontsteking en ontsteking van het strotklepje. Vaccinatie tegen deze ziektes voorkomt momenteel de dood van naar schatting twee miljoen kinderen onder de vijf jaar, aldus internationaal Unicef-directeur Ann Veneman.

Sinds 1990 krijgt wereldwijd 70 procent van de kinderen onder de één jaar de vaccinaties. In 2002 bepaalde de VN dat dat in 2010 in ieder land minstens 90 procent moet zijn. Als dat doel is bereikt, zal volgens Unicef het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar met een kwart dalen.

Uit het onderzoek blijkt dat 103 landen al aan deze eis voldoen en dat zestien landen aanzienlijke verbeteringen tonen. Maar in 74 landen gaat het proces nog veel te langzaam. Vooral landen in West- en Centraal-Afrika moeten snel het inentingsprogramma verbeteren. Slechts 52 procent van de kinderen krijgt daar nu de noodzakelijke vaccinaties.
[gezondheid.plein.nl]

Overgewicht in de Golfstaten

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal zwaarlijvige mensen in de Golfstaatjes veel hoger ligt dan in de westerse wereld. De voornaamste oorzaak van het overgewicht is gebrek aan beweging en verkeerde eetgewoontes.

Zo’n 50 tot 70 procent van alle getrouwde vrouwen in de Golfstaten is te zwaar. Bij de getrouwde mannen in die landen is dat 30 tot 50 procent. Ook kinderen in de golfstaten leiden onder het overgewicht. Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd is 10 tot 15 procent te zwaar, bij de pubers is dat 20 tot 40 procent.

Linkshandige vrouwen hebben meer kans op borstkanker

BorstonderzoekEen onderzoek van het UMC Utrecht heeft aangetoond dat linkshandige vrouwen een grotere kans hebben om borstkanker te krijgen dan vrouwen die rechtshandig zijn. Uit gegevens van 12.000 vrouwen die zich lieten screenen op borstkanker is dit naar voren gekomen. Deze vrouwen hadden aangegeven of ze links dan wel rechthandig waren. De link daartussen is wel al vaker gelegd.

Voorgangers van Cuno Uiterwaal (epidemioloog en verbonden aan het onderzoek) vonden al dater zowel bij linkshandige als vrouwen met bortskanker sprake is van blootstelling aan een hoge dosis hormonen no voor de geboorte. Men denkt dan aan testosteron. Dit zou op latere leeftijd verstoring in de hormoonhuishouding kunnen veroorzaken. resulterend in linkshandigheid en / of borstkanker.

Behalve door de al bekende genetische factoren is deze theorie vrij nieuw. Over het algemeen zijn de risico factoren op de huidige toestand van de vrouw gebaseerd. Men kijkt dan naar leeftijd, rookgedrag en hormonale disbalans. (bijvoorbeeld door het uitblijven van het krijgen van kinderen)

Volgens Uiterwaal en zijn groep onderzoekers is het risico die linkshandigen lopen op het krijgen van borstkanker twee maal zo groot als bij rechthandigen.

Zo’n 8 á 9 procent van de vrouwen is linkshandig, maar de onderzoekers zeggen dat deze vrouwen zich geen extra zorgen hoeven te maken.

Spierkostuum helpt ouderen bewegen

Studenten van de Universiteit van Tokio hebben een ‘Muscle Suite’ ontworpen dat ouderen en gehandicapten helpt bij het bewegen van hun armen. Het robotpak werkt door middel van luchtdruk.

Het spierkostuum helpt bij het buigen en strekken van armen en het naar binnen en buiten draaien van ellebogen. De draagbare robot wordt tentoongesteld tijdens de International Home Care & Rehabilitation Exhibition 2005 in Tokio.
[i-Mail]